« 1927
Kezdőlap
1929 »

1928

Boldog Ujévet kívánnak = = Marosvidék. - 6. évf. 1. sz.(1928. jan. 1.), p. 4., 8.
Földeákról 72 kisiparos, szolgáltató, mester felsorolásával, többek között: Vass István borbély és fodrász, Vízhányó János sertéskereskedő, Varga Gábor hagyma- és sertéskereskedő, Vass Gyula mészáros- és hentessegéd, Vetró István kertész, özv. Wéber Jánosné kereskedő és vendéglős, Zseliszki József cipészmester, Takács Mátyás és Bern Albert borbély és fodrász, Selmeczi Béla és Lajos kovácsmesterek, Horváth László asztalos és temetkezési vállalkozó.
Návay Aranka örök időre biztosította az óföldeáki templom és paplak fennállását = = Marosvidék. - 6. évf. 2. sz.(1928. jan. 3.), p. 2.
Írás a Návay család korábbi és újabb adományairól.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság; plébánia
Földeák gyomra = = Marosvidék. - 6. évf. 3. sz.(1928. jan. 4.), p. 1.
Éves statisztikai kimutatás. Vágások száma és szeszesital-fogyasztási adatok.
Egyéb kulcsszó: italozás
A vármegye tizenöt községében emelkedett a pótadó kulcsa : Elek és Nagybánhegyes tullépik az 50 százalékos határt : Tarnay alispán a szigorú tél hatásairól s a községek fizetési nehézségeiről = = Marosvidék. - 6. évf. 12. sz.(1928. jan. 15.), p. 2.
Földeák pótadója nyolc százalékkal emelkedett.
Kulturest Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 13. sz.(1928. jan. 17.), p. 4.
Az 1927. december másodikán beharangozott előadássorozat második előadása: dr. Németh István állatorvos "Rothermere lord eddigi eredményeiről" [Rothermere, Harold Harmsworth (1868-1940) brit sajtómágnás és politikus, a magyar revíziós törekvések támogatója.] Egyéb program, részleletes ismertető.
A földeáki anyakönyvből = = Marosvidék. - 6. évf. 14. sz.(1928. jan. 18.), p. 4.
Mennyivel járulnak hozzá a vármegye községei a vármegye fenntartásához = = Marosvidék. - 6. évf. 14. sz.(1928. jan. 22.), p. 2.
Megyei, köztük földeáki adatokkal.
Földeáki panaszos levél a tanyai kézbesítésekről = = Marosvidék. - 6. évf. 18. sz.(1928. jan. 22.), p. 4.
A tanyákon 5-6 nap késéssel kapják meg a leveleket a lakosok.
Gazdaasszony és cseléd háborúsága két sebesüléssel Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 28. sz.(1928. febr. 4.), p. 4.
Sarnyai Julianna, Bugyi Antalné Rakonczai Anna korcsmárosné, Bugyi Antal és Sarnyai Mihály esete.
Egyéb kulcsszó: szerelmi eset
Leventebál Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 28. sz.(1928. febr. 4.), p. 4.
A községi nagyvendéglőben táncmulatságot rendeznek.
Népszerű tudományos előadás Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 29. sz.(1928. febr. 5.), p. 4.
Az 1927. december másodikán beharangozott előadássorozat harmadik előadása.
Eltünt egy cipészinas Földeákról = = Marosvidék. - 6. évf. 31. sz.(1928. febr. 8.), p. 4.
Lévai Sándor, Szalma János cipészmester tanítványa.
Egyéb kulcsszó: eltűnt személy
Gazdaasszony és cseléd háborúsága Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 40. sz.(1928. febr. 18.), p. 3.
Sarnyai Julianna, Bugyi Antalné Rakonczai Anna korcsmárosné, Bugyi Antal és Sarnyai Mihály esetéről újra.
Vásár Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 40. sz.(1928. febr. 18.), p. 4.
A faluban Mátyás-napi vásárt tartanak.
A földeáki anyakönyvből = = Marosvidék. - 6. évf. 40. sz.(1928. febr. 18.), p. 4.
Jelmezes bál Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 41. sz.(1928. febr. 19.), p. 4.
Az Iparos Kör szervezésében, Szakáll Zoltán előadásával bált rendeznek: ".rengeteg tréfa, regény, a megjelentek verses névsora." A cikk megemlíti a Szakáll Zoltán által szerkesztett Iparos Báli Híradó c. kiadványt is.
