« 1898
Kezdőlap
1900 »

1899

Községi választások = = Makói Hirlap. - 13. évf. 3. sz.(1899. jan. 8.), p. 3.
Más települések mellett a megválasztott földeáki községi képviselők névsora.
Köszönet nyilvánitás = = Maros. - 30. évf. 4. sz.(1899. jan. 12.), p. 5. - (Hirek)
A Földeáki Gazda Kör pénztára javára rendezett bál felülfizetőinek névsora.
Meghívás = = Makói Hirlap. - 13. évf. 7. sz.(1899. jan. 22.), p. 4. - (Vidéki hirek)
A földeákszéli olvasókör várja tagjait az évi közgyűlésére.
Sorozás a megyében = = Makói Hirlap. - 13. évf. 7. sz.(1899. jan. 22.), p. 3. [5.] - (Hirek)
A központi járásra (így Földeákra is) vonatkozó adatokkal.
Gazdasági szakelőadások Csanádmegyében = = Makói Hirlap. - 13. évf. 8. sz.(1899. jan. 26.), p. 3-4.
Földeákon márc. 1-jén a községháza nagytermében Tőkey J[enő] a "Talajmivelésről", Czirbus I[stván] a "Tejszövetkezetekről" tart előadást.
Csanád vármegye állategészségügye = = Makói Hirlap. - 13. évf. 8. sz.(1899. jan. 26.), p. 5. - (Hirek)
Földeákon sertésvész megbetegedést észleltek.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Megyei közgyűlés = = Makói Hirlap. - 13. évf. 11. sz.(1899. febr. 5.), p. 4.
Földeáki vonatkozású ügyek: napszámos pótadó-mentesség, munkásszerződés-díjainak megállapítás.
A törvényhatóság közgyűlése = = Makói Hirlap. - 13. évf. 13. sz.(1899. febr. 12.), p. 4.
Földeákra a község számadásának megvizsgálására Török Imrét küldi a közgyűlés.
Országos vásár = = Makói Hirlap. - 13. évf. 14. sz.(1899. febr. 16.), p. 5. - (Hirek)
Földeákon február 18-án és 19-én országos vásárt tartanak.
Megszünt sertésvész = = Makói Hirlap. - 13. évf. 15. sz.(1899. febr. 19.), p. 5. - (Vidéki hirek)
Földeákon feloldották a sertésvész miatt elrendelt zárlatot.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Községi számadások = = Makói Hirlap. - 13. évf. 15. sz.(1899. febr. 19.), p. 6. - (Hirek)
Török Imre felülvizsgálta Földeákon az 1898-as számadásokat.
A földeáki kereskedők és iparosok ... = = Maros. - 30. évf. 16. sz.(1899. febr. 23.), p. 5. - (Hirek)
A falu "községházi szegényeinek" segélyezésére táncos vigadalmat rendeztek. A felülfizetők felsorolásával.
Csanád vármegye állategészségügye = = Makói Hirlap. - 13. évf. 16[17]. sz.(1899. febr. 26.), p. 6. - (Hirek)
Földeákon sertésvész megbetegedést észleltek.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Rendkívüli megyei közgyűlés tárgysorozata = = Makói Hirlap. - 13. évf. 28. sz.(1899. ápr. 6.), p. 3.
A napirendi pontok között Földeák község külön kéményseprői körzetének kialakítása.
Csanádvármegye közgyűlése = = Makói Hirlap. - 13. évf. 36. sz.(1899. máj. 6.), p. 4.
A napirendi pontok között a Makó-földeáki út községházáig terjedő szakaszának törvényhatósági úttá való nyilvánítása.
Csanád vármegye állategészségügye = = Makói Hirlap. - 13. évf. 37. sz.(1899. máj. 7.), p. 6. - (Hirek)
Földeákon takonykór és bőrféreg megbetegedést észleltek.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Törvényhatósági közgyűlés = = Makói Hirlap. - 13. évf. 38. sz.(1899. máj. 11.), p. 3.
Napirendi pontok között Földeák község határozata a szegedi út felének eladásáról.
Roskadó népiskola = = Makói Hirlap. - 13. évf. 38. sz.(1899. máj. 11.), p. 6. - (Hirek)
Földeákon Apró János tanító iskoláját a beomlás veszélye be kellett zárni.
