« 1922
Kezdőlap
1924 »

1923

A földeáki Petőfi ünnepély = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 3. sz.(1923. jan. 5.), p. 3..
A költő születésnapjának 100. évfordulóján, Szilveszter este a Földeáki Torna Club ünnepséget rendezett a római katolikus körben.
Véres utcai verekedés Földeákon : négy súlyos sebesült : a mulatozás csattanós befejezése : éjjeli csata a falu sorában = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 4. sz.(1923. jan. 6.), p. 2.
Beszámoló Kislaki István, Rózsa István, Dombi Márton és Kovács István verekedéséről. A sérülteket Herczog Lajos községi orvos látta el.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek
Földeák község moziengedélyt kapott = = Makói Friss Ujság. - 14. évf. 27. sz.(1923. febr. 4.), p. 3.
"Földeák község részére a belügyminiszter mozgófénykép üzem felállítására engedélyt adott."
Nyugtázás = = Makói Friss Ujság. - 14. évf. 39. sz.(1923. febr. 18.), p. 4.
A rendezők köszönetet mondanak az 1923. január 24-én, a ref. egyház javára rendezett táncmulatságon felülfizetőknek.
Színészet Földeákon = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 45. sz.(1923. febr. 25.), p. 4. - (Hirek)
A faluban működő, Tarr és Buda színigazgatók vezetése alatt álló társulat előadta "Az elnémult harangok" című darabot.
Egyéb kulcsszó: színház; műkedvelő előadás
Országos vásár Földeákon = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 46. sz.(1923. febr. 27.), p. 3. - (Hirek)
Beszámoló a kétnapos vásárról.
Veszedelmes angyalcsinálás Óföldeákon = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 54. sz.(1923. márc. 8.), p. 4. - (Hirek)
Barnás Györgyné illegális magzatelhajtást hajtott végre Tóth Istvánné bába segítségével.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek; gyilkosság
Csanádvármegye orvosainak adományai a Horthy-akcióra = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 63. sz.(1923. márc. 18.), p. 4. - (Hirek)
Dr. Herczog Lajos földeáki községi orvos 500 koronát ajánlott fel a dr. Istók Barnabás vármegyei tiszti főorvos kezdeményezésére, a Csanád vármegyében meghirdetett nyomorenyhítő akció támogatására.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Felülfizetések = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 79. sz.(1923. ápr. 8.), p. 4. - (Hirek)
Az épülő óföldeáki templom javára április 2-án táncmulatságot rendeztek. A felülfizetők névsora a túlfizetés összegével.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Nyugtázás = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 83. sz.(1923. ápr. 18.), p. 13. - (Hirek)
Az óföldeáki jótékonysági táncmulatság korábban közölt felülfizetői névsorából kimaradt dr. Herczog Lajos földeáki községi orvos, aki 500 koronával támogatta a rendezvényt.
Elfogtak egy földeáki kabáttolvajt = = Makói Friss Ujság. - 14. évf. 89. sz.(1923. ápr. 20.), p. 2.
Az ózdi lakos, Sztantovszky Vendel földeáki és makói esetei.
Egyéb kulcsszó: lopás
Mükedvelő előadás Földeákon = = Makói Friss Ujság. - 14. évf. 89. sz.(1923. ápr. 20.), p. 3.
Az iparos ifjúság előadja Szigligeti Ede "A szökött katona" c. jelenetét. A bevételt klubház felépítésére szánják.
Rekviem a Návay testvérek emlékezetére = = Makói Friss Ujság. - 14. évf. 97. sz.(1923. ápr. 29.), p. 3. - (Hirek)
Návay Lajos és Návay Iván emlékére Bezdán József celebrált misét a makói belvárosi római katolikus templomban.
Egyéb kulcsszó: istentisztelet
Mak II.-FTC 2:1 (0:0) = = Makói Friss Ujság. - 14. évf. 97. sz.(1923. ápr. 29.), p. 3. - (Sport)
Beszámoló.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A földeáki Návay kastély kirablása = = Makói Friss Ujság. - 14. évf. 101. sz.(1923. máj. 5.), p. 2.
A cikk feleleveníti Návay Tamás 1853-as kirablását (Rózsa Sándor és társai által). A cikk a Világ című budapesti lap anyagából merít. Edvi Illés Károly az említett lapban folytatásokban közölt írásának címe: Emlékeim a szegedi várból. Megjelent 1923. április 19. és 1923. május 8. között, 16 részben.
