« 1926
Kezdőlap
1928 »

1927

A selyemkendő / Raggamby András = = Széphalom. - 1. évf. 10/12. sz.(1927), p. 381-385.
Novella földeáki vonatkozással: "... Éccaka majd átlépünk Földeákra, möglátogatjuk a Návay tekintetös urat ..."
A földeáki hősök szobra = = Új Idők. - 33. évf. 1. sz.(1927. Ujév [jan.]), p. 23. : ill.
Pásztor János szoborműve. Bucskó fényképe. [Bucskó Gyula (1904-1959) makói fényképész, Széchenyi tér 9.]
Boldog Újévet! = = Marosvidék. - 5. évf. 1. sz.(1927. jan. 1.), p. 5.
Újévi jókívánságok, többek között földeáki mesterek, kereskedők, szolgáltatók felsorolásával.
Apa és fiú harca Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 12. sz.(1927. jan. 16.), p. 4.
Pintér Lajos és fia esete.
A Földeáki Iparos Kör ... = = Marosvidék. - 5. évf. 12. sz.(1927. jan. 16.), p. 5.
Táncmulatságot rendez a nagyvendéglőben.
A földeáki református egyház segélye = = Marosvidék. - 5. évf. 17. sz.(1927. jan. 22.), p. 3.
A község nem ad nagyobb támogatást, mint amennyiben az egyházzal korábban megállapodtak.
Az igási úti iskola helye = = Marosvidék. - 5. évf. 22. sz.(1927. jan. 28.), p. 3.
Szabó [Imre] főmérnök és Micsák [Márton] tanfelügyelő kijelölték az új iskola helyét.
Egy földeáki hajadon nagy szerelme, amin még Cigány Borcsa se tudott segíteni = = Marosvidék. - 5. évf. 39. sz.(1927. febr. 18.), p. 2.
Lajtos Rozália esete.
Egyéb kulcsszó: szerelmi eset
Földeákon az országos vásár ... = = Marosvidék. - 5. évf. 39. sz.(1927. febr. 18.), p. 3.
Febr. 19-én és 20-án.
A hűtlen földeáki cseléd = = Marosvidék. - 5. évf. 39. sz.(1927. febr. 18.), p. 4.
Mágori Sándor tanyáján Sz. János földeáki kiskorú meglopta munkaadóját.
A földeáki vásár hírei = = Marosvidék. - 5. évf. 44. sz.(1927. febr. 24.), p. 3.
Beszámoló a forgalmas vásárról. Szalma Istvánt meglopták, két egyént a csendőrség őrizetbe vett.
Egyéb kulcsszó: lopás
A földeáki körállatorvos . = = Marosvidék. - 5. évf. 44. sz.(1927. febr. 24.), p. 3.
Dr. Németh István a Szent László térre, a Gardi-féle házba helyezte át rendelőjét.
Anyakönyvi hírek Földeákról = = Marosvidék. - Marosvidék. - 5. évf. 44. sz.(1927. febr. 24.), p. 4.
Egy földeáki tanyatűz esete = = Marosvidék. - 5. évf. 52. sz.(1927. márc. 5.), p. 3.
Dávid Illés tanyáján szalmakazal és csutkakúp égett. A tüzet valószínűleg ifj. Papp Sándor okozta egy eldobott cigarettával.
Egy év alatt nagyot csappant Földeák állatállománya = = Marosvidék. - 5. évf. 52. sz.(1927. márc. 11.), p. 3.
Számszerű összehasonlítás az előző évvel.
Egyéb kulcsszó: statisztika
Földeáki munkás Franciaországból = = Marosvidék. - 5. évf. 52. sz.(1927. márc. 11.), p. 3.
A földeáki Bauda Máriát is hazaküldik a munkanélküliség miatt.
Március tizenöt Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 57. sz.(1927. márc. 11.), p. 3.
Programok. Összejövetel Berecz János községi nagyvendéglőjében.
"Égetően sürgősek a földeáki kislakások" = = Marosvidék. - 5. évf. 59. sz.(1927. márc. 13.), p. 1.
Mátyás Béla nyilatkozata a Közigazgatási Bizottság ülésén.
A földeáki anyakönyvből = = Marosvidék. - 5. évf. 60. sz.(1927. márc. 15.), p. 3.
Felülfizetések Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 61. sz.(1927. márc. 16.) p. 3.
A felülfizetők névsora a református táncmulatságon.
Március 15 Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 64. sz.(1927. márc. 19.), p. 3.
A cikkben Csathó Kálmán, Kilár Károly, Ménesi György. - Napi program.
Tűz Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 68. sz.(1927. márc. 24.), p. 3.
Buza Imre, 62. sz. háza udvarán gyerekek gyújtogattak, a sertésól leégett.
Törvénybírót és esküdtet választott Földeák = = Marosvidék. - 5. évf. 68. sz.(1927. márc. 24.), p. 4.
Szabó János lett az új törvénybíró. A cikkben továbbá: Tamasi Antal és Vass András esküdtek, Nagy Gyula főszolgabíró.
Gyermekdráma Földeákon : ha az ivóvizes edénybe öntik a marószódát = = Marosvidék. - 5. évf. 70. sz.(1927. márc. 27.), p. 2.
Ménesi Mihályné Kulcsár Rozália, Ménesi Viktuska és Ménesi Mihályné Szűcs Katalin mérgezési esete.
Földeákon, ha mulatnak a legények = = Marosvidék. - 5. évf. 71. sz.(1927. márc. 29.), p. 3.
Ratkai Miklós, Horváth Ferenc és Baráth Imre betörtek özv. Kiss Lajosné udvarába.
Egyéb kulcsszó: lopás
A szegények számára nincs hely a tüdőbetegek részére épült szanatóriumokban: szanatóriumot a földeáki Kornél-ligetbe = = Marosvidék. - 5. évf. 75. sz.(1927. ápr. 2.), p. 3.
A cikk a tüdővész visszaszorítása érdekében újabb betegellátó-intézmények létrehozására buzdít.
