« 1935
Kezdőlap
1937 »

1936

Értékes ruha- és ágyneműeket lopott a hűtlen cselédlány = = Makói Újság. - 2. évf. 2. sz.(1936. jan. 3.), p. 2.
A földeáki, meg nem nevezett leány több munkaadóját meglopta Makón.
Egyéb kulcsszó: bűnügy
Az erdélyi est hölgykoszorúja és a felülfizetések = = Makói Újság. - 2. évf. 10. sz.(1936. jan. 14.), p. 2.
A székely kultúra támogatására Erdélyi estet rendeztek Makón január 11-én a Korona Étteremben. A földeáki vendégek közül Kovács Ilit és Icát említi a cikk.
Elfogták a makói piacok furfangos gabona-szélhámosát = = Makói Újság. - 2. évf. 11. sz.(1936. jan. 15.), p. 2.
A makói ifj. Csala Ferenc a földeáki Szecskó Gábor bérest is megkárosította.
Egyéb kulcsszó: csalás, bűnügy
Anyakönyvi hírek = = Makói Újság. - 2. évf. 11. sz.(1936. jan. 15.), p. 3.
Tapasztó János földeáki lakos 55 évesen a makói kórházban elhunyt.
Kiadó föld = = Makói Újság. - 2. évf. 15. sz.(1936. jan. 19.), p. 6.
A karabukai részen, 131. számú tanyával, valamint Köteles Imre szomszédságában, Földeákon. Érdeklődni lehet Kiss Antalnál, a Hangyaszövetkezetben.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Kiadó föld = = Makói Újság. - 2. évf. 15. sz.(1936. jan. 19.), p. 6.
A földeáki határban, a gajdosi állomás mellett. Érdeklődi lehet Sipos Jánosnál, helyben.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Anyakönyvi hírek = = Makói Újság. - 2. évf. 16. sz.(1936. jan. 21.), p. 4.
Garami Ilona 17 hónapos gyermek a makói kórházban elhunyt.
Elfogták a dálltanyai rablótámadás tetteseit : három földeáki lakos szövetkezett H. Kiss István kirablására = = Makói Újság. - 2. évf. 17. sz.(1936. jan. 22.), p. 2.
A vádlottak: Ádók István, Ádók Péter és Kirtyán János.
Egyéb kulcsszó: lopás; Dáli tanya
Makói csendőrök fogták el a dáli rablókat = = Makói Újság. - 2. évf. 18. sz.(1936. jan. 23.), p. 3.
Ádók István, Ádók Péter és Kirtyán János földeáki lakosok kirabolták H. Kiss István makói gazdát. Az elfogó csendőrök: Kanász István alhadnagy és Kállai István őrmester.
Egyéb kulcsszó: lopás
Fáy főispán rámutatott a Zöld Kereszt konyha költségei fedezésének legjobb megoldására : a társadalmi egyesületek és a város vetélkednek az adakozásban : kissé túlzsíros a Zöld Kereszt koszt = = Makói Újság. - 2. évf. 23. sz.(1936. jan. 29.), p. 2.
Dr. Csepregi Imre apátplébános közölte, hogy Földeákon a nővérek ismétlőiskolás lánykákat vontak be a Zöld Kereszt konyha vezetésébe, s kitűnően bevált a kísérlet Egyéb kulcsszó: dr. Diósszilágyi Sámuel főorvos; dr. Joó Imre főorvos; Tarnay Ákos megyei árvaszéki elnök; Fáy István; Magyar asszonyok Nemzeti Szövetsége; Nacsa Andrásné; Makói Izraelita Nőegylet; Református Nőegylet; Szőllősi Jenőné; Evangélikus Nőegylet; Orvosszövetség; Mária Kongregáció; Református Iskolabarátok Egyesülete; Országos Közegészségügyi Intézet; dr. Uray Vilmos egészségügyi főtanácsos
Eladó föld = = Makói Újság. - 2. évf. 29. sz.(1936. febr. 5.), p. 4.
Érdeklődni lehet dr. Antal Mihály ügyvédnél, Földeák 337.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Egy heti ingatlanforgalom = = Makói Újság. - 2. évf. 33. sz.(1936. febr. 9.), p. 7.
Csorba Mihály megvette Fürge Istvánné 2 holdas Földeák határ menti tanyaföldjét.
Országos vásár Földeákon = = Makói Újság. - 2. évf. 39. sz.(1936. febr. 16.), p. 5.
Február 21-én pénteken állatvásár, 22-én kirakodóvásár.
Eladó föld = = Makói Újság. - 2. évf. 39. sz.(1936. febr. 16.), p. 7.
