« 1937
Kezdőlap
1939 »

1938

Blaha Lujza Földeákon is járt és két hétig vendég volt Návay Kornél kastélyában = = Makói Független Ujság 1939. évi Naptára / fel. szerk. Csorba János. - Makó : [Makói Független Ujság Szerk.], [1938]. - p. 84-88.
Fazekas Róza visszaemlékezése.
Egyéb kulcsszó: erdő
Eladó = = Makói Újság. - 4. évf. 1. sz.(1938. jan. 1.), p. 2.
Föld. Érdeklődni lehet: Földeák, Korona u. 31.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Lefagyott az ujja = = Makói Újság. - 4. évf. 4. sz.(1938. jan. 6.), p. 3.
Tóth István 27 éves földeáki cserépárus lovaskocsin hazafelé tartott. Hódmezővásárhelyről. A nagy hidegben a jobb kézén súlyos fagyási sérülés tünetei jelentkeztek, ezért a makói kórházba szállították.
Inségnapszámbér és gazdasági cselédhiány = = Makói Újság. - 4. évf. 4. sz.(1938. jan. 6.), p. 3.
A vármegyei kisgyűlésen Szőllősi Jenő kisgyűlési tag a rendkívül alacsony, földeáki ínségmunka-bérekről beszélt. Az ügyben Ring Béla alispán is felszólalt.
Községi képviselőválasztások a központi járásban = = Makói Újság. - 4. évf. 9. sz.(1938. jan. 13.), p. 2.
A földeáki megválasztott képviselők az I. körzetben: Molnár Sándor, Szűcs István, ifj, lele László, Horváth Antal és Neparáczki Mihály. A II. kerületben: Antal Balázs, Horváth Béla, Szakács Mihály, Horváth László, és Bakai (Bakacsi?) Pál.
Egy heti ingatlanforgalom = = Makói Újság. - 4. évf. 12. sz.(1938. jan. 16.), p. 4.
Murvai István megvette Buvár István földjét Földeák határában.
Fiatalok / gy. m. = = Makói Újság. - 4. évf. 14. sz.(1938. jan. 19.), p. 5.
A fiatalokról szóló írás többször hivatkozik a Csanád Vezér című ifjúsági lapra, amely egyik lapszáma földeáki népmozgalmi adatokkal is foglalkozik. [A kéziratos kiadvány a makói Csanád Vezér Gimnázium Önképzőkörének lapja volt, 1937 novembere és 1940 márciusa között jelent meg rendszertelenül.]
Különös égi tünemény Makó fölött : háború lesz, mondják a babonások : északi fény, mondja a meteorológiai intézet = = Makói Újság. - 4. évf. 20. sz.(1938. jan. 26.), p. 1.
A fényjelenség a vásárhelyi, földeáki és püspöklelei határban látták.
Apró bűneiért 8 napi fogházat kapott a földeáki Bern = = Makói Újság. - 4. évf. 20. sz.(1938. jan. 26.), p. 2.
Bern Sándor többek között Oláh József Földeák tanyai szatócsüzletéből is lopott kisebb összeget.
Egyéb kulcsszó: bűnügy; csalás
A járásokban is összeállították a németországi munkáscsoportokat = = Makói Újság. - 4. évf. 22. sz.(1938. jan. 28.), p. 3.
Földeákról 20 férfi és 20 nő indul németországi munkára.
Szolgálatba állt s felakasztotta magát = = Makói Újság. - 4. évf. 26. sz.(1938. febr. 2.), p. 1.
Gazdi Mihály 22 éves földeáki legény öngyilkosságot követettel új munkaadója Ugar 102. tanyáján.
A poraiból és hamvából megéledő Csanád : eddig ismeretlen adatok a török hódoltság utáni évekből : Árva János vármegyei főlevéltáros kutatásai = = Makói Újság. - 4. évf. 28. sz.(1938. febr. 5.), p. 3.
A visszaemlékezés megemlíti a vármegye első közgyűlését 1731-ből, ahol földeáki Návay György is megjelent.
47 colos = = Makói Újság. - 4. évf. 29. sz.(1938. febr. 6.), p. 8.
Pintér Lajos (Földeák, Új utca 199.) cséplőgépe mellé traktorostársat keres.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Járlatírás a tanyák közt = = Makói Újság. - 4. évf. 31. sz.(1938. febr. 9.), p. 6.
A február 18-ai földeáki vásár előtti járlatírás időpontjai és helyszínei.
Köszönetnyilvánítás = = Makói Újság. - 4. évf. 35. sz.(1938. febr. 13.), p. 4.
Kalász Mihály földeáki lakost február 10-én temették.
Egyéb kulcsszó: gyászhír
Élénkült a hagymapiac, a többi lanyhult = = Makói Újság. - 4. évf. 40. sz.(1938. febr. 19.), p. 2.
A földeáki országos vásár kihatott a makói piac forgalmára is.
Tej- és ruhaakciók a vármegye a vármegye területén = = Makói Újság. - 4. évf. 40. sz.(1938. febr. 19.), p. 4.
Földeákon 800 pengő értékben étkeztetési akciót hirdettek.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Két kishold föld = = Makói Újság. - 4. évf. 43. sz.(1938. febr. 23.), p. 5.
A Meskó-féle földből, az útkaparóházzal szemben. Érdeklődi lehet: Földeák, Kiss Ferenc téglagyár.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Beszámoló Földeákon = = Makói Újság. - 4. évf. 44. sz.(1938. febr. 24.), p. 3.
Dr. Végvári József országgyűlési képviselő a földeáki Népházban tartott beszédet.
Egy heti ingatlanforgalom = = Makói Újság. - 4. évf. 47. sz.(1938. febr. 27.), p. 4.
Bartal Ferenc megvette Jáksó Imre Földeák határszéli földjét 1650 pengőért.
A makói iparosság egy emberként állott újból Papp József mögé : csaknem teljesen egyhangú volt az elnökválasztás az ipartestületben = = Makói Újság. - 4. évf. 48. sz.(1938. márc. 1.), p. 1-2.
Az elöljárósági tagok között Gardi Ferenc, földeáki molnár.
Sikkasztás, hatóság előtti rágalmazás és lopás = = Makói Újság. - 4. évf. 49. sz.(1938. márc. 2.), p. 2.
Rigó István ellopta Igaz Ferenc makói gazdálkodó földeáki tanyájából (Obuh Györgyné házvezetőnő távolléte alatt) egy arany zsebórát. A földeáki csendőrség elfogta az elkövetőt.
Egyéb kulcsszó: bűnügy
Eladó ház = = Makói Újság. - 4. évf. 49. sz.(1938. márc. 2.), p. 2.
Földeák, Nyugatisor utca 557. sz. Érdeklődni lehet: Bugyi Gyula, Apátfalva.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Hány iparosunk van? = = Makói Újság. - 4. évf. 49. sz.(1938. márc. 2.), p. 5.