Egyéb kulcsszó: erdő
A földeáki iparos ifjúság . = = Marosvidék. - 5. évf. 76. sz.(1927. ápr. 3.), p. 4.
Id. Dehény Lajos vezetésével Szigligeti Ede a "Cigány" c. népszínművét adják elő.
Egyéb kulcsszó: műkedvelő előadások
A földeáki anyakönyvből = = Marosvidék. - 5. évf. 76. sz.(1927. ápr. 3.), p. 4.
Stáhl Antal pék sütödéje = = Marosvidék. - 5. évf. 76. sz.(1927. ápr. 3.), p. 7.
Földeákon az iskola mellett. - Verses hirdetés.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Megyebizottsági tagválasztás Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 86. sz.(1927. ápr. 15.), p. 1.
Pintye János és Szántó István megürült helyére új tagokat választanak. Választási elnök Mátyás Béla, helyettese Ring [később Ferenczy] Béla.
Bál Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 86. sz.(1927. ápr. 15.), p. 3.
Az FTC rendezésében, nevekkel.
A földeáki Insperger család drámája : a tízéves Insperger Palit halva találták a hinta kötelén = = Marosvidék. - 5. évf. 88. sz.(1927. ápr. 20.), p. 2.
Insperger Pál (606. sz. ház) "cséplőgép tul. és ártézikútfúró" 10 éves kisfia hintázás közben megfulladt.
Egyéb kulcsszavak: balesetek
A makói és földeáki termelőknek is érdeke a Lele-tápéi híd : uj hidat a Tiszára és uj utat a Tiszához : Lele akciója, amelynek támogatására felkérték az egész környéket = = Marosvidék. - 5. évf. 90. sz.(1927. ápr. 22.), p. 2.
Hej, kutyavilág : megmondtam, hogy elmegyek nemsokára : 75 éves férj iránt érzett féltékenysége halálba kergette a földeáki sírásónét : Insperger Palika temetésén halálos hírt hoztak a sírásónak = = Marosvidék. - 5. évf. 90. sz.(1927. ápr. 22.), p. 2.
Papp János (Csonka utca 279. sz.) sírásó felesége öngyilkos lett.
Gyilkosság, nem pedig szerencsétlenség áldozata lett Geráné : kapafokkal verte agyon 16 éves bérese = = Marosvidék. - 5. évf. 91. sz.(1927. ápr. 23.), p. 2.
Gera Józsefné Bódi Eszter és a földeáki béres esete.
Egyéb kulcsszó: bántalmazás
Állati kegyetlenséggel verte agyon Geránét 16 éves földeáki bérese : a szomszédok kezdték meg a nyomozást : harmadik ütésnél eltört a kapanyél = = Marosvidék. - 5. évf. 92. sz.(1927. ápr. 24.), p. 1.
Egyéb kulcsszó: bántalmazás; gyilkosság
Bál Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 92. sz.(1927. ápr. 24.), p. 4.
Az FTC rendezésében bált rendeznek. - Beharangozó.
Választás Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 93. sz.(1927. ápr. 26.), p. 3.
Rövid hír, nevek nélkül.
Issekutz szolgabírót és Bajusz községi bírót törvényhatósági bizottsági taggá választotta a földeáki kerület = = Marosvidék. - 5. évf. 94. sz.(1927. ápr. 27.), p. 3.
A földeáki választásokról, nevekkel.
A földeáki vadászterületek bérlői = = Marosvidék. - 5. évf. 99. sz.(1927. máj. 3.), p. 3.
Czirenner József őrnagy és Szirbik Sándor az új bérlők 6 évre.
Hogy lett a zálogba adott gyerekből használt cirokseprő a földeáki hetipiacon? = = Marosvidék. - 5. évf. 100. sz.(1927. máj. 4.), p. 2.
Egy vidéki kereskedő esete az április 28-án megtartott vásárban.
A földeáki cigányok ujból rászedtek egy lelei leányt = = Marosvidék. - 5. évf. 100. sz.(1927. máj. 4.), p. 3.
Balázs Rozália és Balázs Borbála becsapták a Návay Lászlónál szolgáló leányt.
Vásár Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 102. sz.(1927. máj. 6.), p. 3.
Máj. 14-én. A marhaleveleket Csókáson és Rákoson állítják ki.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek; makói város -és határrészek
Az óföldeáki zászlószentelési ünnepség programmja = = Marosvidék. - 5. évf. 104. sz.(1927. máj. 8.), p. 2.
Straub József plébános misét tart, a zászlóanya Návay Aranka. "Levente Egyesület Óföldeák 1927" felirattal a zászlót felszentelték. Program, műsorszámok.
Egyéb kulcsszó: istentisztelet
Levente zászlószentelés Óföldeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 105. sz.(1927. máj. 10.), p. 2.
Részletes beszámoló nevekkel, Földeák és Óföldeák elöljáróságának felsorolásával.
Tizenhárom évvel ezelőtt, 9 éves korában, az igási-úti tanyáról indult el Senki fia : és minden poklon keresztül féllábbal érkezett ma vissza Földeákra = = Marosvidék. - 5. évf. 108. sz.(1927. máj. 13.), p. 1.
Igási fiú kálváriája a fronton. Molnár Pál és Szűcs Erzsébet, valamint fiuk, János története.
Egyéb kulcsszó: I. világháború
A Földeáki Torna Club . = = Marosvidék. - 5. évf. 108. sz.(1927. máj. 13.), p. 3.
Beszámoló a FTC báljáról, a felülfizetők felsorolásával.
A földeáki tolvajszövetkezet a vádlottak padján : akik végigrabolták Földeák és Vásárhely környékét = = Marosvidék. - 5. évf. 109. sz.(1927. máj. 14.), p. 3.
Betörési helyszínek: Karácsonyi János, özv. Wéber Jánosné, Bajusz Gyula, Kecskeméti Lajos, Ivó Sándor, Raffay Béla és a községháza. Az elkövetők vezetője Ignátkó László.
