« 1924
Kezdőlap
1926 »

1925

A földeáki hetven holdról az ügyészség fogházába = = Marosvidék. - 3. évf. 7. sz.(1925. jan. 10.), p. 2.
Traum Gyula bérlője, Löwi Nándor elherdálta a rábízott birtokot. (Az ügy további menetéről Földeák említése nélkül: = = Marosvidék. - 3. évf. 38. sz.(1925. febr. 17.), p. 2.)
Ádók Erzsébet a makói bíróság előtt = = Marosvidék. - 3. évf. 9. sz.(1925. jan. 13.), p. 2.
Farkas Dávid Makó, Eötvös utcai lakost meglopta földeáki cselédje.
Nyomában van a csendőrség a püspöki uradalom és Návay Géza fosztogatójának = = Marosvidék. - 3. évf. 14. sz.(1925. jan. 18.), p. 4.
Újabb cikk a Földeák környéki fosztogatásokról.
Vidéki hírek = = Marosvidék. - 3. évf.17. sz.(1925. jan. 22.), p. 3.
Földeák község pert akar indítani a vadászterületek bérlői ellen, a haszonbérek felemelése miatt.
Bonyolódik a határkérdés Makó és Földeák között = = Marosvidék. - 3. évf. 28. sz.(1925. febr. 5.), p. 2.
Szabó [Imre] főmérnök újramérte a kérdéses határszakaszt, erre válaszul a földeákiak Tarnay alispánhoz fordultak jogorvoslatért.
Veszedelmes tűz Gajdospusztán = = Marosvidék. - 3. évf. 36. sz.(1925. febr. 14.), p. 3.
Czukor László gazdálkodó birtokán odaveszett a takarmánykészlet, leégtek gazdasági épületek és cselédlakások. A kár 100 millió korona.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek
Földeák községben megszűnt a száj- és körömfájás = = Marosvidék. - 3. évf. 48. sz.(1925. febr. 28.), p. 3.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Rendbehozzák a földeáki utat = = Marosvidék. - 3. évf. 73. sz.(1925. márc. 31.), p. 3.
Földeáki tanyai lakosok kérvénye az alispánhoz. A cikkben Oláh Antal, Galgóczi Istvánné, Takács Antal, Igaz Péter, Széll Imréné.
A vármegyei községek életéből = = Marosvidék. - 3. évf. 84. sz.(1925. ápr. 15.), p. 2.
Földeák község 450 ezer koronát szavazott meg az Országos Árvaház javára.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Návay Lajos = = Marosvidék. - 3. évf. 96. sz.(1925. ápr. 29.), p. 1.
Emlékezés.
A lat. Philippus magyar származékai / Pais Dezső = = Magyar Nyelv. - 21. évf. 5/6. sz.(1925. máj/jún.), p. 109-114.
Tanulmány, Földeák község néveredetének vizsgálatával.
A Návay uradalmi szerencsétlenség a törvényszék előtt = = Marosvidék. - 3. évf. 109. sz.(1925. máj. 15.), p. 2.
Leszakadt az ököristálló padlása, 3 embert maga alá temetett: Nagy János ispánt és két bérest. Az építőmesterek ellen eljárás indult.
Egyéb kulcsszó: balesetek; bíróság
Jótékony célú műkedvelő előadás Földeákon = = Marosvidék. - 3. évf. 113. sz.(1925. máj. 20.), p. 1.
"A földeáki szegénysoru anyák és csecsemők segélyezésére" előadást rendeztek a faluban. A védői tisztet ellátták: Návay Aranka, Návay Tamás, dr. Návay Andorné, dr. Dózsa Imre, Mátyás Béla és Lukács István.
Egyéb kulcsszó: csecsemővédelem; jótékonyság
Hír Földeákról = = Marosvidék. - 3. évf. 14. sz.(1925. máj. 21.). p. 4.
A református egyház szeretetvendégséget tart.
Hősök napja Földeákon = = Marosvidék. - 3. évf. 121. sz.(1925. máj. 30.), p. 3.
Az óvoda udvarán rendezendő ünnepségen beszédet mond Mátyás Béla. Fellép a Dalárda, és színielőadást tartanak.
A Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület = = Marosvidék. - 3. évf. 121. sz.(1925. máj. 30.), p. 3.
