« 1916
Kezdőlap
1918 »

1917

Návay Lajos = = Maros Ujság. - 8. évf. 9. sz.(1917. márc. 4.), p. 1.
Návay Lajos magasztalása vezércikkben.
Egyházmegyei hirek = = Maros Ujság. - 8. évf. 16. sz.(1917. márc. 11.), p. 2. - (Hirek)
Dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök Kocsis Kálmán écskai segédlelkészt Földeákra helyezi.
Jegyzőválasztás Földeákon = = Maros Ujság. - 8. évf. 23. sz.(1917. jún. 10.), p. 3. - (Hirek)
A nyugdíjba vonuló Révész Oszkár jegyzőt Czuppmann [!Czuppon] Endre, korábbi püspöklelei segédjegyző váltja. Az új segédjegyzők: Lakatos Antal szintén Püspökleléről, Torkos Károly Nagylakról érkezett.
Elismerés Návay Lajosnak = = Maros Ujság. - 8. évf. 24. sz.(1917. jún. 17.), p. 2. - (Hirek)
Micsák Márton m. kir. tanfelügyelő jelentette, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter elismerését fejezte ki Návay Lajosnak 24 földeáki iskolás gyermek teljes felruházásáért.
A Magyarbánhegyesi plébánia betöltése = = Maros Ujság. - 8. évf. 24. sz.(1917. jún. 17.), p. 3. - (Hirek)
Vagács Ödön plébános elhunyt. Kasza Lajos volt földeáki segédlelkész az egyik esélyes plébános-jelölt.
Bucsuk = = Maros Ujság. - 8. évf. 25. sz.(1917. jún. 24.), p. 2. - (Hirek)
Földeákon június 27-én búcsút tartanak. Beszédet mond Kayser Lajos prépost-kanonok.
Alapítási tervezet = = Maros Ujság. - 8. évf. 26. sz.(1917. júl. 1.), p. 4.
Részvénytársaság alapítási tervezet: "a magyar föld lehetőség szerint a magyar gazdaközönség kezében maradhasson". Egyik alapító tag Návay Tamás földeáki földbirtokos.
Összeférhetetlen Tátosainkról / Kálmány Lajos = = Ethnografia. - 28. évf. 4/6. füz. (1917), p. 260-266.
Földeáki tátos esetei lábjegyzetben, p. 264.
Egyéb kulcsszó: néphiedelmek; néprajz

 

« 1916
Kezdőlap
1918 »