Földeákon 108 iparos működik.
A makói példán felbuzdulva a környékbeli községekben is MANSz-mozgalom indult = = Makói Újság. - 4. évf. 49. sz.(1938. márc. 2.), p. 2.
A makói teadélutánon dr. Kászonyi Richárdné főispánné beszámolt egyebek mellett arról is, hogy Földeákon is elkezdődött a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége helyi csoportjának megszervezése.
Elítélt csutkaszártolvaj = = Makói Újság. - 4. évf. 51. sz.(1938. márc. 4.), p. 3.
Gilinger József földeáki gazdálkodót megkárosította Ádók István helyi lakos.
Egyéb kulcsszó: lopás
Eladó föld = = Makói Újság. - 4. évf. 53. sz.(1938. márc. 6.), p. 8.
Érdeklődni lehet: Rakonczai Tamás, Földeák, Völgy utca 97.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Mak ifi - Földeáki TC 7:3 (4:1) = = Makói Újság. - 4. évf. 54. sz.(1938. márc. 8.), p. 3.
Rövid sporthír.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás; Földeáki Torna Club
Tüdőröntgenezés Földeákon : megindult a nagy népegészségmentő, kutató munka a megye községeiben is = = Makói Újság. - 4. évf. 56. sz.(1938. márc. 10.), p. 2.
Dr. Joó Imre tiszti főorvos és dr. Nagy Pál, a makói tüdőgondozó főorvosa vezetésével a szűrőbusz Földeákra is ellátogatott.
Egyéb kulcsszó: TBC, tuberkulózis, gümőkór
MANSz-szervezet alakul vasárnap Földeákon = = Makói Újság. - 4. évf. 57. sz.(1938. márc. 11.), p. 1.
Dr. Kászonyi Richárd főispán felesége is részt vesz a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége földeáki csoportjának megalakulási ünnepségén.
Ötven pengőre ítélték, mert durván megsértette a csendőrjárőrt : a vádlott nem emlékezett semmire sem, amikor a bíró eléje tárta a valóságot = = Makói Újság. - 4. évf. 57. sz.(1938. márc. 11.), p. 2.
Dávid Imre földeáki földműves esete.
Elöljáróság választás Földeákon = = Makói Újság. - 4. évf. 57. sz.(1938. márc. 11.), p. 3.
Március 11-én bíróvá választották Molnár Sándort. A törvénybíró Sipos István, a közgyám és esküdt Horváth Antal lett. További esküdtek: Neparáczki Mihály, Sándor István és Sipos János.
Egyéb kulcsszó: képviselő
Hatalmas érdeklődés mellett megalakult a földeáki MANSz : pompás kézimunkakiállítást rendeztek a földeáki hölgyek : makóiak az alakuló gyűlésen = = Makói Újság. - 4. évf. 60. sz.(1938. márc. 15.), p. 2.
Március 14-én dr. Kászonyi Richárdné és dr. Bécsy Bertalan, a makói MANSz igazgatója részvételével küldöttség érkezett a faluba Makóról, a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége földeáki csoportjának a Népházban megtartott ünnepélyes alakuló közgyűlésére. Tass Árpád földeáki főjegyzőt igazgatóvá, feleségét elnökké választották. - Program.
A földeáki gazdasági egyesületben is a nemzeti egység győzött = = Makói Újság. - 4. évf. 61. sz.(1938. márc. 17.), p. 2.
A Földeáki Gazdasági Egyesület tisztújító közgyűlést tartott március 13-án. A cikkben Tass Árpád, Antal Balázs, Sallai Pál, molnár Sándor, ifj. Bencze János, vitéz Molnár Dezső, Horváth Pál, Neparáczky Mihály, Sipos Mátyás, dr. Antal Mihály, vitéz Lajos János, ifj. Antal József, vitéz Sipos Sándor, Meszlényi Antal, Kispál Antal, Szabó János és Szakács Mihály.
Helyreigazítás = = Makói Újság. - 4. évf. 61. sz.(1938. márc. 17.), p. 3.
A Makói Friss Újságban március 13-án megjelent Családi alapon választották meg a földeáki elöljáróságot című írás cáfolata.
A németek Földeákon és Apátfalván = = Makói Újság. - 4. évf. 62. sz.(1938. márc. 18.), p. 1.
Németországi munkára keresnek munkaerőt.
Egy heti ingatlanforgalom = = Makói Újság. - 4. évf. 64. sz.(1938. márc. 20.), p. 4.
Dávid Antalné megvette Szekeres János Földeák határszéli földjét 7303 pengőét.
Eladó = = Makói Újság. - 4. évf. 69. sz.(1938. márc. 27.), p. 8.
Törzskönyvezett tehén. Érdeklődni lehet: özv. Nagy Tamásné tanyáján Szabó Mihálynál, Tanya 84.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Hatalmas tömegek vonulnak fel dr. Kászonyi Richárd főispán hódmezővásárhelyi installációjára : a beiktatási ünnepségek programja = = Makói Újság. - 4. évf. 70. sz.(1938. márc. 29.), p. 1.
Földeákról is indul egy autóbusz.
Eladó másfélköblös föld = = Makói Újság. - 4. évf. 71. sz.(1938. márc. 30.), p. 5.
A földeáki határban a Kurunczi "Jézus" dűlőben, Nagy Tamás szomszédságában. Érdeklődni lehet: Makó, Szikszai utca 27.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Verekedés, zsebtolvajverés, retikülürítés a vásárban = = Makói Újság. - 4. évf. 76. sz.(1938. ápr. 5.), p. 3.
Bajusz László földeáki lóalkusz rátámadt a makói piacon a malacokat áruló Kenéz Sándor Kmetty utcai lakosra.
Egyéb kulcsszó: bűnügy, verekedés
Sport = = Makói Újság. - 4. évf. 76. sz.(1938. ápr. 5.), p. 4.
FLE - CsLE 4:0. A Földeákon megtartott, a körzeti bajnoki mérkőzésen a hazaiak győztek. Rövid sporthír.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás; Földeáki Levente Egyesület; Csanádpalotai Levente Egyesület
89 tbc-gyanús gyermek közül 10-nél talált a mozgó Röntgen nyilt tüdőkórt : Földeákon és Makón megkezdték az óvodások és iskolások tüdőkataszterének összeállítását = = Makói Újság. - 4. évf. 81. sz.(1938. ápr. 10.), p. 2.
Dr. Joó Imre vármegyei tiszti főorvos beszámolt a TBC terjedése elleni intézkedések, szűrések és gyógyítások eredményeiről.
Egyéb kulcsszó: gümőkór; tuberkulózis; Dermotubin kenőcs, Ring Béla alispán
Nyilttér = = Makói Újság. - 4. évf. 81. sz.(1938. ápr. 10.), p. 7.
Hári József, Makó, Almásy utcai lakos kérése: a Földeákon különélő feleségének, Pásztor Teréznek az ő rovására senki se adjon kölcsönt.
