« 1946
Kezdőlap
1948 »

1947

Rendőrséget kap Apátfalva, Földeák, Kunágota és Szőreg : tanfolyamon vesznek részt az őrszemélyzet tagjai és az őrsparancsnokok = = Makói Népújság. - 3. évf. 5. sz.(1947. jan. 8.), p. 2.
Kiss Ernő nemzetgyűlési képviselő indítványára a vármegye törvényhatósága hozzájárulásával.
Sónagykereskedői kijelölések = = Makói Népújság. - 3. évf. 8. sz.(1947. jan. 11.), p. 3.
Dr. Páll Endre alispán felosztotta Csanád vármegyét hat sónagykereskedői körzetre. Földeák az I. körzethez került, makói központtal.
Rádióüzenetek orosz fogolytáborokból = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 9. sz.(1947. jan. 12.), p. 4.
Joszt József feleségének, Földeák, Nyugati u. 10.
Egyéb kulcsszó: hadifogoly; háború
Lábbelikészítők = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 9. sz.(1947. jan. 12.), p. 5.
Földeák iparosai az Ipartestületnél az anyagutalványt átvehetik.
Egyéb kulcsszó: cipész
Szeretetházakat terveznek Csanád vármegyében : tárgyalások a kiszombori Rónay-kastély megszerzésére : Földeákon, Battonyán és Csanádpalotán tervezik a szeretetházak felállítását = = Makói Népújság. - 3. évf. 9. sz.(1947. jan. 12.), p. 3.
Egyéb kulcsszó: szociális otthon
Kegyeletes ünnepség Földeákon = = Makói Népújság. - 3. évf. 10. sz.(1947. jan. 14.), p. 1.
A környéken elesett katonákat eltemették a földeáki katolikus és református temetőben.
Egyéb kulcsszó: világháború
SzIM-hírek = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 11. sz.(1947. jan. 15.), p. 4.
A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom január 18-án Földeákon is tart gyűlést.
Anyakönyvi hírek = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 12. sz.(1947. jan. 16.), p. 4.
Az 1900-ban Földeákon született Buza István elveszett anyakönyvi kivonatát az anyakönyvi hivatalban átveheti.
Nagyjelentőségű választmányi ülést tartottak Makón a csanádvármegyei Földművesszövetkezetek = = Makói Népújság. - 3. évf. 16. sz.(1947. jan. 21.), p. 4.
Földeáki küldöttek: Lajos Ferenc, Zirnerer Károly és Libor Ferenc.
Elítélt földeáki árdrágító = = Makói Népújság. - 3. évf. 17. sz.(1947. jan. 22.), p. 4.
Szirbuly Mátyást kétheti fogházra ítélte a szegedi törvényszék.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek
Mély felháborodással foglalt állást Földeák népe az összeesküvés ellen : a dolgos hétköznapokon a szövetkezetüket fejlesztik a földeákiak = = Makói Népújság. - 3. évf. 20. sz.(1947. jan. 25.), p. 2.
Veress Lajos korábbi vezérezredes elfogása kapcsán Földeák község is állást foglalt. A cikkből kiderül, hogy a faluban 1945-ben Munkásszövetkezet, 1946-ban Földművesszövetkezet alakult.
Elesett a síkos járdán - lábát törte = = Makói Népújság. - 3. évf. 23. sz.(1947. jan. 29.), p. 3. - (Hirek)
Földeákon Gugyi Antal combnyaktörést szenvedett.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Tenyészbikát kaptak Földeák, Püspöklele, Királyhegyes és Kövegy = = Makói Népújság. - 3. évf. 25. sz.(1947. jan. 31.), p. 4.
Vármegyei szeretetház lesz az óföldeáki Návay-kastélyból : a megye elhagyott és gyámolító nélkül maradt szegényeit helyezik el a szeretetházban = = Makói Népújság. - 3. évf. 28. sz.(1947. febr. 5.), p. 2.
A statisztikák szerinti 400 rászoruló elhelyezésére nem lenne elegendő a Návay-kastély.
Egyéb kulcsszó: szociális otthon
Pásztoróra comblövéssel = = Makói Népújság. - 3. évf. 40. sz.(1947. febr. 19.), p. 3. - (Hirek)
Neparáczki István földeáki gazdalegény vett a piacon egy pisztolyt, amivel véletlen combon lőtte Csóti Rozált.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek
Földeáki sűrűtanyasoron . = = Makói Népújság. - 3. évf. 40. sz.(1947. febr. 19.), p. 4.
Föld eladó. Érd. Makó, Szegedi u. 71.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Súlyos karambolt okozott egy ittas sofőr a földeáki útfélen = = Makói Népújság. - 3. évf. 54. sz.(1947. március. 7.), p. 2.
Dégi József összeütközött egy lovaskocsival. A földeáki szolgálatból Makóra visszatérő rendőrök segítettek a bajbajutottakon.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek; baleset
Rendőrségi hírek = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 56. sz.(1947. márc. 8.), p. 2.
Molnár János földeáki lakos feljelentette a falubeli Rakonczai Ferencet, aki egy megvásárolt ló árát fél év után sem adta meg.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek
Földeáki kisgazdák alaptalan panasza a Földhivatalnál = = Makói Népújság. - 3. évf. 59. sz.(1947. márc. 13.), p. 2.
A UFOSz (Újonnan Földhöz Juttatottak Országos Szövetsége) és FÉKOSz (Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége) nevében Bajusz József és Nagy Sándor nyilatkoztak a szervezeteket ért támadások (jogtalan föld- és házhelyosztások) ügyében.