A földeáki határban, Dinnyeszegháton. Mészáros János, Malom utca 315.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Jómenetelű fűszerüzlet = = Makói Újság. - 2. évf. 41. sz.(1936. febr. 19.), p. 4.
Berendezéssel, házzal együtt. Özv, Csonka Antalné, Földeák.
Egyéb kulcsszó: hirdetés; bolt
Eladó föld = = Makói Újság. - 2. évf. 41. sz.(1936. febr. 19.), p. 4.
Érdeklődni lehet: Földeák 555. számú ház.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Kiadó kukorica alá = = Makói Újság. - 2. évf. 41. sz.(1936. febr. 19.), p. 4.
Érdeklődni lehet: Szabó Sándor kocsmárosnál a földeáki útfélen.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
A földeáki frontharcos csoport első dísztáborozása = = Makói Újság. - 2. évf. 42. sz.(1936. febr. 20.), p. 2.
A február 16-án, a Népházban megtartott eseményre Makóról és Hódmezővásárhelyről is érkeztek vendégek. Program.
Eladó ház és föld = = Makói Újság. - 2. évf. 47. sz.(1936. febr. 26.), p. 4.
A földeáki határban Köteles Imre és Borka biztos tanyája között.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Gazdasági tanfolyamvizsga Földeákon = = Makói Újság. - 2. évf. 49. sz.(1936. febr. 28.), p. 2.
A 20. téli tanfolyam vizsgáját február 23-án tartották meg a Népházban, krassószékácsi dr. Siegescu Miklós elnöklete mellett. Beszámoló.
Egyéb kulcsszó: Székácsy Miklós
Forgalmas volt a földeáki országos vásár = = Makói Újság. - 2. évf. 49. sz.(1936. febr. 28.), p. 2.
Adatokkal.
Arany nyakláncból acél karperec = = Makói Újság. - 2. évf. 49. sz.(1936. febr. 28.), p. 2.
Ócsai István és Bern Sándor földeáki legények megkárosították Molnár Sándor makói gazdálkodót.
Egyéb kulcsszó: lopás, bűnügy
Végváry képviselő és neje Földeákon = = Makói Újság. - 2. évf. 49. sz.(1936. febr. 28.), p. 3.
A Nemzeti egység Párt földeáki csoportja dr. Végváry József országgyűlési képviselő védnöksége alatt farsangi mulatságot rendezett. A cikkben Nagy Gyula főszolgabíró és Nagy Sándor, a földeáki csoport elnöke.
Elfogták a makói bíróság egyik kasszafúróját = = Makói Újság. - 2. évf. 51. sz.(1936. márc. 1.), p. 2.
A rendőrség őrizetbe vette Gombos Sándort is, aki korábban Joó Sándor földeáki rőföskereskedőt is megkárosította.
Egyéb kulcsszó: lopás
Egy heti ingatlanforgalom = = Makói Újság. - 2. évf. 51. sz.(1936. márc. 1.), p. 6.
Buvár István földet vásárolt Gardi Lajosnétól a földeáki határban.
Egy kishold szántóföld eladó = = Makói Újság. - 2. évf. 51. sz.(1936. márc. 1.), p. 4.
Páskom dűlőben, az óföldeáki út közelében. Dr. Sonkovics Mihály ügyvéd, Makó.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Földeákon nincs egyetlen szamár se? = = Makói Újság. - 2. évf. 54. sz.(1936. márc. 5.), p. 3. - (Hírek)
Az állatösszeírás eredményei.
Egyéb kulcsszó: mezőgazdaság, állattenyésztés
Eladó föld = = Makói Újság. - 2. évf. 59. sz.(1936. márc. 11.), p. 4.
Csókáson, Karácsonyi János szomszédságában. Érdeklődni lehet: Földeák, Hosszú utca 640.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
A nemzettestvériség lélekemelő ünnepe volt Makón a március 15. : impozáns ünneplő tömegek vettek részt a hazafias ünnepélyeken = = Makói Újság. - 2. évf. 64. sz.(1936. márc. 17.), p. 2-3.
A földeáki megemlékezésen Németh István állatorvos mondott beszédet. Rövid beszámoló.
Eladó föld = = Makói Újság. - 2. évf. 65. sz.(1936. márc. 18.), p. 4.
Csókáson, a Sztaholák-faiskola mellett. Ifj. Sándor Albert, Földeák, Tanya 160.
Egyéb kulcsszó: hirdetés; Sztahoják
Földeáki kispap első miséje = = Makói Újság. - 2. évf. 72. sz.(1936. márc. 27.), p. 3.
