« 1940
Kezdőlap
1942 »

1941

A tanítónak joga van a szigorúbb fegyelmezéshez : bírói ítélet a földeáki tanító-perben = = Makói Újság. - 7. évf. 2. sz.(1941. jan. 3.), p. 3.
Kilár Károly (a cikkben hibásan Sándor) földeáki tanító bántalmazta Kun Szabó Lajos 8 éves tanulót. Az édesapa feljelentette a pedagógust, akit később a bíróság felmentett. Az apa fellebbezett.
Cukrot akart szerezni másnak s magának szerzett fogházat = = Makói Újság. - 7. évf. 17. sz.(1941. jan. 22.), p. 2.
Kecskeméti Károly, szegedi fúvószenekari karmester 100 pengőt csalt kis Kurunczi János földeáki méhésztől, azzal az indokkal, hogy cukrot szerez neki az összegen.
Jogerős a kálváriautcai leventezenész büntetése = = Makói Újság. - 7. évf. 42. sz.(1941. febr. 20.), p. 3.
Kecskeméti Károly, szegedi fúvószenekari karmester 100 pengőt csalt kis Kurunczi János földeáki méhésztől, azzal az indokkal, hogy cukrot szerez neki az összegen.
A miniszteri biztos szemléje a vízborította makói határrészeken = = Makói Újság. - 7. évf. 43. sz.(1941. febr. 21.), p. 1.
Vitéz Patonay Ignác miniszteri osztálytanácsos Földeák határába is ellátogatott, megoldást keresve a vadvizek levezetésére. A cikkben a megoldás felvázolása.
Egyéb kulcsszó: belvíz
Gólya a földeáki országúton : az újszülött meghalt, az anyát sikerült megmenteni = = Makói Újság. - 7. évf. 77. sz.(1941. ápr. 4.), p. 2.
Kovács Jánosné földeáki lakos esete a Földeák és Óföldeák között.
Húsvéti istentiszteletek a reformátusoknál = = Makói Újság. - 7. évf. 84. sz.(1941. ápr. 13.), p. 4.
Húsvét másnapján Földeákon Veresegyházy László prédikál és úrvacsorát oszt.
Bucsu-Bál Ó-Földeákon. = = Makói Újság. - 7. évf. 107. sz.(1941. máj. 11.), p. 6.
Május 18-án. Rövid, keretes hirdetés.
Eladó ház = = Makói Újság. - 7. évf. 107. sz.(1941. máj. 11.), p. 8. - (Apróhirdetések)
Földeák, Völgy u. 95.
156 ügyvéd van a szegedi ügyvédi kamara területén = = Makói Újság. - 7. évf. 109. sz.(1941. máj. 14.), p. 3.
Földeákon kettő praktizál.
Kétszázezer pengő segély szükséges a csanádi vízkárok helyrehozására : összedőlt 297, megrongálódott 1608 ház = = Makói Újság. - 7. évf. 111. sz.(1941. máj. 16.), p. 2.
Földeákon 34 ház összedőlt, 44 megrongálódott.
Eladó lebontásra. = = Makói Újság. - 7. évf. 111. sz.(1941. máj. 16.), p. 4.
A 44. sz. tanya, a földeáki Szárazérnél. Érdeklődni lehet: Korchmáros Imre, Makó, Apaffy u. 7.
Lelkész beiktatása = = Makói Újság. - 7. évf. 116. sz.(1941. máj. 22.), p. 3. - (Hírek)
Földeák, Kiszombor, Püspöklele református társegyházak első önálló lelkipásztorát, Jenei László lelkészt e hó 25-én, vasárnap délelőtt 10 órakor iktatja be hivatalába Földeákon, a református templomban Harsányi Pál békésbánáti esperes.
Eladó egy Fordson traktor = = Makói Újság. - 7. évf. 118. sz.(1941. máj. 25.), p. 8.
Földeák, Hosszú utca 456., Rákos Sándor. - Keretes hirdetés.
Legfelsőbb elhatározások. Kinevezések. I. a katonaállományban hadnagyokká a gyalogságnál 1941. évi január hó 1-ével, 1941. január 1-ei ranggal . Gardi Bélát (1897. Földeák. Kadlecz Ilona) ... = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 23. sz.(1941. máj. 27.), p. 276.
Egyéb kulcsszó: II. világháború
Legfelsőbb elhatározások. Kinevezések. II. a katonaállományon kívül. A tartalékos állományviszonybelieknél, a gazdászati tiszteknél tartalékos gazdászati hadnagyokká 1941. évi január hó 1-ével, 1940. január 1-ei ranggal . Korchmáros Lajost (1911. Óföldeák. Bugyi Anna) ... = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 23. sz.(1941. máj. 27.), p. 309.