Egy földeáki legény virtuskodása a rákosi csárdában = = Marosvidék. - 6. évf. 42. sz.(1928. febr. 21.), p. 2.
A cikkben: Sarnyai István, Joó Sándor, Gera Sándor és Török járásbíró.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek; makói város -és határrészek
Az utolsó műsoros est Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 48. sz.(1928. febr. 28.), p. 2.
Az 1927. december másodikán beharangozott előadássorozat záró estjének beszámolója, programmal, résztvevőkkel. Csathó Kálmán rendezésében a falu fiataljai Török Rezső "A narancs" c. parasztkomédiáját adták elő. A cikk kiemeli Nádasdi Mihály és Bugyi Juliska alakítását. Dr. Tóth Sándor orvos "Hogyan védekezzünk a tüdővész ellen" címmel tartott ismeretterjesztő előadást. Fellépett a Dalárda, verset mondott Kránitz Imre segédlelkész és Kilár Károly tanító.
Egyéb kulcsszó: járványok; műkedvelő előadások
A földeáki országos állatvásárra . = = Marosvidék. - 6. évf. 48. sz.(1928. febr. 28.), p. 2.
Beszámoló a gyengén sikerült vásárról, adatokkal.
Egyéb kulcsszó: statisztika
A körorvosok köszönete Mátyás Béla plébánosnak = = Marosvidék. - 6. évf. 48. sz.(1928. febr. 28.), p. 3.
Mátyás Béla a minisztériumban kezdeményezte az orvosok utazási kedvezményének biztosítását.
Földeák képviselteti magát a Faluszövetség kongresszusán = = Marosvidék. - 6. évf. 48. sz.(1928. febr. 28.), p. 3.
A budapesti értekezleten dr. Németh István állatorvos képviseli a községet.
Céllövő egylet Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 48. sz.(1928. febr. 28.), p. 4.
Beszámoló az új egylet megalakulásáról, nevekkel és a tisztségek felsorolásával.
Elítélték a földeáki fatördelő legényeket = = Marosvidék. - 6. évf. 53. sz.(1928. márc. 4.), p. 2.
Gallyas András, Gardi (a cikkben hibásan Gajdi) János és József, Berényi Mátyás tanyai fiatalok esetéről újra.
A földeáki anyakönyvből = = Marosvidék. - 6. évf. 54. sz.(1928. márc. 7.), p. 3.
Zenészvizsga Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 59. sz.(1928. márc. 11.), p. 3.
A földeáki nagyvendéglőben Kurunczi János zeneművész ének-és zenevizsgát tartott. A vizsgán Tóth János és Dabiss Lajos földeáki zenészek kifogástalanul megfeleltek, és vizsgabizonyítványt nyertek.
Március idusa Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 59. sz.(1928. márc. 11.), p. 4.
Napi program. A cikkben Kilár Károly, Mátyás Béla, Dehény Kálmán és a Dalárda.
A földeáki Iparoskör márciusi ünnepélye = = Marosvidék. - 6. évf. 60. sz.(1928. márc. 13.), p. 3.
Program. A cikkben: vitéz Gardi (a cikkben hibásan Gardy) István, Dehény Kálmán, Kránitz Imre (a cikkben hibásan Béla) segédlelkész és Mészáros Rózsika.
Márciusi ünnepségek Makón és a vidéken = = Marosvidék. - 6. évf. 62. sz.(1928. márc. 15.), p. 6.
A cikk a földeáki ünnepségekről is beszámol.
Haszonállatok Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 66. sz.(1928. márc. 21.), p. 3.
Földeák község állatállománya darabszám szerint, az előző évi adatokkal összevetve.
Egyéb kulcsszó: statisztika
A csanádmegyei március 15-iki ünnepségekről általában = = Marosvidék. - 6. évf. 66. sz.(1928. márc. 21.), p. 3.
A cikkben vitéz Molnár Dezső levente főoktató, Tamasi Imre leventeoktató, Mátyás Béla plébános, Mészáros Rózsika és Dehény Kálmán.
Tiz csanádmegyei községben betiltotta az alispán az állatpiacot : nem válik be a makói állatvásár uj rendje : a mai vásár = = Marosvidék. - 6. évf. 70. sz.(1928. márc. 25.), p. 1.
Földeákon sincsenek biztosítva az állat-egészségügyi törvényben megszabott feltételek.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok; állattartás
A földeáki szivgárdisták mükedvelő előadása = = Marosvidék. - 6. évf. 70. sz.(1928. márc. 28.), p. 3.