A tűzoltók népünnepélyt hirdetnek táncmulatsággal, tréfás sportszámokkal. Nyeremények: sertések, kaszák, szerszámok, borok, szilvóriumok stb.
Földeák községben . = = Marosvidék. - 3. évf. 121. sz.(1925. máj. 30.), p. 3.
Újra száj- és körömfájás lépett fel a faluban.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Földeákon = = Marosvidék. - 3. évf. 122. sz.(1925. máj. 31.), p. 4.
Nem fellépett, hanem megszűnt a száj- és körömfájás. Helyesbítés egy korábbi cikk kapcsán.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Ünnepi istentiszteletek a református templomokban = = Marosvidék. - 3. évf. 122. sz.(1925. máj. 31.), p. 7.
Földeákon Vörös Lajos prédikál.
H. G., Földeák = = Marosvidéki Sport Ujság. - 1. évf. 3. sz.(1925. jún. 8.), p. 6. - (Szerkesztői üzenetek)
A Marosvidéki Sport Ujság szerkesztőjének válasza a földeáki olvasó kérdésére. (Mi történik, mit kell tenni, ha a csapatok egyforma mezben vonulnak fel?)
Jegyezzen elő az őszi évadra műtrágyát = = Marosvidék. - 3. évf. 129. sz.(1925. jún. 10.), p. 5.
Reklám. Földeáki képviselet: Mészáros János, házszám: 315.
Egyéb kulcsszó: hirdetés; növénytermesztés
A földeáki iccés esete = = Marosvidék. - 3. évf. 122. sz.(1925. jún. 14.), p. 6.
Mészáros József betört vitéz Karácsonyi János kocsmáros házába.
Egyéb kulcsszó: lopás
Egy földeáki levél = = Marosvidék. - 3. évf. 134. sz.(1925. jún. 17.), p. 1.
Vezércikk a közállapotokról.
Földeák főterén szobrot emelnek = = Marosvidék. - 3. évf. 139. sz.(1925. jún. 23.), p. 1.
Tarnay Ivor alispán tervezete: Návay Lajosnak szobrot állítanak.
Makón állítják fel Návay Lajos szobrát = = Marosvidék. - 3. évf. 139. sz.(1925. jún. 27.), p. 1.
Földeák, és a kivégzés helyszíne Kiskunfélegyháza emléktáblát kap.
Návay Lajos = = Marosvidék. - 3. évf. 144. sz.(1925. jún. 28.), p. 1. : ill.
Megemlékezés, fotó. A Kiskunfélegyházán mártírhalált halt Návay Lajost ábrázoló festményt díszközgyűlésen, ünnepség keretében leplezi le Csanád, Arad és Torontál vármegye törvényhatósági bizottsága.
Országos ünnepség szinhelye lesz kedden Makó : Kormányférfiak és politikusok a keddi Návay ünnepségen = = Marosvidék. - 3. évf. 144. sz.(1925. jún. 28.), p. 1.
Héya Zoltán festőművész Návay Lajost ábrázoló festményét ünnepség keretében leplezik le a makói vármegyeháza nagytermében. Az ünnepségen részt vesz többek között Bezdán József püspöki helynök, Purgly Emil főispán, dr. Petrovics György képviselő, Pesthy Pál igazságügyi miniszter.
Egyéb kulcsszó: festészet
Návay Lajos / Ring Béla = = Marosvidék. - 3. évf. 144. sz.(1925. jún. 28.), p. 1-2.
Megemlékezés életrajzi adatokkal, politikai tetteivel, Ring [később Ferenczy] Béla vármegyei főjegyző tollából.
Visszaemlékezés Návay Lajosra / L. P. = = Marosvidék. - 3. évf. 144. sz.(1925. jún. 28.), p. 2-3.
Megemlékezés életrajzi elemekkel, politikájával.
"A Návay Lajos demokráciája igazi áthatója a mai kormányzatnak" : Návay Lajos arcképének leleplezése Csanádvármegye törvényhatóságának díszközgyűlésén : az igazságügyminiszter és a nemzetgyülés elnöke is résztvett a leleplezési ünnepélyen = = Marosvidék. - 3. évf. 145. sz.(1925. júl. 1.), p. 1-2.