Bakos István szülőfalujában tartotta meg első miséjét, Mátyás Béla helyi plébános támogatásával.
Egyéb kulcsszó: katolikus egyház
Bűnbe került a lovai miatt : egy havi fogház a csutkakúpok miatt = = Makói Újság. - 2. évf. 74. sz.(1936. márc. 29.), p. 2.
Makó-tanyai gazdák a földeáki csendőrséghez fordultak segítségért, őket ért lopások miatt. A vádlott: Varga István Komlós-útféli tanyai lakos.
Egyéb kulcsszó: bűnügy
Egy kishold szántóföld eladó = = Makói Újság. - 2. évf. 74. sz.(1936. márc. 29.), p. 8.
Páskom dűlőben, az óföldeáki út közelében. Érdeklődni lehet: Földeák, Csonka u. 253.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Kerékpárlopás = = Makói Újság. - 2. évf. 83. sz.(1936. ápr. 9.), p. 3.
Szirbik Sándor biciklijét Makón ellopták.
Egyéb kulcsszó: bűnügy
Istentiszteletek a hitfelekezetek templomaiban = = Makói Újság. - 2. évf. 85. sz.(1936. ápr. 12.), p. 3.
Földeákon Szirbik Miklós református lelkész igét hirdet és ágendázik.
Eladó föld = = Makói Újság. - 2. évf. 85. sz.(1936. ápr. 12.), p. 4.
Földeák határában, a Haleszre véggel. Bálint Jánosné, Tanya 363.
Jól sikerült a másodnapi katonai lóvásár is = = Makói Újság. - 2. évf. 92. sz.(1936. ápr. 22.), p. 1.
Az április 19-i lóvásáron földeáki gazdák lovai is elkeltek.
Félhónapi fogház 1 tábla szalonnáért = = Makói Újság. - 2. évf. 94. sz.(1936. ápr. 24.), p. 3.
Bugyi István feltörte az óföldeáki Mezőgazdasági Rt. kamráját.
Egyéb kulcsszó: lopás; bűnügy
A bajtárs halálára = = Makói Újság. - 2. évf. 95. sz.(1936. ápr. 25.), p. 3.
Abonyi Ede, a földeáki Návay család hajdani gazdatisztjének fia 42 évesen elhunyt. A mérnökre a szerkesztőség tagjai, mint régi iskola- és katonatársak emlékeznek.
Egyéb kulcsszó: gyászhír
Nyári cséplésre = = Makói Újság. - 2. évf. 98. sz.(1936. ápr. 29.), p. 3.
Traktorral rendelkező társat keres Juhász Tamás géptulajdonos Földeákon.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Mi mindenre jó az ebadó : harmincháromezer pengő jutott belőle a múlt évben közegészségügyre és állategészségügyi kiadásokra = = Makói Újság. - 2. évf. 95. sz.(1936. ápr. 25.), p. 3.
A földeáki Stefánia (Stefánia Anya- és Csecsemővédő Intézet 181. sz. földeáki védőintézete) 4000 pengőt kap a vármegyei szinten befolyt ebadóból.
Egyéb kulcsszó: Szmolenszky László vármegyei főjegyző
Országos vásár Földeákon = = Makói Újság. - 2. évf. 102. sz.(1936. máj. 3.), p. 6.
Május 8-án állat-, 9-én kirakodóvásárt tartanak.
Az első vonalbeliek most sem akarnak hátraszorulni : impozáns külsőségek közt, lelkes hangulatban zajlott le a makói frontharcos dísztáborozás = = Makói
Újság. - 2. évf. 103. sz.(1936. máj. 5.), p. 1.
A földeákiak vitéz Molnár Dezső vezetésével érkeztek az eseményre.
Eladók = = Makói Újság. - 2. évf. 108. sz.(1936. máj. 10.), p. 8.
Zirzonok (kaptárak) és lépek. Érdeklődni lehet: Bánszki Istvánnál a földeáki állomás melletti tanyasoron (86. szám).
Egyéb kulcsszó: hirdetés; méhészet
Búcsúbál = = Makói Újság. - 2. évf. 110. sz.(1936. máj. 13.), p. 3. - (Hírek)
Óföldeákon, május 24-én, a templomtéren. Este bál várja az érdeklődőket.
Jegyzői hírek = = Makói Újság. - 2. évf. 114. sz.(1936. máj. 17.), p. 7.
Földeáki Pál okleveles jegyző Csanádpalotán helyettesített.
Nyilttér = = Makói Újság. - 2. évf. 114. sz.(1936. máj. 17.), p. 8.