Tiltott cselekmény kísérletéért letartóztattak egy földeáki asszonyt = = Makói Népújság. - 3. évf. 59. sz.(1947. márc. 13.), p. 4.
Ihring Dezsőné, Hosszú utcai lakos tiltott műtéteket hajtott végre leányokon.
Egyéb kulcsszó: magzatelhajtás; gyilkosság
377 földmunkás és kisbirtokos nyert értékes kiképzést a csanádmegyei FÉKOSz tanfolyamain: a hallgatók a mezőn végzik tovább országépítő munkájukat - mondotta Szabó János. = = Makói Népújság. - 3. évf. 61. sz.(1947. márc. 15.), p. 2.
A vármegyei titkár beszámolója a Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége szervezte tanfolyamok eredményeiről. Földeákról 25-en vettek részt ezüstkalászos, 49-en szabás-varrás tanfolyamon.
A halálba készült és a rendőrségre került a tanyavilág tolvaja : aki a szülei pénzét is ellopta = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 67. sz.(1947. márc. 22.), p. 4.
Budai István 19 éves földeáki fiatalt elfogták.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek; lopás
Elfogták a tegnap esti razzia során a makói tanyavilág tolvaját = = Makói Népújság. - 3. évf. 66. sz.(1947. márc. 22.), p. 3.
Budai István földeáki fiatal beismerő vallomást tett.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek; lopás
Lábbelikészítők = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 68. sz.(1947. márc. 23.), p. 5.
Egyéb falvak mellett Földeák község bőriparosai figyelmét is felhívják a munkájukhoz szükséges utalványok felvételére.
Egyéb kulcsszó: cipész
Hogy leplezték le a földeáki angyalcsinálót? = = Makói Népújság. - 3. évf. 69. sz.(1947. márc. 27.), p. 3. - (Hirek)
Ihring Dezsőné, Hosszú utcai lakos tiltott műtéteket hajtott végre leányokon. A leleplezésben Szalma Ilonka segítette a hatóságokat.
Egyéb kulcsszó: magzatelhajtás; gyilkosság
Március 30-án a FéKOSz által tartandó gyűlések sorrendje = = Makói Népújság. - 3. évf. 69. sz.(1947. márc. 27.), p. 4.
Földeákon 14 órakor Szabó János megyei titkár tart előadást.
Egyéb kulcsszó: Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége
Március 30-án a FÉKOSz által tartandó gyűlések sorrendje = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 72. sz.(1947. márc. 29.), p. 2.
Földeákon 14 órakor Szabó János megyei titkár tart előadást.
Egyéb kulcsszó: Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége
A hároméves terv útépítéseit tárgyalta meg a vármegye kisgyűlése = = Makói Népújság. - 3. évf. 72. sz.(1947. márc. 30.), p. 1.
Kikövezik a Földeák-püspöklelei út Földeák felőli szakaszát.
Rendőri hírek = = Makói Népújság. - 3. évf. 75. sz.(1947. ápr. 3.), p. 3.- (Hirek)
Budai József földeáki tanyai lakos feljelentette Neparáczki Istvánt életveszélyes fenyegetés miatt. Harer Ferenc feljelentette Bakos Ferenc lókupecet, mert a kölcsönvett bádogkannáját nem adta vissza és kifizetni sem hajlandó.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek
Elásott csecsemőhullát talált a földeáki téglagyár gödrében egy kisgyerek : napraforgószárral verte agyon az újszülöttet a gyilkos = = Makói Népújság. - 3. évf. 80. sz.(1947. ápr. 11.), p. 2.
Kocsis György kisiskolás fiú fedezte fel a tetemet. Gazdag Péter és neje, valamint Kovács Mátyás személyleírást adtak a feltételezett elkövetőről.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek; gyilkosság
Földeákon . = = Makói Népújság. - 3. évf. 88. sz.(1947. ápr. 20.), p. 6.
Ebédlőbútor és 1 hold föld tanyával eladó. Érd. Szent Imre utca 200. - Apróhirdetés.
Minden iparágban folynak a mestervizsgák az Ipartestületben : a makói és vidéki mesterjelöltek jó eredménnyel tették le a mestervizsgát = = Makói Népújság. - 3. évf. 97. sz.(1947. máj. 1.), p.
A földeáki Gáliczki Dezső cipész is mestervizsgát tett.
Földeák is méltón ünnepelte május 1-ét = = Makói Népújság. - 3. évf. 101. sz.(1947. máj. 7.), p. 3.
Beszámoló a nap eseményeiről. Beszédet mondott Kiss Ernő nemzetgyűlési képviselő, és Bajusz István a Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége képviseletében.
Anyák napja Földeákon = = Makói Népújság. - 3. évf. 105. sz.(1947. máj. 11.), p. 2.
Részletes beszámoló a Népházban megrendezett ünnepségről. Kapossy Gyula püspöki tanácsos plébános és Pataki Sándorné az MNDSz (Magyar Nők Demokratikus Szövetsége) képviseletében tartott beszédet. A programok után 150 gyermeket láttak vendégül az óvodában.
Egyéb kulcsszó: ünnepség
Baltás-öklös csendélet Földeákon = = Makói Népújság. - 3. évf. 112. sz.(1947. máj. 21.), p. 3.
Szalma Lászlóné összeveszett szomszédjával, Kurunczi Pállal.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek; verekedés
Meghalt Czuppon Endre = = Makói Népújság. - 3. évf. 113. sz.(1947. máj. 22.), p. 3. - (Hirek)
Földeák község korábbi jegyzője Kálvária utca 22. sz. alatti lakásában elhunyt.