Részletes beszámoló a díszközgyűlésről, ahol emlékbeszédet mondott többek között: Tarnay alispán, Purgly főispán, dr. Petrovics György, Scitovszky (a cikkben hibásan Szcitovszky) Béla, a Nemzetgyűlés elnöke, és Pesthy Pál igazságügyi miniszter. A cikk közli Návay Lajos bajtársainak, a "halálvonat" utasainak névsorát is.
"Rózsa-ünnepély" Földeákon = = Marosvidék. - 3. évf. 145. sz.(1925. júl. 1.), p. 3.
Rövid beszámoló az Oltványi Pál alapította ünnepségről.
Egy földeáki földműves három fejszecsapással meggyilkolta feleségét = = Marosvidék. - 3. évf. 145. sz.(1925. júl. 1.), p. 3.
K. Pál megölte feleségét, S. Erzsébetet.
Egyéb kulcsszó: gyilkosság
Földeáki tudósítónk jelenti = = Marosvidék. - 3. évf. 147. sz.(1925. júl. 3.), p. 2. - (Hírek a vármegye községeiből)
K. Pál megölte feleségét, S. Erzsébetet. A gyilkosság további fejleményei.
A tanyai iskolák állapota = = Marosvidék. - 3. évf. 151. sz.(1925. júl. 8.), p. 3.
Piroska Gusztáv, az igási körzet igazgatója felhívja a figyelmet a papháti és igási iskolák elhanyagolt állapotára.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek; makói város -és határrészek
Villámcsapás Földeákon = = Marosvidék. - 3. évf. 151. sz.(1925. júl. 8.), p. 4.
A keleti határrészen boglya és tanya égett, hasonlóan a "Rácz-ut" mellett is.
Földeáki műkedvelők = = Marosvidék. - 3. évf. 155. sz.(1925. júl. 12.), p. 3. : ill.
Illusztrált beszámoló Farkas Imre "Nótás kapitány" c. színművének bemutatójáról. A fotón: Tamási Imre, Wéber Évike, Bánszky Antal, Hajnal Tamás, Szabó Juliska, Antal Lajos, Gáliczki Ilonka, Horváth József, Szakál Mihály és id. Dehény Lajos tanító.
Éjnek idején megtámadtak egy földeáki legényt = = Marosvidék. - 3. évf. 162. sz.(1925. júl. 21.), p. 2.
Rakonczai Józsefet, "Rosszvizü-utca 139." sz. alatti lakost megtámadták. A tettesek a támadás előtt özv. Wéber Jánosné kocsmájában és az "óföldeáki Hangyánál" italoztak.
Öngyilkos lett egy földeáki legény, mert nem volt ünneplő ruhája : esküvő helyett a halálba = = Marosvidék. - 3. évf. 165. sz.(1925. júl. 24.), p. 2.
Bakos Mihály, 22 éves fiatalember öngyilkos lett, mert apja nem adott neki pénzt új ruhára.
Egyéb kulcsszó: házasságkötések
A földeákiak nem tartják be a tűzrendészeti szabályrendeletet = = Marosvidék. - 3. évf. 170. sz.(1925. júl. 30.), p. 3.
A cikk felsorolja azokat a lakosokat, akik ellen eljárás indult.
A Földeáki Torna Club . = = Marosvidék. - 3. évf. 181. sz.(1925. aug. 12.), p. 3.
Az FTC rendezvényt hirdet a "fotball pályán" és a községi nagyvendéglőben. Belépődíj 10-15 ezer korona.
Földeáki legények enyelgése = = Marosvidék. - 3. évf. 190. sz.(1925. aug. 25.), p. 3.
Beszámoló Kurunczi Antal és Vass Péter verekedéséről.
Két földeáki gazdát letartóztattak a Levente-törvény elleni izgatás miatt = = Marosvidék. - 3. évf. 196. sz.(1925. szept. 1.), p. 2.
Vass István és Sípos József nehezményezte, hogy fiaikat a vasárnapi leventeoktatás kivonja a munka alól.
Kik fizetik a legtöbb adót Csanádvármegyében? = = Marosvidék. - 3. évf. 199. sz.(1925. szept. 4.), p. 2.
A cikkben a Návay család több tagja, aranykorona összegekkel.
Verekedő földeáki legények = = Marosvidék. - 3. évf. 202. sz.(1925. szept. 8.), p. 3.