Különös leányrablás Földeákon : megszöktette saját gyermekét = = Makói Friss Ujság. - 14. évf. 103. sz.(1923. máj. 8.), p. 3.
A szülők örökbe adott gyermeküket megszöktették az örökbefogadó asszonytól.
Földeákon is baj van a Horthy-akcióval = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 103. sz.(1923. máj. 8.), p. 1.
A főispán letiltotta a szegények megsegítésére létrehozott búzaalap felhasználását. Mátyás Béla plébános a belügyminiszterhez fordult az ügyben.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
A földeáki mérkőzés = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 108. sz.(1923. máj. 15.), p. 13. - (Sport)
Óföldeákon a Makói Törekvés 3:1-es győzelmet aratott a FTC-vel szemben.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A Horthy-akcióról = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 111. sz.(1923. máj. 18.), p. 1.
A szegények megsegítésére indított gabonagyűjtési akcióról szóló cikkben Mátyás Béla, Földeák község plébánosa is szerepel.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Csanádvármegye állatállománya az 1922-1923. években : mi az oka a sertésállomány nagymérvü csökkenésének? = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 118. sz.(1923. máj. 27.), p. 13.
Részletes statisztika, Földeák említése nélkül.
Egyéb kulcsszó: mezőgazdaság; állattartás
A Horthy-akció vitája a törvényhatósági bizottság közgyűlésén = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 124. sz.(1923. jún. 5.), p. 2.
A szegények megsegítésére indított gabonagyűjtési akcióról szóló cikkben Mátyás Béla, Földeák község plébánosa is szerepel.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Humanizmus a megyében : Csanádvármegyében megbukott a fővárosi szegény gyermekek nyaraltatási akciója = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 133. sz.(1923. jún. 15.), p. 1.
A cikk felsorolja, hogy a falvak milyen célra, mennyit költöttek. Földeákra vonatkozó adatokkal.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Doktoravatás = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 135. sz.(1923. jún. 17.), p. 3.
Návay Zoltán vármegyei tisztviselőt a szegedi Ferenc József kir. tudományegyetem jogi karán az államtudományok doktorává avatták.
Rekord-termés Csanádmegyében : tíz métermázsa acélos prima búza kisholdanként = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 158. sz.(1923. júl. 15.), p. 2.
A földeáki határban is elkezdték az aratást. A Mezőhegyesi Részvénytársaság által bérelt Návay-pusztán más a kiváló eredményt hozó próbacséplést is elvégezték.
Egyéb kulcsszó: mezőgazdaság; statisztika; növénytermesztés
Adomány a Návay szoborra = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 161. sz.(1923. júl. 19.), p. 3. - (Hirek)
A Földeákon felállítandó alkotásra Köller Rezső végegyházai plébános 2000 koronát ajánlott fel.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Munkaalkalom = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 164. sz.(1923. júl. 22.), p. 3. - (Hirek)
Csanád vármegye az Óföldeákra vezető utat kiépítteti. Felhívás kubikos munkára.
A Horhy-akció vitája a vármegyei közgyűlésen : az autonomia sérelme : egyhangu bizalomnyilvánitás az alispánnak = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 165. sz.(1923. júl. 24.), p. 1-2.
A szegények megsegítésére indított gabonagyűjtési akcióról szóló cikkben Mátyás Béla, Földeák község plébánosa is szerepel.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Sáskaveszedelem Óföldeák határában = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 165. sz.(1923. júl. 24.), p. 3.
Az olasz sáskafaj kétszáz holdnyi területet pusztított el a Návay Andor -féle Víg József által bérelt földeken.
Egyéb kulcsszó: mezőgazdaság; kártevők
Az óföldeáki gőzmalom minden hétfőn, szerdán és pénteken őröl és darál = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 167. sz.(1923. júl. 26.), p. 4.
Hirdetés.
Keresztszentelés Óföldeákon = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 171. sz.(1923. júl. 31.), p. 3. - (Hirek)
A magtárnak használt Óföldeáki templomot Návay László felújíttatta. A keresztszentelést Mátyás Béla földeáki plébános végezte. Az ünnepségen Tarnay Ivor alispán is megjelent.