Az iskolanővérek vezetésével fiatalok előadják Bangha Béla "Pontiólia" (a cikkben hibásan Pontióla) c. bibliai színművét, ókort idéző jelmezben. Szereplők: Gáliczki Ilonka, Wéber Magdolna, ifj. Bugyi Juliska, Mészáros Rózsika, Mészáros Pannika, Bakacsi Matildka és Bánszki Alica.
Műkedvelő előadás Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 75. sz.(1928. márc. 31.), p. 3.
A FTC szervezésében, Csathó Kálmán rendezésében Gárdonyi Géza "A bor" című népszínművét adják elő. Szereplők: Mészáros Pannika, Mészáros Bözsike, Bugyi Juliska, Bakacsi Matildka, Kiss Esztike, Nádasdi Mihály, Bálint László, Nagypál Árpád, Vízhányó Lajos, Ádók János, Bugyi Dezső. - Ua. rövidített tartalommal: Műkedvelő előadás Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 81. sz.(1928. ápr. 8.), p. 3.
Tűz Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 81. sz.(1928. ápr. 8.), p. 3.
Rakonczai József 124. sz. tanyáján szalmakazlak égtek.
Földeáki TC = = Marosvidék. - 6. évf. 82. sz.(1928. ápr. 11.), p. 3. - (Húsvéti mérkőzések)
Az FTC a hódmezővásárhelyi "Bercsényi" egyesület csapatával játszott. - Beszámoló góllövőkkel.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Földeákon nagy bonyodalmat okozott a Vásártér bekerítésére vonatkozó rendelet = = Marosvidék. - 6. évf. 85. sz.(1928. ápr. 14.), p. 3.
A miniszteri utasítás ellehetetlenítené a Vásártér átjárhatóságát, a levente gyakorlótér működését. Mátyás Béla és Lukács főjegyző az alispánhoz fordul segítségért.
Vitézi bál Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 86. sz.(1928. ápr. 15.), p. 3.
Vitéz Molnár Dezső rendezésében bált rendeztek. - Beszámoló a táncosok felsorolásával. Tánctanár: Raffai Béla.
A Földeáki Torna Club műkedvelője = = Marosvidék. - 6. évf. 86. sz.(1928. ápr. 15.), p. 3.
A földeáki focisták "A bor" c. népszínművet adták elő Csathó Kálmán vezetésével. A cikk felsorolja a szereplőket és kiemeli a maszkírozást "utolérhetetlen ügyességgel" végző Szakács Mihályt.
Egyéb kulcsszó: műkedvelő előadások
Földeákról = = Marosvidék. - 6. évf. 87. sz.(1928. ápr. 17.), p. 4.
AZ FTC csapata a HTV csapatával játszott. - Beszámoló góllövőkkel.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A Rákosi-uton embert ölt egy halál-motorbicikli : ifju Horthy volt gépe, amely megölt egy asszonyt s amelynek második gazdája repülőgépszerencsétlenség áldozata lett, most megölte Szabó Kálmán földeáki gépészt : Borbás Imre és Szabó Kálmán halálversenye a Rákosi uton : sulyos sérülésével kórházban ápolják Borbás Imrét = = Marosvidék. - 6. évf. 90. sz.(1928. ápr. 20.), p. 2.
Részletes beszámoló, melyből a motorkerékpár történetét is megtudhatjuk.
Egyéb kulcsszó: balesetek; határ- és településrészek; makói város- és határrészek
Öngyilkos lett Návay Andorné hü cselédje: ki nem tudott elszakadni Óföldeáktól = = Marosvidék. - 6. évf. 92. sz.(1928. ápr. 22.), p. 3.
Papesch Péter urasági szobainas szíven lőtte magát Návay Andorné vadászfegyverével.
Egyéb kulcsszó: búcsúzás; fegyverek
A balszerencse ismét pontot vett el az MTK-tól : magas nivoju, grandiózus küzdelmet vívott a két bajnokaspiráns : Zrinyi KAC-MTK 2:2 (1:0) : fényes győzelem a cseh-magyar mérkőzésen : Vass miniszter buzdító beszéde a magyar csapathoz : a földeáki és battonyai csapat mérkőzése = = Marosvidék. - 6. évf. 93. sz.(1928. ápr. 24.), p. 3.