Egyéb kulcsszó: lopás
Földeákon nehéz helyzetet teremtett a házhelyreform : se föld se csereingatlan : nem tudnak építkezni a házhelytulajdonosok : mit mond Mátyás Béla? = = Marosvidék. - 5. évf. 110. sz.(1927. máj. 15.), p. 1.
A cikkben Mátyás Béla, Purgly Emil főispán.
"Kiszomboron nincs pótadó, Makónak pedig ziláltak a pénzügyi viszonyai" : mondja az alispáni jelentés : a községek szükségletét nem elégíti ki az 50 százalékos pótadó = = Marosvidék. - 5. évf. 110. sz.(1927. máj. 15.), p. 3.
Földeák is megkapta az engedélyt az 50 százalékos pótadó kivetésére.
A Földeáki Torna Club bálján felülfizetett vitéz Molnár Dezső = = Marosvidék. - 5. évf. 110. sz.(1927. máj. 15.), p. 3.
Egyéb kulcsszó: felülfizetők
A földeáki vásár = = Marosvidék. - 5. évf. 111. sz.(1927. máj. 17.), p. 1.
Beszámoló.
A földeáki anyakönyvből = = Marosvidék. - 5. évf. 111. sz.(1927. máj. 17.), p. 3.
A családi viszálykodás elől a halálba menekült a földeáki Á. Kovács István = = Marosvidék. - 5. évf. 112. sz.(1927. máj. 18.), p. 3.
Á. Kovács István (tanya 235.), felesége Rakonczai Ágnes és édesanyja esete, a búcsúlevél közlésével.
Egyéb kulcsszó: öngyilkosság
Megállapították a földeáki házhelyek haszonbérét : hatvanhét földeáki házhelytulajdonos csak a vármegye segítségével tudja felépíteni a házát = = Marosvidék. - 5. évf. 115. sz.(1927. máj. 21.), p. 2.
A cikkben Forgó Ferenc kir. járásbíró és Mátyás Béla.
Oltárszentelés Óföldeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 116. sz.(1927. máj. 22.), p. 1.
Návay László és Návay Aranka 4000 pengős költséggel oltárt építtettek az általuk 1926-ban restauráltatott templomban. Az új oltárt dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök szentelte fel.
Bál Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 116. sz.(1927. máj. 22.), p. 4.
A nagyvendéglőben az Iparos Kör szervezésében táncmulatságot rendeznek.
Új kezekbe kerül a földeáki nagyvendéglő = = Marosvidék. - 5. évf. 116. sz.(1927. máj. 22.), p. 4.
Berencz János bérlő átadja a vendéglőt, aki ennek alkalmából "Bucsu-estélyt" rendezett.
Táncmulatság = = Marosvidék. - 5. évf. 116. sz.(1927. máj. 22.), p. 4.
Az Iparos Kör rendezésében, zene: Kiss Béla és zenekara.
Kiállítások, sérülések, protestálás, rendőri beavatkozás, pofonok a profifutball makói premierjén : 4:1 (0:1) re győzött az MTK az Árpád ellen : Szopori "hat-tricket" csinált : bevált az MTK uj összeállítása : FTC és a Törekvés = = Marosvidék. - 5. évf. 117. sz.(1927. máj. 24.), p. 3.
A cikk az FTC mérkőzéséről is beszámol.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Tornaünnepély a földeáki zárdában = = Marosvidék. - 5. évf. 122. sz.(1927. máj. 31.), p. 3.
A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek I-VI. elemi tanulói óvodások bevonásával zenés tornagyakorlatot mutatnak be.
Veszedelmes kocsikarambol a földeáki úton = = Marosvidék. - 5. évf. 126. sz.(1927. jún. 4.), p. 1.
Két makói lakos balesetet szenvedett.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Huszonhárom vasúti állomásra vámszedési jogot kapott a vármegye = = Marosvidék. - 5. évf. 130. sz.(1927. jún. 10.), p. 2.
Földeák is érintett.
Szentesi kántorrá választották a földeákiak kántortanítóját = = Marosvidék. - 5. évf. 134. sz.(1927. jún. 15.), p. 2.
Horacsek Andort 32 pályázó közül választotta ki a szentesi zsűri. A cikk a Földeákon elért eredményeit is taglalja.
Két vasúti megálló és tanyai fürdő épül az igási út mentén = = Marosvidék. - 5. évf. 135. sz.(1927. jún. 16.), p. 1.
"Karabukai, Földeák utmenti és igási úti" lakosok kérelme a Makó-Földeák közötti új vasúti megállók létesítése ügyében. - Az igási út külső részén egy artézi kút vizét hasznosítva fürdőt terveznek építeni.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek
Földeákon a "Miasszonyunkról" elnevezett ... = = Marosvidék. - 5. évf. 136. sz.(1927. jún. 18.), p. 4.
Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Kolomána nővér vezetésével óvodás ünnepet rendeztek.
Járási leventeverseny Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 132. sz.(1927. jún. 19.), p. 1.
A környező települések csapatainak részvételével, programmal.
A földeáki leventeverseny mindent felülmúló eredményei = = Marosvidék. - 5. évf. 138. sz.(1927. jún. 21.), p. 3.
Részletes beszámoló a sportszámok, versenyzők és eredmények taglalásával.
Trafikbódé Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 139. sz.(1927. jún. 22.), p. 3.
Ádók Gábor háborús rokkant háborús érdemei elismeréseként megkapta az engedélyt trafikbódé nyitásához a parkban, az iskola előtti területen.
Egyéb kulcsszó: I. világháború
Harangot rendel, szeretetvendégséget rendez és mükedvelő előadást tart a földeáki reformátusság = = Marosvidék. - 5. évf. 140. sz.(1927. jún. 23.), p. 2.
A hívek templomot szeretnének a faluban. - Csathó Kálmán betanításával Varga György dísztermében az "Ingyenélők" c. darab kerül bemutatásra (feltehetőleg Csiky Gergely "Proletárok" c. drámája alapján). A bevételt harmónium beszerzésére fordítják. A cikk az adakozókat is felsorolja.
