« 1921
Kezdőlap
1923 »

1922

Boldog uj évet = = Makói Friss Ujság. - 13. évf. 1. sz.(1922. jan. 1.), p. 4.
Számos földeáki mester, kereskedő, iparos üdvözlete.
Önkéntes árverés Földeákon = = Makói Friss Ujság. - 13. évf. 18. sz.(1922. jan. 22.), p. 6.
Hajnal János árverés útján értékesíti jószágait, terményeit.
Öngyilkosság = = Makói Újság. - 19. évf. 35. sz.(1922. febr. 12.), p. 4. - (Hírek)
Földeákon Lele Mátyásné felakasztotta magát.
Csanádvármegye községeinek választókörzeti felosztása : munkában a megyei központi választmány = = Makói Újság. - 19. évf. 60. sz.(1922. márc. 14.), p. 2.
Földeákon két szavazókört alakítanak ki.
Megválasztották a megyei szavazókörök összeíró küldöttségeit : a megye is készül a képviselőválasztásokra = = Makói Újság. - 19. évf. 63. sz.(1922. márc. 17.), p. 2.
A földeáki I. szavazókör elnöke mátyás Béla plébános. Helyettes elnök: Lukács István jegyző. Tag Mészáros Béla, póttag Antal Balázs. A II. szavazókör elnöke Horacsek Andor, helyettes elnök Felberbauer Pál jegyző. Tag Bugyi Antal, póttag vitéz Gazdi [!Gardi] István.
Návay Lajos / Tarnay Ivor = = Makói Friss Ujság. - 13. évf. 97. sz.(1922. ápr. 29.), p. 1.
Emlékezés.
Ujvonat Makó-Hódmezővásárhely között = = Makói Friss Ujság. - 13. évf. 101. sz.(1922. máj. 5.), p. 2.
Új járatot indítottak, kedvezőbb menetrenddel, a földeákiak nagy örömére.
Öngyilkos öregember = = Makói Friss Ujság. - 13. évf. 102. sz.(1922. máj. 6.), p. 2. - (Hirek)
Vass Balázs földeáki földműves 40 évnyi becsületes szolgálat után kisebb szénalopási ügybe keveredett. Bánatában felakasztotta magát.
Egyéb kulcsszó: lopás
Szégyen elől a halálba : tízgyermekes családapa öngyilkossága = = Makói Újság. - 19. évf. 102. sz.(1922. máj. 6.), p. 4.
Vass Balázs földeáki földműves 40 évnyi becsületes szolgálat után kisebb szénalopási ügybe keveredett. Bánatában felakasztotta magát.
Egyéb kulcsszó: lopás
Urbanics Kálmán a nagylaki kerület hivatalos jelöltje : programbeszéd Földeákon és Püspöklelén : a jövő vasárnap az öttelepes községek várják = = Makói Újság. - 19. évf. 104. sz.(1922. máj. 9.), p. 2.
Május 7-én Földeákon mondott beszédet.
Egy földeáki gyógyszerész jubileuma = = Makói Újság. - 19. évf. 104. sz.(1922. máj. 9.), p. 2. - (Hírek)
Beszámoló Boros Károly köszöntéséről, akit a jubileum alkalmából díszpolgárrá választottak. Az ünnepségen Urbanics Kálmán országgyűlési képviselőjelölt is megjelent.
Dr. Istók Barnabás jubileuma = = Makói Friss Ujság. - 13. évf. 108. sz.(1922. máj. 13.), p. 2.
A Földeákon is sok éven át praktizáló vármegyei főorvos köszöntése.
A földeáki gyógyszerész ... = = Makói Friss Ujság. - 13. évf. 108. sz.(1922. máj. 13.), p. 3. - (Hirek)
Beszámoló Boros Károly köszöntéséről, akit a jubileum alkalmából díszpolgárrá választottak. A "Hangya" vendéglőben vacsorára várták a köszöntésben résztvevőket.
A makói vonatok új menetrendje = = Makói Újság. - 19. évf. 126. sz.(1922. jún. 4.), p. 3.
Földeáki indulási és érkezési időpontokkal.
Tornaünnepély és táncmulatság Földeákon = = Makói Friss Ujság. - 13. évf. 141. sz.(1922. jun. 24.), p. 3.
A ref. iskola udvarán "az iskola fűtőanyagának beszerzése javára tornaünnepély tartatik". Este Pósa Pál vendéglőjében táncmulatságot rendeznek.
MAK Törpecsapata - Földeáki Ifjúsági Csapat 2:1 (0:1) / L-czy = = Makói Újság. - 19. évf. 160. sz.(1922. júl. 18.), p. 3. - (Sport)
Rövid beszámoló.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Földeák gondoskodik az ellátatlanjairól = = Makói Friss Ujság. - 13. évf. 162. sz.(1922. jul. 20.), p. 2.
Mátyás Béla javaslatára a képviselő-testület megszavazta, hogy a falu gazdái adakozzanak gabonát a nincstelenek megsegítésére.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Földeák inségakciója : a nincstelenek segélyezésére gabona-adót vetnek kis a birtokosokra = = Makói Újság. - 19. évf. 162. sz.(1922. júl. 20.), p. 2.