Bajusz Balázs, Bajusz János, Bajusz Gergely, Vetró László és Megyesi József az utcán verekedtek, hangoskodtak, Földeák éjszakai nyugalmát megzavarták.
Földeáki asszonyok, ha féltékenyek = = Marosvidék. - 3. évf. 202. sz.(1925. szept. 8.), p. 3.
Falubeli asszonyok egymásnak estek.
103 éves földeáki polgár = = Marosvidék. - 3. évf. 212. sz.(1925. szept. 20.), p. 2.
Rakonczai János, aki 1822. április 16-án született az árvíz sújtotta Óföldeákon, bár az italt és a dohányt nem vetette meg, mégis szép kort ért meg.
Levente gyakorlatok Földeákon = = Marosvidék. - 3. évf. 212. sz.(1925. szept. 20.), p. 3.
Meszlényi Antal tanítót betegsége miatt Molnár Dezső segédjegyző helyettesíti.
Szücs Ernő Földeákon = = Marosvidék. - 3. évf. 218. sz.(1925. szept. 27.), p. 4.
A református lelkész Földeákon prédikál.
Komoly akció indult az igási út kikövezésére = = Marosvidék. - 3. évf. 221. sz.(1925. okt. 1.), p. 1.
A tegnapi és mai nap sportja = = Marosvidék. - 3. évf. 225. sz.(1925. okt. 6.), p. 3. - (Sport)
Beszámoló az FTC-MAK mérkőzésről.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Egy földeáki béres, aki elszöktette gazdaasszonyát = = Marosvidék. - 3. évf. 228. sz.(1925. okt. 9.), p. 2.
Bajusz István megszöktette Szabó Ferenc "szikáncsszéli" gazda feleségét.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek; szerelmi eset
Mennyi állami adót és mennyi gyermekgondozási költséget fizetnek Csanádvármegye községei az év második felében? = = Marosvidék. - 3. évf. 237. sz.(1925. okt. 20.), p. 2.
Kimutatás Földeáki adattal.
Földeák községben az iskolán kívüli népművelési bizottság megállapította programmját = = Marosvidék. - 3. évf. 242. sz.(1925. okt. 25.), p. 3.
Lukács István községi főjegyző, Kilár Károly tanító, dr. Herczog Lajos községi orvos és dr. Jeszenszky Gyula magánorvos előadásokat tartanak novembertől februárig.
A földeákiak is részt vesznek az apátfalvi szoborleleplezésen = = Marosvidék. - 3. évf. 242. sz.(1925. okt. 25.), p. 3.
Földeák elöljárósága koszorút helyez el az apátfalvi hősi emlékmű avatásán.
A kútba esett egy földeáki asszony = = Marosvidék. - 3. évf. 242. sz.(1925. okt. 25.), p. 4.
Kiri Ferencné Fürge Etelka megcsúszott és a kútba esett. Járókelők kimentették.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Tisza és Návay közös emléke a parlament folyosóján = = Marosvidék. - 3. évf. 244. sz.(1925. okt. 28.), p. 1.
A Tisza Istvánt (1861-1918, politikus, miniszterelnök) és a földeáki Návay Lajost ábrázoló bronz emléktábla Damkó József alkotása. A cikk a tábla szövegét is közli.
A földeáki házhelykérdés = = Marosvidék. - 3. évf. 250. sz.(1925. nov. 4.), p. 3.
Csanics István mérnök vezetésével kezdetét veszi 113 házhely kiparcellázása.
Tűzeset Földeákon = = Marosvidék. - 3. évf. 251. sz.(1925. nov. 5.), p. 3.
Hajnal Pálné Mészáros Julianna udvarán a szalma kigyulladt, a tűz a nádtetőre nem terjedt át. A kár másfél millió korona.
A földeáki leventék ... = = Marosvidék. - 3. évf. 251. sz.(1925. nov. 5.) p. 3.
A leventék fogadalomtétele november 8-án esedékes.
Oktalan kavarodás a Tisza-Návay emléktábla körül = = Marosvidék. - 3. évf. 253. sz.(1925. nov. 7.), p. 1.
Az ünnepséget politikai vita zavarta meg.
Sport bál Földeákon = = Marosvidék. - 3. évf. 254. sz.(1925. nov. 8.), p. 4.
Sportszámok, szépségverseny, árverés, sorsolás. A bevételből sportszereket vesznek.