Egyéb mérkőzések = = Makói Újság. - 4. évf. 82. sz.(1938. ápr. 12.), p. 4.
FLE - PLE: 3:0. - Rövid hír.
Egyéb kulcsszó: sport; labdarúgás; Földeáki Levente Egyesület; Püspöklelei Levente Egyesület(?)
Nagypénteki istentiszteletek a reformátusoknál = = Makói Újság. - 4. évf. 85. sz.(1938. ápr. 15.), p. 1.
Április 15-én 15 órakor Jenei László lelkész prédikál Földeákon.
Húsvéti istentiszteletek a reformátusoknál = = Makói Újság. - 4. évf. 86. sz.(1938. ápr. 17.), p. 1.
Április 17-én 11 órakor Jenei László lelkész prédikál és úrvacsorát oszt Földeákon.
Balesetek = = Makói Újság. - 4. évf. 86. sz.(1938. ápr. 17.), p. 7.
Borka Mihály 60 éves földeáki napszámos lórúgás következtében kartörést szenvedett.
Mak II. - Földeáki LE 5:2 (4:2) = = Makói Újság. - 4. évf. 92. sz.(1938. ápr. 26.), p. 3. - (Sport)
A földeáki csapat egy szerintük igazságtalan kiállítás miatt levonult a pályáról.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás; Földeáki Levente Egyesület; Makói Atlétikai Klub
Beköszöntő / - g - r = = Földeáki Katolikus Tudósító. - [1. évf.] 1. sz.(1938. máj.), p. 1-2.
A földeáki Római Katolikus Egyházközösség hivatalos lapja első számának bevezetője.
Fehérvasárnap / Csepella Andor = = Földeáki Katolikus Tudósító. - [1. évf.] 1. sz.(1938. máj.), p. 12-13.
A földeáki lelkész elmeséli egy napját.
Apróságok / Csepella Andor = = Földeáki Katolikus Tudósító. - [1. évf.] 1. sz.(1938. máj.), p. 13-14.
A földeáki lelkész öt rövid, egyházközösségi története.
Plébániai hírek = = Földeáki Katolikus Tudósító. - [1. évf.] 1. sz.(1938. máj.), p. 14-16.
A plébánia hírei: A kettős Szentév előkészítése; Misszió volt; Karácsony; Sajtónap; Házszentelés; Nagyböjt; Az Oltáriszentségben közöttünk élő Isten megismerése, megszeretése és imádására; Szent Vince Szeretethölgyeinek Egyesülete; Jézus Szíve Szövetség; Az első áldozásról, szülők áldozásáról és a 25 éves jubileumot ünneplő áldozókról; A lelkeknek Krisztushoz vezetése mellett nem feledkeztünk meg a templom csinosításáról sem, valamint arról sem, hogy látható emléket is emeljünk a kettős szentévnek; Új persely a templomunkban; A múlt évben befolyt kegyes adományok elszámolása; A kongresszusra utazók figyelmébe; Új áldoztató kehelyre; Az Eucharisztikus Kongresszus megünneplése itthon; Templomunk búcsúnapja: Szent László király ünnepe.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Anyakönyvi hírek : január, február, március és április hónapok = = Földeáki Katolikus Tudósító. - [1. évf.] 1. sz.(1938. máj.), p. [17].
Földeladás = = Makói Újság. - 4. évf. 97. sz.(1938. máj. 1.), p. 2.
Az óföldeáki út mellett és a Ponyec-féle földből. Érdeklődni lehet: Vízhányó János, Földeák, Kereszt utca 482.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Súlyos motorkerékpárbaleset a földeáki úton = = Makói Újság. - 4. évf. 97. sz.(1938. máj. 1.), p. 2.
Ratkai Rezső, makói járásbírósági tisztviselő Földeákra indult családi összejövetelere, amikor műszaki hiba miatt fának rohant.
Tűzoltó tanfolyam Földeákon = = Makói Újság. - 4. évf. 97. sz.(1938. máj. 1.), p. 6.
A Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület április 24-én megtartotta a téli tanfolyamának záróvizsgáját. Az eseményen megjelent Lieszkovszky Vladimir vármegyei tűzrendészeti felügyelő, Fodor Sándor másodfőjegyző és Dévényi Endre járási felügyelő. A cikkben a helyi egyesület vezetése: Tas Árpád, Csathó Kálmán, Dehény Kálmán, Ádók János, Földeáki Lajos és dr. Herczog Lajos községi orvos.
Bucsubál Óföldeákon = = Makói Újság. - 4. évf. 103. sz.(1938. máj. 8.), p. 4.
1938. május 22-én. Rövid, keretes hirdetés.
Vásár Földeákon = = Makói Újság. - 4. évf. 103. sz.(1938. máj. 8.), p. 7.
A tavaszi országos vásár május 13-án és 14-én esedékes.
Nyári menetrend = = Makói Újság. - 4. évf. 105. sz.(1938. máj. 11.), p. 5.
Földeáki adatokkal.
Egyéb kulcsszó: vasúti közlekedés
Minden harmadik gyerek átesik a gümőkóros fertőzésen : folyik a gyermekek tüdőkataszterének összeállítása : megdöbbentő adatok a csókos halál szálláscsináló hölgyikéiről = = Makói Újság. - 4. évf. 109. sz.(1938. máj. 15.), p. 3.
Dr. Joó Imre tisztifőorvos jelentése a vármegye egészségügyi helyzetéről. Részletes statisztika. - Földeákon vörhenyes megbetegedéseket észleltek.
Egyéb kulcsszó: TBC; tuberkulózis; járványok; prostitúció
Mekkora pótadóval és mennyi államsegéllyel működnek a vármegye községei? = = Makói Újság. - 4. évf. 110. sz.(1938. máj. 17.), p. 2.
Földeáki adatokkal.
Körzeti bajnokság = = Makói Újság. - 4. évf. 110. sz.(1938. máj. 17.), p. 4. - (Sport)
Csanádpalotai LE - Földeáki LE 8:0. - Rövid hír.
Egyéb kulcsszó: levente egyesület; labdarúgás
Levente sport- és atlétikai verseny, évzáró ünnepély = = Makói Újság. - 4. évf. 111. sz.(1938. máj. 18.), p. 4.
A Makói Levente Egyesület június 12-ei évzáró ünnepségén a földeáki lovas és íjászcsapat is bemutatkozik.
Megtörténtek a mezőgazdasági érdekképviseleti választások a központi járás községeiben : mindenütt a hivatalos listák győztek = = Makói Újság. - 4. évf. 113. sz.(1938. máj. 20.), p. 1.
