« 1905
Kezdőlap
1907 »

1906

Menetrend = = Maros. - 37. évf. 7. sz.(1906. jan. 21.), p. 6.
A Hódmezővásárhely-Makó-Nagyszentmiklós vonal menetrendje földeáki adatokkal. - Ua.= = Maros. - 37. évf. 10. sz.(1906. febr. 1.), p. 5.
Uj gazdasági vasut = = Maros. - 37. évf. 10. sz.(1906. febr. 1.), p. 3. - (Hirek)
Návay Tamás földeáki nagybirtokos kéri a korábban engedélyezett "lovonatu mezőgazdasági vasut" bejárásának elrendelését. - L. még: Lóvasut Csanádmegyében = = Makói Hirlap. - 19. évf. 9. sz.(1906. febr. 1.), p. 4.
A határkövek árai = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 15. sz.(1906. febr. 4.), p. 5. - (Újdonságok)
Csanád vármegye és Hódmezővásárhely törvényhatósága újra megállapította a város és Földeák határvonalát, amelyet határkövek elhelyezésével is jeleztek.
A földeáki vásár = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 19. sz.(1906. febr. 13.), p. 4. - (Újdonságok)
"Földeák községben a mátyásnapi országos vásár február hó 17. és 18-án tartatik meg."
Seprűeladás = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 21. sz.(1906. febr. 18.), p. 7.
A községi elöljáróság hirdetése: 2000 fanyelű cirokseprű és 800 fényezett keményfa-ruhaseprű eladó.
Elfogott tyúktolvajok = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 28. sz.(1906. febr. 27.), p. 3. - (Újdonságok)
A hódmezővásárhelyi külterületi csendőrség tolvajbandát leplezett le, amelynek vezetője a földeáki Paku István volt. További földeáki gyanúsítottak: Szántó Lajos, Szántó Imre, Szántó Sándor, Szántó Mihály, Szántó Mihályné és Paku Juliánna.
Egyéb kulcsszó: rablás; lopás; bűnügy
Akik mesésen éltek = = Maros. - 37. évf. 18. sz.(1906. márc. 1.), p. 3. - (Hirek)
Paku István, Szántó Lajos és Szántó Imre tyúklopási esete.
Vasúti menetrend = = Makói Hírlap. - 20. évf. 18. sz.(1906. márc. 4.), p. 9.
Földeákra vonatkozó adatokkal is.
Nagy Sándor Földeákon = = Makói Hírlap. - 20. évf. 21. sz.(1906. márc. 15.), p. 7. - (Hírek)
A nagylaki kerület országgyűlési képviselője március 11-én beszámolót tartott.
Egyről-másról = = Maros. - 37. évf. 23. sz.(1906. márc. 18.), p. 2-3.
Ironikus beszámoló a makói március tizenötödikei ünnepségekről, valamint Návay Lajos beszédéről.
Lele és Földeák az alkotmány védelmében = = Makói Hírlap. - 20. évf. 23. sz.(1906. márc. 22.), p. 7.
A két falu elöljárósága lemondott posztjáról, így tiltakozva a kormány rendeletei ellen. A cikkben dr. Návay Lajos, Farkas Mór főszolgabíró és Gilinger András földeáki bíró.
Hát ez mi? = = Maros. - 37. évf. 24. sz.(1906. márc. 22.), p. 2.
Ironikus írás Földeák község elöljáróságáról és Návay Lajosról.
Felsült "elnöklő hatóság" : Farkas Móricz kirándulása : Földeák a nemzeti küzdelemben = = Makói Hírlap. - 20. évf. 24. sz.(1906. márc. 25.), p. 4.
Beszámoló a földeáki tisztújító közgyűlésről.
Egyéb kulcsszó: képviselő-testület
Návay Tamás Csanádmegye főispánja = = Makói Hírlap. - 20. évf. 29. sz.(1906. ápr. 12.), p. 1.
Vezércikk dr. Kardos Izsó tollából.
Látogatás Návay Tamásnál = = Makói Hírlap. - 20. évf. 32. sz.(1906. ápr. 20.), p. 2.
Nemes László riportja a főispán óföldeáki kastélyában.
Sertészvész Földeákon = = Makói Hírlap. - 20. évf. 32. sz.(1906. ápr. 20.), p. 4. - (Hírek)
Sertésorbánc miatt zárlatot rendeltek el.
Egyéb kulcsszó: állatjárvány
Gazdátlan lovak = = Makói Hírlap. - 20. évf. 33. sz.(1906. ápr. 21.), p. 5. - (Hírek)
A földeáki községházán 3 gazdátlan lovat őriznek.
