« 1900
Kezdőlap
1902 »

1901

Megszűnt vész = = Maros. - 32. évf. 2. sz.(1901. jan. 6.), p. 4. - (Hirek)
Földeákon megszűnt a sertésvész.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Állatnyavalya = = Makói Hirlap. - 15. évf. 3. sz.(1901. jan. 10.), p. 5. - (Hirek)
Földeákon (szarvasmarha) rühkór megbetegedéseket észleltek.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Mének vizsgálata = = Maros. - 32. évf. 7. sz.(1901. jan. 24.), p. 4. - (Hirek)
Földeákon a "magánmének" vizsgálata Farkas Mór főszolgabíró vezetésével megtörtént. - L. még: Ménvizsgálat Földeákon = = Makói Hirlap. - 15. évf. 7. sz.(1901. jan. 24.), p. 5. - (Hirek)
Egyéb kulcsszó: ló
Névmagyarosítás = = Makói Hirlap. - 15. évf. 7. sz.(1901. jan. 24.), p. 5. - (Hirek)
A földeáki Steiner Jenő Sándorra változtatta a vezetéknevét.
Csanádvármegye népessége : Makó, február 2. = = Maros. - 32. évf. 10. sz.(1901. febr. 2.), p. 2-3.
Földeák lakossága 1890-ben 4396 fő, 1900-ban 5000 fő.
Egyéb kulcsszó: statisztika
Talált holttest = = Makói Hirlap. - 15. évf. 15. sz.(1901. febr. 21.), p. 4. - (Hirek)
A gajdosi csárdánál egy elhunyt nőt találtak.
Hulla a földeáki határban = = Maros. - 32. évf. 15. sz.(1901. febr. 21.), p. 5. - (Hirek)
A gajdosi csárda közelében idős nő tetemére bukkantak.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek
Nyugtázás = = Maros. - 32. évf. 17. sz.(1901. febr. 28.), p. 4.- (Hirek)
A Földeáki Gazda Kör könyvtára javára táncmulatságot rendeztek, a szervezők köszönik a felülfizetők nagylelkűségét.
Értesítés = = Vásárhely és Vidéke. - 19. évf. 19. sz.(1901. márc. 7.), p. 5.
"Özv. Steigenberger Vilmosné értesíti a t. közönséget, hogy nála a földeáki gyáraiban készült legjobb minőségű tégla és cserép, a legjutányosabb ár mellett kapható."
Kimutatás a népkönyvtárak igénybevételéről = = Maros. - 32. évf. 20. sz.(1901. márcz. 10.), p. 4. - (Hirek)
Földeáki adat: 4001 [kötet?]
Egyéb kulcsszó: népművelés
A földeáki katholikus kör = = Maros. - 32. évf. 20. sz.(1901. márcz. 10.), p. 4. - (Hirek)
A jól sikerült mulatság szervezői megköszönik a felülfizetők nagylelkűségét.
Roncsoló toroklob = = Makói Hirlap. - 15. évf. 21. sz.(1901. márcz. 14.), p. 4. - (Hirek)
Földeákon terjed a járványos betegség.
Csanádvármegye állategészségügye = = Makói Hirlap. - 15. évf. 25. sz.(1901. márcz. 28.), p. 4. - (Hirek)
Földeákon rühkór megbetegedést észleltek.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
A selyemtenyésztésről : ajánlva népünk figyelmébe / Czirbus István= = Makói Hirlap. - 15. évf. 26. sz.(1901. márcz. 31.), p. 4. - (Hirek)
A földeáki tenyésztőkre és bevételükre vonatkozó adattal.
Csanádvármegye állategészségügye = = Makói Hirlap. - 15. évf. 30. sz.(1901. ápr. 14.), p. 5. - (Hirek)
Földeákon rühkór megbetegedést észleltek.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Tévedésből megölte nővérét = = Makói Hirlap. - 15. évf. 37. sz.(1901. máj. 9.), p. 5. - (Hirek)
Mészáros István földeáki gazdálkodó abban a hiszemben, hogy az esti sötétségben haragos szomszédjára támad, megölte a testvérét.
Egyéb kulcsszó: gyilkosság
Népünnepély Földeákon = = Makói Hirlap. - 15. évf. 39. sz.(1901. máj. 16.), p. 4. - (Hirek)
Az önkéntes tűzoltók szervezésében, május 27-én, Pünkösd hétfőjén sportszámokkal, játékos vetélkedőkkel, zenével, tűzijátékkal ünnepséget rendeznek. Gardi (Gardy) István vendéglős az ételekről és italokról gondoskodik. Program.
