« 1942
Kezdőlap
1944 »

1943

Eljegyzés = = Makói Újság. - 9. évf. 2. sz.(1943. jan. 25.), p. 3.
Bakos Ilonka és Németh István rendőr megtartották eljegyzésüket Földeákon.
Üzent a front : üzenet a frontra = = Makói Újság. - 9. évf. 8. sz.(1943. jan. 12.), p. 2.
Bajnóczi Sándor földeáki honvédnak családja üzen a frontra.
Egyéb kulcsszó: háború
Állami segítség a víznyomta földek traktoros szántásához = = Makói Újság. - 9. évf. 11. sz.(1943. jan. 15.), p. 2.
Földeák is kapott 4000 pengő segélyt.
A honvédek hozzátartozóiért fáradozik a földeáki MÉP = = Makói Újság. - 9. évf. 11. sz.(1943. jan. 15.), p. 5.
A cikkben dr. Tihanyi Béla vármegyei titkár, Virág Sándor plébános, Ratkay Dániel községi főjegyző, dr. Nagy István és Benkóczy Antal tanító. Szabó István elhagyja a falut, őt a titkári poszton Tamasi Sándor váltja. A magyar Élet Pártja helyiségében 160 kötetes könyvtárt hoztak létre.
Ritka családi esemény a kórházban a földeáki Molnár házaspár 15-ik gyermekét keresztelték meg a kápolnában = = Makói Újság. - 9. évf. 14. sz.(1943. jan. 19.), p. 5.
Molnár Józsefné, egy óföldeáki uradalmi gépész 42 éves felesége megszülte 15. gyermekét.
Üzent a front : üzenet a frontra = = Makói Újság. - 9. évf. 15. sz.(1943. jan. 20.), p. 3.
Mátó Mihály honvédnak üzen a családja Földeákról.
Egyéb kulcsszó: háború
Eladó egy kishold föld. = = Makói Újság. - 9. évf. 15. sz.(1943. jan. 20.), p. 6.
A földeáki faluréten. Érdeklődni Lehet Makón a Kálvária utca 26/c. szám alatt. - Hirdetés.
Üzent a front : üzenet a frontra = = Makói Újság. - 9. évf. 19. sz.(1943. jan. 24.), p. 2.
Bakacsi Mihály honvédnak üzen a családja Földeákról.
Egyéb kulcsszó: háború
A csanádmegyei Parasztszövetség értekezlete Makón = = Makói Újság. - 9. évf. 22. sz.(1943. jan. 27.), p. 3.
A földeáki résztvevő: Almási János.
Legfelsőbb elhatározások. Kitüntetések adományozása. Magyar Királyi Honvédelmi Miniszteri Rendeletek. A m. kir. 1. pc. ho. Parancsnoka . a Magyar Bronz Vitézségi Érmet ... vitéz és önfeláldozó magatartásukért . a hősi halál halt Rakonczai Mihály (1910. Földeák - Molnár Bödő Rozália) ... tart. honvédeknek = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 7. sz.(1943. febr. 3.), p. 135.
Egyéb kulcsszó: II. világháború
Földeáki nagysík-dűlőben. = = Makói Újság. - 9. évf. 28. sz.(1943. febr. 5.), p. 6.
Bánffy Lajos földjéből 10 kat. hold hagyma alá kiadó. Ért. Joó István megbízottal lehet, Makó, Wekerle u. 18. - Hirdetés.
Eladó. = = Makói Újság. - 9. évf. 28. sz.(1943. febr. 5.), p. 6.
Egy bőtejelő 5 éves kisfias tehén. Értekezni lehet Földeákon, a Ferenc József utca 450. szám alatt. - Hirdetés.
Üzenet a frontra = = Makói Újság. - 9. évf. 31. sz.(1943. febr. 9.), p. 3.
Tánczos Józsefnek üzen a családja Földeákról.
Egyéb kulcsszó: háború
A Földeáki KALOT és KALÁSZ a honvéd családokért = = Makói Újság. - 9. évf. 36. sz.(1943. febr. 14.), p. 1.
A Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete és a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége a földeáki leány- és legénykörrel közösen rendezett jótékonysági összejövetelt. A cikkben ifjú Ádók József, Bodri Bözsike, Szabó István, Klémán Jucika, Molnár István, Varga Mancika, Szirbuly István, Rácz Pál, Rakonczai Ilonka, vitéz Vass Márton és Vízhányó Antal. Program.