Szárazéri osztályozás = = Makói Hirlap. - 13. évf. 40. sz.(1899. máj. 18.), p. 4.
A Szárazéri Társulat június 4-én Földeákra is ellátogat.
Képviselők névjegyzékének kiigazítása = = Makói Hirlap. - 13. évf. 41. sz.(1899. máj. 21.), p. 4.
Földeák egyetlen úrbéri egész telkének adatai.
Népünnepély Földeákon = = Makói Hirlap. - 13. évf. 42. sz.(1899. máj. 25.), p. 4. - (Hirek)
Rövid beszámoló az önkéntes tűzoltók által rendezett mulatságról. - Részletes beszámoló: Népünnepély Földeákon= = Makói Hirlap. - 13. évf. 43. sz.(1899. máj. 28.), p. 6. - (Hirek), Részletes program.
A földeáki hősök = = Makói Hirlap. - 13. évf. 59. sz.(1899. júl. 23.), p. 2-3.
A csendőri brutalitást elítélő írás, földeáki eset említésével. Csendőrök alaptalanul bántalmazták Lengyel János, makói tanyai lakost. - L. még: A csendőrök áldozata = = Makói Hirlap. - 13. évf. 59. sz.(1899. júl. 23.), p. 4. - (Hirek)
Elvesztette pénzét = = Makói Hirlap. - 13. évf. 59. sz.(1899. júl. 23.), p. 5. - (Hirek)
A földeáki Návay uradalmoban munkát vállalt, apátfalvai lakos Vas Gergelyné elhagyta a csaknem összes vagyonának tekinthető fizetését.
A szárazéri társulat uj osztályozása = = Makói Hirlap. - 13. évf. 62. sz.(1899. aug. 3.), p. 3.
Az ártéri birtokosokra vonatkozó rendeletek, földeáki adatokkal.
Csendőrök áldozata = = Makói Hirlap. - 13. évf. 62. sz.(1899. aug. 3.), p. 4. - (Hirek)
A földeáki csendőrök súlyosan bántalmazták Lengyel János makói lakost.
Megyei virilisek = = Makói Hirlap. - 13. évf. 72.[!73.] sz.(1899. aug. 3.), p. 3.
A legfőbb adózók között földeákiak is.
Tánczvigadalom = = Maros. - 30. évf. 70. sz.(1899. aug. 31.), p. 4. - (Hirek)
Földeáki fiatalok rendezésében a Návay Lajos vármegyei főjegyző által alapított "földeáki Népkönyvtár" javára. A felülfizetők felsorolásával.
Egyéb kulcsszó: népművelés
A szegedi kiállításon = = Maros. - 30. évf. 72. sz.(1899. szept. 7.), p. 2-3.
A szegedi gazdasági kiállítás díjazottjai között: id. Návay Lajos (legjobb terményekért, lótenyésztésért), Návay Dezső (dohánykertészek között). - Gardi József, Návay Lajos cselédje, 32 évi hűséges szolgálata jutalmául 100 koronát kapott ezüstben.
Egyéb kulcsszó: növénytermesztés
Csanád vármegye állategészségügye = = Makói Hirlap. - 13. évf. 78. sz.(1899. szept. 28.), p. 4.
Földeákon sertésvész megbetegedést észleltek.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Uj megye bizottsági tagok = = Makói Hirlap. - 13. évf. 83. sz.(1899. okt. 3.), p. 9.
Megüresedés miatti megyebizottsági tag választásra Földeákra elnökül Tarnay Ivort, helyettesének Návay Ivánt jelölte a megye.
Október 6-ika = = Maros. - 30. évf. 81. sz.(1899. okt. 8.), p. 3.
Részletes beszámoló a helyi ünnepségről.
Ovoda szentelés Földeákon = = Maros. - 30. évf. 83. sz.(1899. okt. 15.), p. 3-4.
Id. Návay Lajos, magánszemélyek és a község támogatásával óvoda létesült a faluban. Az új intézményt Balaton János esperes-plébános nyitotta meg Karács István káplán segítségével. Hölgyek fisharmonium [orgonaszerű hangszer] kísérettel a "Te Deum"-ot énekelték, óvodások köszöntőt mondtak. - Részletes program.