A földeáki községi bizottság hat csoportjába megválasztott rendes és póttagok: Hofferner Sándor, Váradi Imre, vitéz Csányi József, Rakonczai Márton, Sallai Bálint, Molnár János, Ménesi József, Lele Mihály, Sipos István, Neparáczki Mihály, Horváth Antal, Csonka Ferenc, ifj. Bajusz Mihály, vitéz Hajnal Tamás, vitéz Szalma Pál, vitéz Szabó Mihály, Molnár Sándor, Vitéz Bugyi József, vitéz Horváth József, Bajusz Imre, Rakonczai Pál, ifj. H. Varga János, Sipos Mihály, Tass Árpád, Sallai pál, Kiss Bálint, Széll Ferenc, Mágori Sándor, Antal Balázs, Szabó János, Horváth Pál, Návay László, Szűcs István, Meszlényi Ernő, Meszlényi pál, Czukor László, Korchmáros Imre, ifj. Meszlényi Pál, Návay György, Návay Géza, Rappensberger László, dr. Návay Andor.
Ez aztán koponya = = Makói Újság. - 4. évf. 113. sz.(1938. máj. 20.), p. 2.
Vass Dániel tanyai gazdálkodó feljelentette Széll István gazdát, aki a békés útféli olvasókör táncmulatságán vita közben egy szódásüveget széttört a fején, aminek következtében súlyosan megsérült.
Egyéb kulcsszó: verekedés
Az Olvasót illeti a szó! : Földeákra vagy Apátfalvára vigyünk a hízóinkat eladni? = = Makói Újság. - 4. évf. 115. sz.(1938. máj. 22.), p. 3.
"Egy kisgazda" aláírással olvasói levél az eltérő felvásárlási árakról. Földeák, ahol a Hangya Szövetkezet szabályozza az árakat, mint jó példa szerepel a cikkben.
Egyéb kulcsszó: mezőgazdaság
Húsmérgezést kaptak a házikolbásztól = = Makói Újság. - 4. évf. 116. sz.(1938. máj. 24.), p. 3.
Szalma Jánosnét, fiát, Istvánt és leányát, Máriát a makói kórházba szállították.
Gazdaképviseleti választás Földeákon = = Makói Újság. - 4. évf. 119. sz.(1938. máj. 28.), p. 3-4.
A május 23-án megtartott gyűlésen megválasztott vezetők és tagok: Návay László, Tass Árpád, Szél Ferenc, Hoffelner Sándor, Váradi Imre, Sipos István, Csonka Ferenc, Molnár Sándor, Horváth Antal, Szűcs István, Návay György és dr. Návay Géza.
Megalakult a járási mezőgazdasági és munkabérmegállapító bizottság = = Makói Újság. - 4. évf. 123. sz.(1938. jún. 2.), p. 2.
A megválasztott elnök: Návay László földeáki földbirtokos. Bizottsági tagok lettek a faluból: Hoffelner Sándor, Molnár Sándor és Návay György.
Nagy a vidéki érdeklődés a Ferencváros makói szereplése iránt = = Makói Újság. - 4. évf. 124. sz.(1938. jún. 3.), p. 4. - (Sport)
Földeákról is jeleztek hegyigényléseket.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Pünkösdi istentiszteletek a református templomokban = = Makói Újság. - 4. évf. 126. sz.(1938. jún. 5.), p. 3.
Pünkösd első napján, este 18.30-kor, másnapján délelőtt 11 órakor Jeney László Földeákon prédikál.
"Hazamegyek lányom meghalni..." = = Makói Újság. - 4. évf. 127. sz.(1938. jún. 8.), p. 1.
Kurai József 78 éves földeáki lakos betegsége miatt felakasztotta magát.
Egyéb kulcsszó: öngyilkosság
Földeák pikáns bűnügyi szenzációja - zárt ajtók mögött = = Makói Újság. - 4. évf. 130. sz.(1938. jún. 11.), p. 2.
Cikk Földeák felújításra váró útjairól és Bencze János földeáki gazdálkodó és volt felesége, Bugyi Erzsébet peréről.
A földeáki patikajog = = Makói Újság. - 4. évf. 130. sz.(1938. jún. 11.), p. 2.
A 16 pályázó közül június 11-én választják ki a győztest.
Egyéb kulcsszó: gyógyszertár
Motociklin gurul a hit = = Makói Újság. - 4. évf. 130. sz.(1938. jún. 11.), p. 3.
Csepella Andor földeáki segédlelkész Csepel motorkerékpárjával június 11-én elindult a Németországban dolgozó falubelieket meglátogatni.
Egyéb kulcsszó: katolikus egyház; pap
Öngyilkosság Földeákon = = Makói Újság. - 4. évf. 130. sz.(1938. jún. 11.), p. 3.
Insperger Pál földeáki gazdálkodó, kútfúró mester és cséplőgép tulajdonos betegsége miatt felakasztotta magát. Június 10-én eltemették.
Jó családból való fiút = = Makói Újság. - 4. évf. 131. sz.(1938. jún. 12.), p. 7.
Felvesz tanulónak Gardi László vegyeskereskedő, Földeák.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
"Közétek tartozom! Testvéretek vagyok!" = = Makói Újság. - 4. évf. 132. sz.(1938. jún. 14.), p. 1.
Június 11-én és 12-én országos vezetői értekezletre hívta a frontharcosokat Takách-Tolvay József gróf, országos elnök. Az eseményen földeáki frontharcosok is részt vettek. Egyéb kulcsszó: Országos Frontharcos Szövetség; Földeáki Levente Egyesület; Imrédy Béla miniszterelnök
Teljes siker jegyében zajlott le a Levente Egyesület évzáró-ünnepélye = = Makói Újság. - 4. évf. 132. sz.(1938. jún. 14.), p. 3.
A június 12-ei eseményen a földeáki lovas leventék is részt vettek.
Egyéb kulcsszó: Földeáki Levente Egyesület
Megválasztották a központi járás vármegyei mezőgazdasági bizottsági tagjait = = Makói Újság. - 4. évf. 135. sz.(1938. jún. 18.), p. 2.
Földeáki rendes és póttagok: Hoffelner Sándor, Csonka Ferenc, Molnár Sándor, Tass Árpád, Návay László, Návay György és dr. Návay Géza.
2 kat. hold = = Makói Újság. - 4. évf. 136. sz.(1938. jún. 19.), p. 8.
Föld eladó a Meskó-féle földben és 20 kislánc Páskomban Barta Sándor mellett. Érdeklődni lehet: Földeák, Völgy utca 77.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
A Vármegyei Gazdasági Egyesület búzaversenyének eredménye = = Makói Újság. - 4. évf. 142. sz.(1938. jún. 26.), p. 2.
Földeáki díjazottak és díjaik: Rajki Márton (ezüst óra), Sándor István (ezüst zsebóra), vitéz Bugyi József (arany oklevél).
Egyéb kulcsszó: mezőgazdaság
Beszámoló a magyarcsanádi tűzoltó versenyről: a "Kovács Ágoston örökös vándordíjat" az apátfalviak nyerték = = Makói Újság. - 4. évf. 144. sz.(1938. jún. 29.), p. 3.
