« 1903
Kezdőlap
1905 »

1904

A földeáki dalárda hangversenye = = Maros. - 35. évf. 2. sz.(1904. jan. 2.), p. 2.
Verset mondott, előadást tartott: Kiss Irénke, Bugyi Mariska, Kálnoki Domokos, Kiss Rózsika. Boros Matild énekét Apró János tanító harmóniumon, dr. Istók Barnabás orvos hegedűn kísérte. - Beszámoló.
Egyéb kulcsszó: zenei élet
Seprőkötő tanfolyam Földeákon = = Maros. - 35. évf. 2. sz.(1904. jan. 7.), p. 2.
Egyéb kulcsszó: cirokseprűkötés
Szerkesztői üzenetek = = Maros. - 35. évf. 2. sz.(1904. jan. 7.), p. 2.
A szerkesztőség szívesen fogadja S. J. földeáki tudósításait.
Meghívó = = Maros. - 35. évf. 5. sz.(1904. jan. 17.), p. 7.
Návay Tamás elnöktől, a makói Ipar- és Kereskedelmi Társulat rendes évi közgyűlésére.
Kosárfonás = = Maros. - 35. évf. 7. sz.(1904. jan. 24.), p. 5.
Földeákon újabb tanfolyam indul. Tervek születtek a legyártott nagyobb mennyiségek együttes eladására.
Megyei közügyek = = Maros. - 35. évf. 8. sz.(1904. jan. 28.), p. 2-3.
Földeák község képviselő-testületének határozata a párbér járandóságok helyesbítése ügyében.
Református bál = = Maros. - 35. évf. 8. sz.(1904. jan. 28.), p. 5.
A nagyvendéglőben rendezendő mulatság bevételét harangra szánják.
Esküdtszéki tárgyalás = = Vásárhely és Vidéke. - 22. évf. 12. sz.(1904. jan. 29.), p. 4. - (Újdonságok)
Bánfi Lajos az Alföldi Munkáslapban 1903 június 14-én cikkében támadta a földeáki főszolgabírót, mert az betiltott egy szocialista gyűlést. A lapszerkesztőt a királyi ügyészség a hivatalnoki kar ellen való izgatás vádjával tárgyalásra beidézte, de a vádlott azon nem jelent meg.
Földeák bevezető útja = = Maros. - 35. évf. 9. sz.(1904. jan. 31.), p. 5.
"A vármegye törvényhatósága Földeák községnek Erzsébet királyné nevű azon útját, mely a makói-vásárhelyi útból a községbe vezet be, a törvényhatósági utak közé vette fel."
Állatjárványok = = Maros. - 35. évf. 9. sz.(1904. jan. 31.), p. 5.
Földeákon sertésorbánc miatt zárlatot rendeltek el.
A betiltott szocziálista gyűlés utójátéka : esküdtszéki tárgyalás : február 7-én = = Vásárhely és Vidéke. - 22. évf. 16. sz.(1904. febr. 7.), p. 6. - (Törvényszék)
Bánfi Lajos az Alföldi Munkáslapban 1903 június 14-én cikkében támadta a földeáki főszolgabírót Farkas Mórt, mert az betiltott egy szocialista gyűlést. A lapszerkesztőt több vádpontban az ügyészség felmentette, de becsületsértés vétségéért 14 napi fogházra és 50 korona pénzbüntetésre ítélte.
Mulatság = = Maros. - 35. évf. 13. sz.(1904. febr. 14.), p. 4.
A földeáki kosárfonók és seprűkötők alaptőkéjüket 25 korona 82 fillérrel növelték a bál bevételéből. Lukács István: 2 korona, Dudra Endre, Temesváry Mihály, Várkövy Kálmán 60-60 fillér, Barta Berényi János, Kurai Pál, Laszik Béla 20-20 fillér értékben növelték a bevételt a belépődíjon felül.
Egyéb kulcsszó: felülfizetők
Szerkesztői üzenetek = = Maros. - 35. évf. 13. sz.(1904. febr. 14.), p. 4.
A szerkesztőség kéri S. J. földeáki tudósítót, hogy ne politikai, inkább a falut érintő eseményekről küldjön tudósításokat.
Országos vásárok = = Maros. - 35. évf. 15. sz.(1904. febr. 21.), p. 4.
Február 20-án és 21-én Földeákon "vészmentes helyről mindenféle állatnem s így sertések is felhajthatók".
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Állatjárványok = = Maros. - 35. évf. 17. sz.(1904. febr. 28.), p. 4.