Egyéb kulcsszó: műkedvelő előadás
Földeáki és kiszombori árdrágítókat ítélt el az uzsorabíróság = = Makói Újság. - 9. évf. 36. sz.(1943. febr. 14.), p. 2.
A cikkben Fertály Antal földeáki kereskedő és Almási János földeáki lakos.
Egyéb kulcsszó: bűnügy
Földeák állomáson = = Makói Újság. - 9. évf. 36. sz.(1943. febr. 14.), p. 7.
Ló és eke eladó. - Hirdetés.
Antal József Földeák 286. szám alatti lakosnak. = = Makói Újság. - 9. évf. 36. sz.(1943. febr. 14.), p. 7.
Föld kiadó. - Hirdetés.
Eladó Fordson traktor. = = Makói Újság. - 9. évf. 36. sz.(1943. febr. 14.), p. 8.
Földeák, Rákos Sándor, Makói u. 456. szám. - Hirdetés.
Pusztulunk, veszünk : megdöbbentő adatok Csanád-Arad-Torontál múlt évi népmozgalmáról : a nemzetiség és a gyári munkásság szaporodik inkább = = Makói Újság. - 9. évf. 37. sz.(1943. febr. 16.), p. 3.
A földeáki népességnövekedés is csak 1,8 ezrelék.
Honvédségi lóvásár = = Makói Újság. - 9. évf. 38. sz.(1943. febr. 17.), p. 7.
Földeákon, a vásártéren 1943. február 24-én szerdán délután 2 órakor.
Baur Istvánnak földeáki határban, a Fejes-féle földben. = = Makói Újság. - 9. évf. 40. sz.(1943. febr. 19.), p. 6.
Kiadó föld. Földeák 438. szám, Baur István. - Hirdetés.
Földeáki rétben 4 kat. hold. = = Makói Újság. - 9. évf. 44. sz.(1943. febr. 24.), p. 4.
Kiadó. Földeák, Hosszú u. 72. - Hirdetés.
16 éves árvafiú elmenne bármilyen munkára azonnali belépésre = = Makói Újság. - 9. évf. 46. sz.(1943. febr. 26.), p. 5.
Cím: Kiss Ferenc téglagyára, Földeák. - Hirdetés.
Földeáki kisrétben. = = Makói Újság. - 9. évf. 48. sz.(1943. febr. 28.), p. 7.
Ért. Földeákon Hosszú u. 644. Varga Sándorral. - Hirdetés.
Kukorica alá kiadó. = = Makói Újság. - 9. évf. 48. sz.(1943. febr. 28.), p. 9.
Föld, a földeáki út mellett, a "sóskúttól fél kilóméterre". Értekezni lehet Földeákon a Főtéren, 437. szám alatti. - Hirdetés.
Földeákon, Makói u. 457. sz. ház. = = Makói Újság. - 9. évf. 54. sz.(1943. márc. 7.), p. 7.
".bármilyen üzletnek megfelel, eladó. Ért. Mészáros Bélával Földeákon, ugyanott egy fűszerüzlet berendezés eladó." - Hirdetés.
Legfelsőbb elhatározások. Magyar Királyi Honvédelmi Miniszteri Rendeletek. Kitüntetések adományozása. A m. kir. IV. honvéd hadtest parancsnoka ... Magyar Bronz Vitézségi Érmet ... vitéz és önfeláldozó magatartásukért . a hősi halált halt Kis. Z. István (1917. Földeák - Neparáczki Viktória) ... tart. tizedesnek = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 12. sz.(1943. márc. 10.), p. 303.
Egyéb kulcsszó: II. világháború
Folytatják a községi orvoslakások építését : téglagondok a közigazgatási bizottságban = = Makói Újság. - 9. évf. 56. sz.(1943. márc. 10.), p. 2.
Földeák is kap orvoslakást.
Tanítói hírek = = Makói Újság. - 9. évf. 56. sz.(1943. márc. 10.), p. 5. - (Hírek)
A kultuszminiszter február 12-én kelt rendeletével nagykamarási, Fialkovics Mária Földeák-óföldeáki állami helyettes tanítót 1943 január 1-i hatállyal állami rendes tanítóvá nevezte ki.
Orvosáthelyezések = = Makói Újság. - 9. évf. 58. sz.(1943. márc. 12.), p. 2.
