« 1897
Kezdőlap
1899 »

1898

Eljegyzések = = Vásárhely és Vidéke. - 16. évf. 1. sz.(1898. jan. 1.), p. 5. - (Újdonságok)
Tornyai János hódmezővásárhelyi festőművész eljegyezte a földeáki Szabados Leonkát.
Egyéb kulcsszó: Leona
Választás Földeákon = = Makói Hirlap. - 12. évf. 4. sz.(1898. jan. 13.), p. 5. - (Vidéki hirek)
Farkas Mór főszolgabíró elnökletével bíróvá választották Gallyas Istvánt, közgyámmá Bugyi Istvánt, pénztárossá H. Nagy Istvánt.
Megyei közgyűlés = = Makói Hirlap. - 12. évf. 5. sz.(1898. jan. 16.), p. 5.
Földeák 50 ezer forintot különített el a létesítendő vasút javára.
Tánczvigadalom Földeákon = = Maros. - 29. évf. 7. sz.(1898. jan. 23.), p. 4. - (Hirek)
Balázsfalvi Kiss Auguszt védnöksége alatt a földeáki iparosnők a ref. imaház javára a nagyvendéglőben, Csámpai János zenekara közreműködésével táncos vigadalmat rendeznek. Belépődíj: 40 krajcár.
Vadászatok = = Makói Hirlap. - 12. évf. 7. sz.(1898. jan. 23.), p. 5 - (Hirek)
Id. Návay Lajos és Návay Iván vadászatot tartott Földeákon, ahol 320 nyúl került terítékre.
Intézkedés a veszettség ellen = = Makói Hirlap. - 12. évf. 10. sz.(1898. febr. 3.), p. 5. - (Vidéki hirek)
Püspöklelén és Földeákon nagyon sok a veszett állat, ezért a fertőzött területeken elrendelték a kutyák és macskák irtását.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Válasz : Makó, február 6. / Návay Lajos = = Maros. - 29. évf. 11. sz.(1898. febr. 6.), p. 1-2.
Návay Lajos vezércikke, melyben egy korábbi cikkre, (Ne korteskedjenek! Makó, február 2. = = Maros. - 29. évf. 10. sz.(1898. febr. 3.), p. 1-2.) reagál.
Marhalevél forgalom 1897. évben = = Makói Hirlap. - 12. évf. 11. sz.(1898. febr. 6.), p. 5.
Földeáki adattal.
A földeáki iparosnők = = Maros. - 29. évf. 11. sz.(1898. febr. 6.), p. 6. - (Hirek)
Beszámoló a "fényesen sikerült" ref. táncmulatságról, a felülfizetők névsorával.
Országos vásárok = = Vásárhely és Vidéke. - 16. évf. 14. sz.(1898. febr. 13.), p. 4. - (Újdonságok)
Földeákon a téli országos vásárt február 19-én és 20-án tartják.
Országos vásár = = Maros. - 29. évf. 13. sz.(1898. febr. 13.), p. 6. - (Hirek)
Földeákon, február 19-én és 20-án.
A munkástörvény ismertetése : dr. Návay Lajos felolvasása = = Maros. - 29. évf. 15. sz.(1898. febr. 20.), p. 1-3.
Munka és segítség, Makó, febr. 26 = = Maros. - 29. évf. 17. sz.(1898. febr. 27.), p. 2.
Vármegyei községi hírek között: "A földeáki és részben a lelei munkások részére a földeáki bejáró ut és a földeáki határtól Ó-földeákon keresztül a rétre Lele felé vezető ut elkészítése." - L. még: Munka és segítség = = Makói Hirlap. - 12. évf. 17. sz.(1898. febr. 27.), p. 2.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek
Földeák a mézeskalács ellen = = Maros. - 29. évf. 19. sz.(1898. márcz. 6.), p. 4.
K. A. makói mézeskalácsos panaszt tett az alispánnál, mert Földeák község a piacról kitiltotta.
Dr. Návay Lajos beszédje = = Maros. - 29. évf. 23. sz.(1898. márcz. 20.), p. 2-3.
A főjegyző március 15-i beszéde a vármegyei díszközgyűlésen, Makón.
Márczius 15. = = Maros. - 29. évf. 23. sz.(1898. márcz. 20.), p. 6-7.
Részletes beszámoló a földeáki ünnepségekről. A cikkben Apró János tanító, Boros Károly gyógyszerész, aki a "Talpra magyar"-t szavalta, és Návay Lajos, aki a nép kívánságára beszédet mondott. Este a községházánál 120 terítékes bankettet rendeztek, görögtüzek égtek.
A nemzeti ünnep Földeákon = = Maros. - 29. évf. 32. sz.(1898. ápr. 12. [!21].), p. 4. - (Hirek)
"Földeák község az 1848 évi törvények szentesítési ünnepét f. hó 18-án fényesen ünnepelte meg..." A cikkben ifj. Návay Lajos, Balaton János esperes-plébános, Apró János tanító. - Részletes beszámoló.