Papp Sándorné Szűcs Erzsébet közleményben tudatja, hogy a Földeákon (Tanya 212.), tőle különélő férje anyagi ügyeiért felelősséget nem vállal.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Öt napot keresett a kártyán Petrovics Rozál = = Makói Újság. - 2. évf. 116. sz.(1936. máj. 20.), p. 2.
Az ismert makói kártyavető pénzt csalt ki Kovalik Mária és Szabó Anna földeáki lakosoktól.
Egyéb kulcsszó: bűnügy
Menetrend = = Makói Újság. - 2. évf. 119. sz.(1936. máj. 24.), p. 6.
Vasúti, földeáki adatokkal.
Felemelte a tábla a dálltanyai rablók büntetését = = Makói Újság. - 2. évf. 120. sz.(1936. máj. 26.), p. 4.
Ádók István, Ádók Péter és Kirtyán János földeáki lakosok kirabolták H. Kiss István makói gazdát. A betörés részletei.
Egyéb kulcsszó: lopás; Dáli tanya
Minden fillérrel egy-egy szegény anya könnycseppjét törölöd le : szívgárda-ünnepély = = Makói Újság. - 2. évf. 125. sz.(1936. máj. 31.), p. 5.
A makói esperesi kerület szívgárdistái június 2-án, Pünkösd másnapján gárdanapot rendeznek Makón, a Szent István téren. Az eseményre a földeáki zárdaiskola növendékei táncos tornával, a fiúiskola tanulói szavalatokkal készülnek.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Hősök napja Földeákon = = Makói Újság. - 2. évf. 126. sz.(1936. jún. 24.), p. 3. - (Hírek)
Rövid beszámoló. A cikkben Nagy Gyula főszolgabíró.
Egyéb kulcsszó: ünnepség
Beszámoló a földeáki Zöld Kereszt gyermekétkeztetési akcióról / dr. Joó Imre = = Makói Újság. - 2. évf. 130. sz.(1936. jún. 7.), p. 3.
Részletes elemzés a négy hónapos akcióról. A cikkben Mátyás Béla plébános, Tass (Tausch) Árpád főjegyző, Tass Árpádné és dr. Herczog Lajos orvos.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
DKW motorkerékpár eladó = = Makói Újság. - 2. évf. 130. sz.(1936. jún. 7.), p. 8.
Juhász Lajos, Földeák.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Felrobbant a járgányon csiszolt köszörű : "repülő baleset" Földeákon. = = Makói Újság. - 2. évf. 135. sz.(1936. jún. 14.), p. 2.
Vastag Erzsébet földeáki 2 éves kisleány forró vízbe esett, és súlyosan megsérült. - Ifj. Selmeczi Ferenc 9 éves földeáki fiú leesett az eperfáról, a makói kórházba szállították.
Egyéb kulcsszó: forrázás, baleset
Anyák, vigyázat! Vérhasjárvány fenyeget! : kétszázhatvanegy kanyarós megbetegedés volt a múlt hónapban a megyében = = Makói Újság. - 2. évf. 135. sz.(1936. jún. 14.), p. 4.
A legtöbb beteget Földeákon és Battonyán regisztrálták.
Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra = = Makói Újság. - 2. évf. 137. sz.(1936. jún. 17.), p. 2.
A makói esperesi kerület vezetője június 18-ára szervez utazást. Földeákról is indulnának hívek.
Egyéb kulcsszó: katolikus egyház
Anyakönyvi hírek = = Makói Újság. - 2. évf. 144. sz.(1936. jún. 25.), p. 3.
Vastag Erzsébet földeáki 2 éves kisleány a makói kórházban elhunyt.
"Építsetek fel minden romban heverő templomot!" : lélekemelő, impozáns nemzeti ünnepély keretében szentelte fel a csanádi megyés püspök a kopáncsi pusztai templomot = = Makói Újság. - 2. évf. 148. sz.(1936. júl. 1.), p. 1.
A földeáki frontharcosok kerékpáros osztaga vitéz Molnár Dezső vezetésével érkezett az ünnepségre. Részletes beszámoló.
Éjjel 1 órától reggel 7-ig kétszer is felakasztotta magát : egy makacs földeáki öregasszony öngyilkossága = = Makói Újság. - 2. évf. 148. sz.(1936. júl. 1.), p. 2.
Sándor Jánosné Megyeri Viktóriát (Északi sor 310.) először megmentette a férje, de titokban újra öngyilkosságot követett el és elhunyt.
Rendőri hírek = = Makói Újság. - 2. évf. 148. sz.(1936. júl. 1.), p. 3.