Egyéb kulcsszó: gyászhír
Az "ártatlan" zsebtolvaj csak 20 évet ült börtönökben : Makón "lebukott" a nagy "vagány" és internálták = = Makói Népújság. - 3. évf. 122. sz.(1947. jún. 3.), p. 2.
Horváth Julianna földeáki lakos bejelentése alapján sikerült két tolvajt elfogni a makói piacon.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek; polgári peres eljárás
Elragadta az ár és elnyelte a hullámsír a fürdőző fiatal leányt : a könnyelmű fürdőzés első áldozata = = Makói Népújság. - 3. évf. 125. sz.(1947. jún. 7.), p. 2.
Svikker Mária 16 éves makói leány és Schmidt Miklós földeáki fiatalember a Marosban fürdőztek.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Vesztegetési kísérletért egy hónap = = Makói Népújság. - 3. évf. 125. sz.(1947. jún. 7.), p. 3. - (Hirek)
A földeáki Hárer Istvánné a rendőrt akarta megvesztegetni.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek
Oroszországból eddig 20 magyar hadifogoly érkezett Csanád vármegyébe : naponta indulnak a hadifogolyvonatok Magyarországra = = Makói Népújság. - 3. évf. 127. sz.(1947. jún. 10.), p. 3.
A hazatért hadifoglyok névsorában Ferenc Lajos Földeák.
Egyéb kulcsszó: világháború
Fehérneműt és élelmiszert lopott = = Makói Népújság. - 3. évf. 128. sz.(1947. jún. 11.), p. 3. - (Hirek)
Tóth István földeáki kovácstanonc kirabolta Vízhányó Ferenc, Földeák Tanya 94. szám alatt lakó mozibérlőt.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek
Elkészült a földeáki gazdalajstrom = = Makói Népújság. - 3. évf. 131. sz.(1947. jún. 14.), p. 3. - (Hirek)
A beszolgáltatási kötelezettség megállapításához szükséges, földeáki vagy Földeákon földdel rendelkező gazdák névsora a községházán megtekinthető.
Eladó földek = = Makói Népújság. - 3. évf. 132. sz.(1947. jún. 15.), p. 6.
A földeáki Haleszban és a Szárazérdűlőn föld eladó. Érd. Grőb János ingatlanforgalmi irodája, Makó.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Újabb makói és csanádmegyei hadifoglyok jönnek : egy részük már megérkezett, a többiek útban vannak hazafelé = = Makói Népújság. - 3. évf. 133. sz.(1947. jún. 17.), p. 2.
A hazatért hadifoglyok névsorában Rakonczai Tamás és Padlás János leventék, Földeák. Bakacsi Antal honvéd, Óföldeák.
Egyéb kulcsszó: világháború
A Vertán-telepi Úttörők sikeres bemutatkozása Földeákon = = Makói Népújság. - 3. évf. 133. sz.(1947. jún. 17.), p. 3. - (Hirek)
Börcsök Ferencné MNDSz (Magyar Nők Demokratikus Szövetsége) szervező vezetésével.
Egyéb kulcsszó: ünnepség; műsor
Debrecenbe újabb makói és csanádmegyei hadifoglyok érkeztek : az érkezett hadifoglyok máris elindultak lakhelyeikre = = Makói Népújság. - 3. évf. 134. sz.(1947. jún. 18.), p. 2.
A hazatért hadifoglyok névsorában Németh István és Leczi (Lóczi?) Ferenc, Földeák.
Egyéb kulcsszó: világháború
Újabb makói és csanádvármegyei hadifoglyok érkeztek Debrecenbe : a foglyok útban vannak hazafelé = = Makói Népújság. - 3. évf. 136. sz.(1947. jún. 20.), p. 2.
A hazatért hadifoglyok névsorában Bajusz József és Csányi György, Földeák.
Egyéb kulcsszó: világháború
Makói és csanádvármegyei hadifoglyok érkeztek Foksániból = = Makói Népújság. - 3. évf. 138. sz.(1947. jún. 22.), p. 2.
A hazatért hadifoglyok névsorában Flasch Ferenc, Földeák.
Egyéb kulcsszó: világháború; Foksány
Napköziotthon Óföldeákon = = Makói Népújság. - 3. évf. 138. sz.(1947. jún. 22.), p. 5.
Június 23-án 50 gyermekkel, a Návay György féle kastélyban nyitja meg kapuit az új létesítmény.
Egyéb kulcsszó: óvoda
Hír újabb csanádmegyei hadifoglyokról = = Makói Népújság. - 3. évf. 139. sz.(1947. jún. 24.), p. 2.
Bajmok József Földeák 139. sz. alatti lakos levelet hozott Kunos Sándortól szüleinek (Orosháza, Székás u. 14.)
Egyéb kulcsszó: világháború
Húszezer hadifogoly vár hazaszállításra Foksániban és Máramarosszigeten : mintegy 40 ezer hadifogoly tér haza júliusban = = Makói Népújság. - 3. évf. 141. sz.(1947. jún. 26.), p. 1.
Józsa Ernő Mátészalkai hazatért hadifogoly üzenetet hozott Pethő Ernőtől, feleségének Földeákra.
Egyéb kulcsszó: világháború; Foksány
Az újabban érkezett makói és csanádmegyei hadifoglyok névsora = = Makói Népújság. - 3. évf. 142. sz.(1947. jún. 27.), p. 2.
A hazatért hadifoglyok névsorában Szabó Márton, Földeák.