Csanád vármegye állategészségügye = = Makói Hirlap. - 12. évf. 31. sz.(1898. ápr. 17.), p. 6.
Földeákon takonykór és bőrféreg megbetegedést észleltek.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Esküvő = = Makói Hirlap. - 12. évf. 32. sz.(1898. ápr. 21.), p. 5.
Kricsfalussy Jenő csendőrhadnagy feleségül vette Návay Matildot, Návay István huszárkapitány és földbirtokos leányát.
Sulyos testisértésért elitélve = = Maros. - 29. évf. 34. sz.(1898. ápr. 28.), p. 5.
Hajnal István és Kisalaki Pál súlyosan bántalmazták Antal József földeáki lakost.
Egyéb kulcsszó: bántalmazás
A földeákiak kérvénye = = Makói Hirlap. - 12. évf. 35. sz.(1898. máj. 4.), p. 4.
Kristóffy József képviselő a képviselőházban beterjesztette Földeák község kérvényét a földadó és a börzeadó behozatala tárgyában.
Érdekes válópör = = Makói Hirlap. - 12. évf. 35. sz.(1898. máj. 4.), p. 4.
Beszámoló a Návay Aladár folyamatban lévő válásáról.
Házi-bál = = Maros. - 29. évf. 40. sz.(1898. máj. 19.), p. 5. - (Hirek)
Beszámoló a Návay Géza által rendezett kétnapos mulatozásról, a megjelentek felsorolásával.
Esküvők = = Vásárhely és Vidéke. - 16. évf. 44. sz.(1898. máj. 29.), p. 5. - (Újdonságok)
Tornyai János hódmezővásárhelyi festőművész május 30-án tartja esküvőjét Szabados Leonával, Szabados Józsefné leányával.
Népünnepély Földeákon = = Maros. - 29. évf. 45. sz.(1898. jún. 5.), p. 5. - (Hirek)
A Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület a főtéren felállított sátorban rendezett ünnepséget. Sportszámok, tréfás vetélkedők nyereményekkel, táncverseny, tűzijáték. Belépődíj 30 krajcár. - Részletes beszámoló.
A földeáki önkéntes tűzoltó egylet . = = Makói Hirlap. - 12. évf. 45. sz.(1898. jún. 5.), p. 5. - (Hirek)
A Csanádmegyei Nemzeti Szövetség megalakulásának alkalmából, valamint a községbe érkező budapesti vendégek tiszteletére június 9-én versenyekkel egybekötött ünnepélyt rendez. - L. még: Cs. N. Sz. megalakulása = = Makói Hirlap. - 12. évf. 46. sz.(1898. jún. 9.), p. 5.
Földeák község az O. N. Sz. alapító tagja = = Maros. - 29. évf. 46. sz.(1898. jún. 9.), p. 3.
A képviselő-testület határozata értelmében a falu, mint alapító tag az Országos Nemzeti Szövetségbe belép.
Földeák község diszpolgárának kitüntetése = = Maros. - 29. évf. 46. sz.(1898. jún. 9.), p. 3. - (Hirek)
Földeák község díszpolgárát, Oltványi Pált "Ő felsége a király" Osztrák Császári Vaskorona Rend III. osztálya renddel tüntette ki.
Nemzeti Szövetségek Csanádvármegyében = = Budapesti Hírlap. - 18. évf. 160. sz.(1898. jún. 11.), p. 4.
1898. június 9-én Návay Lajos elnökletével megalakult a Makói Nemzeti Szövetség. A népes vendégsereg a makói fogadás után Földeákra látogatott, ahol népünnepet rendeztek.
A Nemzeti-Szövetség Makón = = Makói Hirlap. - 12. évf. 47. sz.(1898. jún. 12.), p. 2-4.
A Földeákra látogató vendégek tiszteletére rendezett ünnepség részletes programja dr. Herczeg Mihály beszédének közlésével.
Az országos orvosi szövetség csanádmegyei fiókjának megalakulása = = Makói Hirlap. - 12. évf. 52. sz.(1898. jún. 30.), p. 3-4.
A makói megyeházán megtartott találkozón dr. Istók Barnabás földeáki községi orvos is részt vett.
Rózsa-ünnep Földeákon = = Maros. - 29. évf. 53. sz.(1898. júl. 3.), p. 5. - (Hirek)
Részletes beszámoló az Oltványi Pál által meghonosított ünnepségről és a jeles egyházi személyiség egyéb alapítványairól.
Özv. Návay Tamásné = = Maros. - 29. évf. 60. sz.(1898. júl. 28.), p. 3.
Gyászhír és beszámoló özv. Návay Tamásné Almássy Anna temetéséről. - Gyászhírét l. még: = = Vasárnapi Ujság. - 45. évf. 37. sz.(1898. szept. 11.), p. 635. - (Halálozások)
Földeák és volt jegyzője = = Maros. - 29. évf. 61. sz.(1898. júl. 31.), p. 4. - (Hirek)
A Földeák község, és volt jegyzője, Berger Gyula pereskedéséről.
