« 1923
Kezdőlap
1925 »

1924

Felmentették az árdrágítás vádja alól = = Makói Reggeli Ujság. - 21. évf. 14. sz.(1924. jan. 17.), p. 3. - (Hirek)
Szánthó Sándort, a földeáki Hangya Szövetkezet üzletvezetőjét egy vevő csalással vádolta. A bíróság bizonyíték hiányában ejtette a vádat.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek, büntető peres eljárások
Földeáki legények háborúsága = = Makói Reggeli Ujság. - 21. évf. 19. sz.(1924. jan. 23.), p. 3. - (Hirek)
Ádók Mihály, Sándor István, Sándor Lajos és Virág Mihály megverték Rakonczai Mihályt.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek, verekedés
Egy szökött katona tolvajlásai Makón : büntetés elől visszaszökött az ezredhez = = Makói Reggeli Ujság. - 21. évf. 21. sz.(1924. jan. 25.), p. 3.
Mészáros Béla földeáki legény megszökött a bajai laktanyából.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek
Ma hajnalban súlyos szerencsétlenség történt a földeáki vasuti állomáson = = Marosvidék. - 2. évf. 152. sz.(1924. jún. 26.), p. 2.
Az óföldeáki birtokokról faluba vezető keskeny nyomtávú vasút alá esett Berényi Imre 8 éves fia, Pista. Dr. Herczog Lajos a makói kórházba szállíttatta a fiút.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Földeák - Kiszombor 2:2 (1:1) = = Makói Friss Újság. - 15. évf. 154. sz.(1924. júl. 8.), p. 4. - (Sport)
Beszámoló a barátságos mérkőzésről. Földeáki góllövők: Horacsek I. és Ménesi II.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Csanádvármegye terméseredményei : a vármegye keleti részén katasztrófálisan rossz volt a termés : igen sok községben vetőmag behozatalról kell gondoskodni : a legtöbb községben a jégverések is igen jelentékeny kárt okoztak : Tarnay alispán jelentése a szomoru termés eredményről = = Marosvidék. - 2. évf. 190. sz.(1924. aug. 9.), p. 2.
Beszámoló Földeáki adatokkal.
Egyéb kulcsszó: növénytermesztés
A földeákiak 600 öl hosszban elszántották a makói határt : határváltozást állapítottak meg a földmérők a karabukai saroknál = = Makói Friss Újság. - 15. évf. 196. sz.(1924. aug. 28.), p. 2.
A Makó-földeáki határvita ismertetése az érintettek felsorolásával.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek
A karabukai saroknál 3 kis hold földet elszántottak a földeákiak = = Marosvidék. - 2. évf. 206. sz.(1924. aug. 28.), p. 2.
A Makó-földeáki határvita ismertetése a károsultak felsorolásával.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek
Adatok a csanádvármegyei központi járás népesedési viszonyaihoz = = Marosvidék. - 2. évf. 211. sz.(1924. szept. 3.), p. 3.
Dr. Joó Imre járási tisztiorvos beszámolója. Földeák lakossága 1910-ben 5126, 1920-ban 5994 fő.
Egyéb kulcsszó: statisztika
A vármegye legvagyonosabb polgárai = = Marosvidék. - 2. évf. 221. sz.(1924. szept. 14.), p. 3.
A listában a Návay család több tagja, adójának mértéke aranykoronában kifejezve.
Öt perccel az esküvője előtt vitték el a csendőrök : a rendőrség kihallgatása után szabadon engedte = = Makói Friss Újság. - 15. évf. 211. sz.(1924. szept. 16.), p. 3.
Imri József földeáki lakost egy korábbi kisebb tolvajlás miatt előállították.
Egyéb kulcsszó: lopás
Öngyilkos szobalány = = Makói Friss Újság. - 15. évf. 216. sz.(1924. szept. 21.), p. 3. - (Hírek)
Az óföldeáki Eckhardt kastélyban Hajnal Mária.
Változások a vármegyei virilis névjegyzékben = = Marosvidék. - 2. évf. 231. sz.(1924. szept. 26.), p. 3.
A jegyzékben többek között Návay Tamás.
Veszedelmes tűz egy földeáki tanyán : öngyulladás vagy gyújtogatás? = = Makói Friss Újság. - 15. évf. 221. sz.(1924. szept. 27.), p. 3.
Borka Mihály, 139. sz. tanyáján felcsaptak a lángok.
Eladó föld = = Makói Friss Újság. - 15. évf. 222. sz.(1924. szept. 28.), p. 5.
A földeáki határban, a gajdosi csárda és Óföldeák között 15 kishold eladó. Érdeklődni lehet: Földeák, Zárda utca 6.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Eltűnt = = Makói Friss Újság. - 15. évf. 222. sz.(1924. szept. 28.), p. 5.
Ménesi András 16 éves földeáki lakos, Szabó Ferenc vásárhelyi határszéli tanyájáról.
Bottal és szárvágóval az igazságért = = Makói Friss Újság. - 15. évf. 222. sz.(1924. szept. 28.), p. 7.