Egyéb kulcsszó: hangszerek; jótékonyság
Anyakönyvi hírek Földeákról = = Marosvidék. - 5. évf. 140. sz.(1927. jún. 23.), p. 3.
Tápé és Lele között ... = = Marosvidék. - 5. évf. 143. sz.(1927. jún. 26.), p. 2.
Ismét a tervezett Tisza-hídról, itt Földeák említése nélkül.
Hol legyen az új Tiszai híd? = = Marosvidék. - 5. évf. 145. sz.(1927. jún. 29.), p. 1.
Földeák is említve.
Műkedvelő előadás Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 146. sz.(1927. júl. 1.), p. 1.
Beszámoló a Csathó Kálmán által rendezett "Ingyenélők" c. előadásról. A cikk kiemeli Ratkai Miklós, Rakonczai Mária és Szűcs Lajos alakítását.
A földeáki házhelyrendezés befejezése : hatvanegy házhelyet osztanak ki a termény betakarítása után : csere ingatlanok a Návay- és Bencze-földekből : orvosolják a régi sérelmeket = = Marosvidék. - 5. évf. 147. sz.(1927. júl. 2.), p. 1.
A cikkben: Forgó Ferenc földbirtokrendező és Mátyás Béla plébános.
Törzskönyvezték Földeák közdűlő utait = = Marosvidék. - 5. évf. 147. sz.(1927. júl. 2.), p. 3.
Lukács főjegyző kitűzi a hitelesítési eljárás időpontját. A szóban forgó utak: lele-földeáki, óföldeák-makói, földeák-battonyai és a szikszói út..
Ki vagyunk zárva a világból - mondják a leleiek : az uj híd elhelyezésének kérdése egy táborba állította Lele és Földeák népét : Mayer miniszter levele Vásárhelynek ígéri a hidat = = Marosvidék. - 5. évf. 148. sz.(1927. júl. 3.), p. 2.
Az eperrázás halálos áldozata Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 149. sz.(1927. júl. 5.), p. 3.
Kovács János 80 éves kötélgyártó mester az első és egyetlen önálló kötélgyártó volt a faluban.
Egyéb kulcsszó: balesetek
A földeáki Sípos Etel megmentette Erzsébet királyné arcképét = = Marosvidék. - 5. évf. 153. sz.(1927. júl. 9.), p. 3.
"...a bolsevista dúlás idején a községházán..." a tűzből kimentett képet otthonában őrzi.
Földeákon megakad a sertéshízlalás, mert nincs rakodó = = Marosvidék. - 5. évf. 153. sz.(1927. júl. 9.), p. 3.
Rakodó nélkül nehézkes a sertésállomány szállítása, sok a kényszervágás.
Kétszáz holdas birtokát a jövő vasárnap adja haszonbérbe Földeák község : négy év mulva gulya legelő, vagy kaszáló lesz az egész birtok : ötven hold a kertészeknek = = Marosvidék. - 5. évf. 154. sz.(1927. júl. 10.), p. 1.
A Kornél erdő mögötti Kövecs-féle birtok ügyeiről.
Egyéb kulcsszó: növénytermesztés;kertészet
Óföldeákon oltárkép hirdeti Nagymagyarország eszméjét : papi gyűlés az óföldeáki templomban = = Marosvidék. - 5. évf. 154. sz.(1927. júl. 10.), p. 1.
A cikkben a Návayak által újraépített templom oltárának leírása, az ünnepség résztvevőinek felsorolásával.
A Lele-tápéi híd a közigazgatási bizottság előtt : Mátyás Béla indítványára a híd kérdésben állást foglalt a közigazgatási bizottság = = Marosvidék. - 5. évf. 154. sz.(1927. júl. 10.), p. 2.
Ismét a híd-tervezetről, Földeák említésével.
Az új igási iskola = = Marosvidék. - 5. évf. 156. sz.(1927. júl. 13.), p. 1.
Elkészült a vármegye "legszebb és legmodernebb elemi iskolája és tanítói lakása". Részletes leírás az iskoláról, lakásról és a hozzá tartozó épületekről.
Szabadságon = = Marosvidék. - 5. évf. 158. sz.(1927. júl. 15.), p. 3.
Lukács István Földeák főjegyzője négyhetes szabadságát megkezdi.
Villámcsapás Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 159. sz.(1927. júl. 16.), p. 3.
Tóth Ferenc 401. sz. házánál szalmakazal égett. A cikk közli a károsult köszönő levelét, melyet a csendőrségnek, tűzoltóknak és a segítőknek írt.
Mérkőzés Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 161. sz.(1927. júl. 19.), p. 4.
A Földeáki TC csapata a Kiszombori Atlétikai Klub csapatával játszott. - Beszámoló góllövőkkel.
Egy földeáki magyar megtámadta a rendőrt : Rakonczai rakoncátlankodása a makói kocsmában = = Makói Friss Ujság. - 18. évf. 163. sz.(1927. júl. 21.), p. 3.
Rakonczai Mátyás földeáki lakos a makói Dessewffy téri Kiss Lajos féle kocsmában megtámadta Mészáros Lajos rendőrt.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek, verekedés, szerelmi eset
Egy földeáki ember megtámadta a rendőrt = = Marosvidék. - 5. évf. 163. sz.(1927. júl. 21.), p. 1.
Rakonczai Mátyás és Szántó Sándor, Kiss Lajos Kossuth utcai kocsmájában egymásnak estek. Rakonczai a kiérkező rendőrt is megtámadta.
Egyéb kulcsszó: bűnügyek, verekedés, szerelmi eset
A földeáki Kornél-ligetet bezárták a közönség elől : Wolffingerék [!Wolfingerék] kezébe került a Mezőgazdasági R.-T. többsége : Magyarország legszebb és legértékesebb parkja záródott be Földeák, Makó és Vásárhely közönsége előtt = = Marosvidék. - 5. évf. 163. sz.(1927. júl. 21.), p. 3.