"A belügyminiszter dr. Posztós János mezőkovácsházi körorvost Földeákra helyezte át községi orvosnak."
Eckhard földben. = = Makói Újság. - 9. évf. 60. sz.(1943. márc. 14.), p. 8.
Kiadó föld. Ért. Földeák. Tanya 143. Bakaj Jánossal. - Hirdetés.
Üzent a front : üzenet a frontra = = Makói Újság. - 9. évf. 67. sz.(1943. márc. 24.), p. 5.
Horváth Pál üzenete a frontról a családjának, Földeákra.
Egyéb kulcsszó: háború
Kiadó egy kishold föld Földeákon = = Makói Újság. - 9. évf. 70. sz.(1943. márc. 28.), p. 8.
"Ért. Molnár Mátyás Makói Újság árússal.". - Hirdetés.
Az ármentesítési járulékokmérséklését kérik az árvízsújtott földeknél : Az Ármentesítő rendkívüli közgyűléséből = = Makói Újság. - 9. évf. 76. sz.(1943. ápr. 4.), p. 2.
Rendkívüli közgyűlést tartott Hódmezővásárhelyen, a városháza közgyűlési termében a Körös-Tisza-Maros Ármentesítő Társulat. Földeákot Rattkay Dániel községi főjegyző és Sipos József bíró képviselték.
Egyéb kulcsszó: árvíz
Eladó Földeák mellett 3 kishold föld = = Makói Újság. - 9. évf. 76. sz.(1943. ápr. 4.), p. 8.
Ért. Földeák, Nyugatisor-u. 509. - Hirdetés.
Eladó Földeákon, Nyugatisor-u. 537. számú ház. = = Makói Újság. - 9. évf. 76. sz.(1943. ápr. 4.), p. 8.
Érdeklődni a helyszínen lehet. - Hirdetés.
Legfelsőbb elhatározások. Magyar Királyi Honvédelmi Miniszteri Rendeletek. Kitüntetések adományozása. A m. kir. 1. pc. hadosztály parancsnoka . adományozta a Magyar Bronz Vitézségi Érmet ... vitéz magatartásukért . Gyetvai István (1920. Földeák - Baráth Julianna) ... tartalékos honvédeknek. = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 16. sz.(1943. ápr. 7.), p. 396.
Egyéb kulcsszó: II. világháború
Sürgősen eladó egy kevesethasznált, jókarban lévő Csepel 100-as segédmotorkerékpár = = Makói Újság. - 9. évf. 82. sz.(1943. ápr. 11.), p. 8.
Ért. Földeák, Návay Lajos u. 845. - Hirdetés.
Nyílt-tér : nyilatkozat = = Makói Újság. - 9. évf. 82. sz.(1943. ápr. 11.), p. 8.
A földeáki Megyesi Jánosné nyilatkozik, miszerint nem felel meg a valóságnak a korábbi állítása, miszerint Bughárdt Ilona és társai kinevették a háborús sérült Nagy Istvánt.
Eladó ház Óföldeákon = = Makói Újság. - 9. évf. 84. sz.(1943. ápr. 14.), p. 3.
Érdeklődni lehet Óföldeákon 213/5. szám alatt, vagy Földeákon, Makói-u. 667. - Hirdetés.
Eladó 15 darab fias anyajuh = = Makói Újság. - 9. évf. 88. sz.(1943. ápr. 18.), p. 10.
Érdeklődni lehet Makón Mágori Imrénél, Kossuth u. 9., vagy Földeákon (Tanya 158.). 0 Hirdetés.
Az újjáéledt magyar lélek megnyilatkozása a mezei futóversenyen = = Makói Újság. - 9. évf. 89. sz.(1943. ápr. 20.), p. 3. - (Sport)
A Makón 720 levente részvételével megrendezett futóversenyen a "II. korosztály (1927-1926 és 1925. évfolyambeliek)" csoportjában a földeáki Pócsai Imre 1. helyezést ért el.
Sikeres mestervizsgák az Ipartestületben : huszonnégy új mester = = Makói Újság. - 9. évf. 91. sz.(1943. ápr. 22.), p. 3.
A Makó és Vidéke Ipartestület dísztermében a földeáki Libor Lajos és Sipos István kovácsok, valamint Szalma János vendéglős is mestervizsgát tettek.
Egy T. teherkocsi motor... = = Makói Újság. - 9. évf. 92. sz.(1943. ápr. 23.), p. 6.