Képviselőtestületi közgyűlés Földeákon / b. - g. - = = Maros. - 29. évf. 65. sz.(1898. aug. 14.), p. 4-5.
Részletes beszámoló a tárgyalt ügyekről: Földeák körüli utak, csendőrlaktanya építése, 1899 költségvetése, zárda palatetőzése, óvoda építése, Berger Gyula volt jegyző ügyei, hús- és borfogyasztási adó, árvaház segélyezése, telefonhálózat kiépítése, ló fedeztető állomás létesítése, községháza, orvosi lakás, iskolák új épületben való elhelyezése stb. - A képviselő-testület tagjainak korábbi ismertetése: Községi választások = = Makói Hirlap. - 13. évf. 3. sz.(1899. jan. 8), p. 3.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Táncvigadalom Földeákon = = Maros. - 29. évf. 65. sz.(1898. aug. 14.), p. 5.
A Katolikus Kör táncvigadalmat rendez saját pénztára javára "ujonan épitett szép tágas kör helyiségben...ahol a csárdást kényelmesen járhatják".
A ménvizsgálatok ... = = Maros. - 29. évf. 66. sz.(1898. aug. 18.), p. 3.
Földeákon szeptember 15-én ménvizsgálatot tartanak, melynek célja a kiváló tulajdonságú lovak kiszűrése.
Veszélyes járvány Földeákon = = Makói Hirlap. - 12. évf. 66. sz.(1898. aug. 18.), p. 3. - (Vidéki hirek)
A hasi-hagymáz terjed a faluban.
Csanádmegye virilisei = = Maros. - 29. évf. 74. sz.(1898. szept. 15.), p. 4.
Földeákiak a listában: Návay Lajos, Návay Dezső, Návay Iván, Návay Kornél, Czukor Márton, P. [Pozsonyi] Eckhard [!Eckhardt] Oszkár.
A mi gyászunk. A gyász Földeákon / b. - g. - = = Maros. - 29. évf. 75. sz.(1898. szept. 18.), p. 3-4. - (A mi gyászunk)
Návay Lajos megyei főjegyző beszéde Erzsébet ("Sisi", 1837-1898) királyné halála alkalmából. A cikkben említést nyer Réti (Réthy) Rezső községi jegyző is.
A vármegye közgyűlése = = Makói Hirlap. - 12. évf. 78. sz.(1898. szept. 29.), p. 3.
A napirendi pontok között Földeák község határozata az Országos Nemzeti Szövetségbe való belépésről.
Büntetés elől a halálba = = Vásárhely és Vidéke. - 16. évf. 80. sz.(1898. szept. 29.), p. 6.
A Kovács Sándor tanyáján szolgáló 25 éves földeáki béres, Rakonczai Ferenc kisebb lopás miatti félelmében felakasztotta magát.
Halálozás = = Maros. - 29. évf. 84. sz.(1898. okt. 20.), p. 4.
Réti (Réthy) Dezső községi jegyző elhunyt, Földeákon temették el. - Gyászjelentés.
Árverési hirdetmény = = Vásárhely és Vidéke. - 16. évf. 87. sz.(1898. okt. 23.), p. 5.
A Földeák község tulajdonában lévő nagyvendéglő három évre bérbe adatik.
Agár verseny Földákon = = Makói Hirlap. - 12. évf. 86. sz.(1898. okt. 27.), p. 4.
A Csanádmegyei Agarász Egylet kétnapos kölyök agár-versenyt rendezett Návay Lajos birtokán. Beszámoló.
Egyéb kulcsszó: kutya
Sport = = Makói Hirlap. - 12. évf. 89. sz.(1898. nov. 6.), p. 5. - (Hirek)
A Csanádmegyei Agarász Egyesület november 12-én Makón tartja meg évi közgyűlését, Návay Géza elnöklete alatt. Másnap öreg agár-versenyt tartanak Földeákon.
Egyéb kulcsszó: kutya; egylet
Megyei választások = = Makói Hirlap. - 12. évf. 90. sz.(1898. nov. 10.), p. 2.
A földeáki megválasztottak: Bánszky Pál, Gilinger János és Návay István.
Kilépések a szabadelvű pártból = = Makói Hirlap. - 12. évf. 90. sz.(1898. nov. 10.), p. 5.
Návay István és Návay Iván földeáki birtokosok is kiléptek a pártból.
Agárverseny = = Makói Hirlap. - 12. évf. 91. sz.(1898. nov. 13.), p. 5. - (Hirek)
Beszámoló a november 6-án és 7-én Földeákon megrendezett versenynapokról.
Egyéb kulcsszó: kutya
Jegyzőválasztás Földeákon = = Maros. - 29. évf. 94. sz.(1898. nov. 24.), p. 3. - (Hirek)
Farkas Mór főszolgabíró elnöklete alatt jegyzőválasztást tartottak Földeákon. Az új jegyző a kis-királyhegyesi Szántó István.

 

« 1897
Kezdőlap
1899 »