Egyéb kulcsszó: világháború
Sport = = Makói Népújság. - 3. évf. 142. sz.(1947. jún. 27.), p. 3.
A Kunágotai TE futballcsapata 8:4 arányban legyőzte a földeákiak csapatát.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Hétfőn és kedden 1760 hadifogoly érkezett Debrecenbe : közöljük a csanádvármegyei és makói hadifoglyok névsorát = = Makói Népújság. - 3. évf. 147. sz.(1947. júl. 3.), p. 1.
A hazatért hadifoglyok névsorában Nagy Ferenc, Kurunczi István, Bálint János, Bajusz Pál, Berényi Imre, Mészáros József, Neparáczki Balázs, Kisalagi (Kisalaki?) Mihály, Földeák, és Korom József Óföldeák.
Egyéb kulcsszó: világháború
Közöljük a legújabban hazaérkezett makói és csanádvármegyei hadifoglyok névsorát = = Makói Népújság. - 3. évf. 148. sz.(1947. júl. 4.), p. 2.
A hazatért hadifoglyok névsorában Sipos István, Horváth József, Czreiner (Czveiner?) János, Gera Sándor Földeák.
Egyéb kulcsszó: világháború
A földeáki MaDISz önzetlen munkája a hadiasszonyokról / Horváth Mihály = = Makói Népújság. - 3. évf. 148. sz.(1947. júl. 4.), p. 2-3.
A (Magyar Demokrata Ifjak Szövetsége aratási rohambrigádja 11 kat. hold búzát aratott le, így segítve a férfiak nélkül maradt családokon.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
A földreform és a telekkönyvi munkálatok Csanád megyében augusztus végére befejeződnek : örökre birtokukba veszik a juttatottak a földet = = Makói Népújság. - 3. évf. 150. sz.(1947. júl. 6.), p. 2.
Földeákon is folyamatban vannak a mérnöki munkák, így az újbirtokosok hamarosan papírral is tudják bizonyítani a földtulajdonukat.
Egyéb kulcsszó: földosztás
Kijelölték a megyei gyűjtőkereskedőket = = Makói Népújság. - 3. évf. 154. sz.(1947. júl. 11.), p. 2.
Földeák: a Földművesszövetkezet, valamint Mészáros István és Nagy András.
1709 hadifogoly érkezett : útban lévő makói hadifoglyok = = Makói Népújság. - 3. évf. 157. sz.(1947. júl. 15.), p. 2.
Módos Gyula salgótarjáni lakos Kurunczi Antal földeáki katonától hozott üzenetet a felesége részére.
Egyéb kulcsszó: világháború
A rendőrség elfogta a földeáki földek éjszakai vámszedőit : mindketten nők : a rendőrség az egyiket internálta, a másikat rendőri felügyelet alá helyezte = = Makói Népújság. - 3. évf. 164. sz.(1947. júl. 23.), p. 2.
Czveiner Jánosné Szabó Rozáliát és Vetró Antalné Gyenge Máriát előállították.
Egyéb kulcsszó: bűnesetek; lopás
A Makói Népujság hadifogoly szolgálata = = Makói Népújság. - 3. évf. 165. sz.(1947. júl. 24.), p. 2.
A hazatért hadifoglyok névsorában Szabó János Földeák.
Egyéb kulcsszó: világháború
Népbíróság = = Makói Népújság. - 3. évf. 167. sz.(1947. júl. 26.), p. 4.
Hárer Ferenc földeáki 21 éves géplakatos korábban jelentkezett a német hadseregbe, de a sorozásra nem ment el, így ejtették a vádat.
Egyéb kulcsszó: büntető peres eljárás
Augusztus 11-én ismét Csanád megyébe érkezik a MNDSz egészségügyi vándorautója = = Makói Népújság. - 3. évf. 175. sz.(1947. aug. 5.), p. 2.
Alapvető élelmiszereket és higiéniás kellékeket is hoz a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége által működtetett szűrőautó. Augusztus 13-án Földeákon vizsgálják a betegeket.
Sport : makói győzelmekkel indult a Rákosi-kupa = = Makói Népújság. - 3. évf. 175. sz.(1947. aug. 5.), p. 4.
Földeák - Apátfalva 3:2 (1:1). Rövid hír a földeáki mérkőzésről.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A Magyar Kommunista Párt . = = Makói Népújság. - 3. évf. 178. sz.(1947. aug. 8.), p. 3.
Népgyűlést tart augusztus 10-én Óföldeákon, Dékány András nemzetgyűlési képviselőjelölt és Kukucska János megyebizottsági tag részvételével.
Egészségházakat, szülőotthont, óvodákat, napközi otthonokat építenek Csanád vármegyében : ülést tartott a tervbizottság = = Makói Népújság. - 3. évf. 180. sz.(1947. aug. 10.), p. 1.
A Csanád Vármegyei Tervbizottság döntése értelmében Óföldeákon óvoda és árvaház létesül, Földeákon felújítják az orvosi lakást.
Kommentár nélkül . = = Makói Népújság. - 3. évf. 181. sz.(1947. aug. 12.), p. 2.
A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség földeáki szervezetének tagjai (Kiss Anna, Pótai Maris, Kurunczi Ilona, Rauf Éva, Fodor Etelka, Bálint Mancika, Sándor Etuska, Lele Julianna és Padlás Erzsébet) felújították a községházán a közellátási hivatalt és a kézbesítők helyiségét. Köszönőlevél Földeáki Lajos jegyző, Bajusz László bíró, és Sándor István Nemzeti Bizottsági elnök aláírásával.
