« 1904
Kezdőlap
1906 »

1905

Pásztorjáték = = Maros. - 36. évf. 1. sz.(1905. jan. 1.), p. 5. - (Hirek)
Az iskolában pásztorjátékot rendeztek. A bevételt Balaton János plébános szegény tanulók támogatására fordítja. A cikk ismerteti a szereplőket is.
Szilveszter est Földeákon = = Maros. - 36. évf. 3. sz.(1905. jan. 8.), p. 4. - (Hirek)
A Dalárda Apró János vezetésével, dús programmal nagy sikerű estélyt rendezett. - Részletes beszámoló.
A gyilkos csendőrőrsvezető : a földeáki szerelmi tragédia = = Makói Ujság. - 2. évf. 9. sz.(1905. jan. 11.), p. 2.
Hökkön István megölte kedvesét D. Nagy Lajosné Batka Esztert és magával is megpróbált végezni. - L. még: A földeáki tragédia : Hökkön István felakasztott magát = = Makói Ujság. - 2. évf. 47. sz.(1905. febr. 24.), p. 3.
Egyéb kulcsszó: gyilkosság; öngyilkosság
Nagy Sándor Földeákon = = Makói Ujság. - 2. évf. 21. sz.(1905. jan. 25.), p. 1.
A nagylaki kerület képviselőjelöltje január 22-én programbeszédet mondott Földeákon.
Balaton János = = Maros. - 36. évf. 13. sz.(1905. febr. 12.), p. 5. - (Hirek)
Az 1891-óta Földeákon szolgáló plébános 73 évesen elhunyt. A cikk részletes életrajzát is közli. - Ua. Balaton János 1832-1905 = = Makói Ujság. - 2. évf. 36. sz.(1905. febr. 11.), p. 1. - L. még: Balaton János temetése = = Makói Ujság. - 2. évf. 37. sz.(1905. febr. 12.), p. 2. - (Napi hirek)
Egyéb kulcsszó: esperes; gyászhír
Országos vásárok = = Vásárhely és Vidéke. - 23. évf. 21. sz.(1905. febr. 14.), p. 4. - (Újdonságok)
Földeákon febr. 18-án és19-én tarják.
Legény halál : egy földeáki bál utójátéka = = Makói Ujság. - 2. évf. 39. sz.(1905. febr. 15.), p. 3.
Horvát Antal, Bakos Lajos, Szalma Pál és Medgyesi István összeverték Sebők Lajost, Molnár György kocsmájában. A bántalmazott belehalt sérüléseibe.
Egyéb kulcsszó: gyilkoság
A földeáki plébánia adminisztrátora = = Maros. - 36. évf. 14. sz.(1905. febr. 16.), p. 3. - (Hirek)
Dessewffy Sándor megyéspüspök az elhunyt Balaton János plébános helyére Siebig Frigyest helyezte.
Egyéb kulcsszó: esperes
Bál után = = Maros. - 36. évf. 14. sz.(1905. febr. 16.), p. 4. - (Hirek)
Földeákon Molnár György kocsmájában fiatalok halálesettel végződő verekedést rendeztek.
Pályázók a kórházi orvosi állásra = = Vásárhely és Vidéke. - 23. évf. 23. sz.(1905. febr. 19.), p. 5. - (Újdonságok)
A pályázók között dr. Istók Barnabás földeáki orvos.
Köszönetnyilvánítás = = Vásárhely és Vidéke. - 23. évf. 26. sz.(1905. febr. 26.), p. 6. - (Újdonságok)
A földeáki református egyház imaház alapja javára február 12-én táncvigalmat rendezett. Felülfizettek: Meszlényi Lajosné, T. Kovács István, dr. Istók Barnabás, N. Varga István, Meszlényi Lajos, Kristó Sándor, Zsarkó Lajos, a Földeáki Függetlenségi Olvasókör, Meszlényi Pál, Fejes Péterné, Vékony János, Tóth Ferencz, Tóth Imre, Török Ferenc, Meszlényi Sándor, Szűcs Ernő, Csáki Imre, Várkövi Kálmán, Szántó József, Abonyi Ede, Meszlényi Sándor, Gardi Gáspár, Gardi István, Vörös Imre, Nagy Lajos, Búza Jánosné, N. N., Dóda Lajos, Meszlényi Sándor, Temesvári Mihály, Kristóf János, Hegedűs György, Dehény Lajos, Laszik Béla.