Az FTC az MTK-val játszott. - Beszámoló. [Vass József (1877-1930) népjóléti- és munkaügyi miniszter]
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Eladó ház = = Marosvidék. - 6. évf. 94. sz.(1928. ápr. 25.), p. 3.
Földeákon a Szent László tér torkolatában (286. sz.) a jelenlegi községi orvosi lakás eladó. Érdeklődni lehet: ifj. Kakuja Imrénél, tanya 54., Utánközlése: = = Marosvidék. - 6. évf. 98. sz.(1928. ápr. 29.), p. 6.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Vásár Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 98. sz.(1928. ápr. 29.), p. 3.
A május negyedikén esedékes vásár beharangozója.
Návay Andorné bucsuja Óföldeáktól = = Marosvidék. - 6. évf. 98. sz.(1928. ápr. 29.), p. 4.
Wolfinger Frigyes, a makói mezőgazdasági részvénytársaság elnöke, a Návay-földek egy részének bérlője, 10 évre birtokba veszi a földek mellett a kastélyt is. Návay Andorné Budapestre költözik. A lakosság búcsúünnepséget rendezett műsorszámokkal, lampionos, fáklyás felvonulással.
Egyéb kulcsszó: búcsúzás
Rakonczai János hadat üzent a vadházasságnak = = Marosvidék. - 6. évf. 98. sz.(1928. ápr. 29.), p. 4.
Írás a földeáki születésű segédlelkész cikkéről, mely a Zalavármegye c. lapban jelent meg.
Megható bucsut vett Návay Andornétól Ó-földeák népe = = Marosvidék. - 6. évf. 108. sz.(1928. máj. 5.), p. 1-2.
Beszámoló az ünnepélyes búcsúzásról.
Átszervezés előtt állnak a lelei és földeáki református egyházak = = Marosvidék. - 6. évf. 103. sz.(1928. máj. 6.), p. 2.
Földeákon nincs önálló református egyház, sem református lelkész.
Doktorrá avattak egy földeáki gazdafiut : Antal Mihály és Sándor Rozália fiát, Antal Mihály-t a szegedi egyetemen a jogtudományok doktorává avatták = = Marosvidék. - 6. évf. 103. sz.(1928. máj. 6.), p. 3.
Egyéb kulcsszó: doktoravatás
Urbanics Kálmán beszámolója Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 108. sz.(1928. máj. 12.), p. 3.
A községháza udvarán országgyűlési-képviselői beszámolót hallgathattak az érdeklődők.
Mükedvelő előadás Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 108. sz.(1928. máj. 12.), p. 3.
A Polgári Kör Csathó Kálmán rendezésében bemutatja Csepreghy Ferenc "Sárga csikó" c. darabját.
Makóé a futballbajnokság! : remek játékkal 1:0 (0:0) ra győzött az MTK Szegeden : háromszáz makói az MTK sorsdöntő mérkőzésén = = Marosvidék. - 6. évf. 110. sz.(1928. máj. 15.), p. 3.
Sporthírek, a Földeák-Kiszombor mérkőzés beszámolójával.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
"Isten vigasztalja, vegye oltalmába és őrizze életét, szegény Kálmánom" : ígéretesen szép és gazdag életét eldobta magától a földeáki református tanító felesége = = Marosvidék. - 6. évf. 112. sz.(1928. máj. 17.), p. 2.
Csathó Kálmán felesége, Nagy Erzsébet fejbe lőtte magát egy Frommer pisztollyal. Ugyanez anyakönyvi hírekben: = = Marosvidék. - 6. évf. 126. sz.(1928. jún. 5.), p. 4.
Egyéb kulcsszó: fegyverek; öngyilkosság
Az apátfalvai Luczó rekordot állított fel a csalásokban = = Marosvidék. - 6. évf. 118. sz.(1928. máj. 25.), p. 4.
Földeákon is kicsalt kisebb összegeket.
A Földeáki Polgári Olvasókör javára = = Marosvidék. - 6. évf. 125.sz.(1928. jún. 3.), p. 3.
Újra előadták a "Sárga csikó" c. népszínművet.
Egyéb kulcsszó: műkedvelő előadások
Dalestély Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 125. sz.(1928. jún. 3.), p. 4.
Dehény Kálmán rendezésében a Dalárda fellépésével dalestélyt rendeztek. Részletes program, előadások szereplőkkel.
A földeáki tűzoltók népünnepélye és táncmulatsága = = Marosvidék. - 6. évf. 125. sz.(1928. jún. 3.), p. 4.