A gazda és a dinnyetolvaj ásós-késes párbaja a földeáki határban : a tolvajt a kórházban súlyos fejsebbel ápolják = = Makói Népújság. - 3. évf. 181. sz.(1947. aug. 12.), p. 4.
Nagy Pál gazdálkodót földjén megtámadta Balogh László csavargó.
Egyéb kulcsszó: bűnesetek; verekedés
Belehalt fejsebébe a csavargó dinnyetolvaj : eljárás indult a gazda ellen = = Makói Népújság. - 3. évf. 182. sz.(1947. aug. 13.), p. 4.
Nagy Pál védekezés közben megölte Balogh Lászlót.
Egyéb kulcsszó: bűnesetek; gyilkosság
Betegeket gyógyított, gyógyszert, cukrot, szappant osztott, felvilágosító előadást tartott, a gyerekeknek bábszínház előadást rendezett az MNDSz egészségügyi csoportja Földeákon = = Makói Népújság. - 3. évf. 184. sz.(1947. aug. 15.), p. 4.
Részletes beszámoló. Az egészségügyi személyzetet Szénássi Ilona szociális vezető, zöldkeresztes védőnő üdvözölte. A vendégek a zárdaiskola kápolnáját is meglátogatták, ahol találkoztak az apácák főnöknőjével is.
Egyéb kulcsszó: műsor; Magyar Nők Demokratikus Szövetsége
MKP népgyűlések és pártnapok rendje = = Makói Népújság. - 3. évf. 184. sz.(1947. aug. 15.), p. 4.
A Magyar Kommunista Párt Csanád vármegyei bizottsága augusztus 16-án Földeákon tart nyílt pártnapot Dragon János tanácsos részvételével. Augusztus 20-án Kónya Lajos megyei titkár és Szabó Jánosné nemzetgyűlési képviselőjelölt látogat a faluba.
Sport : a Rákosi-kupa pénteki mérkőzései = = Makói Népújság. - 3. évf. 184. sz.(1947. aug. 15.), p. 4.
Földeák csapata Kiszomboron játszik. Rövid hír.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Sport = = Makói Népújság. - 3. évf. 185. sz.(1947. aug. 17.), p. 5-6.
Rövid beszámoló a 2:2-es eredménnyel zárult Földeák - Kiszombor mérkőzésről.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Óföldeákon és Deszken folytatta nagy sikerű munkáját a MNDSz egészségügyi vándorautója = = Makói Népújság. - 3. évf. 186. sz.(1947. aug. 19.), p. 1.
Óföldeákon Helter László plébános és Nagy Gyula igazgató-tanító, a falu elöljárósága és népe várta az egészségügyi személyzetet. A Budapestről érkezett Fodor Pál belgyógyász és a többi orvos munkáját dr. Papp Juhász megyei tisztifőorvos és dr. Posztós János földeáki községi orvos is segítette.
Egyéb kulcsszó: Magyar Nők Demokratikus Szövetsége
Anyakönyvi hírek = = Makói Népújság. - 3. évf. 186. sz.(1947. aug. 19.), p. 3.
Szabó István földeáki lakos a makói kórházban elhunyt.
Sport : Szent István napján játsszák a Rákosi-kupa döntőjét = = Makói Népújság. - 3. évf. 186. sz.(1947. aug. 19.), p. 4.
Földeáki TC - Kiszombori AC 5:1. Rövid beszámoló a földeáki mérkőzésről.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A földeáki MKP követelésére olcsó burgonyával törték le az árakat : őrséget állítottak a pártok a malmok és gabonaraktárak védelmére : küldöttség követelte kedden a földhivatalban a földeáki házhelyosztás mielőbbi megkezdését = = Makói Népújság. - 3. évf. 187. sz.(1947. aug. 20.), p. 2.
A Földművesszövetkezet olcsó burgonyát hozott a faluba. A volt uradalmi cselédek még mindig cselédlakásokban laknak.
Egyéb kulcsszó: Magyar Kommunista Párt
"Így jár minden dinnyetolvaj!" : Földeákon a piacon kísérték végig az elcsípett dinnyetolvajokat : kiáltozva "hirdették" vétküket a piacozók előtt = = Makói Népújság. - 3. évf. 192. sz.(1947. aug. 27.), p. 2.
Béla Sándor kovácssegédet és Balázs Jánost rendőrség őrizetbe vette.
Egyéb kulcsszó: bűnesetek; lopás
Nagy számban lépnek be a hazatért hadifoglyok az MKP földeáki szervezetébe = = Makói Népújság. - 3. évf. 192. sz.(1947. aug. 27.), p. 2.
Pártonkívüliek is szívesen látogatják a Magyar Kommunista Párt rendezvényeit.
Egyéb kulcsszó: világháború
Az MKP földeáki és püspöklelei szervezetei követelik a bekötő műút munkálatainak haladéktalan megkezdését = = Makói Népújság. - 3. évf. 193. sz.(1947. aug. 28.), p. 2.
A nagykirályhegyesi belvízelvezető csatorna építésénél 40 földeáki kubikos kapott munkát.
Egyéb kulcsszó: útépítés; Magyar Kommunista Párt
Postahivatalt kér Óföldeák = = Makói Népújság. - 3. évf. 193. sz.(1947. aug. 28.), p. 4.
Óföldeák tanyaközpontból kisközséggé szeretett volna válni, de a vármegyei közgyűlés elutasította a kérelmet. A levelek késve érkeznek, mindent Földeákon kell intézni.