A beszámoló a földeákiak eredményeit is közli.
Egyéb kulcsszó: Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület
"Daloljatok az Úrnak!" / Dehény Kálmán = = Földeáki Katolikus Tudósító. - [1. évf.] 2. sz.(1938. július), p. 7.
Dehény Kálmán kántortanító írása az egyházi énekek gyakorlásának fontosságáról.
Utazásom a Németországban dolgozó munkástestvérekhez / Csepella Andor = = Földeáki Katolikus Tudósító. - [1. évf.] 2. sz.(1938. július), p. 8-13.
A földeáki lelkész részletes beszámolója németországi látogatásáról, illetve visszatéréséről a falujába.
A Keresztény Iskolatestvérek Kongregációja Földeákon / Gulyás J. Efrém = = Földeáki Katolikus Tudósító. - [1. évf.] 2. sz.(1938. július), p. 13-14.
Id. Dehény Lajos nyugalomba vonulásával az iskolában szerzetestanító veszi át a tanítást. A cikk ismerteti a Keresztény Iskolatestvérek és az alapító De La Salle Szent János történetét.
Plébániai hírek = = Földeáki Katolikus Tudósító. - [1. évf.] 2. sz.(1938. július), p. 15-17.
1. Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra 2. Zarándoklat Máriagyüdre 3. A Szent Vince Egyesület eddigi működése 4. A házszentelés alkalmával a templomunk ablakaira adakoztak.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Anyakönyvi hírek : május és június hónapok = = Földeáki Katolikus Tudósító. - [1. évf.] 2. sz.(1938. július), p. 17.
"Keresztség szentségében Isten gyermekei lettek", "Új családi otthont alapítottak a házasság szentségi kegyelmével", "Elpihentek az Úrban" rovatokkal.
Egyéb kulcsszó: házasságkötések
Istentiszteletek rendje = = Földeáki Katolikus Tudósító. - [1. évf.] 2. sz. (1938. július), p. 17.
Szentmisék, litániák, keresztelés, avatás, szentgyónás, betegek ellátása, jegyesek jelentkezése, jegyesek oktatása. Esketések időpontokkal.
Egyéb kulcsszó: házasságkötések
Elutasították a földeáki elöljáróválasztás elleni fellebbezést = = Makói Újság. - 4. évf. 147. sz.(1938. júl. 3.), p. 1.
A kisgazdapárt megfellebbezte a közfelkiáltással elfogadott új vezetőséget. Panaszukkal Juhász Zoltán vármegyei aljegyzőhöz fordultak, az ügyben Ring Béla alispán is megszólalt.
Egyéb kulcsszó: képviselő
Előkelő esküvő a kórházkápolnában = = Makói Újság. - 4. évf. 147. sz.(1938. júl. 3.), p. 2.
Dr. Uray Vilmos a makói kórházigazgató leányát, Sárikát feleségül vette Chemez Károly főhadnagy. A szertartást Virág Sándor földeáki plébános végezte.
Az újjáalakított vármegyei központi választmány = = Makói Újság. - 4. évf. 149. sz.(1938. júl. 6.), p. 3.
Csanád-Arad-Torontál Vármegye törvényhatósági bizottságába Tass Árpád földeáki főjegyző póttagként bekerült.
A "paradicsom" meg a három rudasfa, avagy egy földeáki ittas magyar botrányos futtatása a Főtéren = = Makói Újság. - 4. évf. 150. sz.(1938. júl. 7.), p. 2.
Sándor István földeáki lakos ellen állatkínzás és botrányokozás miatt indult eljárás, miután részegen nagy sebességgel hajtott lovas fogatával a makói főtéren tartózkodó emberek közé.
Három napos zarándokút Mátraverebély-Szentkútra = = Makói Újság. - 4. évf. 151. sz.(1938. júl. 8.), p. 1.
Jűlius 27-től 30-ig, a makói katolikus plébánia szervezésében. Földeáki hívek is útra kelnek.
Hőfer-jelentés a Járványok, kórok és népbetegségek frontjáról Csanád-Arad-Torontál megyében még jó a szaporodás = = Makói Újság. - 4. évf. 155. sz.(1938. júl. 13.), p. 3-4.
Földeákon vörhenyes megbetegedések miatt az óvodát is bezárták.
Egyéb kulcsszó: TBC, tuberkulózis, gümőkór
Csanád-Arad-Torontál levéltári emlékeinek megmentése = = Makói Újság. - 4. évf. 156. sz.(1938. júl. 14.), p. 3-4.
A román és a szerb megszállás alatt Földeák község levéltári anyaga is károsodást szenvedett.
Egy heti ingatlanforgalom = = Makói Újság. - 4. évf. 159. sz.(1938. júl. 17.), p. 4.
Széll Ferenc Földeák határszéli földjét ajándékba adta B. Nagy Ferencnének.
Kiadó föld és eladó ház = = Makói Újság. - 4. évf. 159. sz.(1938. júl. 17.), p. 8.
Földeák, szárazéri Sűrűtanyasor 12. sz. 20 hold földdel eladó. Érdeklődni lehet: Makó, Vásárhelyi utca 16.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
A földeáki MANSz nagy sikerű első műsoros estje = = Makói Újság. - 4. évf. 160. sz.(1938. júl. 19.), p. 3.
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége földeáki csoportja július 17-én egyéb műsorszámok mellett előadta a "Ne okoskodj Rozi" és a "Házasságszédelgő" című bohózatot és az "Erdélyi emlék" című élőképet. A cikkben Ring Béláné, dr. Galambos Emilné, Rajki Mártonné, Tass Árpádné, Rajki Márta, Bánszki Mihály, Krébesz Ilonka és Jolánka, özv. Szedécsy Lászlóné, Gardi Lászlóné, Molnár Dezső, Vízhányó Mátyás, Juhász Mancika, Bakacsi Matild, Pesti Rózsika, Szabó Istvánné, Hegedűs Ica, Horváth Antalné, Bárdi Pál, Bakos Pál, Kiss Gyula, Kovács János és Bugyi Béla.
A magadét se vidd el a gazda híre nélkül = = Makói Újság. - 4. évf. 162. sz.(1938. júl. 21.), p. 3.
Horváth Ferenc földeáki gazdálkodó feljelentést tett mert a cséplésnél zsákok és búza eltűnését észlelte. A csendőrség elfogta a cséplésnél dolgozó Bódi Mihály makói lakost.
Egyéb kulcsszó: lopás
Cséplési balesetek a határban = = Makói Újság. - 4. évf. 162. sz.(1938. júl. 21.), p. 3.
Földeákon Bálint Mihályék Erzsike nevű kislánya mosásnál forró vízbe esett. A balesetet könnyebb sérülésekkel megúszta.
Földeákon Gilinger Imre kiadja = = Makói Újság. - 4. évf. 163. sz.(1938. júl. 22.), p. 3.