Földeákon megszűnt a sertésorbánc, a zárlatot feloldották.
Járványok = = Maros. - 35. évf. 18. sz.(1904. márcz. 3.), p. 3.
Földeákon terjed a trachoma.
Eltünt béres = = Maros. - 35. évf. 19. sz.(1904. márcz. 6.), p. 3.
Nagy János földeáki lakos.
Egyéb kulcsszó: eltűnt személy
Megszünt vész = = Maros. - 35. évf. 20. sz.(1904. márcz. 10.), p. 4.
Földeákon a sertésvész.
Nagylaki választás = = Maros. - 35. évf. 25. sz.(1904. márcz. 27.), p. 1-2.
Országgyűlési képviselőválasztás, Földeák is említve.
Kántorválasztás Földeákon = = Maros. - 35. évf. 34. sz.(1904. ápr. 28.), p. 4.
Kiss János kántor elhunyt, az új kántor Apró János tanító, a Dalárda vezetője.
Eljegyzés = = Vásárhely és Vidéke. - 22. évf. 55. sz.(1904. ápr. 29.), p. 3. - (Újdonságok)
Weisz Emil hódmezővásárhelyi gazdálkodó eljegyezte a földeáki Steiner Rózsika kisasszonyt.
Öngyilkos leány = = Maros. - 35. évf. 35. sz.(1904. máj. 1.), p. 5.
Földeák határában a 17 esztendős Libor Mariska, édesapja, Libor Lajos "békés-utféli" tanyájában öngyilkos lett.
Himlőoltások a megyében = = Maros. - 35. évf. 36. sz.(1904. máj. 5.), p. 4. - (Hirek)
Földeákon a védőoltások beadását dr. Istók Barnabás végzi.
Egyéb kulcsszó: járványok
Kántorválasztás Földeákon = = Maros. - 35. évf. 37. sz.(1904. máj. 8.), p. 4. - (Hirek)
Az új kántor: Apró János.
Vasúti gyűlés = = Vásárhely és Vidéke. - 22. évf. 63. sz.(1904. máj. 17.), p. 3. - (Újdonságok)
A Hódmezővásárhely-Makó-Nagyszentmiklósi vasútvonal végrehajtó bizottsága makói közgyűlésén piaci vonatok beiktatását határozták el Hódmezővásárhely és Földeák között.
Egy derék ember halála = = Maros. - 35. évf. 40. sz.(1904. máj. 19.), p. 4. - (Hirek)
Megemlékezés Sebastián Ferenc uradalmi gépészről, aki 44 év szolgálat után Návay Lajos birtokán elhunyt.
Esküvő Földeákon = = Maros. -35. évf. 44. sz.(1904. jun. 2.), p. 3. - (Hirek)
Weisz Emil vásárhelyi gazdálkodó feleségül vette Steiner Gábor földeáki kereskedő leányát, Rozikát.
Egyéb kulcsszó: házasságkötések
Agyonütöttek egy legényt = = Maros. - 35. évf. 44. sz.(1904. jun. 2.), p. 3. - (Hirek)
Sebők Lajos földeáki legény kocsmai verekedés után elhunyt.
Egyéb kulcsszó: gyilkosság
Eljegyzés = = Maros. - 35. évf. 46. sz.(1904. jun. 9.), p. 4. - (Hirek)
Somogyi Béla apátfalvai tanító eljegyezte a földeáki Bugyi Mariskát.
Sertésvész = = Maros. - 35. évf. 49. sz.(1904. jun. 19.), p. 3. - (Hirek)
Földeákon.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Tanítóválasztás Földeákon = = Maros. - 35. évf. 53. sz.(1904. jul. 3.), p. 4. - (Hirek)
Az új tanítók: id. Dehény Lajos és Meszlényi Sándor.
Járványok = = Maros. - 35. évf. 53. sz.(1904. jul. 3.), p. 5. - (Hirek)
Földeákon vörheny megbetegedéseket észleltek.
Oltványi Gáspár = = Vasárnapi Ujság. - 51. évf. 27. sz.(1904. jul. 3.), p. 463. - (Halálozás)
A ny. földeáki plébános, aki régebben élclapokban "Aizarin" álnéven írt népszerű cikkeket, 60 évesen elhunyt.
Szeged fogadalmi ünnepe : a havi bucsu = = Szegedi Napló. - 27. évf. 190. sz.(1904. aug. 5.), p.3.