Tőkehiány miatt nem tud megindulni a szövetkezeti kendergyár Óföldeákon = = Makói Népújság. - 3. évf. 194. sz.(1947. aug. 29.), p. 2.
A volt Návay uradalomhoz tartozó kendergyárat az Óföldeáki Földművesszövetkezet kapta meg.
Óföldeák lakossága kéri, hogy nekik juttassák a volt Návay György féle kastélyt = = Makói Népújság. - 3. évf. 194. sz.(1947. aug. 29.), p. 4.
Kulturális célokra használnák a sok helyiséggel rendelkező, kihasználatlan épületet.
A legerősebb és legnépszerűbb párt Óföldeákon az MKP = = Makói Népújság. - 3. évf. 194. sz.(1947. aug. 29.), p. 4.
A pártszervezet vezetői népszerűek a faluban.
Egyéb kulcsszó: Magyar Kommunista Párt
Makói Népujság hadifogolyszolgálata = = Makói Népújság. - 3. évf. 195. sz.(1947. aug. 30.), p. 1.
A hazatért hadifoglyok névsorában Csiszár Lajos, Ferenczi István, Kovács János, Mészáros András, Raffai Zoltán, Szabó Lajos Földeák.
Egyéb kulcsszó: világháború
Megindította a tejátvételt az Óföldeáki Földművesszövetkezet = = Makói Népújság. - 3. évf. 195. sz.(1947. aug. 30.), p. 2.
80 fillérért átveszik a tejet, nem kell már Földeákra beszállítani. A tejet az OMTK (Országos Magyar Tejszövetkezetei Központ) óföldeáki üzeme dolgozza fel.
A földeáki MKP szervezet akciót indított a hadisegélyezettek érdekében = = Makói Népújság. - 3. évf. 196. sz.(1947. aug. 31.), p. 4.
Helytelen kimutatások miatt sok földeáki hadisegélyes asszonytól megvonták a támogatást.
Egyéb kulcsszó: világháború
A koalíciós pártok megszerezték a többséget az ellenzéki pártokkal szemben = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 198. sz.(1947. szept. 2.), p. 1-2.
Földeáki eredmények is.
Hazatért csanádmegyei hadifoglyok = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 198. sz.(1947. szept. 2.), p. 3.
Földeák: Horváth Antal (szül.: 1923), Kovács Ferenc
Egyéb kulcsszó: háború; katona
Az MKP az ország legerősebb pártja = = Makói Népújság. - 3. évf. 170. sz.(1947. szept. 2.), p. 1.
A választási eredmények, Földeákra vonatkozó adatokkal is.
Egyéb kulcsszó: Magyar Kommunista Párt
A földeáki MNDSz hadifogolynapot rendezett : műsorral, borral, cigarettával és adományokkal kedveskedtek a hazatérteknek = = Makói Népújság. - 3. évf. 170. sz.(1947. szept. 2.), p. 3.
A népházban megrendezett napon Gáliczky Ilona MNDSz kultúrvezető köszöntötte a megjelenteket. - Program.
Egyéb kulcsszó: Magyar Nők Demokratikus Szövetsége; világháború; ünnepség
Kórházi osztállyal egészítik ki a makói tüdőbeteg otthont = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 199. sz.(1947. szept. 3.), p. 1-2.
A törvényhatósági bizottság gyűlésének határozatai. - Földeák köztisztviselői hetente kétszer közigazgatási ügyintézést folytatnak Óföldeákon.
A földeáki és óföldeáki szervezetek követelik a házhelyosztások sürgős rendezését = = Makói Népújság. - 3. évf. 198. sz.(1947. szept. 3.), p. 3.
A Návay földek cselédlakásai elbontásra várnak.
Mi van Földeák téli tüzelőjével? : 1944 óta nem kapott tüzelőt a község = = Makói Népújság. - 3. évf. 199. sz.(1947. szept. 4.), p. 1.
A lakosság azzal fűt, amit a ház körül talál.
Mikor lesz Óföldeák önálló község? : A házhelyosztás rendezését, postát és malmot kér Óföldeák lakossága = = Makói Népújság. - 3. évf. 199. sz.(1947. szept. 4.), p. 4.
Cikk az 1500 lélekszámú falu nehézségeiről.
Nótórius mezei tolvajokat fogott el a makói rendőrség : valamennyiükre internálás vár = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 201. sz.(1947. szept. 5.), p. 4.
Földeák, Rácz László.
Egyéb kulcsszó: bíróság; bűnügy; lopás
Földeáki TC - Chionin gyár = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 203. sz.(1947. szept. 7.), p. 2.
Rövid sporthír: a földeáki futballcsapat a budapestiekkel játszik barátságos mérkőzést.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Hambárfúró tolvaj "dolgozott" a makói tanyán = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 204. sz.(1947. szept. 10.), p. 3.
Keszék Ferenc földeáki elkövetőt elfogták.
Egyéb kulcsszó: bíróság; bűnügy; lopás
A Makói Népújság hadifogoly szolgálata = = Makói Népújság. - 3. évf. 204. sz.(1947. szept. 11.), p. 2.
Molnár János földeáki katona a Magyar Hadifogoly Híradó jelentése szerint útban van Máramarosszigetről Debrecen felé.
Egyéb kulcsszó: világháború
Ötvennyolc mestert avatott a makói ipartestület : a mestervizsgára jelentkezőt nagy felkészültséget árultak el = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 206. sz.(1947. szept. 12.), p. 4.
Földeákiak: Gilinger László hentes és mészáros; Meleg Gyula fodrász; Igaz János asztalos.