Kedvezőbb vonatösszeköttetést kíván Földeák = = Marosvidék. - 3. évf. 255. sz.(1925. nov. 10.) p. 1.
Túl korán indul a vonat Makóról, így Vásárhelyen át Szegedre is túl korán érkezik, ahol az ügyes-bajos dolgaikat intézni vágyó földeákiak órákat várnak az üzletek, hivatalok nyitására.
Návay Tamás = = Marosvidék. - 3. évf. 255. sz.(1925. nov. 10.), p. 1-2.
Gyászhír és megemlékezés életéről, budapesti gyógykezeléséről, családjáról, temetéséről. - Ua. óföldeáki Návay Tamás = = Vásárhelyi Ujság. - 5. évf. 196. sz.(1925. nov. 10.), p. 2.
A földeáki leventék ... = = Marosvidék. - 3. évf. 255. sz.(1925. nov. 10.), p. 3.
A leventék avatása rossz idő miatt elmaradt.
Földeákon a házhelyek kisorsolása . = = Marosvidék. - 3. évf. 255. sz.(1925. nov. 10.), p. 3.
A házhelyek kisorsolása 8-án, kiosztása 9-én megtörtént.
Ma délelőtt 10 órakor temetik el Návay Tamást = = Marosvidék. - 3. évf. 256. sz.(1925. nov. 11.), p. 1.
Makóról különvonatot indítanak. A cikk felsorolja a várható rangos vendégeket, köztük Eötvös Mariskát, báró Eötvös József egyetlen élő lányát is megemlíti.
Návay Tamás = = Marosvidék. - 3. évf. 257. sz.(1925. nov. 12.), p. 1-2.
Gyászhír és megemlékezés.
Eltemettük = = Marosvidék. - 3. évf. 257. sz.(1925. nov. 12.), p. 2.
Beszámoló Návay Tamás temetéséről, megemlékezés.
Návay Tamás életéből / Unger Pál = = Marosvidék. - 3. évf. 258. sz.(1925. nov. 13.), p. 2.
Megemlékezés a ny. jegyző tollából.
Elzárásra ítélték a földeáki tejhamisítókat = = Marosvidék. - 3. évf. 259. sz.(1925. nov. 14.), p. 3.
Az elkövetők elzárást és 50-100 ezer koronás büntetést kaptak.
Egyéb kulcsszó: büntető peres eljárások
Földeák község hálája Návay Tamás iránt = = Marosvidék. - 3. évf. 268. sz.(1925. nov. 25.), p. 3.
Közgyűlési megemlékezés Lukács István főjegyző beszédével.
A földeáki kereskedők . = = Marosvidék. - 3. évf. 268. sz.(1925. nov. 25.), p. 3.
A kereskedők kérték, hogy a heti vásárokon idegenek ne árulhassanak, de elvetették a javaslatot.
Új községi bíró Földeákon = = Marosvidék. - 3. évf. 268. sz.(1925. nov. 25.), p. 3.
Antal István lemondott, Molnár Sándor földeáki lakos lett az új bíró.
A földeáki Dózsa birtokot szemelték ki a makói birtokosok kártalanítására = = Marosvidék. - 3. évf. 268. sz.(1925. nov. 25.), p. 3.
Dr. Dózsa Ferenc földbirtokos területeinek ügyeiről. Előzménye: A Diósszilágyi-Dózsa birtokper a Tábla előtt : Dózsa ügyvédnek 14 nap alatt vissza kell adni a 70 hold földet = = Marosvidék. - 3. évf. 129. sz.(1925. jún. 10.), p. 3.
A földeáki anyakönyvvezető előtt = = Marosvidék. - 3. évf. 268. sz.(1925. nov. 25.) p. 3.
Anyakönyvi hírek, házasságkötések, halálozások.
Földeák község képviselőtestülete ... = = Marosvidék. - 3. évf. 268. sz.(1925. nov. 25.), p. 3.
Vakok támogatására a képviselők 200 ezer koronát szavaztak meg.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Egy gazdag földeáki asszony sorozatos csalásai Makón : a főtéri kereskedők réme : mire vezet a férj fukarsága = = Marosvidék. - 3. évf. 269. sz.(1925. nov. 26.) p. 2.
Az esetet Csala Dénes detektív vizsgálja.