Földjét. Érdeklődni lehet: Ferencz József király út 449.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Földeladás = = Makói Újság. - 4. évf. 165. sz.(1938. júl. 24.), p. 8.
A földeáki határban, a Kriston László tulajdonában lévő föld. Érdeklődni lehet dr. vitéz Galamb Sándor ügyvédnél, Makón.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Kiadó föld = = Makói Újság. - 4. évf. 171. sz.(1938. júl. 31.), p. 8.
Gajdospusztán. Ugyanott kerékpár is eladó. Érdeklődni lehet: Földeák, Korona utca 36.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
MANSz bál Földeákon = = Makói Újság. - 4. évf. 174. sz.(1938. aug. 4.), p. 3.
A július 31-ei összejövetel rövid beszámolója. A cikkben Szabó Pannika, Krébesz Joca, dr. Szilágyi Béláné és Szabó Istvánné.
Egyéb kulcsszó: frontharcos zenekar; ünnepség
Magára rántotta a forró tejet = = Makói Újság. - 4. évf. 175. sz.(1938. aug. 5.), p. 3.
Kucsai Pál 2 éves földeáki gyermeket súlyos sérülésekkel a makói kórházba szállították.
Egyéb kulcsszó: baleset
Tizenhat teljes századot állítanak ki a 46-osok az ezrednapon : máfélezer terítékes tábori ebéd a Marosparton : az ezredtalálkozó végleges programja = = Makói Újság. - 4. évf. 177. sz.(1938. aug. 7.), p. 2.
A földeáki 46-os katonák és frontharcosok reggel 7.30-ra érkeznek Makó-Újvárosra.
Egyéb kulcsszó: szegedi negyvenhatos gyalogezred
Kiadó föld = = Makói Újság. - 4. évf. 177. sz.(1938. aug. 7.), p. 8.
A Landeszmann-féle földből. Érdeklődni lehet: Karácsonyi János, Földeák, Petőfi utca 248.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Földeák községtől negyedórai távolságra = = Makói Újság. - 4. évf. 177. sz.(1938. aug. 7.), p. 8.
Föld eladó. Érdeklődni lehet: Vízhányó Jánosnál, Földeák, Kereszt utca 482.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Az igazi magyar katonás szellem és bajtársi érzés gyönyörű ünnepe Makón : a 46-osok impozáns, megható és lelkesítő nagy találkozója = = Makói Újság. - 4. évf. 178. sz.(1938. aug. 9.), p. 1.
A földeákiak zászlókkal és a közelmúltban megalakított frontharcos zenekarral érkeztek az ünnepségre.
Egyéb kulcsszó: szegedi negyvenhatos gyalogezred
Árverési hirdetmény kivonat = = Makói Újság. - 4. évf. 179. sz.(1938. aug. 10.), p. 6.
Lajtos János ügye.
Egyéb kulcsszó: Földeáki Takarék- és Hitelszövetkezet
Cséplési balesetek = = Makói Újság. - 4. évf. 180. sz.(1938. aug. 11.), p. 2.
Ádók Gáspár földeáki napszámos Gombos Péter hódmezővásárhelyi gazda cséplésénél kézsérülést szenvedett, kórházba szállították.
Községi írnokválasztás = = Makói Újság. - 4. évf. 180. sz.(1938. aug. 11.), p. 3.
Földeák község elöljárósága Földeáki Lajos okleveles jegyzőt községi írnokká választotta.
Tehenet sújtott agyon a villámcsapás Földeákon = = Makói Újság. - 4. évf. 183. sz.(1938. aug. 14.), p. 1.
Almási Lajos földeáki lakos tanyáját villámcsapás érte.
A makói vásárban = = Makói Újság. - 4. évf. 183. sz.(1938. aug. 14.), p. 4.
Joó Sándor földeáki rőföskereskedő hirdetése.
[Gyászhír] = = Makói Újság. - 4. évf. 184. sz.(1938. aug. 17.), p. 2.
Hervay István, Csanád megye volt alispánja augusztus 14-én elhunyt. A Makói Mezőgazdasági Részvénytársaság által közzétett gyászhír Óföldeák, 1938. augusztus dátumozással.
Hatalmas tűz pusztított Ó-földeákon : három asztagot és egy cséplőgépet hamvasztott el a tűz = = Makói Újság. - 4. évf. 184. sz.(1938. aug. 17.), p. 2.
A Makói Mezőgazdasági Részvénytársaság majorjában.
Földkiadás = = Makói Újság. - 4. évf. 187. sz.(1938. aug. 20.), p. 8.
Egyebek mellett a Bugyi László-féle földből és Hajnal László tanyája mellett. Érdeklődni lehet: Makó, Kálvária u. 59.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Nagy tűz pusztított Óföldeákon = = Szegedi Napló. - 14. évf. 187. sz. (1938. aug. 20.), p. 5.
Három nagy búzaasztag kigyulladt, a cséplőgép is elégett.
Sokgyermekes anyák ünneplése Földeákon = = Makói Újság. - 4. évf. 188. sz.(1938. aug. 23.), p. 2.
Id. Berényi Mártonné 11 gyermek, özv. Kiss Istvánné és Liszkai Péterné 10, Borbíró Jánosné 8 gyermek édesanyja. Köszöntőt mondott Virág Sándor plébános.
Személyváltozások a csanádi egyházmegyében = = Makói Újság. - 4. évf. 188. sz.(1938. aug. 23.), p. 2.
Csepella Andor földeáki segédlelkészt Makó-Újvárosra, míg Kápolnay Jenőt Dombegyházról Földeákra helyezte az egyházmegye.
Egyéb kulcsszó: katolikus egyház
Gázolt a motorkerékpár = = Délmagyarország. - 14. évf. 187. sz. (1938. aug. 24.), p. 7. - (Makó VIII. 24.)
A földeáki országúton Stáhl Antal kilenc éves kanászfiút elütötte egy motorkerékpár, kórházba szállították.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Erősebb a feje, mint a szódásüveg : hét sérült pár nap alatt = = Makói Újság. - 4. évf. 189. sz.(1938. aug. 24.), p. 2.
Sthál Antal 9 éves földeáki kanászgyerek Szabó Gyula tehenét terelte az országúton, amikor egy motoros elsodorta, és kulcscsonttörést szenvedett.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Eladó föld = = Makói Újság. - 4. évf. 193. sz.(1938. aug. 28.), p. 2.
Földeákon, Börcsök Sándor szomszédságában a Gulás-telek dűlőben eladó. Érdeklődni lehet: Apátfalva, Templom utca 216.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Kiszakadt a haskérge, tűt nyelt, megrúgta a ló : újabb balesetsorozat sérültjei a makói kórházban = = Makói Újság. - 4. évf. 195. sz.(1938. aug. 31.), p. 2.