Népünnepély Földeákon = = Makói Friss Ujság. - 14. évf. 176. sz.(1923. aug. 5.), p. 3. - (Hirek)
Az FTC 10 éves fennállását ünnepli, a bevételt klubház létrehozására szánják. - Program.
Földeák - Mezőhegyes 2:0 = = Makói Friss Újság. -14. évf. 177. sz.(1923. aug. 7., p. 2. - (Sport)
Rövid beszámoló a barátságos mérkőzésről. A földeákiak két gólját Ménesi II. szerezte.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
MAK II. - FTC I. 1:1. = = Makói Friss Újság. - 14. évf. 183. sz.(1923. aug. 14.), p. 3. - (Sport)
Rövid beszámoló, Abonyi, Obendorfer és Ménesi földeáki játékosok említésével.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Borzalmas szerencsétlenség a gencsháti Návay uradalomban : leszakadt a gabonaraktár padlása és maga alá temetett 10 munkást : az intézőt és két munkást holtan ástak ki a gabona alól = = Makói Friss Ujság. - 14. évf. 185. sz.(1923. aug. 17.), p. 3.
A 30 méter hosszú, 10 méter széles ököristálló padlása leszakadt. A sebesülteket dr. Herczog Lajos községi orvos elsősegélyben részesítette.
Egyéb kulcsszó: balesetek; határ- és településrészek
Három halottja és öt sebesültje van a földeáki magtárbeomlásnak : ma reggel megy ki a vizsgálóbíró a helyszínre = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 186. sz.(1923. aug. 18.), p. 2.
Návay Géza birtokán egy új építésű magtár padlás beomlott.
Egyéb kulcsszó: balesetek, határ- és településrészek
Návay Géza is megsérült a tegnapi gencsháti szerencsétlenségnél : holnap boncolják az áldozatokat : a szegedi törvényszék vizsgálóbírája szállt ki a helyszínre = = Makói Friss Ujság. - 14. évf. 186. sz.(1923. aug. 18.), p. 2.
Egyéb kulcsszó: balesetek; balesetek; határ- és településrészek
Holnap délelőtt temetik Makón a gencsháti szerencsétlenség áldozatait : a törvényszéki vizsgálat és a boncolás eredménye : a katasztrófát az épület szerkezeti hibája okozta? = = Makói Friss Ujság. - 14. évf. 187. sz.(1923. aug. 19.), p. 2.
Egyéb kulcsszó: balesetek; határ- és településrészek
Hibás építkezés okozta a földeáki magtárszerencsétlenséget : az ügyészség eljárást indít az építők ellen = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 189. sz.(1923. aug. 23.), p. 2.
Návay Géza birtokán egy új építésű magtár padlás beomlott. Életét vesztette többek között Tóth László ispán és Pataky Sándor cseléd. A szegedi törvényszék vizsgálóbírája Zombory János, dr. Gyuritza Sándor és dr. Ács Sándor törvényszéki orvosok kiszálltak a helyszínre. Köteles makói ácsmester és Kovács hódmezővásárhelyi kőművesmester vádlottakként szerepelnek az ügyben.
Egyéb kulcsszó: balesetek, határ- és településrészek; büntető peres eljárások
Eljegyzés = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 198. sz.(1923. szept. 2.), p. 3. - (Hirek)
Bugyi Ilonka (Földeák) és Szentpéteri Sámuel (Makó).
Terméseredmények Csanádvármegyében = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 207. sz.(1923. szept. 14.), p. 2.
Földeáki adatokkal.
Egyéb kulcsszó: mezőgazdaság; statisztika
Püspöklelén volt a leggyöngébb termés : az átlagos terméseredmények a vármegye községeiben = = Makói Friss Ujság. - 14. évf. 207. sz.(1923. szept. 14.), p. 2.
A cikk a földeáki árpa, búza valamint zab termésátlagait is közli.
Egyéb kulcsszó: növénytermesztés
Kik a destruktívek? = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 217. sz.(1923. szept. 26.), p. 1.
Mátyás Béla földeáki plébános, megyebizottsági tag indítványozza a Törvényhatósági Bizottságnál Bethlen István miniszterelnök politikájának támogatásáról szóló közlemény megfogalmazását.