Beszámoló a tűzijátékkal végződő dús programról, a felülfizetők felsorolásával.
A földeáki templomot ... = = Marosvidék. - 6. évf. 125. sz.(1928. jún. 3.), p. 4.
A katolikus templomra villámhárítót szereltek, a toronyórát újra üzembe helyezték.
A földeáki anyakönyvből = = Marosvidék. - 6. évf. 126. sz.(1928. jún. 5.), p. 4.
Nem lehet eredményesen dolgozni Csanád-Arad-Torontálvármegye óvodáiban : szomoru statisztika a csanád-arad-torontálmegyei kisdedovódák köréből : 200-nál több növendék egy ovódában : a tömeges nevelés hátrányai = = Marosvidék. - 6. évf. 129. sz.(1928. jún. 9.), p. 1-2.
A cikk Földeákot is említi, ahol az óvodában több mint 100 gyermeket nevelnek.
Szabadságon = = Marosvidék. - 6. évf. 129. sz.(1928. jún. 9.), p. 3.
Lukács Istvánt, Földeák község főjegyzőjét szabadsága idején Felberbauer Pál adóügyi jegyző helyettesíti.
Mérkőzés Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 129. sz.(1928. jún. 9.), p. 3.
Az FTC a Bőrmunkások Sportegyesülete (volt Törekvés) csapatával játszott.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Julius hó 20-án töltik be a földeáki kántori állást = = Marosvidék. - 6. évf. 133. sz.(1928. jún. 14.), p. 3.
Horacsek Andor megüresedett állására pályázhatnak az érdeklődők.
Egy földeáki gazda megvadult lova = = Marosvidék. - 6. évf. 139. sz.(1928. jún. 21.), p. 3.
Bajusz Lajos földeáki gazda lova a piacon megvadult, özv. Nagy Mihályné súlyosan megsebesült.
Egyéb kulcsszó: balesetek
A földeáki bucsu = = Marosvidék. - 6. évf. 142. sz.(1928. jún. 24.), p. 3.
Dehény Kálmán vezetésével a Dalárda dal- és zenedélutánt tart az Eötvös iskola udvarán, este 8-tól táncmulatság várja az érdeklődőket.
Rózsa király és királyné ünnepség Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 142. sz.(1928. jún. 24.), p. 3.
Program az ünnepség történetének rövid ismertetésével. A cikk Oltványi Pálról, az ünnepség meghonosítójáról is megemlékezik.
Körzeti leventeverseny Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 142. sz.(1928. jún. 24.), p. 3.
Részletes program.
A földeáki TC mérkőzése az MTK kombinált csapatával = = Marosvidék. - 6. évf. 148. sz.(1928. júl. 3.), p. 4.
Részletes beszámoló.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Több selyemhernyótenyésztő több gubót szolgáltatott be ebben az évben Makón, mint az elmult évben : Földeák és Kövegy vezet a tenyésztésben : ezután kétszer aratnak a tenyésztők = = Marosvidék. - 6. évf. 153. sz.(1928. júl. 8.), p. 2.
A cikkben a földeáki "Ádók mintatenyészet".
Gazdag iskolaalapítványhoz jutott Földeák község : Gilinger Pál és neje alapítványa az iskolák és szegények számára = = Marosvidék. - 6. évf. 158. sz.(1928. júl. 14.), p. 2.
A házaspár házat és földet hagyományozott Földeák javára.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Csecsemővédő intézetet szervez Földeák község = = Marosvidék. - 6. évf. 158. sz.(1928. júl. 14.), p. 4.
A cikkben: Mátyás Béla plébános, dr. Herczog Lajos községi orvos.
Egyéb kulcsszó: csecsemővédelem
Kibővítik a földeáki irgalmas nővérek iskoláját = = Marosvidék. - 6. évf. 159. sz.(1928. júl. 15.), p. 4.
Kevés a hely az iskolában, a földeáki irgalmas nővérek már saját lakosztályuk egy részét is átengedték az oktatásnak. A cikkben: Urbanics képviselő, Micsák Márton tanfelügyelő és Péterffy Andor műszaki főtanácsos.
Földeák államsegélye = = Marosvidék. - 6. évf. 163. sz.(1928. júl. 20.), p. 3.
A földművelési miniszter Földeák község részére 2100 pengő államsegélyt folyósított.
A falusi tréfa áldozata lett egy földeáki leány = = Marosvidék. - 6. évf. 168. sz.(1928. júl. 26.), p. 2.