A Wolfinger-gazdaságban szolgálatban álló 59 éves Kocsis Istvánnak egy visszacsapódó vessző súlyos szemsérülést okozott.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Kik kaptak színjátszási engedélyt Makóra, Battonyára és környékére = = Makói Újság. - 4. évf. 199. sz.(1938. szept. 4.), p. 3.
Földeák község Gerbád József színigazgató körzetéhez tartozik.
Egyéb kulcsszó: műkedvelő előadás
A mezőgazdasági kamarai tagválasztások eredménye = = Makói Újság. - 4. évf. 207. sz.(1938. szept. 15.), p. 2.
A vármegyei mezőgazdasági bizottság a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamarába beválasztotta Földeákról Hoffelner Sándort póttagnak, Tass Árpád községi jegyzőt rendes tagnak.
A makói lövészverseny eredményei = = Makói Újság. - 4. évf. 211. sz.(1938. szept. 20.), p. 3.
Szeptember 18-án a Makói Polgári Lövészegylet versenyt rendezett a levente lőtéren. A központi járás lövészversenyét első helyen végzett Földeák, gyorstüzelésben úgyszintén. Egyéniben a földeáki Nagy Gyula lett az első.
Így is lehet sikkasztani = = Makói Újság. - 4. évf. 213. sz.(1938. szept. 22.), p. 3.
Diós Ferenc makói lakos 44 kereszt búza kicsépelésével és eladásával megkárosította Kriston László Földeák Tanya 203. sz. alatti lakost.
Egyéb kulcsszó: lopás; csalás
Baleset = = Makói Újság. - 4. évf. 224. sz.(1938. okt. 5.), p. 5.
Sipos Gyula földeáki tanuló a földeáki állomáson felült a lóréhúzó lóra, ami ledobta. A fiú karja eltört, a makói kórházba szállították.
Főispáni deklaráció hangzott el ma a kisgyűlésen = = Makói Újság. - 4. évf. 225. sz.(1938. okt. 6.), p. 2.
A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap javára Földeák község 250 pengőt szavazott meg.
Lenyelte a nadrágcsattját = = Makói Újság. - 4. évf. 228. sz.(1938. okt. 9.), p. 6.
A földeáki csendőrök lopás gyanújával elfogtak egy fiatalembert, aki a fogdában öngyilkossági szándékkal saját bevallása szerint üvegcserepet nyelt le. A röntgenvizsgálat fémcsatot mutatott ki a gyomorvizsgálat során.
Pályázati hirdetmény = = Makói Újság. - 4. évf. 234. sz.(1938. okt. 16.), p. 8.
Földeák község segédjegyzőt keres. Elvárások és javadalmazás.
Egyéb kulcsszó: Ring Béla alispán
Mtk ifi - FLE 1:0 = = Makói Újság. - 4. évf. 235. sz.(1938. okt. 18.), p. 3.
Rövid sporthír.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás; Földeáki Levente Egyesület; Makói Torna Klub
Véres féltékenységi dráma Földeákon : felhasította a felesége hasát az elhagyott férj s az asszony vendégét is súlyosan megsebesítette = = Makói Újság. - 4. évf. 236. sz.(1938. okt. 19.), p. 5.
A Pacsirta utca 584. sz. házban élő feleségére, és annak vendégére, Vastag János borbélyra késsel támadt Bernáth János. A sérülteket dr. Sepp József (a cikkben hibásan János) földeáki orvos részesítette elsősegélyben. Az elkövető önként jelentkezett a csendőrségen.
Egyéb kulcsszó: gyilkossági kísérlet
Kettős gyilkossági kisérlet Földeákon = = Szegedi Napló. - 20. évf. 236. sz.(1938. okt. 19.), p. 4.
Bernáth József gazda erőszakkal behatolt különváltan élő feleségének lakásába. Az asszonyt és a nála vendégeskedő Vastag János borbélymestert késsel súlyosan megsebesítette.
Egyéb kulcsszó: bűnesetek
Erősebb a feje, mint a szódásüveg : hét sérült pár nap alatt = = Makói Újság. - 4. évf. 189. sz.(1938. aug. 24.), p. 2.
Sthál Antal 9 éves földeáki kanászgyerek Szabó Gyula tehenét terelte az országúton, amikor egy motoros elsodorta, és kulcscsonttörést szenvedett.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Eladó föld = = Makói Újság. - 4. évf. 193. sz.(1938. aug. 28.), p. 2.
Földeákon, Börcsök Sándor szomszédságában a Gulás-telek dűlőben eladó. Érdeklődni lehet: Apátfalva, Templom utca 216.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Kiszakadt a haskérge, tűt nyelt, megrúgta a ló : újabb balesetsorozat sérültjei a makói kórházban = = Makói Újság. - 4. évf. 195. sz.(1938. aug. 31.), p. 2.
A Wolfinger-gazdaságban szolgálatban álló 59 éves Kocsis Istvánnak egy visszacsapódó vessző súlyos szemsérülést okozott.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Kik kaptak színjátszási engedélyt Makóra, Battonyára és környékére = = Makói Újság. - 4. évf. 199. sz.(1938. szept. 4.), p. 3.
Földeák község Gerbád József színigazgató körzetéhez tartozik.
Egyéb kulcsszó: műkedvelő előadás
A mezőgazdasági kamarai tagválasztások eredménye = = Makói Újság. - 4. évf. 207. sz.(1938. szept. 15.), p. 2.
A vármegyei mezőgazdasági bizottság a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamarába beválasztotta Földeákról Hoffelner Sándort póttagnak, Tass Árpád községi jegyzőt rendes tagnak.
A makói lövészverseny eredményei = = Makói Újság. - 4. évf. 211. sz.(1938. szept. 20.), p. 3.
Szeptember 18-án a Makói Polgári Lövészegylet versenyt rendezett a levente lőtéren. A központi járás lövészversenyét első helyen végzett Földeák, gyorstüzelésben úgyszintén. Egyéniben a földeáki Nagy Gyula lett az első.
Így is lehet sikkasztani = = Makói Újság. - 4. évf. 213. sz.(1938. szept. 22.), p. 3.
Diós Ferenc makói lakos 44 kereszt búza kicsépelésével és eladásával megkárosította Kriston László Földeák Tanya 203. sz. alatti lakost.
Egyéb kulcsszó: lopás; csalás
Baleset = = Makói Újság. - 4. évf. 224. sz.(1938. okt. 5.), p. 5.
Sipos Gyula földeáki tanuló a földeáki állomáson felült a lóréhúzó lóra, ami ledobta. A fiú karja eltört, a makói kórházba szállították.
Főispáni deklaráció hangzott el ma a kisgyűlésen = = Makói Újság. - 4. évf. 225. sz.(1938. okt. 6.), p. 2.
A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap javára Földeák község 250 pengőt szavazott meg.
Lenyelte a nadrágcsattját = = Makói Újság. - 4. évf. 228. sz.(1938. okt. 9.), p. 6.