Egyéb kulcsszó: II. világháború
Egy kisfias tehén. eladó = = Makói Újság. - 7. évf. 120. sz.(1941. máj. 28.), p. 4.
Özv. Vajda Józsefné, Óföldeák ürmösi tanya 220. sz. - Hirdetés.
A vízkár miatt felakasztotta magát egy földeáki gazda = = Makói Újság. - 7. évf. 122. sz.(1941. máj. 30.), p. 3.
Gilinger Antal, Kereszt utcai lakos a 154. sz. tanyájukon öngyilkos lett.
Eladó = = Makói Újság. - 7. évf. 131. sz.(1941. jún. 10.), p. 4.
Sech Pinczer traktor eke. Földeák, Rákos Sándor, Hosszú utca 456. - Hirdetés.
Dr. vitéz Várady László látogatása kerületében = = Makói Újság. - 7. évf. 134. sz.(1941. jún. 15.), p. 3.
Az országgyűlési képviselő június 11-én Földeákra is ellátogatott, ahol dr. Nagy István pártvezető üdvözölte.
Kiadó több évre. = = Makói Újság. - 7. évf. 164. sz.(1941. júl. 20.), p. 8.
Szántóföld, gazdasági épület, takarmány. Földeák ürmösi tanya 226. - Hirdetés.
54 kishold. = = Makói Újság. - 7. évf. 172. sz.(1941. júl. 30.), p. 4.
Föld kiadó a falu határában, kúttal, épületekkel. Földeák, Szent László tér 329., dr. Kováts Józsefné.
Nyugdíjba megy a földeáki s. jegyző = = Makói Újság. - 7. évf. 178. sz.(1941. aug. 6.), p. 3.
Vitéz Molnár Dezső, Földeák község népszerű tűzharcos vezetőjét és segédjegyzőjét a vármegye kisgyűlése ma saját kérésére nyugdíjazta.
A halál is segít a magyarnak szaporodni szamárhurut-járvány a megyében = = Makói Újság. - 7. évf. 184. sz.(1941. aug. 13.), p. 2.
Szamárköhögés-járvány miatt Földeákon is bezárt az óvoda.
Lelkész-kinevezések és áthelyezések a csanádi római katolikus egyházban = = Makói Újság. - 7. évf. 193. sz.(1941. aug. 26.), p. 1.
Szűcs György segédlelkészt Csanád apácáról Földeákra helyezte az egyház.
Kiadó földek = = Makói Újság. - 7. évf. 207. sz.(1941. szept. 12.), p. 4.
Érdeklődni lehet Földeákon Szabó Sándor kocsmárosnál.
Csütörtökön kezdődik a leventék orvosi vizsgálata = = Makói Újság. - 7. évf. 210. sz.(1941. szept. 16.), p. 3.
Szeptember 18-án Földeákon az 1922, 1926 és 1929-ben született fiúkat délután 2-5 óra között vizsgálják.
Vásár Földeákon = = Makói Újság. - 7. évf. 215. sz.(1941. szept. 21.), p. 7.
Az őszi or?szágos vásárt szeptember 26-án állat-, 27-én kirakodóvásárt rendeznek.
Október 6 Földeákon = = Makói Újság. - 7. évf. 229. sz.(1941. okt. 8.), p. 3.
A római katolikus plébánia templom előtt tábori mise volt, amelynek keretében Virág Sándor plébános méltatta az ünnepet. A hősi szobor előtt beszédet mondott Szabados Antal állatorvos. Az ünnepség során Dehény Kálmán kántor irányítása mellett iskolások szavaltak és a leventék énekeltek.
Nagyszabásu ásatásokba kezdett Óföldeákon a szegedi muzeum : egy VII. századbeli temetkezőhely feltárását kezdték meg - Csallány Dezső dr. muzeumigazgató nyilatkozata = = Szegedi Napló. - 63. évf. 233. sz.(1941. okt. 12.), p. 6.
Egyéb kulcsszó: régészeti leletek
Makón fogták el az első ellenséges pilótát 1914-ben = = Makói Újság. - 7. évf. 234. sz.(1941. okt. 14.), p. 3.
Egy 1914. augusztusában lelőtt feltételezhetően francia repülőgép pilótáját Földeák határában fogták el.
Egyéb kulcsszó: világháború
Tanítói hírek = = Makói Újság. - 7. évf. 237. sz.(1941. okt. 17.), p. 2.
Guthi Erzsébet Mária római katolikus tanítónőt rendi hatósága Földeákra osztotta be.
Kiadó föld = = Makói Újság. - 7. évf. 239. sz.(1941. okt. 19.), p. 6.
A földeáki Ugarban. Érdeklődni lehet: Paku József, Halom u. 466. - Hirdetés
Kiadó egy kishold föld. = = Makói Újság. - 7. évf. 239. sz.(1941. okt. 19.), p. 8.