Egyéb kulcsszó: hangszerek
Esküvő = = Maros. - 30. évf. 83. sz.(1899. okt. 15.), p. 4.
Dr. Hász Sándor és földeáki Návay Mariska október 17-én tartja meg esküvőjét.
Megyei biz. tagok választása = = Maros. - 30. évf. 83. sz.(1899. okt. 15.), p. 4.
A megyei bizottsági tag-választás elnöke Földeákon Tarnay Ivor, helyettese Návay Iván.
Fényes esküvő = = Maros. - 30. évf. 84. sz.(1899. okt. 19.), p. 4.
Návay Mariska és dr. Hász Sándor házasságot kötöttek. A ceremóniát Draskóczy Ede vezette. A cikk közli a 19 fogaton utazó 38 vendég nevét is. A Návay Dezsőnél tartott fényes lakoma után a fiatalok otthonukba utaztak Nagylakra. Násznagyok voltak Návay Kálmán és Hász Antal.
Egyéb kulcsszó: házasságkötések
Eladók a régi lámpák = = Makói Hirlap. - 13. évf. 86. sz.(1899. okt. 26.), p. 3. - (Hirek)
A makói közvilágítás korszerűsítése (elektromossá tétele) után feleslegessé vált utcai petróleum lámpákból Földeák tíz darabot vásárolt.
Agárverseny = = Makói Hirlap. - 13. évf. 86. sz.(1899. okt. 26.), p. 4. - (Sport)
A Csanádmegyei Agarász Egylet október 23-án és 24-én Földeákon tartotta meg kölyökagár versenyét. Részletes beszámoló.
Egyéb kulcsszó: kutya
Agárverseny = = Maros. - 30. évf. 85. sz.(1899. okt. 22.), p. 4.
A Csanádmegyei Agarász Egylet október 23-án Földeákon tartja az idény első versenyét.
Egyéb kulcsszó: kutya
Az agarász-egylet mulatsága = = Maros. - 30. évf. 86. sz.(1899. okt. 26.), p. 4.
A két földeáki vesenynap között a résztvevők a makói kaszinóban mulatságot rendeztek. A cikk résztvevő hölgyek névsorát is közli.
Egyéb kulcsszó: kutya
Agárverseny = = Maros. - 30. évf. 86. sz.(1899. okt. 26.), p. 4.
A Csanádmegyei Agarász Egylet által Földeákon megrendezett verseny részletes beszámolója.
Egyéb kulcsszó: kutya
Megyei választás = = Makói Hirlap. - 13. évf. 88. sz.(1899. nov. 2.), p. 3. - (Hirek)
A megyei pótválasztásokat nov. 12-én tartják Földeákon.
Megszünt sertésvész = = Makói Hirlap. - 13. évf. 90. sz.(1899. nov. 9.), p. 3. - (Hirek)
Földeákon is.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Csanád vármegye állategészségügye = = Makói Hirlap. - 13. évf. 93. sz.(1899. nov. 19.), p. 5. - (Hirek)
Földeákon rühkór megbetegedést észleltek.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Jegyzőválasztás Földeákon = = Maros. - 30. évf. 95. sz.(1899. nov. 26.), p. 5. - (Hirek)
Földeák község úgy döntött, hogy a jövőben két jegyző látja el a falu ügyes-bajos dolgait, ezért adóügyi jegyzői állásra pályázatot írtak ki.
A földeáki adóügyi jegyzői . = = Maros. - 30. évf. 99. sz.(1899. decz. 10.), p. 4. - (Hirek)
A jövőben Révész Oszkár, korábbi segédjegyző tölti be az adóügyi jegyzői állást.
Uj adóügyi jegyző = = Makói Hirlap. - 13. évf. 99. sz.(1899. decz. 10.), p. 6. - (Hirek)
Révész Oszkárt megválasztották.
Veszett eb = = Makói Hirlap. - 13. évf. 99. sz.(1899. decz. 10.), p. 6. - (Hirek)
A Makó és Földeák között található ürmösi pusztáról veszett kutyát jelentettek a mezőőrök.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
A szárazéri társulat árterületének uj osztályozása = = Makói Hirlap. - 13. évf. 102.[!103.] sz.(1899. decz. 24.), p. 5.
Többek között a Földeák-ártéri földek adataival.

 

« 1898
Kezdőlap
1900 »