A cikk utal Győrffy István botanikus professzor (1880-1959) 1924-ben, a Természettudományi Közlönyben megjelent írására. [A Természettudományi Közlöny említett, és még számos évfolyamát átnézve sem sikerült a tanulmányt fellelnem, valószínűleg pontatlan a forrásmegjelölés].
Egyéb kulcsszó: erdő
Az ügyészség fogházába szállították Rakonczait = = Marosvidék. - 5. évf. 164. sz.(1927. júl. 22.), p. 3.
Rakonczai Mátyás ellen "hatósági közeg bántalmazása cimén" eljárást indítottak.
Sport hírek : bicikli verseny Makó-Földeák-Vásárhely között = = Marosvidék. - 5. évf. 164. sz.(1927. júl. 22.), p. 4. - (Sport hirek)
A Mak. kombinált csapata vasárnap Földeákon játszik = = Marosvidék. - 5. évf. 164. sz.(1927. júl. 22.), p. 4. - (Sport)
Beharangozó. Az FTC a MAK csapatával játszik.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A földeáki cséplésekről = = Marosvidék. - 5. évf. 165. sz.(1927. júl. 23.), p. 4.
Huszonöt cséplőgépet vizsgált meg a falu elöljárósága.
Egyéb kulcsszó: növénytermesztés
Száz hold földet adott bérbe Földeák község = = Marosvidék. - 5. évf. 166. sz.(1927. júl. 24.), p. 1.
A Kövecs építőmesterféle földekről újra.
A makói csapatok általános vereségével kezdődött a sportszezon : a "fiatal" MTK kikapott Orosházán : elmaradt a MAK földeáki "turája" : a Törekvés roncsai kikaptak Kiszomboron : döntetlen a Dél-Nyugat mérkőzés = = Marosvidék. - 5. évf. 167. sz.(1927. júl. 26.), p. 3.
Az FTC-MAK mérkőzéséről is, góllövőkkel.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Továbbra is nyitva marad az óföldeáki Kornél-liget : uj gyakorlóteret kapnak az óföldeáki leventék = = Marosvidék. - 5. évf. 171. sz.(1927. júl. 30.), p. 3.
Egyéb kulcsszó: erdő
Földeáki művészek kiállítása Makón = = Marosvidék. - 5. évf. 172. sz.(1927. júl. 31.), p. 3.
Bánszki Tamás és ifj. Dehény Lajos kiállításáról.
Egyéb kulcsszó: festészet
A földeáki zárdakápolna 25 éves jubileuma : Dehény Lajos magyaros művészete a kápolna festésében = = Marosvidék. - 5. évf. 172. sz.(1927. júl. 31.), p. 3.
A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek házikápolnáját ifj. Dehény Lajos művészien kifestette. Misét tartott Kurunczy Lajos ny. plébános. A cikkből megtudhatjuk, mit ábrázolnak az új falfestmények.
Egyéb kulcsszó: fstészet; istentisztelet
Az autószerencsétlenségek vasárnapja : a földeáki vasúti átjárónál felborult, az Aradi utcán az árokba futott az autó : kórházba szállították a sulyosan sérült soffőrt = = Marosvidék. - 5. évf. 173. sz.(1927. aug. 2.), p. 2.
A cikkben Erdélyi József és Raffai Béla.
Egyéb kulcsszó: balesetek
A Földeáki Torna Klub táncmulatsága = = Marosvidék. - 5. évf. 177. sz.(1927. aug. 6.), p. 6.
Programmal, nevekkel.
Földeák és Lele végleg elestek a Tisza hidtól = = Marosvidék. - 5. évf. 177. sz.(1927. aug. 6.), p. 1.
Algyőn építik az új hidat.
Bánszky [!Bánszki] és Dehény : képkiállítás az állami iskolában = = Marosvidék. - 5. évf. 184. sz.(1927. aug. 14.), p. 1.
Bánszki Tamás és ifj. Dehény Lajos műveinek makói kiállításáról, a két művész méltatásával.
Egyéb kulcsszó: festészet
Kiadó föld = = Marosvidék. - 5. évf. 177. sz.(1927. aug. 14.), p. 6.
9 kishold föld a földeáki határban hagyma alá kiadó. Érdeklődni lehet Molnár Sándornál, Földeák, 372.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
A földeáki csapat két mérkőzése = = Marosvidék. - 5. évf. 185. sz.(1927. aug. 17.), p. 2.
Az FTC a HTV, majd a KAK csapatával játszik.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A makói képkiállításról = = Marosvidék. - 5. évf. 186. sz.(1927. aug. 18.), p. 1.
Beszámoló Bánszki Tamás és Dehény Lajos földeáki származású művészek tárlatáról.
Egyéb kulcsszó: festőművész
A makói képkiállításról = = Marosvidék. - 5. évf. 187. sz.(1927. aug. 19.), p. 1.
Újabb beszámoló Bánszki Tamás és Dehény Lajos földeáki származású művészek tárlatáról, műcímekkel.
Egyéb kulcsszó: festőművész
Tyukra éhezett a földeáki cigányasszony = = Marosvidék. - 5. évf. 188. sz.(1927. aug. 20.), p. 3.
Balázs Borbála, Halasi Antalné Kovács Juliánna és Sarnyai Julianna esete.
Egyéb kulcsszó: lopás
Meghalt, mert későn jött az orvos : tragédia Igáson = = Marosvidék. - 5. évf. 189. sz.(1927. aug. 23.), p. 3.
Kiss Antal felesége szülés közben meghalt. A Földeákról érkezett orvos már nem tudott segíteni. A szülésnél özv. Bojtinné [Bojtin Györgyné Széll Viktória] segített, de komplikációk léptek fel. Az újszülött életben maradt.
Gabonával megterhelten leégett a Návay Géza istállója, amely évekkel ezelőtt agyonnyomott egy embert = = Marosvidék. - 5. évf. 192. sz.(1927. aug. 26.), p. 1-2.