Az alispán búcsúja = = Maros. - 36. évf. 20. sz.(1905. márc. 9.), p. 3. - (Hirek)
Návay Lajosnak, a battonyai kerület országgyűlési képviselőjének, a képviselőház alelnöke beszédének ironikus kommentárja. A cikk írója kitér a Návay birtokon dolgozók napibérére is.
A földeáki ref. egyház önállósítása = = Makói Ujság. - 2. évf. 62. sz.(1905. márc.12.), p. 3.
A makói egyház bizottságot küldött Földeákra. - L. még: A földeáki ref. egyház önállósítása = = Makói Ujság. - 2. évf. 81. sz.(1905. ápr. 2.), p. 2. - (Napi hirek)
id. Návay Lajos 1842-1905 = = Makói Ujság. - 2. évf. 65. sz.(1905. márc.15.), p. 2.
Gyászjelentés, megemlékezés. - L. még: Návay Lajos temetése = = Makói Ujság. - 2. évf. 66. sz.(1905. márc.16.), p. 3. - (Napi hirek); A Návay család köszönete = = Makói Ujság. - 2. évf. 70. sz.(1905. márc.21.), p. 2. - (Napi hirek)
A farsang Földeákon = = Maros. - 36. évf. 22. sz.(1905. márc. 16.), p. 5.
Részletes beszámoló a műsorszámok és a szereplők ismertetésével.
Állatjárvány = = Maros. - 36. évf. 23. sz.(1905. márc. 19.), p. 6. - (Hirek)
Földeákon sertésorbánc megbetegedéseket észleltek.
Sertésorbáncz = = Vásárhely és Vidéke. - 23. évf. 36. sz.(1905. márc. 21.), p. 3. - (Újdonságok)
Földeákon zárlatot rendeltek el.
Egyéb kulcsszó: állatjárvány
Betörés Földeákon = = Makói Ujság. - 2. évf. 74. sz.(1905. márc. 25.), p. 2. - (Napi hirek)
Hajnal Istvánné Szabó Viktória betört Kuhn Lászlóné lakásába.
Návay Lajos adománya = = Maros. - 36. évf. 25. sz.(1905. márc. 26.), p. 4. - (Hirek)
Ifj. Návay Lajos 100 koronát adott át Kayser Lajos pápai kamarásnak, hogy azt "édesapja emlékére szegényekre" fordítsa.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Orvtámadások Földeákon = = Makói Ujság. - 2. évf. 87. sz.(1905. ápr. 9.), p. 2.
Rakonczai János és Inipsze Péter borbélysegéd megtámadták Szekerke Sándor, és Bürge János földeáki, valamint Fürge Antal makói lakosokat.
Tanítók gyűlése = = Maros. - 36. évf. 34. sz.(1905. ápr. 27.), p. 2.
A Csanádmegyei Tanító Egyesület Földeákon tartotta meg gyűlését. A cikkben többek között: Várkövy Kálmán tanító, Várkövy Kálmánné, Apró János tanító, Apró Jánosné, id. Dehény Lajos, valamint a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek, Mária Alexander főnöknő vezetésével. - Beharangozója: = = Makói Ujság. - 2. évf. 87. sz.(1905. ápr. 9.), p. 3. - (Tanügy). - Ua.: Tanítók gyűlése : a központi járás tanítói Földeákon = = Makói Ujság. - 2. évf. 101. sz.(1905. ápr. 27.), p. 2.
A földeáki országos vásár = = Maros. - 36. évf. 38. sz.(1905. máj. 11.), p. 4. - (Hirek)
A Cantate-napi [Húsvét utáni 4. vasárnap] vásár időpontja: május 20-21.