Hecskó Ilona makói lakos feljelentést tett, mert egy üzlet elől valaki elvitte a kerékpárját, és helyette egy rossz, Orbán János Földeák feliratú biciklit hagyott hátra.
Egyéb kulcsszó: lopás; bűnügy
Fejéskor villám csapott egy földeáki juhakolba = = Makói Újság. - 2. évf. 152. sz.(1936. júl. 5.), p. 7.
Návay Géza gencsháti birtokán. A juhász és leánya eszméletét vesztette, hat juh elhullott.
Eladó = = Makói Újság. - 2. évf. 170. sz.(1936. júl. 26.), p. 4.
Földterületek, földeáki házak. Antal Mihály ügyvéd, Földeák.
Frontharcos zöldtábor a Kornél-ligetben = = Makói Újság. - 2. évf. 170. sz.(1936. júl. 26.), p. 5.
A földeáki frontharcosok a hódmezővásárhelyi és makói csoportokkal együtt műsoros táborozást rendeznek augusztus 2-án. A rendezvényre Pintér János törzsvezetőnél lehet a makói városházán.
Anyakönyvi hírek = = Makói Újság. - 2. évf. 170. sz.(1936. júl. 26.), p. 5.
Kocka Lajos 6 hónapos gyermek a makói kórházban elhunyt.
Földeák községben = = Makói Újság. - 2. évf. 174. sz.(1936. júl. 31.), p. 4.
Szántóföld eladó. Érdeklődni lehet a falu elöljáróságánál.
Csanádba is ellátogat az Egészség-Vonat = = Makói Újság. - 2. évf. 176. sz.(1936. aug. 2.), p. 1.
A Turul Szövetség szervezésében útjára induló szerelvény Földeákra is ellátogat. Kiállítások, felvilágosító propaganda a vonaton.
Szabadtéri operaelőadással ünnepli meg 60 éves jubileumi évfordulóját a Makói Dalárda = = Makói Újság. - 2. évf. 176. sz.(1936. aug. 2.), p. 3.
A Horthy parkban a földeáki dalárda is fellép.
Egyéb kulcsszó: ünnepség
Nem mennek a makóiak a földeáki zöldtáborba = = Makói Újság. - 2. évf. 176. sz.(1936. aug. 2.), p. 5.
Az esőzések miatt sok jelentkező lemondja a részvételt.
Egyéb kulcsszó: frontharcos szövetség
Mennyi hagyma ment ki az idén Makóról? = = Makói Újság. - 2. évf. 178. sz.(1936. aug. 5.), p. 1.
Földeákról 38 vagon hagymát indítottak útjára.
Egyéb kulcsszó: mezőgazdaság
Kiadó föld = = Makói Újság. - 2. évf. 178. sz.(1936. aug. 5.), p. 4.
Az igási csárdánál. Érdeklődni lehet: Joó Sándor, Földeák, Tanya 255.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Erős hastífusz és vérhasjárvány a városban és a központi járásban : a gyümölcsszezon nagyot rontott a vármegye közegészségügyén = = Makói Újság. - 2. évf. 182. sz.(1936. aug. 9.), p. 1.
Dr. Joó Imre tiszti főorvos jelentése. Földeákon sok gyermek vérhas betegségben is szenved, miután a kanyaró miatt legyengültek.
Egyéb kulcsszó: szamárköhögés, gyermekbénulás, lépfene
Minimális munkabérek az építőiparban : az iparügyi miniszter Makó és a környék számára a legalacsonyabb munkabéreket : hétfőn már nem szabad kevesebbet fizetni a munkásoknak = = Makói Újság. - 2. évf. 187. sz.(1936. aug. 15.), p. 2.
A földeáki órabér-minimumok felsorolásával.
Eladó föld = = Makói Újság. - 2. évf. 187. sz.(1936. aug. 15.), p. 4.
Az igási útfélen a Török Antal-féle földből. Érdeklődni lehet: Rakonczai Mátyás, Tanya 75.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Haszonbérbe kiadó földek = = Makói Újság. - 2. évf. 187. sz.(1936. aug. 15.), p. 8.
A földeáki Bánczki (Bánszki?) József-féle földből egy rész kiadó. Érdeklődni lehet: Földeák, Zárda utca 3.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Egésznapos dalosünnep Makón 500 vendégdalossal : régi dalosok kitüntetése : kitűnően sikerült az első makói szabadtéri előadás = = Makói Újság. - 2. évf. 191. sz.(1936. aug. 22.), p. 1.
A Makói Dalárda 60 éves fennállását ünnepelte. A vidéki dalárdák hangversenyét a 25 tagú földeáki dalárda nyitotta meg.