És egy fényképezőgép eladó. Földeák, Makói u. 609. - Hirdetés.
Eladó egy Fordson traktor ekével = = Makói Újság. - 9. évf. 93. sz.(1943. ápr. 25.), p. 7.
Rákos Sándor Földeák. - Hirdetés.
Egyheti ingatlanforgalom = = Makói Újság. - 9. évf. 94. sz.(1943. ápr. 28.), p. 5.
"Csorba Mihály és neje özv. Fürge Istvánné 1413 négyszögöl Földeák határbeli tanyaföldjét 3000 pengőért megvásárolta."
Cukorcirok, illetve méznád magot és szárat. = = Makói Újság. - 9. évf. 94. sz.(1943. ápr. 28.), p. 6.
Hirdetés felvásárlásra. Gardi Ferenc hengermalom Földeák.
Orvosi hír = = Makói Újság. - 9. évf. 98. sz.(1943. máj. 2.), p. 9.
Dr. Forró György körállatorvos Földeákon működését megkezdette. Lakás: Földeák, Szent István utca 82. sz.
Vitéz Várady László országgyűlési képviselő kerületében = = Makói Újság. - 9. évf. 104. sz.(1943. máj. 9.), p. 2.
Földeákon a pártvezetőség élén dr. Nagy István községi pártvezető fogadta a képviselőt. Dr. vitéz Várady László Molnár Sándor volt, és Horváth Pál jelenlegi községi pártvezető munkásságát is méltatta. majd díszoklevelet nyújtott át nekik.
Egyéb kulcsszó: Magyar Élet Pártja
A 264. számú vörös-keresztes hadikórházhoz érkezett adományok = = Makói Újság. - 9. évf. 104. sz.(1943. máj. 9.), p. 9.
A földeáki Joó Sándor kereskedő 55 tojással és 5 kg sonkával segítette a jótékonysági akciót.
Méhészek figyelmébe! = = Makói Újság. - 9. évf. 109. sz.(1943. máj. 15.), p. 6.
"Műlépnyomást minden méretben vállalok. Viaszkot és fedelezést veszek vagy becserélek. Csonka Dezső Földeák, fűszerüzlet." - Hirdetés.
Egyheti ingatlanforgalom = = Makói Újság. - 9. évf. 112. sz.(1943. máj. 19.), p. 2.
Ifjú Búza Imre és felesége, Dávid Imre 800 négyszögöl Földeák határmenti tanyaföldjét 2000 pengőért megvásárolta.
Hirdetmény = = Makói Újság. - 9. évf. 116. sz.(1943. máj. 23.), p. 8.
Földeák bitangistállójában egy 7 éves ló várja a tulajdonosát.
Legfelsőbb elhatározások. Kitüntetések adományozása. A Kormányzó Úr . Magyar Bronz Érdemkeresztet hadiszalagon ... kiváló szolgálataiért Bajusz József (1901. Földeák - Kurunczi Viktória) ny. áll. törzsőrmesternek = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 22. sz.(1943. máj. 26.), p. 554.
Egyéb kulcsszó: II. világháború
Legfelsőbb elhatározások. Kitüntetések adományozása. A Kormányzó Úr . Magyar Bronz Érdemkeresztet hadiszalagon ... kiváló szolgálataiért . Fejes László (1895. Földeák - Buza Rozália) ... tart. őrmestereknek = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 22. sz.(1943. máj. 26.), p. 554.
Egyéb kulcsszó: II. világháború
Legfelsőbb elhatározások. Kinevezések. I. Állományfőcsoportban. A) állománycsoportban tartalékos századosokká a fogatolt vonatcsapatnál 1943. évi május hó 1-ével, 1943. január 1-ei ranggal a következő tart. főhadnagyokat . Bárdy Józsefet (1890. Földeák - Bugyi Teréz) ... = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 23. sz.(1943. máj. 28.), p. 592.
Egyéb kulcsszó: II. világháború
Legfelsőbb elhatározások. Kinevezések. I. Állományfőcsoportban. A) állománycsoportban tartalékos századosokká a műszaki (hiradó) csapatnál a következő tart. címzetes főhadnagyokat 1943. évi május hó 1-ével, 1943. január 1-ei ranggal . vitéz Molnár Dezső Sándort (1899. Földeák - Varga Erzsébet) ... = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 23. sz.(1943. máj. 28.), p. 621.