A földeáki önkéntes tűzoltó egylet = = Maros. - 32. évf. 41. sz.(1901. máj. 23.), p. 3. - (Hirek)
Dr. Návay Lajos védnöksége mellett a tűzoltók a Szent László téren népünnepélyt rendeztek, ahol a zenét a földeáki cigányzenekar szolgáltatta. Az estet tűzijáték zárta. - Részletes beszámoló a nap eseményeiről.
Műkedvelő előadás = = Maros. - 32. évf. 51. sz.(1901. jún. 27.), p. 4. - (Hirek)
A földeáki tanítók a Makó tanyai iskolák tanítóival összefogva a "Tanítók Háza" javára műkedvelő előadást rendeztek. Falusi fiatalok Várkövy Kálmán rendezésében Tóth Ede "A falu rossza" c. népszínművét adták elő. A cikk közli a szereposztást. A nézőtéren megjelent többek között id. Návay Lajosné Eötvös Ilona bárónő, Návay Aranka, ifj. dr. Návay Lajos főjegyző, valamint Návay Tamás.
Megcsipték = = Makói Hirlap. - 15. évf. 52. sz.(1901. jun. 30.), p. 5. - (Hirek)
Tóth Rozália makói leány ellopta Buza János földeáki korcsmáros három aranygyűrűjét.
Kanyaró járvány Földeákon = = Makói Hirlap. - 15. évf. 54. sz.(1901. júl. 7.), p. 4. - (Hirek)
A betegeket dr. Paku Imre makói és dr. Istók Barnabás földeáki orvosok vizsgálták. Az iskolákat, óvodát bezárták.
Nyilvános köszönet = = Maros. - 32. évf. 54. sz.(1901. júl. 7.), p. 5.
A "Tanítók Háza" javára rendezett előadás szervezői megköszönik a felülfizetők nagylelkűségét.
Járványok a megyében = = Maros. - 32. évf. 55. sz.(1901. júl. 11.), p. 4. - (Hirek)
Földeákon kanyaró megbetegedéseket észleltek.
Csanádvármegye állategészségügye = = Makói Hirlap. - 15. évf. 55. sz.(1901. júl. 11.), p. 4. - (Hirek)
Földeákon sertésvész megbetegedést észleltek.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Nyilvános köszönet = = Makói Hirlap. - 15. évf. 60. sz.(1901. júl. 28.), p. 4. - (Hirek)
A makói chevra kadisa (temetkezési egylet) Klein Mór, volt földeáki lakos koszorúja javára gyűjtést szervezett. Az adakozók felsorolásával.
Közgyűlés a megyénél = = Makói Hirlap. - 15. évf. 62. sz.(1901. aug. 4.), p. 6.
Napirendi pontok között Földeák felépítendő községházának és jegyzői lakásának költségvetése; Hajnal Pál takonykór miatt elpusztított lovának kártérítési ügye, valamint Lele község képviselő-testületének határozata a földeáki állatorvosi körzetből való kiválásról.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Közgyűlés a megyén = = Makói Hirlap. - 15. évf. 63. sz.(1901. aug. 8.), p. 2-3.
Döntések: Földeák község 400 koronát kap a munkássegély pénztárban adományokból összegyűlt összegből. Földeák község 24.569 koronában állapította meg a községháza és jegyzői lak építési költségeit.
Megszünt sertésvész = = Makói Hirlap. - 15. évf. 65. sz.(1901. aug. 15.), p. 6. - (Hirek)
Földeákon.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Országos vásárok = = Vásárhely és Vidéke. - 19. évf. 65. sz.(1901. aug. 15.), p. 4. - (Újdonságok)
Földeák: augusztus 31. és szeptember 1.
A "Csanádmegyei Önkéntes Tűzoltó Szövetség" gyülése = = Makói Hirlap. - 15. évf. 67. sz.(1901. aug. 22.), p. 2.
Földeák község 20 küldöttel képviseltette magát a Návay Lajos főjegyző vezetése mellett megrendezett makói rendezvényen.
A zsűri határozata = = Makói Hirlap. - 15. évf. 65. sz.(1901. aug. 15.), p. 6.