Gencshát pusztán leégett a 40 méter hosszú ököristálló, az állatok megmenekültek, de a tárolt gabona odaveszett.
Egyéb kulcsszavak: balesetek; határ- és településrészek
Bánszky [!Bánszki] és Dehény képkiállítása Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 194. sz.(1927. aug. 28.), p. 3.
Bánszki Tamás rajztanár és ifj. Dehény Lajos "belső építési iparművész" az "Eötvös" iskolában kiállítást rendeznek. Kiállításra kerülnek, szobrok, ceruza- és krétarajzok, vízfestmények.
Egyéb kulcsszó: Eötvös iskola; festészet
Vásár Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 194. sz.(1927. aug. 28.), p. 3.
Szept. 3-án és 4-én.
Földeáki határban ... = = Marosvidék. - 5. évf. 194. sz.(1927. aug. 28.), p. 7.
Föld eladó. Érdeklődni lehet Molnár Sándor, Patika utca 372.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Vásárok Apátfalván és Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 197. sz.(1927. szept. 1.), p. 3.
Földeákon állat- és kirakodóvásárt rendeznek.
Három súlyos szerencsétlenség Mezőkovácsházán, Földeákon, és Palotán = = Marosvidék. - 5. évf. 198. sz.(1927. szept. 2.), p. 3.
Gera Mihály Csepregi Mihály házának tapasztása közben megsérült.
Egyéb kulcsszavak: balesetek
A földeáki állatvásár = = Marosvidék. - 5. évf. 201. sz.(1927. szept. 6.), p. 3.
Beszámoló számadatokkal.
Egyéb kulcsszó: statisztika
Elkészült a vármegye legtöbb adót fizetőinek a névjegyzéke = = Marosvidék. - 5. évf. 207. sz.(1927. szept. 14.), p. 1-2.
Földeákiak adózók is, adójuk pengőben történő feltüntetésével.
Főzött emberi csontokat találtak a földeáki úton : borzalmas gyilkosságról beszélnek Földeákon : szerdán éjjel egy titokzatos kocsi pakolta le két férfi és egy gyerek főzött csontjait az út szélére = = Marosvidék. - 5. évf. 210. sz.(1927. szept. 17.), p. 1-2.
Csontmaradványokra bukkantak a földeáki határban. A cikkben többek között dr. Herczog Lajos községi orvos. - Részletes beszámoló.
Földeákon = = Makói Friss Ujság. - 18. évf. 217. sz.(1927. szept. 25.), p. 9.
Vitéz Karácsonyi János hirdetése: eladó ház és kocsmai berendezések.
Mit tárgyalnak a vármegye őszi közgyűlésén : Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Földeák, Lele, Palota és Battonya közügyei a közgyülés tárgysorozatán = = Marosvidék. - 5. évf. 218. sz.(1927. szept. 27.), p. 2.
Földeák: Csathó Kálmánt és vitéz Molnár Dezsőt érintő ügyek, valamint Ádók Gábor dohányárusító bódéjának problémája.
A földeáki körorvos szabadsága = = Marosvidék. - 5. évf. 220. sz.(1927. szept. 29.), p. 3.
Dr. Herczog Lajost dr. Tóth Sándor helyettesíti.
Föld- és házhelyosztás Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 220. sz.(1927. szept. 29.), p. 3.
Kiküldött mérnök: Gaál Imre.
A Magyar Nemzeti Szövetség alakuló értekezlete Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 220. sz.(1927. szept. 29.), p. 3.
Posztokkal és a posztokat ellátó személyek felsorolásával.
Uj kántort választott Földeák = = Marosvidék. - 5. évf. 220. sz.(1927. szept. 29.), p. 3.
Horacsek Andor helyére pályázott Kilár Károly és Dehény Kálmán. Utóbbi elnyerte a tisztséget.
Bál Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 221. sz.(1927. szept. 30.), p. 3.
A Földeáki Torna Club rendezésében, a községi nagyvendéglőben.
Egy eddig még fel nem derített borzalmas gyilkosság után kerültek a csontok a földeáki országútra : mondja az előzetes vizsgálat lefolytatása után a szegedi királyi ügyészség = = Marosvidék. - 5. évf. 223. sz.(1927. okt. 2.), p. 2.
Egyéb kulcsszó: büntető peres eljárások
Bál Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 223. sz.(1927. okt. 2.), p. 3.
A Földeáki Torna Club rendezésében a községi nagyvendéglőben.
A földeáki új kántor = = Marosvidék. - 5. évf. 223. sz.(1927. okt. 2.), p. 4.
Dehény Kálmánt csak ideiglenesen választották meg.
Október hat Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 228. sz.(1927. okt. 8.), p. 3.
Gyászmise a templomban, a falu elöljáróságának és népének részvételével.
Egyéb kulcsszavak: Aradi vértanúk emléknapja; istentisztelet
A földeáki gazdálkodó ifjúság ... = = Marosvidék. - 5. évf. 233. sz.(1927. okt. 14.), p. 3.
Bált rendez, fővédnökök: Návay Andorné, Návay László.
A Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület ... = = Marosvidék. - 5. évf. 233. sz.(1927. okt. 14.), p. 3.
A nagyvendéglőben táncmulatságot rendeznek. - Ua. = = Marosvidék. - 5. évf. 235. sz.(1927. okt. 16.), p. 3.
A Magyar Nemzeti Szövetség gyűlése Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 240. sz.(1927. okt. 22.), p. 2.
A cikkben Mátyás Béla plébános és Lukács István főjegyző.
Földrengés Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 240. sz.(1927. okt. 22.), p. 2.
1927. október 20-án 16.45-kor földrengést észleltek, 1 mp-ig tartott, kár nem keletkezett.
A földeáki bál győztesei = = Marosvidék. - 5. évf. 242. sz.(1927. okt. 25.), p. 4.
A tűzoltóbálban szépségversenyt rendeztek. Díjazottak: Rácz Etelka és Ménesi György. A zsűritagok (a falu elöljárói, postai dolgozók stb.) név szerint említve.