Földeáki sokgyermekes anyák kitüntetése = = Makói Újság. - 2. évf. 192. sz.(1936. aug. 23.), p. 5.
A 9-9 gyermeket nevelő Pásztor Andrásnét és Bodócsi Lászlónét Mátyás Béla plébános köszöntötte, és pénzadományban is részesültek.
Óföldeáki kövesút közelében = = Makói Újság. - 2. évf. 194. sz.(1936. aug. 26.), p. 4.
Föld kiadó. Érdeklődni lehet: Rajki Márton, Földeák.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
28 tifuszmegbetegedés Deszken, 17 Makón = = Délmagyarország. - 12. évf. 204. sz. (1936. aug. 29.), p. 5.
Földeákon harmincöt vérhasban szenvedőt regisztráltak.
Egyéb kulcsszó: járványok
Erőd hastífusz és vérhasjárvány lépett fel Deszken és Makón : vigyázzunk, mosatlan gyümölcsöt ne együnk! = = Makói Újság. - 2. évf. 197. sz.(1936. aug. 29.), p. 2.
Földeákon 35 vérhas megbetegedésről tudnak a hatóságok.
Gajdosi csárda mellett = = Makói Újság. - 2. évf. 198. sz.(1936. aug. 30.), p. 7.
Föld kiadó. Érdeklődni lehet: Földeák, Csonka utca 257.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Eladó vagy hagyma alá kiadó = = Makói Újság. - 2. évf. 198. sz.(1936. aug. 30.), p. 7.
Szántóföld tanyával. Érdeklődni lehet: Rakoncai Pál, Korona utca 34.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Kedves Biroli tábornok bácsi! = = Makói Újság. - 2. évf. 201. sz.(1936. szept. 3.), p. 3.
A 9 éves Kiss Ipoly, Kiss György földeáki erdész fia levelet írt Biroli olasz tábornoknak, aki válaszolt is a megkeresésre.
Egyéb kulcsszó: Alessandro Pirzio Biroli
Felhívom a gazdák figyelmét = = Makói Újság. - 2. évf. 204. sz.(1936. szept. 6.), p. 8.
Kovács kötélgyártó (Földeák, 83. sz.) hirdetése.
10 kishold szántóföld = = Makói Újság. - 2. évf. 209. sz.(1936. szept. 13.), p. 2.
Kiadó. Érdeklődni lehet Dehény Kálmán kántornál Földeákon.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Vízhányó Jánosnak = = Makói Újság. - 2. évf. 209. sz.(1936. szept. 13.), p. 2.
Földje kiadó. Érdeklődni lehet: Földeák, Kereszt utca 482.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Mennyi volt az átlagtermés a megye községeiben? : hivatalos termésstatisztika és jégkárjelentés = = Makói Újság. - 2. évf. 209. sz.(1936. szept. 13.), p. 5.
Földeáki adatokkal.
Egyéb kulcsszó: mezőgazdaság; termésátlagok
Járlatírás a földeáki vásárra = = Makói Újság. - 2. évf. 2015. sz.(1936. szept. 20.), p. 5.
A szeptember 25-én és 26-án megtartandó vásárra. Helyszínek és időpontok.
A Hangya földeáki esete = = Délmagyarország. - 12. évf. 228. sz. (1936. szept. 27.), p. 12. - (Makói hirek)
A földeákiak nehezményezik, hogy a Hangya Szövetkezet teherautókról árulja portékáit a piacon, így a helyi kereskedők érdekei sérülnek. Az ügyben megszólal Nagy Gyula főszolgabíró.
Őszi rőfösvásár Földeákon = = Makói Újság. - 2. évf. 221. sz.(1936. szept. 27.), p. 5.
Joó Sándor hirdetése az új árukészlet részletezésével. A reklám több lapszámban fellelhető.
Mi igaz a földeáki "Hangya-csatából" : a sajnálatos piaci botrány hiteles, igaz története = = Makói Újság. - 2. évf. 224. sz.(1936. okt. 1.), p. 3.
Joó Sándor rőföskereskedő és a Hangya Szövetkezet közti vitáról. A cikkben Mátyás Béla plébános, Tass (Tausch) Árpád főjegyző, Nagy Gyula szolgabíró.
A h. miniszterelnök a gyümölcskiállításon = = Makói Újság. - 2. évf. 225. sz.(1936. okt. 2.), p. 2.