A földeáki vásár = = Vásárhely és Vidéke. - 23. évf. 58. sz.(1905. máj. 12.), p. 3. - (Újdonságok)
Május 20-én, 21-én.
Kabátlopás = = Vásárhely és Vidéke. - 23. évf. 64. sz.(1905. máj. 26.), p. 4. - (Újdonságok)
Molnár Mihály földeáki csavargó ellopta Sipos Sámuel, Újhelyi Jakab püsapöklelei bérlő cselédjének kabátját.
Egyéb kulcsszó: bűnügy
Földeákon = = Vásárhely és Vidéke. - 23. évf. 68. sz.(1905. jún. 4.), p. 8.
A Szent László téren a 246. számú ház, artézi kúttal a kapu előtt eladó. Érdeklődni lehet: Tóth Kovács István, Hódmezővásárhely, Szabadságtér 55. - Hirdetés.
Földeáki hirek = = Maros. - 36. évf. 53.[!54]. sz.(1905. jul. 6.), p. 4.
Megtörténtek az évzáró vizsgák a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek vezetése alatt álló leányiskolában, a fiúiskolában, az óvodában és a külterületi községi "Lajos" iskolában. Beszámoló a búcsúról és a Rózsa-ünnepségről, a kiválasztott fiatalok felsorolásával. A cikkben többek között Vagács Ödön plébános, dr. Návay Lajos országgyűlési képviselő, iskolaszéki elnök, Ferenczi [Ferenczy] Kálmán, Apró János, id. Dehény Lajos, Várkövy Kálmán, Meszlényi Antal tanítók, Dudra Endre makói, Siebig Ferenc földeáki lelkészek, Kayser Lajos pápai kamarás, valamint Oltványi Pál.
Örökáron eladó, vagy haszonbérelhető. = = Vásárhely és Vidéke. - 23. évf. 97. sz.(1905. aug. 11.), p. 4.
Földeák főterén ház eladó. Érdeklődni lehet: Steigenberger Veron, Földeák. - Hirdetés.
Országos vásár = = Vásárhely és Vidéke. - 23. évf. 104. sz.(1905. aug. 27.), p. 5. - (Újdonságok)
Földeákon szeptember 2-én állat-, 3-án kirakodóvásárt tartanak.
Hatrongyoson. = = Vásárhely és Vidéke. - 23. évf. 112. sz.(1905. szept. 15.), p. 4.
Földeák, a Főtéren a 245. sz. ház eladó. "Értekezhetni VI. ker. Szabadságtér 55. szám alatt Tóth Kovács Istvánnal." - Hirdetés.
Intelligens tolvaj = = Szegedi Friss Újság Makói Melléklete. - 1. évf. 45. sz.(1905. okt. 4.), p. 1.
Egy "földeáki úrinő" éléskamráját egy csavargó kirabolta. A cikk közli a behatoló hátrahagyott levelét.
Egyéb kulcsszó: lopás
Az igási iskola kutja = = Szegedi Friss Újság Makói Melléklete. - 1. évf. 59. sz.(1905. okt. 20.), p. 1.
A kút vizét egészségre ártalmasnak nyilvánították.
Mérnöki helyszinelés = = Szegedi Friss Újság Makói Melléklete. - 1. évf. 75. sz.(1905. nov. 8.), p. 1.
Földeák község dűlőút-munkálatai is a végéhez közelednek.
Halálozások = = Maros. - 36. évf. 92. sz.(1905. nov. 16.), p. 3. - (Hirek)
Návay Ákos (a cikkben tévesen Ágost) földeáki földbirtokos elhunyt.
Gazdátlan jószág = = Szegedi Friss Újság Makói Melléklete. - 1. évf. 83. sz.(1905. nov. 17.), p. 1.
Egy kóborló lovat, miután gazdáját nem lelték, a földeáki "szegény alap" javára árverésre bocsátanak.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
A földeáki országos vásár = = Vásárhely és Vidéke. - 23. évf. 146. sz.(1905. nov. 28.), p. 4. - (Újdonságok)
December 2-án állat-, és 3-án kirakodóvásárt tartanak.

 

« 1904
Kezdőlap
1906 »