Harangszentelés Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 243. sz.(1927. okt. 26.), p. 1.
A református közösség egy 102 és egy 145 kilogrammos harangot kap a makói egyháztól. A cikkben Csathó ref. tanító és Harsányi esperes.
Negyvennyolc pengős haszonbér Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 243. sz.(1927. okt. 26.), p. 3.
Földügyek.
Nem lesz kulturház Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 243. sz.(1927. okt. 26.), p. 3.
Nem fogadta el a kultuszminiszter ajánlatát Földeák elöljárósága. A cikkben Micsák [Márton] tanfelügyelő.
Egyéb kulcsszó: népművelés
A földeáki anyakönyvből = = Marosvidék. - 5. évf. 243. sz.(1927. okt. 26.), p. 3.
Csillag Sándort jegyzővé választotta és melegen ünnepelte Püspöklele : se utja, se vasutja, se hidja nincs Lelének : miért nem lesz híd Tápénál? : megáll a község fejlődése : fedeztető állomást szerveznek Lelén = = Marosvidék. - 5. évf. 244. sz.(1927. okt. 27.), p. 1.
A cikk Földeákot is említi a tervezett Tisza-híddal kapcsolatban.
Könnyen ártézi víz nélkül maradhat Földeák = = Marosvidék. - 5. évf. 244. sz.(1927. okt. 27.), p. 2.
Az egyetlen, templom előtti kút apad. A cikk megemlíti a három, magánkézben lévő kutat is (zárda, malom, állomás). Ménesi György akciót hirdet egy új kút fúrására a Vásártéren.
Harangszentelés Földeákon : Makóról autóbusz indul Földeákra = = Marosvidék. - 5. évf. 246. sz.(1927. okt. 29.), p. 1.
A református ünnepség programja. - Ua.: Harsányi esperes végzi a földeáki harangszentelést : az ünnepség teljes programja : a földeáki ref. egyház régi tanítói : akik áldozatkészségükkel két haranghoz juttatták a kis egyházat = = Marosvidék. - 5. évf. 247. sz.(1927. okt. 30.), p. 2.
Felújul a Dózsa - Diósszilágyi per : harc a földeáki 67 hold földért = = Marosvidék. - 5. évf. 247. sz.(1927. okt. 30.), p. 3.
A Dózsa Ferenc ügyvéd és a Diósszilágyi család közötti földvitáról.
Egyéb kulcsszó: büntető peres eljárások
Orvosi hir = = Marosvidék. - 5. évf. 247. sz.(1927. okt. 30.), p. 3. - (Hirek)
Dr. Németh István állatorvos lakása novembertől a patika mellett, az Ádók-féle házban található.
Harsányi esperes testvéri csókkal üdvözölte Földeák község plébánosát : Földeák község egész közönségének a részvételével folyt le a földeáki református harangszentelés = = Marosvidék. - 5. évf. 248. sz.(1927. nov. 1.), p. 2.
Mátyás Béla köszöntötte Harsányi Pál esperest. Részletes program a résztvevők felsorolásával.
Tűz Igáson = = Marosvidék. - 5. évf. 249. sz.(1927. nov. 3.), p. 2.
Somodi József tanyáján felcsaptak a lángok.
Máv. Autóbuszjárat Hódmezővásárhely, Földeák, Makó és Apátfalva között = = Marosvidék. - 5. évf. 249. sz.(1927. nov. 3.), p. 3.
Tervezet a közlekedés modernizálására.
Elítéltek egy földeáki asszonyt, mert a vasútra ment a tehene = = Marosvidék. - 5. évf. 250. sz.(1927. nov. 4.), p. 3.
Dr. Török járásbíró büntetést szabott ki Bakos Lászlónéra.
Egyéb kulcsszó: büntető peres eljárások; szarvasmarha
Földeáki ügyet tárgyal az OFB = = Marosvidék. - 5. évf. 255. sz.(1927. nov. 10.), p. 3.
Országos Földrendező Bizottság földeáki esetet vizsgál.
18 darab fát kitörtek a földeáki legények = = Marosvidék. - 5. évf. 255. sz.(1927. nov. 10.), p. 4.
Gallyas András, Gardi János, Gardi József, Berényi Mátyás tanyai fiatalok esete.
Uj hit bontogatja szárnyait Földeákon : földeáki szombatosok különös ellenkezése a hatóságokkal = = Marosvidék. - 5. évf. 257. sz.(1927. nov. 12.), p. 2.
Egyéb kulcsszó: adventisták
A makói vásárban = = Marosvidék. - 5. évf. 257. sz.(1927. nov. 12.), p. 3.
Joó Sándor földeáki rőföskereskedő hirdetése.
A szelíd szó erejével és a törvény szigorúságával szívós harcot folytatnak a földeáki szombatisták : előbb Tarnay alispánhoz, azután a miniszterhez fellebbezték meg Nagy főszolgabíró határozatát : mit mond a főbírói határozat? = = Marosvidék. - 5. évf. 258. sz.(1927. nov. 13.), p. 2.
Egyéb kulcsszó: adventisták
A földeáki közgyűlés jegyzőkönyvéből = = Marosvidék. - 5. évf. 268. sz.(1927. nov. 26.), p. 2.
Négyszáz négyszögöl területet biztosítanak a leventéknek, ahol lőteret alakíthatnak ki. - Óföldeák pusztára telefonállomást szerveznek. - Meszlényi Antal tanítónak hadipótdíjat utalványoznak.
A földeáki anyakönyvből = = Marosvidék. - 5. évf. 269. sz.(1927. nov. 26.), p. 3.
Pulykatolvajt fogtak a földeáki piacon = = Marosvidék. - 5. évf. 269. sz.(1927. nov. 26.), p. 3.
Lopott pulykákat árult a hódmezővásárhelyi Balog Sándor.
Egyéb kulcsszó: lopás
Járlatírás a tanyán = = Marosvidék. - 5. évf. 270. sz.(1927. nov. 27.), p. 3.
