« 1902
Kezdőlap
1904 »

1903

A földeáki kastélyból : egy vásárhelyi gazda feljegyzései a mult századról = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 1. sz.(1903. jan. 1.), p. 5-6.
Anekdotikus történet egy disznóvágásról, dalrészlettel.
Egyéb kulcsszó: visszaemlékezés
A Makó-Vásárhelyi vasút menetrendje = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 4. sz.(1903. jan. 11.), p. 4.
Földeák is említve, menetidőkkel.
Halálozások = = Maros. - 34. évf. 5. sz.(1903. jan. 15.), p. 4.
Gyászhír. Molnár István földeáki jegyző 28 éves korában elhunyt. Koszorút küldtek: Návay Lajos alispán, Révész Oszkár jegyző, id. Dehény Lajos, valamint Farkas Mór főszolgabíró.
A földeáki jegyzőválasztás = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 8. sz.(1903. jan. 25.), p. 4.
Az elhunyt Molnár István helyére a volt apátfalvi adóügyi jegyzőt, Lukács Istvánt választották.
Országos vásárok = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 13. sz.(1903. febr. 11.), p. 4.
A földeáki vásár február 21-én és 22-én esedékes. Sertészár miatt a sertések felhajtása tilos.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
A földeáki reform. egyház = = Maros. - 34. évf. 15. sz.(1903. febr. 19.), p. 4. - (Mulatságok)
A jótékony célú bálon felülfizetők felsorolásával.
Állategészségügy = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 20. sz.(1903. márc. 8.), p. 7.
Földeákon a sertésvész megszűnt, a zárlatot feloldották.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Városi közgyűlés - Lássuk már a medvét! = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 23. sz.(1903. márc. 18.), p. 1-2.
Földeák is befizette a 200 ezer korona vasúti hozzájárulást.
Elveszett pénz = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 23. sz.(1903. márc. 18.), p. 4.
Galyas István földeáki fuvaros esete.
Halálozás = = Maros. - 34. évf. 25. sz.(1903. márcz. 26.), p. 3-4. - (Hirek)
Návay Kálmán Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei földbirtokos elhunyt, Földeákon helyezik örök nyugalomra.
Műkedvelő előadás Földeákon = = Maros. - 34. évf. 25. sz.(1903. márcz. 26.), p. 4. - (Hirek)
Földeáki fiatalok előadták Gárdonyi Géza "A bor" c. népszínművét. - Részletes beszámoló szereposztással.
Lóosztályozás = = Vásárhely és Vidéke. - 21. évf. 29. sz.(1903. ápr. 9.), p. 3. - (Újdonságok)
Hódmezővásárhelyen április 15-től 28-ig. Szakértőnek cs. és kir. 46-ik gyalogezred parancsnoksága részéről földeáki Návay István kapitány rendeltetett ki.
A vásárhely - makói vasút megnyitása : a műtan-rendőri bejárás = = Vásárhely és Vidéke. - 21. évf. 33. sz.(1903. ápr. 23.), p. 6. - (Újdonságok)
Menetrend földeáki adatokkal. - A vasút megindulásával a lap rendszeresen közölt menetrendet.
Az uj vasut megnyitása: A vásárhely-makói szakasz műtanrendőri bejáratása = = Maros. - 34. évf. 34. sz.(1903. ápr. 26.), p. 3-4.
Részletes beszámoló a minisztérium, az államvasutak, vármegyei és városi elöljárók felsorolásával, köztük dr. Návay Lajos alispánnal.
Az uj vasut megnyitása : mintarendőri bejárás = = Makói Hirlap. - 17. évf. 34. sz.(1903. ápr. 26.), p. 3.
Részletes beszámoló a megjelent elöljáróság felsorolásával, köztük dr. Návay Lajos alispánnal. - Menetrend.
A vásárhely-makói vasút megnyitása : műtan-rendőri bejárása a vonalnak = = Vásárhely és Vidéke. - 21. évf. 34. sz.(1903. ápr. 26.), p. 2-3.
Részletes beszámoló, érintve a földeáki eseményeket is.
Megyegyűlés = = Maros. - 34. évf. 36. sz.(1903. máj. 3.), p. 3.
Földeákot érintő téma: a vasút által elfoglalt területek tulajdonosainak kártalanítása.
Földeák-állomás = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 37. sz.(1903. máj. 6.), p. 3.
A kereskedelmi miniszter megengedte, hogy az új vasút Földeák állomása rakodó állomás legyen.
Közgyűlés a megyén = = Makói Hirlap. - 17. évf. 37. sz.(1903. máj. 7), p. 2-4.