A Havas Boldogasszony (közismert nevén az Alsóvárosi) templom búcsújára Földeákról 130-an érkeztek.
Szerelmes csendőrőrsvezető = = Szegedi Napló. - 27. évf. 194. sz.(1904. aug. 10.0), p. 3.
Hökkön István csendőr szerelemféltésből agyonlőtte kedvesét és önmagával is végezni próbált.
Egyéb kulcsszó: szerelmi eset
A földeáki szerelmi dráma : ujabb részletek = = Szegedi Napló. - 27. évf. 196. sz.(1904. aug. 12.) p. 6.
A cikkben Hökkön István csendőr és D. Nagy Lajos vendéglős.
Egyéb kulcsszó: szerelmi eset
Elítélt szociálista = = Maros. - 35. évf. 70. sz.(1904. szept. 4.), p. 4. - (Hirek)
A "szocialisták" Földeákon népgyűlést akartak tartani, de ezt Farkas Mór főszolgabíró nem engedélyezte.
Megrágalmazott főszolgabíró = = Vásárhely és Vidéke. - 22. évf. 110. sz.(1904. szept. 4.), p. 3. - (Újdonságok)
Bánfi Lajos az Alföldi Munkáslapban 1903 június 14-én cikkében támadta a földeáki főszolgabírót Farkas Mórt, mert az betiltott egy szocialista gyűlést. Ismétlő beszámoló az esetről.
Ujabb állatjárványok = = Maros. - 35. évf. 75. sz.(1904. szept. 22.), p. 4. - (Hirek)
Földeákon lépfene megbetegedéseket észleltek.
Lopások = = Vásárhely és Vidéke. - 22. évf. 130. sz.(1904. okt. 21.), p. 4. - (Újdonságok)
Kurucsai István földeáki és Manheimer Jenő vásárhelyi csavargók betörtek a hódmezővásárhelyi Simon János szabómester üzletébe.
Egyéb kulcsszó: bűnügy
Agyonütött asszony : gyilkosság Földeákon = = Maros. - 35. évf. 85. sz.(1904. okt. 27.), p. 2.
Bakos László megölte Szabó Rozáliát. - Részletes beszámoló.
Estély Földeákon = = Maros. - 35. évf. 89. sz.(1904. nov. 10.), p. 3-4. - (Hirek)
A "Mi asszonyunkról nevezett földeáki iskolanénék" a vezetésük alatt álló óvodában estélyt rendeztek a zárda tanulóinak közreműködésével. Részletes beszámoló a szereplők ismertetésével; felolvasások, zenés számok, énekek zongorakísérettel, tánccal. A cikkben többek között Siebig Frigyes segédlelkész.
Menetrend = = Maros. - 35. évf. 90. sz.(1904. nov. 13.), p. 7. - (Hirek)
Vasúti menetrend, földeáki adatokkal. - Ua. = = Maros. - 35. évf. 95. sz.(1904. dec. 1.), p. 4. - (Hirek)
Návay Dezső = = Maros. - 35. évf. 93. sz.(1904. nov. 24.), p. 2-3. - (Hirek)
Gyászhír. Návay Dezső földbirtokos elhunyt, a földeáki temetőben helyezték örök nyugalomra.
Végzetes gondatlanság = = Maros. - 35. évf. 94. sz.(1904. nov. 27.), p. 5. - (Hirek)
A Bodócsi Istvánné Fodor Veron gondjaira bízott Tóth Ilonka forró levesbe esett, sérüléseibe belehalt.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Országos vásár = = Maros. - 35. évf. 95. sz.(1904. dec. 1.), p. 4. - (Hirek)
A földeáki vásáron járvány miatt sertések felhajtása tilos.
Községi ügyek = = Maros. - 35. évf. 97. sz.(1904. dec. 8.), p. 2. - (Megyei közgyűlés)
Földeák község az előfogatos részére 50 korona segélyt megszavazott.
Községi képviselő választás = = Maros. - 35. évf. 97. sz.(1904. dec. 8.), p. 4. - (Hirek)
Eredmények: I. kerület (elnök Farkas Mór főszolgabíró): Gilinger János, Vízhányó János, Szabó Pál, Návay Tamás, Bánszki Pál. II. kerület (elnök Návay Tamás): Gilinger András, Vízhányó Ferenc, Gardi Gáspár, Bakos Tamás, Horváth Mihály, Sípos Mátyás, Selmeczi László.

 

« 1903
Kezdőlap
1905 »