A makói ipar- és mezőgazdasági kiállításon kiállítási nagyéremmel és oklevéllel jutalmazták Pesti Sándor földeáki szíjgyártót.
A megye virilistái = = Makói Hirlap. - 15. évf. 74. sz.(1901. szept. 15.), p. 4-5.
Földeáki adózók is a listában.
Kiállítók kitüntetése: elösmerő oklevéllel = = Maros. - 32. évf. 75. sz.(1901. szept. 19.), p. 6-7.
A Makón rendezett ipari- és gazdasági kiállításon földeáki kitüntetettek: P. Echardt [!Eckhard] Oszkár szemes terményért, Erdei Mihály és Vízhányó István mézterményért, Návay Dezső dohányért, Návay Géza zöldségért.
Egyéb kulcsszó: dohánykertészek; növénytermesztés
Közgyűlés a megyén = = Makói Hirlap. - 15. évf. 81. sz.(1901. okt. 10.), p. 1-3.
Földeáki vonatkozás: a jegyzői lak és a községháza felépítését Molnár Imre vállalkozóra bízta a község.
Iskolaszentelés Földeákon = = Maros. - 32. évf. 82. sz.(1901. okt. 13.), p. 5. - (Hirek)
A földeáki iskolaszentelés beharangozója.
Egyéb kulcsszó: Eötvös iskola
Iskolaszentelés Földeákon / Saját tudósitónktól = = Maros. - 32. évf. 83. sz.(1901. okt. 17.), p. 4.
Részletes beszámoló a földeáki "Eötvös" fiúiskola felszenteléséről, a résztvevők felsorolásával. A templomban Rózsa József esperes tartott beszédet. Az iskolát átadta az iskolaépítő bizottság elnöke: dr. Návay Lajos megyei főjegyző. A résztvevők az Eötvös József életnagyságú képével díszített teremben gyülekeztek. A vendégek részére a Gardi-féle vendéglőben bankettet rendeztek.
Egyéb kulcsszó: Eötvös iskola
Állati ragályok a vidéken = = Makói Hirlap. - 15. évf. 85. sz.(1901. okt. 24.), p. 3.
Földeákon sertésvész megbetegedést észleltek.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
A törvényhatósági választások : Makó, október 30. = = Maros. - 32. évf. 87. sz.(1901. okt. 31.), p. 2-3.
A földeáki választási eredményekről is.
A megyei választások eredménye = = Makói Hirlap. - 15. évf. 87. sz.(1901. okt. 31.), p. 2-3.
Földeák új képviselői: dr. Návay Lajos, Návay Tamás és Szánthó István.
Ott hagyta a kocsija, lova = = Makói Hirlap. - 15. évf. 88. sz.(1901. nov. 3.), p. 5. - (Hirek)
Szabó István földeáki lakos lovai elkóborogtak, míg gazdájuk egy makói üzletben vásárolt.
Szűnik a sertésjárvány = = Makói Hirlap. - 15. évf. 90. sz.(1901. nov. 10.), p. 4. - (Hirek)
Több faluban és városban, de Földeákon továbbra is járvány van.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
A jövő év esküdtei = = Makói Hirlap. - 15. évf. 98. sz.(1901. decz. 8.), p. 4. - (Hirek)
Az esküdtképes polgárok jegyzékben Návay Tamás földeáki földbirtokos.
Tisztelgés Návay alispánnál = = Makói Hirlap. - 15. évf. 102. sz.(1901. decz. 4.), p. 4. - (Hirek)
December 19-én Földeák község képviselői Molnár István községi jegyző vezetésével köszöntötték a megválasztott Návay alispánt.
Dr. Návay Lajos : Makó, decz. 21. = = Maros. - 32. évf. 102. sz.(1901. decz. 22.), p. 1-2.
Alispánná választásáról is.
Figyelmeztetés = = Makói Hirlap. - 15. évf. 102. sz.(1901. decz. 22.), p. 6.
"Tudatom, hogy Návay Sándor kiskorúsága meghosszabbítatván, esetleges adósságai honoráltatni nem fognak". Návay Iván hirdetése.
Sertésvész = = Maros. - 32. évf. 104. sz.(1901. decz. 29.), p. 5. - (Hirek)
Földeákon a járvány megszűnt, sertésvásárt tartottak.

 

« 1900
Kezdőlap
1902 »