Nagy szakmai és elméleti felkészültséggel vizsgáztak a mesterjelöltek : két héten belül megkapják a mesterlevelet a vizsgázók = = Makói Népújság. - 3. évf. 205. sz.(1947. szept. 12.), p. 2.
Földeáki vizsgázók: Gilinger László (mészáros és hentes), Meleg Gyula (fodrász), Igaz János (asztalos).
A hét ingatlanforgalma = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 210. sz.(1947. szept. 17.), p. 2.
Gazdag János és neje megvette Horváth Györgyné Földeák határmenti tanyaföldjét.
Mi van az építkezési kölcsönnel? = = Makói Népújság. - 3. évf. 210. sz.(1947. szept. 18.), p. 1.
Földeákon a házhelykiosztások után pénz nélkül nem tudják az építkezéseket megkezdeni.
Miért nem kap vetőmagot Földeák? = = Makói Népújság. - 3. évf. 210. sz.(1947. szept. 18.), p. 2.
Folynak a szántási munkálatok, de nincs mit elvetni az aszály sújtotta faluban.
Egyéb kulcsszó: mezőgazdaság; növénytermesztés
Hirdetmény = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 212. sz.(1947. szept. 19.), p. 4.
Földeák község földadómérséklést ajánl fel az aszály sújtotta területek tulajdonosainak.
Egyéb kulcsszó: mezőgazdaság
Legújabban hazaérkezett csanádmegyei hadifoglyok = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 214. sz.(1947. szept. 21.), p. 2.
Szalma Mihály, Földeák.
Földeák - MVSE II. = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 214. sz.(1947. szept. 21.), p. 2.
Rövid sporthír.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás; Makói Vasutas Sport Egyesület
Földeák - MVSE II. 4:2 (1:1) = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 215. sz.(1947. szept. 23.), p. 4.
Rövid sporthír a földeáki csapat méltatásával.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás; Makói Vasutas Sport Egyesület
Felhívás = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 215. sz.(1947. szept. 23.), p. 4.
A Makói Szociáldemokrata Párt megbízottja, Répási Imre szeptember 26-án Földeákon tart előadást.
Botrányos sertésvásárlás Földeákon = = Makói Népújság. - 3. évf. 217. sz.(1947. szept. 26.), p. 3.
Nem érkezett meg a pesti vevő, egy újabb vevő viszont kevesebbért akarta átvenni a disznókat. A cikkben Borka Pál, Vízhányó János és Fejes László jószágkereskedők.
Egyéb kulcsszó: bűnesetek
Legújabban hazaérkezett csanádmegyei hadifoglyok = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 219. sz.(1947. szept. 27.), p. 3.
Molnár János, Földeák.
Munkaadóját lopta meg egy földeáki napszámos : napokon keresztül tagadta a lopást s most készül az internáló táborba = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 219. sz.(1947. szept. 27.), p. 3.
Szabó Gyula Földeák, Makói út 667. sz. alatti kovácsmester feljelentést tett. Az elkövetők: Kurucz Gyula, és Gilinger István, Földeák, 993. sz. alatti lakos.
Egyéb kulcsszó: bűnügy; bíróság
Dolgoznak a traktorok, szépen halad az őszi szántás Csanád vármegyében : a vasárnapi esőzés megkönnyíti a szántási munkák végzését = = Makói Népújság. - 3. évf. 218. sz.(1947. szept. 27.), p. 3.
Földeákon és Óföldeákon nincs elég traktor.
Egyéb kulcsszó: mezőgazdaság; növénytermesztés
II. osztályú mérkőzések = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 220. sz.(1947. szept. 28.), p. 3.
Földeák csapata Csanádpalotával játszik. Rövid hír.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Anyakönyvi hírek = = Makói Népújság. - 3. évf. 221. sz.(1947. okt. 1.), p. 2.
Gotthárdi Mihály 20 éves óföldeáki lakos a makói közkórházban elhunyt.
Hirdetmény = = Makói Népújság. - 3. évf. 221. sz.(1947. okt. 1.), p. 4.
Földeáki Lajos irodavezető felhívása a földhözjuttatottakhoz a megváltási árral kapcsolatban.
Borka Pál . = = Makói Népújság. - 3. évf. 222. sz.(1947. okt. 2.), p. 3.
A földeáki sertéskereskedő reagál az őt ért vádakra.
Egyéb kulcsszó: bűnesetek
Légpuskával kilőtte barátja szemét : a 14 éves fiút kórházban ápolják = = Makói Népújság. - 3. évf. 232. sz.(1947. okt. 14.), p. 3.
Az óföldeáki határban Kovács Sándor elcsente (a traktorjavítás végett a szántási munkálatokhoz érkező) Molnár László műszerész fegyverét és meglőtt barátját, Bakacsi Józsefet.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Betörtek a földeáki Hangya-üzletbe : a tolvajok ingeket, szövetet, dohányt és szappant vittek el = = Makói Népújság. - 3. évf. 239. sz.(1947. okt. 22.), p. 2.
A Dorbach János üzletvezető által felfedezett betörés miatt több ezer forintos kár keletkezett.
Egyéb kulcsszó: bűnesetek; lopás
Fejbeverte haragosát, 15 napi elzárásra büntették = = Makói Népújság. - 3. évf. 241. sz.(1947. okt. 24.), p. 3.
Csorba Péter kiszombori cipészmester még 1946. október 12-én egy vasdoronggal fejbe vágta Ceglédi Mihály akkori kiszombori, később földeáki lakost.