Békekötés után / Návay Lajos = = Maros. - 37. évf. 35. sz.(1906. ápr. 29.), p. 3.
Politikai elemző cikk.
A földeáki vásár = = Makói Hírlap. - 20. évf. 50. sz.(1906. máj. 11.), p. 3. - (Újdonságok)
Május 19-én és 20-án. Sertésvész miatt sertéseket nem lehet felhajtani.
Egyéb kulcsszó: állatjárvány
Vasúti menetrend = = Makói Hírlap. - 20. évf. 52. sz.(1906. máj. 13.), p. 10.
Földeákra vonatkozó adatokkal is.
Országos vásárok = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 57. sz.(1906. máj. 13.), p. 5.
Földeák: május 19. és 20.
Öngyilkos asszony temetése = = Makói Hírlap. - 20. évf. 55. sz.(1906. máj. 17.), p. 4. - (Újdonságok)
A földeáki Szabó Boldizsárné önkezűleg vetett véget életének.
Sorozás = = Makói Hírlap. - 20. évf. 85. sz.(1906. jún. 26.), p. 5. - (Újdonságok)
Földeáki legényeket is megvizsgáltak, kevesen lettek alkalmasak.
Egyéb kulcsszó: katona
Árlejtési hirdetmény = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 81. sz.(1906. júl. 8.), p. 7.
Földeák község a katolikus plébánia építésére vállalkozókat keres. A hirdetés aláírói: Lukács István jegyző, és Antal József helyettes bíró.
Menetrend : érvényes 1906. május hó 1-től : Hm-vásárhely-makó-n.szt.-miklósi h.é. vasút = = Maros. - 37. évf. 56. sz.(1906. júl. 12.), p. 5.
Kiadó föld = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 99. sz.(1906. aug. 19.), p. 6.
Földeákon a vasútállomás mellett, gazdasági épülettel. Lukács István földeáki főjegyző hirdetése.
Vásár a szomszédban = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 102. sz.(1906. aug. 26.), p. 5. - (Újdonságok)
Földeák: szeptember 1-2.
Földeáki indulási időpontok is. - Ua. = = Maros. - 37. évf. 72. sz.(1906. szept. 6.), p. 4.
Tóth Kovács István örököseinek. = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 134. sz.(1906. okt. 20.), p. 4.
A család Földeák, Szent László téri háza is eladó. - Hirdetés.
Orvosválasztás Földeákon = = Maros. - 37. évf. 90. sz.(1906. nov. 8.), p. 4.
A Földeákon praktizáló dr. Istók Barnabást megyei főorvossá választották. A megüresedő állásra öt pályázat érkezett. Az új orvos: dr. Eisenstein Károly szegedi bábaképző intézeti alorvos.
Orvosválasztás Földeákon = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 150. sz.(1906. nov. 8.), p. 2. - (Hírek mindenfelől)
Az Istók Barnabás dr. megyei főorvossá történt kinevezése folytán megüresedett Földeák községi orvosi állást tegnap töltötték be. Öt pályázó volt, akik közül a képviselet Eisenstein Károly dr. szegedi bábaképző- intézeti alorvost választotta meg.
Orvosválasztás = = Szegedi Napló. - 29. évf. 271. sz.(1906. nov. 9.), p. 7. - (Ujdonságok)
Dr. Eisenstein Károlyt, a Szegedi Állami Bábaképző Intézet alorvosát földeáki községi orvossá választották.
Ló bitangságban = = Makói Hírlap. - 20. évf. 207. sz.(1906. nov. 18.), p. 6. - (Újdonságok)
Földeákon egy pejkanca várja tulajdonosát.
Országos vásárok = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 168. sz.(1906. nov. 29.), p. 3. - (Újdonságok)
Földeák: december 1.
Zavarok a Népbanknál = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 172. sz.(1906. dec. 4.), p. 2. - (Újdonságok)
A hódmezővásárhelyi Népbank földeáki fiókintézeténél hiányokat talált az ellenőrzés. A felelősség Apró János vezetőre, helybéli kántorra hárul.
Egyéb kulcsszó: bűnügy
A Népbank földeáki fiókja = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 173. sz.(1906. dec. 5.), p. 2. - (Újdonságok)
A hódmezővásárhelyi Népbank földeáki fiókintézeténél hiányokat talált az ellenőrzés. A felelősség Apró János vezetőre, helybéli kántorra hárul. Az esettel kapcsolatban Vekerdy József vezérigazgató elnökletével ülést tartottak. Földeákra ellenőröket küldtek Kmetty Béla, a hódmezővásárhelyi Népbank főkönyvvezetője és egy választmányi tag személyében.