Dr. Návay Lajos számos egyéb felszólalása mellett a földeáki útból a vasút által elfoglalt területek kártalanítása ügyével is foglalkozott.
A földeáki állomás = = Maros. - 34. évf. 37. sz.(1903. máj. 7.), p. 5.
Bakos József megyei m. kir. főállatorvos és Skála Ferenc járási m. kir. állatorvos közbenjárásával a földeáki állomást marharakodó állomásnak kijelölték.
A kuruzslás áldozata = = Maros. - 34. évf. 37. sz.(1903. máj. 7.), p. 5.
A földeáki kuruzsló Szabó Rozál "gyógyfüvekkel" Nagy Júlia halálát okozta.
Egyéb kulcsszó: gyilkosság
Járványok = = Maros. - 34. évf. 37. sz.(1903. máj. 7.), p. 5.
Földeákon vörhenyes megbetegedéseket észleltek.
Csanádmegye közgyűlése = = Maros. - 34. évf. 38. sz.(1903. máj. 10.), p. 1-3.
Alispáni előterjesztések: Földeák részesedése a munkássegélyalapok segélyezésére 350 korona.
A nyári vasúti menetrend = = Vásárhely és Vidéke. - 21. évf. 38. sz.(1903. máj. 10.), p. 6.
Földeáki adatokkal.
A m. kir. államvasutak aradi üzletvezetőségének kezelése alá tartozó hódmezővásárhely-makó-nagyszentmiklósi helyi é. vasut ... = = Vasuti és Hajózási Hiradó. - 2. évf. 10. sz.(1903. máj. 15.), p. 7. - (Dijszabási és szállitási ügyek. IV. Különfélék)
Hivatalos értesítés az új vasútvonal átadásáról. A cikk felsorolja a megállóhelyeket, állomásokat és azok rendeltetését is közli, aszerint, hogy "személy-, podgyász- vagy kocsirakományi teheráruforgalomra" vannak-e berendezkedve.
Eltünt sertések = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 40. sz.(1903. máj. 17.), p. 4.
Bugyi Albert földeáki tanyájáról ellopták a disznókat, a tulajdonos 50 korona jutalmat ajánlott fel a nyomravezetőnek.
Egyéb kulcsszó: lopás
A közig. Bizottság ülése = = Maros. - 34. évf. 40. sz.(1903. máj. 17.), p. 1-2.
A vármegye közigazgatási bizottsága számos téma mellett a Hódmezővásárhely-Makó-Nagyszentmiklós vasúttal is foglalkozik. - A kereskedelmi miniszter a földművelésügyi miniszterrel együtt engedélyezte marharakodó állomás beüzemelését Földeákon, amire 2000 koronát előirányoztak.
Távirda-hivatal Földeákon = = Maros. - 34. évf. 40. sz.(1903. máj. 17.), p. 4.
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter felhatalmazta állami és magán táviratok kezelésére a földeáki állomáson üzemelő hivatalt.
A földeáki Dalárda hangversenye = = Maros. - 34. évf. 40. sz.(1903. máj. 17.), p. 4.
Részletes műsorral, közreműködőkkel: Apró János, Várkövy Kálmán, Boros Matildka, Nagy Lajos.
Bezárt iskolák = = Maros. - 34. évf. 40. sz.(1903. máj. 17.), p. 4.
A földeáki református iskola kanyaró miatt nyolc napra bezár.
Egyéb kulcsszó: járványok
Népünnepély Földeákon = = Maros. - 34. évf. 41. sz.(1903. máj. 21.), p. 4.
A Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pünkösd másnapján népünnepélyt rendezett. - Részletes program díjakkal.
Dalestély Földeákon = = Maros. - 34. évf. 41. sz.(1903. máj. 24.), p. 4.
A Dalárda estje programmal a megnyitótól az esti tűzijátékig, versenyszámokkal, díjakkal, a felülfizetők felsorolásával.
Egyéb kulcsszó: ünnepség, hangverseny
Hangverseny = = Makó és Vidéke. - 2. évf. 42. sz.(1903. máj. 24.), p. 5.
A frissen megalakult földeáki Dalárda Apró János vezetésével hangversenyt rendez.
Megnyílt iskola = = Maros. - 34. évf. 44. sz.(1903. máj. 31.), p. 5.
A kanyaró elmúltával újra nyitva a református iskola Földeákon.
Egyéb kulcsszó: járványok
A földeáki tűzoltó-ünnep = = Maros. - 34. évf. 50. sz.(1903. jún. 21.), p. 4.