Mátyás Béla javaslatát elfogadta a képviselő-testület.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Exhumálják a Návay család egyik ősi tagját = = Makói Friss Ujság. - 13. évf. 171. sz.(1922. jul. 30.), p. 3. - (Hirek)
Az 1797-ben Vásárhelyen eltemetett Vertics Józsefné Návay Veronika földi maradványait Földeákra szállítják.
MAK I.b. Földeáki T. K. 2:2 (1:0) = = Makói Friss Ujság. - 13. évf. 172. sz.(1922. aug. 1.), p. 2. - (Sport)
Beszámoló a labdarúgó mérkőzésről.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Országos gyűjtés a földeáki Návay szoborra = = Makói Friss Ujság. - 13. évf. 172. sz.(1922. aug. 1.), p. 3. - (Hirek)
Földeákon Návay Lajos-szobrot terveznek felállítani.
Sport = = Makói Újság. - 19. évf. 172. sz.(1922. aug. 1.), p. 3.
Rövid beszámolók a MAK I. b. - Földeáki TK és a MAK Törpecsapat - Földeáki TK Ifjúság mérkőzésekről.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A csanádi vitézek : tizenkilenc csanádmegyei és torontáli bátor harcost avat vitézzé augusztus 15-én a kormányzó = = Makói Újság. - 19. évf. 174. sz.(1922. aug. 3.), p. 1.
A Magyar Athletikai Club margitszigeti sporttelepén. Földeáki vitézjelöltek: Szalma István, Jozó Péter és Vetró Sándor.
Makó város a földeáki dögtér áthelyezéséért = = Makói Friss Ujság. - 13. évf. 178. sz.(1922. aug. 8.), p. 3. - (Hirek)
Makóiak nehezményezik, hogy a földeáki dögtér túl közel van a földjeikhez, és egy ottani csatornához, melynek vize, ha kiönt, járvánnyal fenyeget.
Egyéb kulcsszó: közegészségügy
Sport = = Makói Újság. - 19. évf. 184. sz.(1922. aug. 15.), p. 3.
Rövid beszámoló a MAK I. b. - Földeáki TC mérkőzésről.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Földeák és Apátfalva áldozatkészsége : holdanként 5 mázsa búza pótadóval csatlakoztak az inségakcióhoz = = Makói Újság. - 19. évf. 194. sz.(1922. aug. 27.), p. 2.
Tarnay Ivor alispán indítványára.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Sport = = Makói Újság. - 19. évf. 195. sz.(1922. aug. 29.), p. 3.
Rövid beszámoló a Szegedi SC - Földeáki TK mérkőzésről.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Országos vásár Földeákon = = Makói Újság. - 19. évf. 198. sz.(1922. szept. 1.), p. 3.
Szeptember 2-án és 3-án.
Csanádvármegye termése nem kielégítő : búza-, árpa-, rozs- és zabtermés eredmény járásonkint : az alispán jelentése a terméseredményről = = Makói Újság. - 19. évf. 208. sz.(1922. szept. 14.), p. 3.
Földeáki adatokkal.
Egyéb kulcsszó: mezőgazdaság
A földeáki footballisták / kék csillag = = Dongó. - 3. évf. 36. sz.(1922. szept. 17.), p. 5.
Szatirikus vers az élclapban. L. még: Kritika lapunk 36-ik számáról = = Dongó. - 3. évf. 37. sz.(1922. szept. 24.), p. 2.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Sport = = Makói Újság. - 19. évf. 212. sz.(1922. szept. 19.), p. 3.
Beszámoló a Földeáki Torna Club és a Hódmezővásárhelyi Atlétikai Torna Club mérkőzéséről.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Hogy éljen a gyepmester = = Dongó. - 3. évf. 41. sz.(1922. okt. 22.), p. 4.
Szatirikus írás.
A földeáki agglegények mozgalma = = Dongó. - 3. évf. 43. sz.(1922. nov. 5.), p. 3.
Szatirikus írás.
Országos vásár Földeákon = = Makói Friss Ujság. - 13. évf. 272. sz.(1922. nov. 29.), p. 3.
Dec. 2-án és 3-án. Járvány miatt sertések felhajtása tilos.
A földeáki gőzmalom eladó = = Makói Reggeli Ujság. - 19. évf. 282. sz.(1922. dec. 12.), p. 2.
Értekezni lehet Koncsel János tulajdonosnál, Földeák 341. Hirdetés.
Amerikai kőriscsemeték pusztulása talajcserepesedés következtében / Luncz Géza = = Erdészeti Lapok. - 61. évf. 23/24. füzet (1922. dec.15.), p. 352.
Egyéb kulcsszó: faiskola, növénytermesztés
Boldog ujévet kiván = = Makói Friss Ujság. - 13. évf. 297. sz.(1922. dec. 31.), p. 4, 7.
Számos földeáki mester, kereskedő, iparos üdvözlete.

 

« 1921
Kezdőlap
1923 »