A makói Ipartestületben Tanay Ivor alispán, a Vármegyei Gyümölcsészeti Egyesület elnöke fogadta Darányi Kálmánt. Földeáki díjazottak a kiállításon: a Külkereskedelmi Hivatal bronzérmét kapta Földeáki (Felberbauer) Pál jegyző, a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara bronz oklevelét kapta Tass (Tausch) Árpád főjegyző, a Vármegyei Gyümölcsészeti Egyesület ezüst oklevelét Mátyás Béla plébános, a Vármegyei Gazdasági Egyesület ezüst oklevelét Dehény Lajos vihette haza. Elismerő oklevélben részesültek Szabó Antal és Rajki Márton.
Egyéb kulcsszó: mezőgazdaság
A közigazgatási tisztviselők összeférhetetlensége kellően van biztosítva a törvényben : indítvány, amelynek tárgyáról már törvény intézkedik : a földeáki piaci incidens a kisgyűlés előtt = = Makói Újság. - 2. évf. 227. sz.(1936. okt. 4.), p. 2.
Joó Sándor rőföskereskedő és a Hangya Szövetkezet között vita alakult ki a földeáki piacon. Az eset kapcsán Király János indítványt nyújtott be a törvényhatósági bizottság közgyűlésén.
Szövetkezeti vita a törvényhatósági bizottságban : elvetették az időelőtt való állásfoglalást a földeáki Hangya-bajban = = Makói Újság. - 2. évf. 228. sz.(1936. okt. 6.), p. 2.
Joó Sándor rőföskereskedő és a Hangya Szövetkezet között vita alakult ki a földeáki piacon. Az eset kapcsán Király János indítványt nyújtott be a törvényhatósági bizottság közgyűlésén.
Földeákon a Kereszt utcában = = Makói Újság. - 2. évf. 228. sz.(1936. okt. 6.), p. 2.
A Nacsa-féle ház eladó. Érdeklődni lehet a Makói Népbank Részvénytársaságnál.
Egyéb kulcsszó: hirdetés.
Huszonötezer frontharcos demonstrációja Budapest utcáin : az ősszel a Ház elé kerül a frontharcos törvény = = Makói Újság. - 2. évf. 240. sz.(1936. okt. 20.), p. 2.
A VIII. frontharcos találkozón a földeáki szakasz is részt vett.
A földeáki Hangya-csata és a 8 Órai Újság = = Makói Újság. - 2. évf. 240. sz.(1936. okt. 20.), p. 4.
A bíróság helyreigazítás közlésére kötelezte a budapesti napilapot, miután pontatlanul közölte a Földeákon nagy port kavart piaci esetet, amely a Hangya Szövetkezet és a kiskereskedők konkurenciájáról szólt. [Joó Sándor rőföskereskedő és a Hangya Szövetkezet között vita alakult ki, azonos termékek egymás melletti árusítása miatt.]
Gajdosi csárda mellett = = Makói Újság. - 2. évf. 241. sz.(1936. okt. 21.), p. 4.
Föld kiadó. Érdeklődni lehet a Földeákon, a gőzmalom mellett.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Egy heti ingatlanforgalom = = Makói Újság. - 2. évf. 245. sz.(1936. okt. 25.), p. 7.
Gazdag János és neje megvette Benei Istvánné és társai Földeák határ menti tanyáját 5000 pengőért.
Vásár Földeákon = = Délmagyarország. - 12. évf. 278. sz. (1936. nov. 25.), p. 8. - (Makói hirek)
Dec. 4-5-én.
Egy heti ingatlanforgalom = = Makói Újság. - 2. évf. 262. sz.(1936. nov. 25.), p. 4.
Fazekas József megvette Bajusz Mihály Földeák határ menti tanyáját 700 pengőért.
Eladás = = Makói Újság. - 2. évf. 268. sz.(1936. nov. 22.), p. 8.
Földeákon a Bugyi László-féle cserépszín eladó. Érdeklődni lehet: Makó, Kálvária utca 59.
Egyéb kulcsszó: hirdetése
Vásár Földeákon = = Makói Újság. - 2. évf. 269. sz.(1936. nov. 24.), p. 3.
November 4-én állat-, 5-én kirakodóvásárt tartanak.
Menyasszonykéréstől a lakodalomig : az apátfalvi gyöngyös bokréta bemutatása = = Makói Újság. - 2. évf. 270. sz.(1936. nov. 25.), p. 2.
Az apátfalvai Egészséggondozó november 21-én és 22-én lakodalmi szokásokat mutatott be a helyi műkedvelő ifjúság segítségével. Az eseményen Földeák község küldöttsége is részt vett Tass (Tausch) Árpád főjegyző vezetésével.
Egy heti ingatlanforgalom = = Makói Újság. - 2. évf. 274. sz.(1936. nov. 29.), p. 7.