Egyéb kulcsszó: bűnesetek; verekedés; büntető peres eljárás
Földeák-Norcoc = = Makói Népújság. - 3. évf. 242. sz.(1947. okt. 25.), p. 4. - (Sport)
A Munkás pályán 2:1-re győzött a földeáki csapat.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Gyászjelentés = = Makói Népújság. - 3. évf. 244. sz.(1947. okt. 28.), p. 3.
A földeáki özv. Borbíró Jánosné Molnár Rozália gyászjelentése. Köszönetnyilvánítás = = Makói Népújság. - 3. évf. 248. sz.(1947. nov. 1.), p. 3.
M. Barátság Földeák = = Makói Népújság. - 3. évf. 244. sz.(1947. okt. 28.), p. 4. - (Sport)
Földeák csapata otthonában vereséget szenvedett (3:1).
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Pályázat = = Makói Népújság. - 3. évf. 248. sz.(1947. nov. 1.), p. 4.
A Földeáki Földművesszövetkezet üzletvezetőt keres. - Hirdetés.
A GF foglalkozott az óföldeáki postaszolgálat ügyével = = Makói Népújság. - 3. évf. 251. sz.(1947. nov. 6.), p. 4.
A Gazdasági Főtanács és Vass Zoltán miniszter utasítására a közlekedésügyi minisztérium illetékes főosztálya megtette az első lépéseket az falusi postahivatal megteremtésének érdekében.
Sport : vasárnap sportja = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 222. sz.(1947. nov. 9.), p. 5.
A Kerületi II. osztályban Földeák ellenfele a KAC II.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás; Kiszombori Atlétikai Club
Kerületi II. osztály Maros csoportjának állása = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 222. sz.(1947. nov. 9.), p. 5.
Földeák a tabella 5. helyén.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás; sport
Utépítés, csatornázás, orvoslakás-építés, új ártézi kutak - a 3 éves terv eddigi eredményei Csanád vármegyében = = Makói Népújság. - 3. évf. 257. sz.(1947. nov. 13.), p. 2.
Földeákon még mindig befejezetlenül áll az 1942-43-ban elkezdett orvosi lakás építése.
Lábbelikészítők = = Makói Népújság. - 3. évf. 258. sz.(1947. nov. 14.), p. 3.
Földeák iparosai is átvehetik a bőrutalványokat a makói Ipartestületnél. - Hirdetés.
Egyéb kulcsszó: cipész
Az októberi forradalom megünneplése a szociáldemokrata pártszervezetekben = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 223. sz.(1947. nov. 16.), p. 1.
Beszámoló a földeáki eseményekről is. A cikkben Kiss János főispán és Rácz István párttitkár.
Egyéb kulcsszó: Parasztpárt; Magyar Kommunista Párt; Kisgazdapárt
Kerületi II. osztály Maros csoportjának állása = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 223. sz.(1947. nov. 16.), p. 6.
Földeák a tabella 3. helyén.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás; sport
A II. osztály fordulója = = Makói Népújság. - 3. évf. 264. sz.(1947. nov. 21.), p. 3. - (Sport)
Földeák csapata a Nagylaki Kendergyár csapatával játszik.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Parázzsal játszottak - elégett egy kisgyermek ruhája és súlyosan összeégett = = Makói Népújság. - 3. évf. 267. sz.(1947. nov. 25.), p. 2.
Fodor István földeáki földműves felesége, amíg a piacon volt, az ötéves kislány és kétéves kisfiú kinyitották a tűzhely ajtaját és a kis István súlyosan megégett.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Sport : vasárnapi mérkőzések = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 225. sz.(1947. nov. 30.), p. 5.
Földeák csapata a MMTE II. csapatával játszik.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás; sport; Makói Munkás Torna Egyletet
Eladó Landeszmamban . = = Makói Népújság. - 3. évf. 272. sz.(1947. nov. 30.), p. 5.
Föld eladó. Érd.: Mihalik Mihály csizmadiamesternél, (441. sz.)
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Országos vásár Földeákon = = Makói Népújság. - 3. évf. 274. sz.(1947. dec. 3.), p. 3.
December 5-én országos állat-, 6-án kirakodó vásárt tartanak.
Sport = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 226. sz.(1947. dec. 7.), p. 4.
Földeák csapata a Cukorgyár csapatával játszik.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás; sport
Párthírek = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 227. sz.(1947. dec. 14.), p. 2.
December 18-án este 6 órakor Földeákon szociáldemokrata pártnapot tartanak.
Kerületi II. osztály Maros csoportjának állása = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 227. sz.(1947. dec. 14.), p. 6.
Földeák a tabella 3. helyén.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás; sport
Meghalt a kórházban az összeégett fiú = = Makói Népújság. - 3. évf. 285. sz.(1947. dec. 16.), p. 3.
Fodor István földeáki földműves felesége, amíg a piacon volt, az ötéves kislány és kétéves kisfiú kinyitották a tűzhely ajtaját és a kis István súlyosan megégett. Fodor (a cikkben Bodor) István halálhíre anyakönyvi rovatban: = = Makói Népújság. - 3. évf. 286. sz.(1947. dec. 17.), p. 3.
Egyéb kulcsszó: balesetek
A rendőrség egyik járőre elfogta a tanyavilág rettegett tehéntolvaját = = Makói Népújság. - 3. évf. 294. sz.(1947. dec. 28.), p. 3.
A földeáki Ágoston-majorban elfogták Lóczi Jánost.
Egyéb kulcsszó: bűnesetek; lopás

 

« 1946
Kezdőlap
1948 »