« 1904
Kezdőlap
1906 »

1905

Pásztorjáték = = Maros. - 36. évf. 1. sz.(1905. jan. 1.), p. 5. - (Hirek)
Az iskolában pásztorjátékot rendeztek. A bevételt Balaton János plébános szegény tanulók támogatására fordítja. A cikk ismerteti a szereplőket is.
Szilveszter est Földeákon = = Maros. - 36. évf. 3. sz.(1905. jan. 8.), p. 4. - (Hirek)
A Dalárda Apró János vezetésével, dús programmal nagy sikerű estélyt rendezett. - Részletes beszámoló.
A gyilkos csendőrőrsvezető : a földeáki szerelmi tragédia = = Makói Ujság. - 2. évf. 9. sz.(1905. jan. 11.), p. 2.
Hökkön István megölte kedvesét D. Nagy Lajosné Batka Esztert és magával is megpróbált végezni. - L. még: A földeáki tragédia : Hökkön István felakasztott magát = = Makói Ujság. - 2. évf. 47. sz.(1905. febr. 24.), p. 3.
Egyéb kulcsszó: gyilkosság; öngyilkosság
Nagy Sándor Földeákon = = Makói Ujság. - 2. évf. 21. sz.(1905. jan. 25.), p. 1.
A nagylaki kerület képviselőjelöltje január 22-én programbeszédet mondott Földeákon.
Balaton János = = Maros. - 36. évf. 13. sz.(1905. febr. 12.), p. 5. - (Hirek)
Az 1891-óta Földeákon szolgáló plébános 73 évesen elhunyt. A cikk részletes életrajzát is közli. - Ua. Balaton János 1832-1905 = = Makói Ujság. - 2. évf. 36. sz.(1905. febr. 11.), p. 1. - L. még: Balaton János temetése = = Makói Ujság. - 2. évf. 37. sz.(1905. febr. 12.), p. 2. - (Napi hirek)
Egyéb kulcsszó: esperes; gyászhír
Legény halál : egy földeáki bál utójátéka = = Makói Ujság. - 2. évf. 39. sz.(1905. febr. 15.), p. 3.
Horvát Antal, Bakos Lajos, Szalma Pál és Medgyesi István összeverték Sebők Lajost, Molnár György kocsmájában. A bántalmazott belehalt sérüléseibe.
Egyéb kulcsszó: gyilkoság
A földeáki plébánia adminisztrátora = = Maros. - 36. évf. 14. sz.(1905. febr. 16.), p. 3. - (Hirek)
Dessewffy Sándor megyéspüspök az elhunyt Balaton János plébános helyére Siebig Frigyest helyezte.
Egyéb kulcsszó: esperes
Bál után = = Maros. - 36. évf. 14. sz.(1905. febr. 16.), p. 4. - (Hirek)
Földeákon Molnár György kocsmájában fiatalok halálesettel végződő verekedést rendeztek.
Az alispán búcsúja = = Maros. - 36. évf. 20. sz.(1905. márc. 9.), p. 3. - (Hirek)
Návay Lajosnak, a battonyai kerület országgyűlési képviselőjének, a képviselőház alelnöke beszédének ironikus kommentárja. A cikk írója kitér a Návay birtokon dolgozók napibérére is.
A földeáki ref. egyház önállósítása = = Makói Ujság. - 2. évf. 62. sz.(1905. márc.12.), p. 3.
A makói egyház bizottságot küldött Földeákra. - L. még: A földeáki ref. egyház önállósítása = = Makói Ujság. - 2. évf. 81. sz.(1905. ápr. 2.), p. 2. - (Napi hirek)
id. Návay Lajos 1842-1905 = = Makói Ujság. - 2. évf. 65. sz.(1905. márc.15.), p. 2.
Gyászjelentés, megemlékezés. - L. még: Návay Lajos temetése = = Makói Ujság. - 2. évf. 66. sz.(1905. márc.16.), p. 3. - (Napi hirek); A Návay család köszönete = = Makói Ujság. - 2. évf. 70. sz.(1905. márc.21.), p. 2. - (Napi hirek)
A farsang Földeákon = = Maros. - 36. évf. 22. sz.(1905. márc. 16.), p. 5.
Részletes beszámoló a műsorszámok és a szereplők ismertetésével.
Állatjárvány = = Maros. - 36. évf. 23. sz.(1905. márc. 19.), p. 6. - (Hirek)
