« 1915
Kezdőlap
1917 »

1916

Vörös keresztes kitüntetés = = Makói Újság. - 13. évf. 11. sz.(1916. jan. 13.), p. 3. - (Napi hírek)
Dr. Joó Imre földeáki községi orvosnak Lipót Szalvátor főherceg a "vörös kereszt II osztályú díszérmét" (Osztrák Vöröskereszt Díszjelvény II. osztálya) adományozta.
Elismerés fémrekvirálásért = = Makói Újság. - 13. évf. 55. sz.(1916. márc. 4.), p. 3. - (Napi hírek)
A kormány elismerését fejezte ki Lukács Béla (!István) földeáki jegyzőnek és Ádók Mihály községi bírónak.
Egyéb kulcsszó: begyűjtés
A 18 évesek sorozása Makón és a központi járásban = = Makói Újság. - 13. évf. 84. sz.(1916. ápr. 7.), p. 2.
Földeákon, április 2-án.
Egyéb kulcsszó: katona
Hadikölcsönjegyzés Földeákon : 250800 korona = = Makói Újság. - 13. évf. 13. sz.(1916. máj. 10.), p. 2.
Részletes kimutatás az adakozókról és az adományokról.
Egyéb kulcsszó: Urbanics Kálmán főszolgabíró
Hadiadó kivetés 1916. évre : kiknek van 20000 koronánál több jövedelmük? = = Makói Újság. - 13. évf. 121 sz.(1916. máj. 19.), p. 2.
Földeák: id. Návay Géza, Návay Tamás, Návay Lajos, Návay Iván, Ponyecz Ferenc, Lukács István, Varga Sándor, Kalász Mihály.
Üdvözlet a harctérről = = Szegedi Napló. - 39. évf. 134. sz.(1916. jún. 11.), p. 9.
A szegedi 46. gyalogezred első századának negyedik szakasza üdvözlő levelet küldött a harctérről a napilap szerkesztőségén keresztül a lap olvasóinak. A levél aláírói között Bugyi Imre és Szabó Pál, földeáki katonák.
Egyéb kulcsszó: I. világháború
Földeáki tanító hősi halála = = Makói Újság. - 13. évf. 149. sz.(1916. jún. 22.), p. 3. - (Napi hírek)
Várkövy Kálmán földeáki igazgató-tanító orosz harctéren halálosan megsebesült.
Szent László napja = = Maros Ujság. - 7. évf. 26. sz.(1916. jún. 25.), p. 2.
Földeáki búcsú alkalmából misét tart Kayser Lajos makói prépost-plébános, szentbeszédet mond Novák József apátfalvi segédlelkész.
Egyéb kulcsszó: istentisztelet
Földeák község és a földeáki r. k. iskola gyásza = = Maros Ujság. - 7. évf. 26. sz.(1916. jún. 25.), p. 2. - (Hirek)
Várkövy Kálmán földeáki tanító Cservenka mellett 1916. június 6-án halálos láblövést szenvedett. Nagy vérveszteségén az operáció sem segített. Várkövy Kálmán majd' negyed századon át tanított Földeákon.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Művészek aratnak Csanádmegyében : szobrászok, építészek, énekesek a megye területén dolgozó munkásosztagokban = = Makói Újság. - 13. évf. 158. sz.(1916. júl. 2.), p. 2.
Földeákon Révész [Oszkár] községi jegyző jelölte ki az orosz hadifoglyok munkaterületét.
Milyen volt a termés Csanádmegyében : a vármegye alispánjának jelentése = = Makói Újság. - 13. évf. 221. sz.(1916. szept. 14.), p. 2.
Földeáki adatokkal.
Egyéb kulcsszó: mezőgazdaság
Egy menekült Návay Arankához = = Makói Független Ujság. - 7. évf. 228. sz.(1916. szept. 23.), p. 2. - (Napi hirek)
Köszönő sorok az erdélyi menekültek nevében özv. Szász Ferencné tollából Návay Arankának "a menekültek ellátása és elhelyezése körül kifejtett" tevékenységéért. Makó vezetőségének és a "vereskeresztes hölgyeknek" szintén köszönetet mond.
Csanádvármegye virilistái = = Maros Ujság. - 7. évf. 41. sz.(1916. okt. 8.), p. 3.
A felsorolásban: dr. Návay Lajos, dr. Návay Andor, Návay Tamás, Návay Iván, Návay László, id. Návay Géza, Hoffmann János.
Magyar katona halála a szentföldön. Földeáki hős levele Jeruzsálemből = = Makói Hírlap. - 30. évf. 245. sz.(1916. okt. 12.), p. 2.
Bajusz Antal szakaszvezető a El-Ariisch-ban [Al-Arisch] a német 212. számú tábori kórházban hastífuszban elhunyt. A frontról írt levelét is közli a napilap.
Egyéb kulcsszó: első világháború
Egy földeáki tüzér hősi halála Palesztinában = = Hódmezővásárhely. - 46. évf. (1916. okt. 14.), p. 2.
Bajusz Antal szakaszvezető a El-Ariisch-ban [Al-Arisch] a német 212. számú tábori kórházban hastífuszban elhunyt.
Egyéb kulcsszó: első világháború
Halálozás = = Makói Újság. - 13. évf. 256. sz.(1916. okt. 25.), p. 3. - (Napi hírek)
1916. október 22-én 74 évesen elhunyt Almássy Gyula földeáki állatorvos, helyettes körállatorvos, Makó város főpénztári ellenőrének édesapja.
Jótékonycélú karácsonyi előadás Földeákon = = Maros Ujság. - 7. évf. 53. sz.(1916. dec. 31.), p. 3. - (Hirek)
A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek karácsonyi előadást rendeztek az óvodában. "Az árva karácsonya" c. darabot előadták: Lukács Lili, Csányi Böske, Lukács Boriska, Juhász Annuska, Lukács Böske, Vetró Maris, Sípos Etus. Libor Etel a költeményeket szavalta. A 614 korona 14 filléres bevételből egy földeáki hadiárva részére alapítványt létesítenek. Felülfizettek: Návay Lajos orsz. képviselő, Hoffmann János apátplébános, Czuppmann [!Czuppon] Endre jegyző, dr. Joó Imre orvos, Lukács István főjegyző, Horacsek Andor kántor, Rakonczai Pálné, Abonyi Dezső, Kiss Lajosné, Wéber Jánosné, Igaz Pálné, Szekerka Etel, Lele Mihályné, Menyhárt Mihályné, Torma Erzsi, Torma Verón, Bern Mária, Krébesz Róza, Vas József.
Egyéb kulcsszó: felülfizetők; jótékonyság; műkedvelő előadások

 

« 1915
Kezdőlap
1917 »