A vármegyei állandó választmány egyhangulag magáévá tette Mátyás Béla indítványát = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 220. sz.(1923. szept. 29.), p. 1.
Mátyás Béla földeáki plébános, megyebizottsági tag indítványozta a Törvényhatósági Bizottságnál Bethlen István miniszterelnök politikájának támogatásáról szóló közlemény megfogalmazását.
Értesítés = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 221. sz.(1923. szept. 30.), p. 6.
Gallyas János Földeákon a Halom utcában baromfi- és tojáskereskedést nyitott.
Egyéb kulcsszó: reklám
A fajvédőket egyhangulag elítélte Csanádvármegye : üdvözlet gróf Bethlen miniszterelnöknek : megválasztották a tisztviselőket kiválogató bizottságot = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 222. sz.(1923. okt. 2.), p. 1-2.
Mátyás Béla földeáki plébános, megyebizottsági tag indítványozta a Törvényhatósági Bizottságnál Bethlen István miniszterelnök politikájának támogatásáról szóló közlemény megfogalmazását.
Szobrot állítanak Návay Lajosnak Földeákon = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 223. sz.(1923. okt. 3.), p. 2.
Szoborbizottság alakult az előkészítő munkák irányítására.
Hidat lopott, hogy házat építsen - a kutyájának = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 223. sz.(1923. okt. 3.), p. 3.
Hajnal János földeáki lakos felszedte Kovács János 348. sz. háza előtti téglaátjárót.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek
Buzalopás ocsu alatt = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 225. sz.(1923. okt. 5.), p. 5. - (Hirek)
Korchmáros Imre tanyásbéresének leányai rendszeresen dézsmálták a munkaadójuk búzakészletét.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek
Akihez még a halál is mostoha... : egy földeáki özvegyasszony harmadszor kisérelte meg az öngyilkosságot = = Makói Friss Ujság. - 14. évf. 230. sz.(1923. okt. 10.), p. 3.
Özv. Barát Istvánné esete.
Súlyos szerencsétlenség a Rákosi uton : egy ó-földeáki gazdálkodón keresztül ment egy terhes kocsi = = Makói Friss Ujság. - 14. évf. 245. sz.(1923. okt. 28.), p. 3.
Beszámoló Körmendi Nagy Márton balesetéről.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Elitélték a földeáki forradalom egyik vezérét : Urbanics főszolgabíró és Czuppon jegyző bántalmazója a törvény előtt = = Makói Friss Ujság. - 14. évf. 247. sz.(1923. okt. 31.), p. 2.
A cikk feleleveníti az 1919. január 13-án történteket. Az akkori incidens során Urbanics Kálmán képviselő és Czuppon Endre súlyos sérüléseket szenvedett. Az elkövetők egyikét, Bajusz Gyulát börtönbüntetésre és pénzbírságra ítélték. - Ua. Három és félévi börtönre ítéltek egy földeáki verekedő forradalmárt = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 247. sz.(1923. okt. 31.), p. 2. - Előzménye: Merénylet Földeákon a főbíró és a jegyző ellen : a szocialisták elítélik az erőszakosságokat = = Makói Független Ujság. - 10. évf. 15. sz.(1919. jan. 19.), p. 2.; Véres közgyűlés Földeákon : félholtra verték a jegyzőt : Urbanics főszolgabíró sulyos sérüléseket szenvedett : 17 embert letartóztattak = = Makói Ujság. - 16. évf. 15. sz.(1919. jan. 19.), p. 2.
Egyéb kulcsszó: bántalmazás; büntető peres eljárások
Létszámcsökkentés a járásokban : a belügyminiszter elfogadta az előterjesztéseket = = Makói Reggeli Ujság. - 20. évf. 255. sz.(1923. nov. 10.), p. 2.
Földeákon is megszűnik egy segédjegyzői állás.
Részvényaláírási felhívás = = Marosvidék. - 1. évf. 1. sz.(1923. dec. 8.), p. 4.
Takarékpénztári alapítási tervezet. Az alapítók között Návay Tamás, dr. Návay Géza.
Az Arad-Csanádi-Gazdasági Takarékpénztár alakulóközgyűlése = = Marosvidék. - 1. évf. 2. sz.(1923. dec. 10.), p. 1.
Az igazgatósági tagok között Návay Géza.

 

« 1922
Kezdőlap
1924 »