Kulturdélután Földeákon = = Marosvidék. - 3. évf. 275. sz.(1925. dec. 3.) p. 3.
Előadást tartottak: Mátyás Béla plébános, Lukács István főjegyző.
Házhelyrendezés Földeákon = = Marosvidék. - 3. évf. 275 sz.(1925. dec. 3.) p. 3.
A cikkben dr. Pollner Kálmán bíró.
Vásár Földeákon = = Marosvidék. - 3. évf. 279. sz.(1925. dec. 8.), p. 3.
A dec. 5-én megtartott vásár beszámolója, számszerű adatokkal.
Egyéb kulcsszó: statisztika
A földeáki anyakönyvből = = Marosvidék. - 3. évf. 279. sz.(1925. dec. 8.), p. 3.
Veszedelmes tűz pusztított a földeáki templomban = = Marosvidék. - 3. évf. 280. sz.(1925. dec. 10.), p. 2.
Részletes beszámoló a 20 millió koronás kárt okozó tűzesetről. A cikkben többek között Horacsek Andor tűzoltóparancsnok.
Két földeáki csendőr a vádlottak padján = = Marosvidék. - 3. évf. 280. sz.(1925. dec. 10.), p. 2.
A Bern (a cikkben hibásan Berg) borbélynál lakó Vetró István összeveszett Bergnével. A kölcsönös vádaskodást tisztázandó Takács Ferenc és Farkas György csendőrtisztek kihallgatták Vetrót, aki később bántalmazással vádolta meg a csendőröket.
Felmentették a két földeáki csendőrt = = Marosvidék. - 3. évf. 281. sz.(1925. dec. 11.), p. 2.
Vetró István valamint Takács Ferenc és Farkas György csendőrtisztek esete. Tanúként megjelent a kihallgatáson többek között Lukács István főjegyző és dr. Németh István állatorvos.
Gondatlan gyermekek okozták a földeáki tüzet = = Marosvidék. - 3. évf. 281. sz.(1925. dec. 11.) p. 5.
Gyerekek parázsló ruhát akasztottak a sekrestye szekrényébe.
Csendélet Földeákon = = Marosvidék. - 3. évf. 283. sz.(1925. dec. 13.), p. 3.
Kocsmai családi vita. Simon Albert esete Wéber (a cikkben hibásan Veréb) Jánosné kocsmájában. A cikk a tulajdonos lányát, Évikét is megemlíti.
Egyéb kulcsszó: verekedés
Választ Földeák = = Marosvidék. - 3. évf. 283. sz.(1925. dec. 13.), p. 3.
Községi képviselőválasztás, az addigi képviselők felsorolásával kerületekként, szavazóhelyiségek és választási elnökök megnevezésével.
Hogy fogadnak Földeákon? = = Marosvidék. - 3. évf. 284. sz.(1925. dec. 15.), p. 3.
A fogadás tárgya: ki tud több forró teát meginni; fizetni azonban nem akartak. A cikkben Vitéz Karácsonyi János kocsmáros, Rakonczai Mihály cipész, Vass István borbély.
A földeáki képviselőtestület új tagjai = = Marosvidék. - 3. évf. 286. sz.(1925. dec. 17.), p. 3.
Megválasztott képviselők: I. kerület: Bugyi Pál, Gilinger János, Antal Balázs, Rácz István, Molnár Sándor. Póttagok: Gilinger András, Tamasi Imre, Tóth Ferenc. II. kerület: Szücs István, Horváth Pál, Szabó János, vitéz Sípos Sándor, ifj. Tamasi Antal. Póttagok: Sallai Pál, vitéz Gardi István, Ádók Pál.
Fontos ügyek a vármegye rendkívüli közgyűlésén = = Marosvidék. - 3. évf. 289. sz.(1925. dec. 20.), p. 2.
Návay Tamásra is emlékeztek.
Kultur est Földeákon = = Marosvidék. - 3. évf. 290. sz.(1925. dec. 22.), p. 3.
Dr. Joó Imre járási orvos többek között a tuberkulózisról tartott előadást. - Fiatalok előadták az "Ajánlott levél" c. egyfelvonásos vígjátékot, fellépett a Dalárda. Verset mondott ifj. Dehény Lajos.
Egyéb kulcsszó: járványok; műkedvelő előadások

 

« 1924
Kezdőlap
1926 »