Egyéb kulcsszó: bűnügy
Sikkasztás és hamisítás : A "Népbank" földeáki fiókja = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 176. sz.(1906. dec. 8.), p. 3.
A hódmezővásárhelyi Népbank földeáki fiókintézeténél hiányokat talált az ellenőrzés. Apró Jánost, a pénzintézet vezetőjét letartóztatták. - Részletes beszámoló.
Egyéb kulcsszó: bűnügy
Zavarok a Népbanknál = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 177. sz.(1906. dec. 9.), p. 1-2.
A hódmezővásárhelyi Népbank Apró János vezetése alatt álló földeáki fiókbankjánál sikkasztás nyomaira bukkantak. - Újabb beszámoló a bűnügyről.
Nagy sikkasztás a földeáki Népbanknál = = Makói Hírlap. - 20. évf. 225. sz.(1906. dec. 11.), p. 4.
A Hódmezővásárhelyi Népbank földeáki fiókját megkárosította Apró János földeáki tanító, a fiókintézet igazgatója.
Egyéb kulcsszó: lopás, bűnügy
Zavarok a Népbanknál = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 178. sz.(1906. dec. 11.), p. 2.
A hódmezővásárhelyi Népbank Apró János vezetése alatt álló földeáki fiókbankjánál sikkasztás nyomaira bukkantak. - Újabb beszámoló a bűnügyről.
Sikkasztás a földeáki népbanknál = = Maros. - 37. évf. 100. sz.(1906. dec. 13.), p. 4. - (Hirek)
Apró János kántortanítót, a fiókintézet vezetőjét letartóztatták.
Egyéb kulcsszó: lopás
A Népbank sikkasztója = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 183. sz.(1906. dec. 16.), p. 3.
A hódmezővásárhelyi Népbank Apró János vezetése alatt álló földeáki fiókbankjánál sikkasztás nyomaira bukkantak. - Újabb beszámoló a bűnügyről.
Bitang ló = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 183. sz.(1906. dec. 16.), p. 3. - (Újdonságok)
Földeák község elöljáróságánál a tulajdonos átveheti az elkóborolt és befogott lovat.
A Népbank dolgai : közönségünk tájékoztatásául = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 184. sz.(1906. dec. 18.), p. 1.
A hódmezővásárhelyi Népbank Apró János vezetése alatt álló földeáki fiókbankjánál sikkasztás nyomaira bukkantak. - Újabb beszámoló a bűnügyről.
Értesítés = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 185. sz.(1906. dec. 19.), p. 3. - (Nyílt-tér)
A hódmezővásárhelyi Népbank Apró János vezetése alatt álló földeáki fiókbankjánál sikkasztás nyomaira bukkantak. A Népbank hivatalos tájékoztatója a pénzintézet helyzetéről.
Egyéb kulcsszó: bűnügy
Földeáki bank sikkasztó : meghalt a börtönben = = Makói Hírlap. - 20. évf. 232. sz.(1906. dec. 20.), p. 2.
A Hódmezővásárhelyi Népbank földeáki fiókját megkárosította Apró János földeáki tanító, a fiókintézet igazgatója. A betegen letartóztatott vádlott a rabkórházban elhunyt.
Egyéb kulcsszó: bűnügy
Börtönben elhunyt sikkasztó : Apró János halála = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 186. sz.(1906. dec. 20.), p. 3.
A szegedi Csillagbörtön rabkórházában elhunyt Apró János, a hódmezővásárhelyi Népbank földeáki fiókintézetének sikkasztással megvádolt vezetője.
Egyéb kulcsszó: bűnügy
A város pénzei és a Népbank = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 188. sz.(1906. dec. 22.), p. 2.
A hódmezővásárhelyi Népbank Apró János vezetése alatt álló földeáki fiókbankjánál sikkasztást tártak fel. Beszámoló a pénzügyi következményekről.
Egyéb kulcsszó: bűnügy
Návay Gyula temetése = = Makói Hírlap. - 20. évf. 237. sz.(1906. dec. 28.), p. 3. - (Újdonságok)
A Budapesten elhunyt bányatanácsost december 26-án Földeákon eltemették.
Városi közgyűlés : a Népbank ügye a városnál = = Vásárhely és Vidéke. - 24. évf. 192. sz.(1906. dec. 29.), p. 1-2.
A hódmezővásárhelyi Népbank Apró János vezetése alatt álló földeáki fiókbankjánál sikkasztást tártak fel. Beszámoló a pénzügyi következményekről.
Egyéb kulcsszó: bűnügy

 

« 1905
Kezdőlap
1907 »