Földeákon Mészáros Béla és Szabó György megverték Szabó Józsefet.
Egyéb kulcsszó: verekedés
Nagy a megelégedés = = Makói Friss Újság. - 15. évf. 222. sz.(1924. okt. 1.), p. 3.
Földeákon a "régi gazdák malmát", mint egyetlen malmot felújítva újra üzembe helyezték. Reklám, hirdetés.
Veszedelmes tűz egy óföldeáki tanyán = = Marosvidék. - 2. évf. 235. sz.(1924. okt. 1.), p. 4.
Borka Mihály, 139. sz. tanyáján felcsaptak a lángok.
Özv. Návay Lajosné = = Makói Friss Újság. - 15. évf. 231. sz.(1924. okt. 9.), p. 3. - (Hírek)
Földeáki Návay Lajosné báró Eötvös Ilona elhunyt. Gyászhír.
Gyászhír = = Marosvidék. - 2. évf. 242. sz.(1924. okt. 9.), p. 1.
Özv. Návay Lajosné Eötvös Ilona elhunyt.
Návay Lajosné temetése = = Makói Friss Újság. - 15. évf. 232. sz.(1924. okt. 10.), p. 3. - (Hírek)
Beszámoló az október 10-ei földeáki gyászszertartásról.
Özv. Návay Lajosné temetése = = Marosvidék. - 2. évf. 243. sz.(1924. okt. 10.), p. 2.
Návay Lajosné Eötvös Ilona temetéséről, a szűkebb család bemutatásával. A temetésre mindenfelől érkeztek rangos vendégek.
Návay Sándor . = = Makói Friss Újság. - 15. évf. 234. sz.(1924. okt. 12.), p. 10.
Óföldeáki és ágostonhalmi földjeiből árverést tartanak. Hirdetés.
Mennyivel járulnak hozzá a vármegye községei a vármegye fenntartásához? = = Marosvidék. - 2. évf. 249. sz.(1924. okt. 17.), p. 3.
Földeák hozzájárulása: 4798 aranykorona.
Esküvő Óföldeákon = = Marosvidék. - 2. évf. 251. sz.(1924. okt. 19.), p. 3.
Beszámoló dr. Kászonyi Richárd főszolgabíró és dr. Hász Sándor ny. árvaszéki elnök lánya, Ilonka esküvőjéről. Násznagyok: Jankó Ágoston torontáli főispán és dr. Návay László. Eskető pap Kayser Lajos kanonok.
Egyéb kulcsszó: házasságkötések
Táncmulatság = = Makói Friss Újság. - 15. évf. 244. sz.(1924. okt. 24.), p. 3. - (Hírek)
A Földeáki Torna Club október 26-án a községi nagyvendéglőben összejövetelt rendez.
Egyéb kulcsszó: ünnepség
Talált 500000 koronáért 8 nap = = Makói Friss Újság. - 15. évf. 257. sz.(1924. nov. 9.), p. 3. - (Hírek)
Földeákon Dadri Szabó István Mária nevű kislánya bankjegyet talált, és azt a szülők megtartották. A bíróság 8 nap elzárásra ítélte az édesapát.
Egyéb kulcsszó: büntető peres eljárás; lopás
Ma döntenek Vásárhelyen a makói földek vízelvezetése felől = = Marosvidék. - 2. évf. 276. sz.(1924. nov. 19.), p. 4.
A cikkben megszólal Návay Tamás.
Egyéb kulcsszó: vízügy
Nikelszky polgármester megvédte a város érdekeit az ármentesítő társulat tegnapi közgyűlésén = = Marosvidék. - 2. évf. 278. sz.(1924. nov. 21.), p. 2.
A cikkben Návay Tamás.
Sógorok harca Földeákon = = Marosvidék. - 2. évf. 282. sz.(1924. nov. 27.), p. 2.
Simon Albert és Nagy Tamásné esete: verekedés, késelés.
Tárgyalják a földeákiak földigényét = = Makói Friss Újság. - 15. évf. 277. sz.(1924. dec. 3.), p. 3. - (Hírek)
Az Országos Földrendező Bizottság a földeáki ügyeket is napirendre tűzte.
Egy makói gazda megtámadta a földeáki postakocsit : revolverrel támadt a község utcáján a kocsira s fel akart bontani minden csomagot : másutt is garázdálkodott az ittas ember = = Makói Friss Újság. - 15. évf. 278. sz.(1924. dec. 4.), p. 2.
Torma Mihály postást megtámadta Sárkány István makói tanyai lakos.
A földeáki falhasogató = = Makói Friss Újság. - 15. évf. 278. sz.(1924. dec. 4.), p. 4.
Lóczi József késsel összekarcolta Borbíró Mihályné Kurai Vilma Hosszú utcai lakos házának új vakolatát.
Egyéb kulcsszó: garázdaság
Sárkány István tanyai lakos földeáki kalandja = = Marosvidék. - 2. évf. 288. sz.(1924. dec. 4.), p. 2.
Részegen ki akarta rabolni Torma Mihály földeáki postakocsist.
Egyéb kulcsszó: lopás
Tizenötnapi fogház rágalmazásért = = Makói Friss Újság. - 15. évf. 292. sz.(1924. dec. 21.), p. 3. - (Hírek)
Kurai Antal földeáki lakos alaptalanul állította, hogy dr. Galambos Emil ügyvédnél gyermektartási díjat letétbe helyezett.
Egyéb kulcsszó: büntető peres eljárás
Egy vakmerő társaság végigrabolta a lelei és földeáki határt = = Marosvidék. - 2. évf. 306. sz.(1924. dec. 28.), p. 3.
Ismeretlenek kirabolták több birtok mellett Návay Géza majorságát is.
Egyéb kulcsszó: lopás

 

« 1923
Kezdőlap
1925 »