Érdeklődni lehet: Földeák, Korona utca 45. - Hirdetés
Eladó föld. = = Makói Újság. - 7. évf. 241. sz.(1941. okt. 22.), p. 5.
Érdeklődni lehet: Földeák, Korona utca 53. - Hirdetés
Eladó. tölgyfa mérleg = = Makói Újság. - 7. évf. 245. sz.(1941. okt. 26.), p. 4.
Földeák, Zöldág utca 389. - (Hirdetés)
Földeákon. = = Makói Újság. - 7. évf. 254. sz.(1941. nov. 7.), p. 4.
Az állomás közelében "őrségút mellett" föld kiadó. Érdeklődni a Gardi Hengermalomban lehet. - (Hirdetés)
Eladó házhely = = Makói Újság. - 7. évf. 256. sz.(1941. nov. 9.), p. 8.
Földeákon, az Erzsébet-utca 337. szám alatt 550 négyszögöles telek eladó. - Hirdetés
Tanítói hírek = = Makói Újság. - 7. évf. 258. sz.(1941. nov. 12.), p. 3.
A kultuszminiszter római katolikus segélydíjas tanerővé nevezte ki Csóti Magdolnát és Novák Klárát Földeákra.
Eladó = = Makói Újság. - 7. évf. 260. sz.(1941. nov. 14.), p. 4.
Benzinmotor, egyebek, Földeák, Tanya 2., Kocka Imre. - Hirdetés
Kiadó föld = = Makói Újság. - 7. évf. 262. sz.(1941. nov. 16.), p. 6.
Érdeklődni lehet Földeákon, Szabó Gyula kovácsmesternél a Makói utcán. - Hirdetés
Vásár Földeákon = = Makói Újság. - 7. évf. 272. sz.(1941. nov. 28.), p. 3.
December 5-én állat. 6-ám kirakodóvásárt tartanak.
Földeák. Kijavítják a földeáki katolikus templomot = = Makói Újság. - 7. évf. 277. sz.(1941. dec. 4.), p. 3.
A falu képviselő-testülete 12250 pengőt szavazott meg a belvíz sújtotta templom kijavítására. Csathó Kálmán helyi lakos fellebbezett a döntés ellen, de ezt elutasították.
Legfelsőbb elhatározások. Magyar Királyi Honvédelmi Miniszteri Rendeletek. Kinevezések. I. Állományfőcsoportban. A) állománycsoportban. Tartalékos zászlósokká a gyalogságnál 1941. évi október hó 1-ével, 1941. október 1-ei ranggal . Bakos Pált (1920. Földeák. Sipos Mária) ... = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 23. sz.(1941. dec. 10.), p. 779.
Egyéb kulcsszó: II. világháború
Makóm és Földeákon "adott el" nemlétező sertéseket a szélhámos algyői asszony = = Makói Újság. - 7. évf. 281. sz.(1941. dec. 10.), p. 2.
Földeáki hentest is megkárosított.
Egyéb kulcsszó: bűnügy; csalás
Eladók = = Makói Újság. - 7. évf. 285. sz.(1941. dec. 14.), p. 10.
Földek, vegyesáruk, egyéb üzleti felszerelések. Érdeklődni lehet dr. Antal Mihály ügyvédnél, Földeákon. - Hirdetés
Eladó = = Makói Újság. - 7. évf. 291. sz.(1941. dec. 21.), p. 7.
Föld, cséplőgép, egyebek. Érdeklődni lehet: Vízhányó ferenc, Földeák, vasútállomás. - Hirdetés.
Földeáki részeg ember körkocsizása a vásárhelyi piacon = = Makói Újság. - 7. évf. 292. sz.(1941. dec. 23.), p. 2.
Bajusz Mihály esete. Öt napi elzárásra és 20 pengő büntetésre ítélték.
Egyéb kulcsszó: bűnügy
Újabb nemzetvédelmi keresztesek = = Makói Újság. - 7. évf. 292. sz.(1941. dec. 23.), p. 3.
A listában néhai Návay István (Iván?) és Lajos (Földeák).
A gondatlan földeáki gazdát 50 pengőre büntették = = Makói Újság. - 7. évf. 294. sz.(1941. dec. 25.), p. 14.
A lórét hajtó Dajka Imre földeáki lakos elgázolta a 20 hónapos Bajusz János nevű kisfiút.
Egyéb kulcsszó: baleset
Eladó. = = Makói Újság. - 7. évf. 294. sz.(1941. dec. 25.), p. 14.
Törzskönyvezett ló Földeákon, Halom utca 489. - Hirdetés.

 

« 1940
Kezdőlap
1942 »