Beharangozó június 28-ra.
Eljegyzés = = Maros. - 34. évf. 58. sz.(1903. júl. 19.), p. 4.
Lukács István földeáki jegyző eljegyezte Ekkert Erzsikét Bács Petrovoszello községben.
Csanádmegye közgyűlése = = Maros. - 34. évf. 63. sz.(1903. aug. 6.), p. 1-3.
A központi járás ügyei: kisbírók fizetésemelése, a makói Gazdasági Ismétlő Iskola céljaira a faiskolából területet kijelölése. Földeák is említve.
Egyéb kulcsszó: faiskola
Szerencsétlenség a cséplésnél = = Maros. - 34. évf. 64. sz.(1903. aug. 9.), p. 5.
A földeáki Bozsogi István súlyos sérüléseket szenvedett.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Halál a hadgyakorlaton = = Maros. - 34. évf. 65. sz.(1903. aug. 13.), p. 4.
A földeáki Bugyi János, a 46. ezred 4. századának tizedese a Magyar-Szákos melletti Obianda pusztán halálos lövést kapott. A közeli Buziáson [ma Románia] temették el. A földeáki szülők 4 évvel azelőtt huszár fiukat vesztették el lórúgás következtében.
Egyéb kulcsszó: balesetek
A földeáki vásár = = Maros. - 34. évf. 65. sz.(1903. szept. 2.), p. 4.
Járvány miatt hasított körmű jószágokat nem lehet felhajtani.
Deák ünnepek = = Maros. - 34. évf. 85. sz.(1903. okt. 22.), p. 5.
Deák Ferenc születésének 100. évfordulóján Földeákon ünnepséget rendeztek. Közreműködők: Balaton János esperes, Dudra Endre káplán, dr. Návay Lajos alispán, Lukács István jegyző, Apró János tanító. Gilinger Anna és Szalma Mária "A nándorvári fogolynő", Bugyi Ilona "A magyar zászló", Tanka Pál "A magyar fiú", Bálint József "A magyar ifju vágya", Boldog József "Magyarország" című szavalatokkal álltak a publikum elé.
Az igazoló választmány ülése = = Maros. - 34. évf. 89. sz.(1903. nov. 5.), p. 2.
Adókivetési névjegyzék összegekkel. Földeák: Návay Lajos, Návay Géza, Návay Dezső, Návay Kornél, Návay Iván, Czukor Márton.
Munkásönképzőkör Földeákon = = Maros. - 34. évf. 94. sz.(1903. nov. 22.), p. 3.
Megalakult a Földeáki Munkás Önképző Kör. Návay Lajos alispán köszöntötte az új egyesületet.
Vásárok = = Maros. - 34. évf. 96. sz.(1903. nov. 29.), p. 3.
Földeákon december 5-én és 6-án vásárt tartanak.
Tanítók kárpótléka = = Maros. - 34. évf. 96. sz.(1903. nov. 29.), p. 3.
Késedelem után a földeáki tanítók is megkapják járandóságukat.
Házi ipartanfolyamok a megyében = = Maros. - 34. évf. 96. sz.(1903. nov. 29.), p. 4.
Földeákon cirokseprűkötő és kosárfonó-tanfolyamon vehetnek részt az érdeklődők.
Egyéb kulcsszó: cirokseprűkötés
Hitelszövetkezeti közgyűlés Földeákon = = Gyors Hiradó. - 1. évf. 12. sz.(1903. nov. 29.), p. 3. - (Mi ujság?)
A december huszadikai ülést a községháza nagytermében tartják.
Egyéb kulcsszó: ünnep
Országos vásárok = = Maros. - 34. évf. 97. sz.(1903. decz. 3.), p. 3.
Földeákon december 5-én és 6-án vásárt rendeznek.
Földeáki javasasszony = = Maros. - 34. évf. 102. sz.(1903. decz. 20.), p. 5.
Szabó Rozália kuruzslás közben megölt egy makói leányt.
Egyéb kulcsszó: gyilkosság
Csanádmegye közgyűlése = = Maros. - 34. évf. 103. sz.(1903. decz. 25.), p. 1-3.
Alispáni előterjesztések. - Földeákra Füzesséry Kálmán számadót küldik ellenőrizni a könyveléseket. - A faluban második írnoki állást szerveznek.
Megszünt állatjárványok = = Maros. - 34. évf. 103. sz.(1903. decz. 25.), p. 6.
Földeákon megszűnt a sertésorbánc járvány.

 

« 1902
Kezdőlap
1904 »