« 1880
Kezdőlap
1882 »

1881

Halálozások = = Egyetértés. - 15. évf. 24. sz.(1881. jan. 25.), p. 2.
Földeáki Návay Zoltán Csanád megyei földbirtokos és volt szolgabíró, aki "a vidék ismert sportköreinek egyik legkiválóbb tagja és nagyrabecsült igazi gentleman volt", elhunyt Budapesten, ahol gyógykezelték. Földeákra szállították, a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. - L. még: = = Vasárnapi Ujság. - 28. évf. 5. sz.(1881. jan. 30.), p. 78. - (Halálozások)
A Calderon-jubileum ... = = Vasárnapi Ujság. - 28. évf. 17. sz.(1881. ápr. 24.), p. 267. - (Irodalom és művészet)
A Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) spanyol drámaíró jubileuma alkalmából meghirdetett nemzetközi verspályázat magyar díjazottja Oltványi Gáspár földeáki segédlelkész. Jutalma egy 100 gramm súlyú aranyérem.
Iskolai fölszentelés = = Szegedi Napló. - 4. évf. 221. sz.(1881. okt. 1.), p. 2.
Oltványi Pál csanádi prépost felszenteli a Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek vezetése alatt álló új leányiskolát. - Ua. Uj apáca-iskola Földeákon = = Szegedi Hiradó. - 23. évf. 223. sz.(1881. okt. 1.), p. 2.
Iskolafelavatási ünnepély = = Magyar Állam. - 22. évf. 232=6508. sz.(1881. okt. 12.), p. [2]. - (Tárogató)
Oltványi Pál csanádi prépost felszentelte a Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek vezetése alatt álló új leányiskolát. - Ua. Csanádmegye Földeák ... = = Pesti Napló. - Reggeli kiad. - 32. évf. 282. sz.(1881. okt. 14.), p. [6]. - (Belföld); Szeged, 1881. okt. 8. Főtisztelendő szerkesztő ur = = Religio. - 40. évf. 31. sz.(1881. okt. 15.), p. 246-247. - (Egyházi tudósitások).

 

« 1880
Kezdőlap
1882 »