Földeákon sertésorbánc megbetegedéseket észleltek.
Betörés Földeákon = = Makói Ujság. - 2. évf. 74. sz.(1905. márc. 25.), p. 2. - (Napi hirek)
Hajnal Istvánné Szabó Viktória betört Kuhn Lászlóné lakásába.
Návay Lajos adománya = = Maros. - 36. évf. 25. sz.(1905. márc. 26.), p. 4. - (Hirek)
Ifj. Návay Lajos 100 koronát adott át Kayser Lajos pápai kamarásnak, hogy azt "édesapja emlékére szegényekre" fordítsa.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Orvtámadások Földeákon = = Makói Ujság. - 2. évf. 87. sz.(1905. ápr. 9.), p. 2.
Rakonczai János és Inipsze Péter borbélysegéd megtámadták Szekerke Sándor, és Bürge János földeáki, valamint Fürge Antal makói lakosokat.
Tanítók gyűlése = = Maros. - 36. évf. 34. sz.(1905. ápr. 27.), p. 2.
A Csanádmegyei Tanító Egyesület Földeákon tartotta meg gyűlését. A cikkben többek között: Várkövy Kálmán tanító, Várkövy Kálmánné, Apró János tanító, Apró Jánosné, id. Dehény Lajos, valamint a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek, Mária Alexander főnöknő vezetésével. - Beharangozója: = = Makói Ujság. - 2. évf. 87. sz.(1905. ápr. 9.), p. 3. - (Tanügy). - Ua.: Tanítók gyűlése : a központi járás tanítói Földeákon = = Makói Ujság. - 2. évf. 101. sz.(1905. ápr. 27.), p. 2.
A földeáki országos vásár = = Maros. - 36. évf. 38. sz.(1905. máj. 11.), p. 4. - (Hirek)
A Cantate-napi [Húsvét utáni 4. vasárnap] vásár időpontja: május 20-21.
Földeáki hirek = = Maros. - 36. évf. 53.[!54]. sz.(1905. jul. 6.), p. 4.
Megtörténtek az évzáró vizsgák a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek vezetése alatt álló leányiskolában, a fiúiskolában, az óvodában és a külterületi községi "Lajos" iskolában. Beszámoló a búcsúról és a Rózsa-ünnepségről, a kiválasztott fiatalok felsorolásával. A cikkben többek között Vagács Ödön plébános, dr. Návay Lajos országgyűlési képviselő, iskolaszéki elnök, Ferenczi [Ferenczy] Kálmán, Apró János, id. Dehény Lajos, Várkövy Kálmán, Meszlényi Antal tanítók, Dudra Endre makói, Siebig Ferenc földeáki lelkészek, Kayser Lajos pápai kamarás, valamint Oltványi Pál.
Intelligens tolvaj = = Szegedi Friss Újság Makói Melléklete. - 1. évf. 45. sz.(1905. okt. 4.), p. 1.
Egy "földeáki úrinő" éléskamráját egy csavargó kirabolta. A cikk közli a behatoló hátrahagyott levelét.
Egyéb kulcsszó: lopás
Az igási iskola kutja = = Szegedi Friss Újság Makói Melléklete. - 1. évf. 59. sz.(1905. okt. 20.), p. 1.
A kút vizét egészségre ártalmasnak nyilvánították.
Mérnöki helyszinelés = = Szegedi Friss Újság Makói Melléklete. - 1. évf. 75. sz.(1905. nov. 8.), p. 1.
Földeák község dűlőút-munkálatai is a végéhez közelednek.
Halálozások = = Maros. - 36. évf. 92. sz.(1905. nov. 16.), p. 3. - (Hirek)
Návay Ákos (a cikkben tévesen Ágost) földeáki földbirtokos elhunyt.
Gazdátlan jószág = = Szegedi Friss Újság Makói Melléklete. - 1. évf. 83. sz.(1905. nov. 17.), p. 1.
Egy kóborló lovat, miután gazdáját nem lelték, a földeáki "szegény alap" javára árverésre bocsátanak.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság

 

« 1904
Kezdőlap
1906 »