A földeáki csendőrök lopás gyanújával elfogtak egy fiatalembert, aki a fogdában öngyilkossági szándékkal saját bevallása szerint üvegcserepet nyelt le. A röntgenvizsgálat fémcsatot mutatott ki a gyomorvizsgálat során.
Pályázati hirdetmény = = Makói Újság. - 4. évf. 234. sz.(1938. okt. 16.), p. 8.
Földeák község segédjegyzőt keres. Elvárások és javadalmazás.
Egyéb kulcsszó: Ring Béla alispán
Mtk ifi - FLE 1:0 = = Makói Újság. - 4. évf. 235. sz.(1938. okt. 18.), p. 3.
Rövid sporthír.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás; Földeáki Levente Egyesület; Makói Torna Klub
Véres féltékenységi dráma Földeákon : felhasította a felesége hasát az elhagyott férj s az asszony vendégét is súlyosan megsebesítette = = Makói Újság. - 4. évf. 236. sz.(1938. okt. 19.), p. 5.
A Pacsirta utca 584. sz. házban élő feleségére, és annak vendégére, Vastag János borbélyra késsel támadt Bernáth János. A sérülteket dr. Sepp József (a cikkben hibásan János) földeáki orvos részesítette elsősegélyben. Az elkövető önként jelentkezett a csendőrségen.
Egyéb kulcsszó: gyilkossági kísérlet
Ma szentelik fel a földeáki református templomot = = Makói Független Ujság. - 2. évf. 250. sz.(1938. nov. 6.), p. 7.
Beharangozó.
Földeák felvidék-ünnepe = = Makói Újság. - 4. évf. 251. sz.(1938. nov. 6.), p. 5.
A földeáki katolikus templomban a magyar csapatok Felvidékre bevonulása alkalmából misét tartottak. Beszédet mondott Kilár Károly tanító.
Kiállításon kitüntetett = = Makói Újság. - 4. évf. 251. sz.(1938. nov. 6.), p. 8.
Bikák eladók Földeákon, Ménesi Györgynél.
Egyéb kulcsszó: szarvasmarha, hirdetés
A felekezeti egyetértés és béke szép ünnepe Földeákon : Ring alispán beszélt a templomavatást követő banketten a Felvidék visszatérésével várható megújhodásról = = Makói Újság. - 4. évf. 252. sz.(1938. nov. 8.), p. 1-2.
Loós János makói építész tervei szerint felépült földeáki református templomot Harsányi Pál esperes avatta fel november 6-án. A nap programja.
Tévedésből gyilkolt : megdöbbentő halálos bicska-tragédia = = Makói Újság. - 4. évf. 252. sz.(1938. nov. 8.), p. 2.
Ádók Gáspár 29 éves földeáki napszámos megölte Rakonczai Antal 24 éves földeáki gazdalegényt, miután összetévesztette régi ellenségével, Zselinszki Hugó borbélysegéddel.
Egyéb kulcsszó: gyilkosság
Agyonszurtak egy földeáki gazdalegényt = = Szegedi Napló. - 14. évf. 249. sz. (1938. nov. 9.), p. 4.
R. Antal 24 éves földeáki legényt verekedés közben megszúrták. A községházáról telefonon mentőt hívtak, de később a kórházban meghalt. Á. Sándor elkövető beismerő vallomást tett, és a szegedi ügyészség fogdájába szállították.
Egyéb kulcsszó: polgári peres eljárások; gyilkosság
Anyakönyvi hírek = = Makói Újság. - 4. évf. 254. sz.(1938. nov. 10.), p. 3.
Rakonczai Antal földeáki lakos a makói kórházban elhunyt.
Veszek egy jó karban lévő használt zongorát = = Makói Újság. - 4. évf. 255. sz.(1938. nov. 10.), p. 4.
Gardi Ilona, Földeák.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Személyi változások a csanádi egyházmegyében = = Makói Újság. - 4. évf. 257. sz.(1938. nov. 13.), p. 5.
Glattfelder Gyula megyéspüspök Virág Sándor földeáki plébánossá kinevezte.
Egyéb kulcsszó: katolikus egyházmegye
Földeákiak a "Magyar a magyarért" akcióra = = Makói Újság. - 4. évf. 257. sz.(1938. nov. 13.), p. 5.
A Felvidék visszacsatolásának örömére társasvacsorát rendeztek a Népházban, a befolyó összeget a felvidéki magyarok megsegítésére ajánlotta fel a falu.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Pályázati hirdetmény = = Makói Újság. - 4. évf. 257. sz.(1938. nov. 13.), p. 6.
A földeáki segédjegyzői pályázatot sikertelenség miatt újra közzéteszi Ring Béla alispán. Elvárások és javadalmazás.
Enyhült a hastífusz és vérhas, erősödött a kanyaró : jelentés a vármegye egészségügyi állapotáról = = Makói Újság. - 4. évf. 259. sz.(1938. nov. 16.), p. 5.
Földeáki adatokkal.
Egyéb kulcsszó: járványok
Balesetek = = Makói Újság. - 4. évf. 264. sz.(1938. nov. 22.), p. 3.
Gábor Mihály földeáki rokkant mankójával elesett és eltörött a lába.
Országos vásár Földeákon = = Makói Újság. - 4. évf. 267. sz.(1938. nov. 25.), p. 3.
December 2-án és 3-án.
Templomszentelés Földeákon = = Egyházi Hiradó. - 17. évf. 45. sz. (1938. nov. 26.), p. 6.
November hatodikán Harsányi Pál esperes felszentelte a földeáki gyülekezet templomát, melyhez iskola és tanítói lakás is tartozik. - Ua. részletesebben: Hősi küzdelmek és lelkes erőfeszítések után felépült a templom, és vasárnap felszentelte Földeák község református közönsége = = Makói Független Ujság. - 2. évf. 251. sz.(1938. nov. 8.), p. 2.; Templomavatás Földeákon = = Harangzúgás. - 14. évf. 19. sz.(1938. nov.), p. 4.
Leesett a padlásról = = Makói Újság. - 4. évf. 271. sz.(1938. nov. 30.), p. 5.
Horváth András 43 éves gazdasági cseléd Nagy Imre földeáki tanyai gazdálkodónál súlyos sérüléseket szenvedett, a makói kórházban ápolják.
Egyéb kulcsszó: baleset
Magyar a magyarért = = Makói Újság. - 4. évf. 272. sz.(1938. dec. 1.), p. 3.
A vármegye települései által a Felvidék megsegítésére felajánlott összegek listája. Földeák 1000 pengőt különített el erre a célra.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Balestek : elütötte az autó a gyereket : forró tejbe esett a gyerek = = Makói Újság. - 4. évf. 275. sz.(1938. dec. 4.), p. 7.
Molnár János tanyai gazdálkodó felesége a forró tejet a földre tette, hogy hamarabb kihűljön. A másfél éves Ferenc nevű gyerekük arccal beleesett és súlyosan megsérült.

 

« 1937
Kezdőlap
1939 »