Egyéb kulcsszó: II. világháború
Úriházhoz főzőnőnek ajánlkozom = = Makói Újság. - 9. évf. 122. sz.(1943. máj. 30.), p. 10.
"Cím: Földeák, 373." - Hirdetés.
Eladó Földeákon = = Makói Újság. - 9. évf. 124. sz.(1943. jún. 2.), p. 6.
"A Főtéren 330. számú ház és 300. számú cserépszín, külön szárító is eladó.". - Hirdetés.
Ökölvívás a Gazdasági Egyesületben : Makói LE C.-Földeáki LE 8:10 = = Makói Újság. - 9. évf. 126. sz.(1943. jún. 5.), p. 3. - (Sport)
"A földeákiak győzelmét Czene [Károly] biztosította". - Rövid beszámoló.
A makói 264. sz. vörös kereszt hadikórházhoz beérkezett adományok = = Makói Újság. - 9. évf. 127. sz.(1943. jún. 6.), p. 4.
A földeáki Szántó Mihály (Zöldág u. 390. sz.) 200 Levente-cigarettával segítette a jótékonysági akciót.
Eladó 10 család méh Földeákon = = Makói Újság. - 9. évf. 127. sz.(1943. jún. 6.), p. 8.
"Ért. Návay Lajos-utca 845. vasárnapi és ünnepnap." - Hirdetés.
Hirdetmény = = Makói Újság. - 9. évf. 127. sz.(1943. jún. 6.), p. 10.
Földeák község tulajdonát képező szeszfőző berendezés nyilvános árverésen 1943 június 10-én délelőtt 11 órakor, a községi nagyvendéglő udvarán eladatik. - Hirdetés.
Két és fél hold föld. = = Makói Újság. - 9. évf. 133. sz.(1943. jún. 13.), p. 8.
A Návay birtokkal szemben, a Cukor-féle földből eladó. Ért. vitéz Patkós Józseffel Földeák, Návay Lajos u. 848. - Hirdetés.
Leventenap Püspöklelén = = Makói Újság. - 9. évf. 134. sz.(1943. jún. 16.), p. 2.
A helyi és földeáki leventék futballmérkőzés 4:4-es döntetlennel zárult.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Kérelem = = Makói Újság. - 9. évf. 134. sz.(1943. jún. 16.), p. 6.
Bajnóczi Sándorné Földeák Tanya 1. sz. alatti lakos a 223/39. géppuskás századnál szolgáló férjéről szeretne híreket kapni.
Egyéb kulcsszó: háború
Legfelsőbb ügyek. Magyar Kir. Honvédelmi Miniszteri Rendeletek. Kitüntetések adományozása. A m. kir. IV. honvéd hadtest parancsnoka . a Magyar Bronz Vitézségi Érmet . vitéz magatartásukért . vitéz Siposs Sándor (1909. Földeák - Bálint Erzsébet) ... tart. honvédeknek = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 26. sz.(1943. jún. 17.), p. 855.
Egyéb kulcsszó: II. világháború
Földeákon = = Makói Újság. - 9. évf. 136. sz.(1943. jún. 18.), p. 5.
"A Főtéren Gilinger Jánosnak 30. számú háza és cserép­égetőtelepje, deszka és épületfa eladó." - Hirdetés.
Különös melegséggel ünnepelték Kormányzó Urunkat Csonka Csanád-Arad-Torontál községei = = Makói Újság. - 9. évf. 138. sz.(1943. jún. 20.), p. 2.
Horthy Miklós 75. születésnapja alkalmából Földeákon díszgyűlést tartottak. A cikkben Sipos István községi bíró és Virág Sándor római katolikus plébános.
Közjóléti szövetkezeti napok = = Makói Újság. - 9. évf. 140. sz.(1943. jún. 22.), p. 2.
A program részeként június 24-én fél 9-kor a vármegyeházától autóbuszt indítanak Földeákra, a vármegyei Közjóléti Szövetkezet gazdaságába.
Tejtől kenderig mindent drágítottak : kiadós uzsoranap a makói járásbíróságon = = Makói Újság. - 9. évf. 142. sz.(1943. jún. 26.), p. 2.
Bugyi István 65 éves Földeák, Halom-utca 468. szám alatti lakos tűzifa drágításért került a bíróság elé.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget. = = Makói Újság. - 9. évf. 143. sz.(1943. jún. 27.), p. 4.