A Paku mészároséknál szolgáló ijedős természetű Szabó Erzsébetet újfent úgy megijesztették, hogy mentőt kellett hívni.
Pályázatok = = Néptanítók Lapja. - 61. évf. 29/30. sz. (1928. aug. 1.), p. 30.
A földeáki katolikus iskolaszék pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Részletes leírás a javadalmazásról, a tanítói lakásról, földről, adózásról, illetve a várható feladatokról.
Egyéb kulcsszó: tanítói adók
Orvosi hír Földeákról = = Marosvidék. - 6. évf. 173. sz.(1928. aug. 1.), p. 3.
Dr. Herczog Lajost szabadsága alatt dr. Tóth Sándor munkásbiztosító pénztári orvos helyettesíti.
A földeáki anyakönyvből = = Marosvidék. - 6. évf. 173. sz.(1928. aug. 1.), p. 3.
Elítélték a tyuktolvajokat, akik egy féléven át rengeteg lopást követtek el a makói és földeáki tanyákon : egy szökött fegyenc szervezte meg a társaságot = = Marosvidék. - 6. évf. 177. sz.(1928. aug. 5.), p. 3.
A csendőrök a földeáki állomáson elfogták a gyanúsítottakat, miközben épp a vonatra akartak felszállni.
Elhalasztották a földeáki kántorválasztást = = Marosvidék. - 6. évf. 177. sz.(1928. aug. 5.), p. 3.
A cikkből többek között az is kiderül, hogy a kántori állás pályázati kiírása megjelent a Nemzetnevelés, illetve a Néptanítók Lapja c. folyóiratokban is.
Három helyen gyujtogatott vasárnap éjszaka a villám : a palotai határban, a földeáki réten és az apátfalvi határban csapott le a villám = = Marosvidék. - 6. évf. 178. sz.(1928. aug. 7.), p. 2.
Földeákon Szalma Istvánnál (tanya 234.) villámcsapás következtében tűz ütött ki. A tűzoltókon kívül a Návay Géza major személyzete is segített az oltásban.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek
Eladó föld = = Marosvidék. - 6. évf. 179. sz.(1928. aug. 8.), p. 4.
A "Rosszvízi tanyadűlőben ... cseréptetejű tanyaépülettel, kocsiszínnel" föld eladó. Érdeklődni lehet: Hajnal Lajos kovácsnál, Földeák, Ferenc József király utca 453. - Ua. = = Marosvidék. - 6. évf. 181. sz.(1928. aug. 10.), p. 3.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek; hirdetés
A Földeáki Iparos Kör ... = = Marosvidék. - 6. évf. 183. sz.(1928. aug. 12.), p. 3.
Nyári táncmulatságot rendez pénztára javára.
A földeáki kántorválasztás = = Marosvidék. - 6. évf. 183. sz.(1928. aug. 12.), p. 3.
A kántorjelöltek augusztus 26-ig "vasár- és ünnepnapokon" mutatkoznak be.
A földeáki anyakönyvből = = Marosvidék. - 6. évf. 183. sz.(1928. aug. 12.), p. 3.
Eladó föld = = Marosvidék. - 6. évf. 185. sz.(1928. aug. 15.), p. 4.
Halesz [földeáki falu- és határrész], tanya 363.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek; hirdetés
Egy óföldeáki asszony is bejutott a magyar anyák vitézi rendjébe : tízezer sokgyermekes magyar anya közül százat tüntettek ki = = Marosvidék. - 6. évf. 190. sz.(1928. aug. 23.), p. 1.
A 14 gyermekes Molnár Istvánnét is kitüntették Budapesten. A kitüntetéseket "Izabella kir. hercegkisasszony" [valószínűleg Izabella Mária Terézia (1888-1973) főhercegnő] adta át.
A földeáki kántorválasztáshoz = = Marosvidék. - 6. évf. 192. sz.(1928. aug. 25.), p. 1-2.
A javadalmazásról részletesen, az ország minden részéről érkezők névsorával.
Egy földeáki művész sikere Pesten = = Marosvidék. - 6. évf. 193. sz.(1928. aug. 26.), p. 4.
Az Országos Magyar Iparművészeti Iskola kiállításán ifj. Dehény Lajos "okleveles építőipari művész" első díjas lett, és 600 pengős ösztöndíjat kapott Budapesten.