Botik János megvette Török Lajosné földeáki földjét 1300 pengőért.
Szeretetadományok a szegény gyermekek karácsonyára = = Makói Újság. - 2. évf. 280. sz.(1936. dec. 6.), p. 5.
Kurunczi Istvánné Földeák ürmöstanyai lakos 8 pengőt adományozott.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
A munkabérek minimalizálásának kérdése a vármegyei mezőgazdasági bizottságban : gazdapanaszok és kívánságok : védelmet a ciroktermelőknek = = Makói Újság. - 2. évf. 280. sz.(1936. dec. 6.), p. 7.
Tass (Tausch) Árpád földeáki főjegyző kifejtette, hogy egyes munkáltatók a faluban igen alacsony, 80 filléres napszámbért adnak a mezőgazdasági dolgozóknak.
A községek villamosítása = = Makói Újság. - 2. évf. 281. sz.(1936. dec. 8.), p. 1.
Egyéb községek mellett Földeákot is bekapcsolnák a villamos hálózatba.
Egyéb kulcsszó: áramellátás; elektromos áram
Földeák lelkesen ünnepelte a Kormányzó névnapját = = Makói Újság. - 2. évf. 281. sz.(1936. dec. 8.), p. 3.
A katolikus templomban és a református iskolában is istentiszteletet tartottak. Délután a Népházban a frontharcosok előadták a Megindulnak a kárpátok című színművet, majd vitéz Molnár Dezső méltatta Horthy Miklós érdemeit.
Elmulatta a más bérét = = Makói Újság. - 2. évf. 283. sz.(1936. dec. 11.), p. 3.
Nádasdi Fátyol János földeáki legény megbízásra felvette, de el is mulatta Kovács Rozália Földeák-tanyai leány bérét.
Egyéb kulcsszó: sikkasztás; bűnügy
Világkörüli utazás Karcagtól - Földeákig = = Makói Újság. - 2. évf. 285. sz.(1936. dec. 13.), p. 2.
Vitéz Nagy László karcagi nyugalmazott tanító két (12-14 éves) bérese elkötötte a lovakat, és mindenféle holmikat a kocsira pakolva útnak eredtek. Eljutottak egykori munkaadójuk Szalma István földeáki tanyájára, de a csendőrök visszavitték őket Karcagra.
Január 15-ig fél tagdíjjal léphetnek be a makói ipartestületbe a vidéki iparosok : a kibővített ipartestület elöljáróságának negyedrészét vidékiekből választják = = Makói Újság. - 2. évf. 287. sz.(1936. dec. 16.), p. 2.
Gardi Ferenc földeáki malomtulajdonos az új belépők tagdíjának eltörlését indítványozta.
Amit találsz az nem a tied = = Makói Újság. - 2. évf. 287. sz.(1936. dec. 16.), p. 3.
Borka Pál földeáki földműves megbízásra földet hordott ki Joó Sándor rőföskereskedő udvarából. Az udvaron fellelt ruhaanyagot is a kocsira dobta, az eset kitudódott, így bíróság elé állították lopás vétsége miatt.
Egyéb kulcsszó: bűnügy
Tejszövetkezet alakult Földeákon = = Délmagyarország. - 12. évf. 298. sz. (1936. dec. 19.), p. 6. - (Makói hirek)
A község vezetője 300 pengős segélyt kért a vármegyétől a szarvasmarhatartás fellendítésére.
Végzés = = Makói Újság. - 2. évf. 290. sz.(1936. dec. 19.), p. 4.
A makói járásbíróság határozata a földeáki Nacsa János adós és gyermekei (Ilona, Viktória, Lajos és János) földeladási-árverezési ügyében.
Anyakönyvi hírek = = Makói Újság. - 2. évf. 293. sz.(1936. dec. 23.), p. 3.
Raffai Jánosné Lele Julianna földeáki lakos a makói kórházban elhunyt.
Az ünnepi istentiszteletek sorrendje a makói templomokban = = Makói Újság. - 2. évf. 295. sz.(1936. dec. 25.), p. 2.
Karácsony másnapján Földeákon délelőtt 10 órakor Szirbik Sándor prédikál és úrvacsorát oszt.
Házeladás = = Makói Újság. - 2. évf. 295. sz.(1936. dec. 25.), p. 12.
Makón a Thököly utca 6. szám alatti ingatlan eladó. Érdeklődni lehet: dr. Antal Mihály ügyvédnél Földeákon, vagy a járásbíróságon.
Egyéb kulcsszó: hirdetés

 

« 1935
Kezdőlap
1937 »