A földeáki Gallyas István műszerész és géplakatos mester Földeák a frontszolgálatról hazatérve megkezdte működését. - Hirdetés.
Nagyobb mennyiségű fára egy favágó motort keres. = = Makói Újság. - 9. évf. 144. sz.(1943. jún. 29.), p. 6.
Kiss Ferenc Földeák, cserép- és téglagyáros. - Hirdetés.
Legfelsőbb elhatározások. Kinevezések. I. Állományfőcsoportban. A) állománycsoportban tartalékos főhadnagyokká a következő . tart. hadnagyokat a gyalogságnál 1943. évi január hó 1-ével, 1941. január 1-ei ranggal . Juhász Pált (1906. Földeák - Bugyi Anna) ... = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 36. sz.(1943. aug. 28.), p. 1145.
Egyéb kulcsszó: II. világháború
Legfelsőbb elhatározások. Kinevezések. I. Állományfőcsoportban. A) állománycsoportban tartalékos főhadnagyokká a következő . tart. hadnagyokat a gyalogságnál 1943. évi január hó 1-ével, 1941. január 1-ei ranggal . Gardi Bélát (1897. Földeák - Kadlecz Ilona) ... = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 36. sz.(1943. aug. 28.), p. 1145.
Egyéb kulcsszó: II. világháború
Legfőbb elhatározások. Kinevezések. A Kormányzó Úr . I. Állományfőcsoportban. B) állománycsoportban 3. honvéd orvosoknál tartalékos orvosfőhadnagyokká a következő tart. orvoshadnagyokat 1943. évi augusztus hó 20-ával, 1942. január 1-ei ranggal . dr. Kováts Zoltánt (1908. Földeák - Szabados Leona) ... = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 36. sz.(1943. aug. 28.), p. 1195.
Egyéb kulcsszó: II. világháború
Legfőbb elhatározások. Kitüntetések adományozása. A Kormányzó Úr . a Magyar Bronz Érdemérmet hadiszalagon ... kiváló szolgálataikért . Molnár István (1914. Földeák - Bajusz Veron) ... tart. c. tizedeseknek = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 44. sz.(1943. nov. 6.), p. 1489.
Egyéb kulcsszó: II. világháború
Legfelsőbb elhatározások. Magyar Kir. Honvédelmi Miniszteri Rendeletek. Kitüntetések adományozása. A m. kir. VII. honvéd hadtest parancsnoka . a Magyar Bronz Vitézségi Érmet . vitéz magatartásukért . Szalma István (1920. Földeák - Mészáros Rozál) ... őrvezetőknek = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 44. sz.(1943. nov. 6.), p. 1511.
Egyéb kulcsszó: II. világháború
Legfelsőbb elhatározások. Magyar Kir. Honvédelmi Miniszteri Rendeletek. Kinevezések és áthelyezés. I. Állományfőcsoportban. A) állománycsoportban tartalékos zászlósokká 1943. évi október hó 1-ével, 1943. október 1-ei ranggal a következő tart. hdp. őrmestereket és címz. őrmestereket, a gyorsfegyvernemnél, 4. a lovasságnál . Kiss Bálintot (1919. Földeák - Szücs Terézia) ... = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 46. sz.(1943. nov. 19.), p. 1608.
Egyéb kulcsszó: II. világháború
Legfelsőbb elhatározások. Kinevezések és áthelyezés. I. állományfőcsoportban. B) állománycsoportban. 1. a honvéd orvosoknál tartalékos orvos zászlósokká a következő tart. orvos címz. zászlósokat . dr. Korchmáros Imrét (1917. Földeák - Bugyi Anna) ... = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 46. sz.(1943. nov. 19.), p. 1632.
Egyéb kulcsszó: II. világháború
Legfelsőbb elhatározások. Kinevezések és áthelyezés. I. állományfőcsoportban. B) állománycsoportban. 1. honvéd szakszolgálatos tiszteknél tartalékos szakszolgálatos zászlósokká a következő póttartalékos zászlósi tanfolyamot végzett karpaszományosokat e) a haderőn kívüli kiképző szakmánál 1943. évi november hó 1-ével, 1943. december 1-ei ranggal . Dehény Kálmánt (1907. Földeák - Ratkay Anna) ... = = Honvédségi Közlöny. Személyes Ügyek. - 46. sz.(1943. nov. 19.), p. 1650.
Egyéb kulcsszó: II. világháború

 

« 1942
Kezdőlap
1944 »