Eladó vagy kiadó föld = = Marosvidék. - 6. évf. 193. sz.(1928. aug. 26.), p. 5.
A karabukai dűlőben, Csonka László, Földeák 453. - Ua. = = Marosvidék. - 6. évf. 199. sz.(1928. szept. 2.), p. 6.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek; hirdetés
A földeáki vásár = = Marosvidék. - 6. évf. 194. sz.(1928. aug. 28.), p. 3.
Földeák község engedélyt kapott egy alkalomra, hogy a miniszteri rendelet ellenére a bekerítetlen Vásártéren tartsa meg az állatvásárt.
Kántorválasztás Földeákon : egyhangúan Dehény Kálmánt választotta ki Földeák község közönsége = = Marosvidék. - 6. évf. 194. sz.(1928. aug. 28.), p. 3.
Részletes beszámoló a délután és az este eseményeiről: meghallgatás, gratulációk, lampionos menet stb. Üdvözlő beszédet mondott a földeáki születésű Bugyi Gyula, volt középiskolai tanár, apátfalvai malomtulajdonos.
Egyéb kulcsszó: felvonulás
Személyi változások a csanádi egyházmegyében = = Marosvidék. - 6. évf. 195. sz.(1928. aug. 29.), p. 2.
Dr. Glattfelder Gyula csanádi megyéspüspök Földeákra helyezte segédlelkészi minőségben Horváth Gyula újmisést.
Gazdasági cseléd kitüntetése Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 195. sz.(1928. aug. 29.), p. 3.
Dombi Mihály gazdasági cselédet a miniszter oklevéllel és 100 pengő jutalommal díjazta, miután több mint huszonöt évet töltött a Návay család szolgálatában.
Eladó föld = = Marosvidék. - 6. évf. 195. sz.(1928. aug. 29.), p. 3.
Érdeklődni lehet: Földeák, Hosszu utca 505.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Vásár Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 196. sz.(1928. aug. 30.), p. 2.
Augusztus 31-én állatvásár, szeptember 1-jén kirakodó vásár kerül megrendezésre.
Előzetes értesítés = = Marosvidék. - 6. évf. 198. sz.(1928. szept. 1.), p. 3.
A földeáki TC barátságos mérkőzéssel egybekötött mulatságra hívja az érdeklődőket. Vendégcsapat a makói Levente Egyesület csapata. - Ua. = = Marosvidék. - 6. évf. 199. sz.(1928. szept. 2.), p. 4.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Színház Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 199. sz.(1928. szept. 2.), p. 4.
Buda Dénes húsztagú társulata a faluban vendégszerepel.
A földeáki vásár = = Marosvidék. - 6. évf. 200. sz.(1928. szept. 4.), p. 2.
Beszámoló a közepes forgalmú vásárról.
Egyéb kulcsszó: statisztika
Tűz Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 200. sz.(1928. szept. 4.), p. 3.
Barta Berényi János, 232. sz. réti tanyája villámcsapás következtében kigyulladt. Részletes beszámoló az oltásról, nevekkel.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek
Leventeoktatót az igási járandókra = = Marosvidék. - 6. évf. 201. sz.(1928. szept. 5.), p. 3.
Igási lakosok kérik a polgármestert, hogy az 1927 óta működő iskolában szervezze meg a leventeoktatást. A leventeköteles igásiak a távolabbi Rákosra járnak oktatásra.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek; makói város -és határrészek
Szerelmi bánatában öngyilkos lett egy földeáki leány = = Marosvidék. - 6. évf. 203. sz.(1928. szept. 7.), p. 2.
Az egyik "vásártéri barakban" eszméletlen állapotban találtak rá a 19 éves Tamasi Mariskára.
Egyéb kulcsszó: szerelmi eset
Fotballmérkőzés és sportbál Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 204. sz.(1928. szept. 8/9.), p. 4.
Az FTC a Makói Levente Egyesület csapatával játszik. Fellép a makói leventék 30 tagú zenekara, a nagyvendéglőben táncmulatságot rendeznek.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Szülésznő választás Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 205. sz.(1928. szept. 11.), p. 3.
Óföldeákon Szabó Jánosné Papp Eszter lett a helyettes szülésznő.
Fotball mérkőzés és sportbál Földeákon : a makói leventezenekar sikere = = Marosvidék. - 6. évf. 205. sz.(1928. szept. 11.), p. 4.