Földeákon állatvásár lesz, Rákoson, Csókáson és a "tótkomlós-uti" olvasókörben összeírás.
Egyéb kulcsszavak: állattartás; határ- és településrészek; makói város- és határrészek
Ismeretterjesztő előadások Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 274. sz.(1927. dec. 2.), p. 2.
Földeákon ismeretterjesztő előadásokat rendeznek a tél folyamán. Az óvodában rendezendő előadás-sorozat közreműködői: Mátyás Béla, dr. Herczog Lajos, Sárpátky János, dr. Németh István, Kránitz Imre, dr. Tóth Sándor, Csathó Kálmán, Kilár Károly, Dehény Kálmán. Minden előadást szavalatokkal, színművekkel és a Dalárda műsorával tesznek színesebbé.
András napján = = Marosvidék. - 5. évf. 274. sz.(1927. dec. 2.), p. 3.
A névnapjukat ünneplőket, többek között Bereczky András postamestert köszöntötték Földeákon.
Júliusban töltik be a földeáki kántori állást = = Marosvidék. - 5. évf. 247. sz.(1927. dec. 2.), p. 4.
A Horacsek András távozásával megüresedett állásra várják a jelentkezőket. A cikk megemlíti Dehény Kálmán esélyességét.
Földeák ünnepe a kormányzó nevenapján = = Marosvidék. - 5. évf. 279. sz.(1927. dec. 8.), p. 3.
Mise és előadások a résztvevők felsorolásával.
Egyéb kulcsszó: istentisztelet
A földeáki vásár = = Marosvidék. - 5. évf. 279. sz.(1927. dec. 8.), p. 4.
Részletes beszámoló állatforgalmi adatokkal.
Egyéb kulcsszó: statisztika
Földeák község búcsúja Horacsek kántortól = = Marosvidék. - 5. évf. 281. sz.(1927. dec. 11.), p. 2.
Mátyás Béla plébános búcsúztatójának közlésével. - Részletes beszámoló.
Egyéb kulcsszó: búcsúzás
Návay Lajos / Zachariás Béla = = Marosvidék. - 5. évf. 284. sz.(1927. dec. 15.), p. 4.
A megemlékező cikksorozat 1. része.
Návay Lajos / Zachariás Béla = = Marosvidék. - 5. évf. 285. sz.(1927. dec. 16.), p. 1-2.
A megemlékező cikksorozat 2. része.
Návay Lajos / Zachariás Béla = = Marosvidék. - 5. évf. 286. sz.(1927. dec. 17.), p. 1.
A megemlékező cikksorozat 3., befejező része.
Lelének újból alapos kilátása van a Lele-tápéi hídhoz = = Marosvidék. - 5. évf. 286. sz.(1927. dec. 17.), p. 2.
A cikk Földeákot is említi.
Új pótadó Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 286. sz.(1927. dec. 17.), p. 3.
Földeák megkapta az engedélyt a nyolc százalékos pótadó kivetésére.
A földeáki anyakönyvből = = Marosvidék. - 5. évf. 286. sz.(1927. dec. 17.), p. 4.
Kulturdélután Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 286. sz.(1927. dec. 17.), p. 4.
A december másodikán beharangozott előadássorozat első előadása: dr. Herczog Lajos: A légy, mint az ember ellensége, Mátyás Béla bevezetőjével. Sárpátky János óföldeáki igazgató Tompa Mihály verséből tart "mozielőadást", fellép a Dalárda, és szavalatok is elhangzanak.
Testisértésért ítéltek el egy földeáki legényt = = Marosvidék. - 5. évf. 287. sz.(1927. dec. 18.), p. 4.
Ádók Pál és testvére, Ferenc bántalmazták Sarnyai Józsefet.
Egyéb kulcsszó: bántalmazás
Pásztorjáték Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 290. sz.(1927. dec. 22.), p. 3.
Rövid beharangozó.
A községi közlegelő létesítésére államigazgatást kér Földeák = = Marosvidék. - 5. évf. 291. sz.(1927. dec. 23.), p. 1.
A Kövecs-féle földek ügyeiről újra.
Közgyűlés Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 293. sz.(1927. dec. 25.), p. 2.
Karácsony János engedélyt kért és kapott, hogy trafikbódét állítson fel a Gizella-malom előtti téren. - Horacsek Andor érdemeit jegyzőkönyvbe foglalják. - A magyarcsanádi templom építésének támogatási ügye.
Wolfingerék perrel kényszerítik Návay Andornét az óföldeáki Návay-kastély átadására = = Marosvidék. - 5. évf. 293. sz.(1927. dec. 25.), p. 3.
Óföldeák népe kiáll Návay Andorné mellett.
Karácsonyi ajándékok és előadások Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 293. sz.(1927. dec. 25.), p. 4.
Az óvodában pásztorjátékot adnak elő. Óföldeákon Návay Andorné harminchét szegény gyermeknek ajándékot adományoz.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Pályázati hirdetmény = = Marosvidék. - 5. évf. 293. sz.(1927. dec. 25.), p. 7.
Nagy Gyula főszolgabíró szülésznői állást pályáztat Földeákra. Javadalmazás és elvárások a hirdetményben.
István napján = = Marosvidék. - 5. évf. 296. sz.(1927. dec. 30.), p. 3.
Lukács István főjegyzőt köszöntötték Földeákon.
Jótékonycélú bál Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 296. sz.(1927. dec. 30.), p. 3.
Vízkereszt napján összejövetelt rendeznek, a bevételt szegény sorsú gyermekek felruházására fordítják.
Szilveszter Földeákon = = Marosvidék. - 5. évf. 296. sz.(1927. dec. 31.), p. 3.
A nagyvendéglőben Szakáll Zoltán színigazgató és társulata földeáki műkedvelőkkel lép fel. Zene: Kurunczi János és zenekara. Nagy József vendéglős várja a vendégeket.

 

« 1926
Kezdőlap
1928 »