« 1870
Kezdőlap
1872 »

1871

A makói határban ... = = Maros. - 2. évf. 34. sz.(1871. aug. 20.), p. [2].
A cikk felhívja a csendőrség figyelmét arra, hogy "a rákosi csárda és az igási és földeáki ut sarkán igen sok oláh czigány portyázik".
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek; makói város- és határrészek
Méltóságos Návay Tamás ur = = Maros. - 2. évf. 37. sz.(1871. szept. 10.), p. [3].
A főispán felhívása: "Makói születésü ifjak nevelésének segélyezésére ... pályázat nyittatott."
Csanádmegye közgyűlése : 1871. évi október hó 2-3 és 4-dik napjain = = Maros. - 2. évf. 43. sz.(1871. okt. 22.), p. [1].
"Oltványi Pál a megyéből távozván a megyei közkórház alapjához egy 100 pfrt földtehermentesítési kötvényt ajándékoz". - Földeák (és más települések) "1872. évi költség-előirányzatai helybenhagyattak".
Csanádmegye bizottságának választott tagjai = = Maros. - 2. évf. 45. sz.(1871. nov. 5.), p. [1-2].
A földeáki kerületből: Návay Kornél, Návay Lajos, Berger Gyula, Bánszky György, Dedinszki József.
Csanádmegye legtöbb adófizető bizottsági tagjainak névsora 1872-dik évre = = Maros. - 2. évf. 45. sz.(1871. nov. 5.), p. [2].
Földeák: Návay Tamás, Návay László, Návay Zoltán, Návay Dezső, Návay György.
Hymen = = Maros. - 2. évf. 46. sz.(1871. nov. 12.), p. [3]. - (Ujdonságok)
Návay Géza földeáki "birtokos ur f. hó 8-ikán hozta haza szép nejét Hollóssy Erzsébet urhölgyet Baziásról."
Egyéb kulcsszó: házasságkötések
Vidék : Földeák, 1871. nov. hó. = = Maros. - 2. évf. 50. sz.(1871. decz. 10.), p. [3].
Oltványi Pált, aki 17 év után elhagyta a falut, a templomban búcsúztatták a község lakói és elöljárói. A cikk felsorolja a községért tett erőfeszítéseit: Eötvös József látogatását az iskolában, a temetői kápolna építését, a Rózsa-ünnep meghonosítását stb.
Egyéb kulcsszó: búcsúzás
Csanádmegye közkórházáról = = Maros. - 2. évf. 51. sz.(1871. decz. 17.), p. [1].
Návay Tamásné Almássy Anna méltatása, felhívása közlésével, melyben adományozásra buzdít.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Földeákon is megkezdődött = = Maros. - 2. évf. 51. sz.(1871. decz. 17.), p. [2]. - (Ujdonságok)
A felnőttek iskolája Kiss Antal kántortanító vezetésével, 12 fővel megkezdte munkáját.
A Návay családot ... = = Maros. - 2. évf. 53. sz.(1871. decz. 31.), p. [3]. - (Ujdonságok)
Návay Zoltánné Bíró Annamária elhunyt, Földeákon eltemették.

 

« 1870
Kezdőlap
1872 »