« 1911
Kezdőlap
1913 »

1912

Pártgyűlés Földeákon : tisztújítás a 48-as körben = = Makói Független Ujság. - 3 évf. 12. sz.(1912. jan. 14.), p. 1-2.
A földeáki függetlenségi- és 48-as kör gyűléséről, munkájáról, a falu népének méltatásával. A tagok tisztújítás után: elnök Bugyi István községi közgyám, alelnök Mészáros Béla, jegyző Kovács József, pénztárnok Horváth Antal, háznagy Nagy István, könyvtárnok Porjesz Salamon.
Földeák = = Maros Ujság. - 3. évf. 10. sz.(1912. márc. 10.), p. 3. - (Hirek)
Beszámoló földeáki eseményekről: a r. k. leányiskola túlzsúfoltságát enyhítendő Hoffmann János apát főesperes "Földeák aranyszívű főpapja" 5000 koronát ajánlott fel iskolabővítésre. - Az iparos ifjúság előadta Erdősi Károly (1873-1945, egyházi író; a cikkben hibásan Erdőssy Kálmánként) "Boldogország" c. drámáját. A bevételt az építendő iparoskör, illetve a szegény gyermekek felruházására fordítják. - Beszámoló a faluban rendezett szocialista felvonulásról.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság; műkedvelő előadások
Földeáki hírek = = Maros Ujság. - 3. évf. 15. sz.(1912. ápr. 14.), p. 3. - (Hirek)
Révész Oszkár földeáki jegyző a községháza tanácstermében ismertette az "első földeáki hengermalom, mint szövetkezet" alapszabályait. - Földeákon huszonhárom dédunokája is siratja a legöregebb lakost, a 91 éves korában elhunyt Hajnal Istvánt.
Egyéb kulcsszó: gyászhír

 

« 1911
Kezdőlap
1913 »