Beszámoló az FTC mérkőzéséről és a programokról, köztük a bálról, a felülfizetők felsorolásával.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Elkészült a vármegyei virilisek névjegyzék tervezete = = Marosvidék. - 6. évf. 206. sz.(1928. szept. 12.), p. 1-2.
Földeáki adózók is, számadatokkal.
Eltünt egy földeáki gyerek = = Marosvidék. - 6. évf. 208. sz.(1928. szept. 14.), p. 3.
Kurunczi János, Földeák 274. sz. alatti 14 éves lakos eltűnt. - Ua. = = Marosvidék. - 6. évf. 209. sz.(1928. szept. 15.), p. 3.
Eltünt egy földeáki asszony = = Marosvidék. - 6. évf. 210. sz.(1928. szept. 16.), p. 3.
Rakonczai Tamásné Szabó Rozália (tanya 105.) ismeretlen helyre távozott.
Egyéb kulcsszó: eltűnt személy
Tűzoltóbál Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 216. sz.(1928. szept. 23.), p. 4.
Rövid beharangozó a községi nagyvendéglőben rendezendő mulatságról.
Ragadós állatbetegségek a vármegye területén = = Marosvidék. - 6. évf. 225. sz.(1928. okt. 4.), p. 3.
Földeákon sertéspestis megbetegedéseket észleltek.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Egy tyuk - 4 nap = = Marosvidék. - 6. évf. 226. sz.(1928. okt. 5.), p. 3.
A tyúklopási esetet Szadler járásbíró vizsgálja.
Két uj ártézi kutat furat Földeák = = Marosvidék. - 6. évf. 228. sz.(1928. okt. 7.), p. 3.
Az egyiket a Vásártéren, a másikat a Csendőrlaktanya közelében fúratja a község. A község központjában lévő harminchárom éves kút már alig csöpögteti a vizet.
Október 6. Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 228. sz.(1928. okt. 7.), p. 8.
Gyászistentiszteletet tartottak a falu elöljárósága és polgárai részvételével.
Egyéb kulcsszavak: Aradi vértanúk emléknapja
Főjegyzőt választ Földeák = = Marosvidék. - 6. évf. 235. sz.(1928. okt. 16.), p. 3.
Lukács főjegyző nyugdíjba vonul, a megüresedő posztra a legesélyesebb jelölt Tausch Árpád királyhegyesi főjegyző.
Lukács főjegyzőtől ma bucsuzik Földeák község = = Marosvidék. - 6. évf. 240. sz.(1928. okt. 21.), p. 4.
A huszonöt év szolgálat után búcsúzó főjegyzőt köszönti Földeák lakossága.
Egyéb kulcsszó: búcsúzás
Eladó sertések és kiadó föld = = Marosvidék. - 6. évf. 240. sz.(1928. okt. 21.), p. 6.
Markó testvérek, tanya 246.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Lukács István főjegyzőtől vasárnap bucsuzott el Földeák népe = = Marosvidék. - 6. évf. 241. sz.(1928. okt. 23.), p. 2.
Részletes beszámoló a nap eseményeiről. A cikkben: Nagy Gyula főszolgabíró, Mátyás Béla plébános, Urbanics Kálmán országgyűlési képviselő, Tarnay Ivor alispán, Issekutz Béla szolgabíró és Apátfalva főjegyzője: Lukács Béla.
Egyéb kulcsszó: búcsúzás
Egy mezőhegyesi tisztviselő hirtelen halála Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 242. sz.(1928. okt. 24.), p. 2.
A Wéber Jánosné kocsmájában szállást kérő váci illetőségű, mezőhegyesi alkalmazásban lévő Olcsvay Zsolt, aki barátját, Mandel Dezső vasúti tisztviselőt jött meglátogatni a faluba, holtan esett össze. Bár a cikk a temetés időpontját is ismerteti, később mégis elszállították a szerencsétlenül járt embert Földeákról.
Talált jószágok Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 242. sz.(1928. okt. 24.), p. 3.
Négy juh átvehető a községházánál.
A teherautó versenyre kelt a Makó-vásárhelyi vonattal és életveszélyes sérülést szenvedett egy földeáki ember = = Marosvidék. - 6. évf. 242. sz.(1928. okt. 24.), p. 3.
A száguldozó teherautó az útjavítók közé szaladt, Molnár István földeáki napszámost kórházba szállították.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Tűzoltóbál Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 242. sz.(1928. okt. 24.), p. 3.
Rövid beharangozó a községi nagyvendéglőben rendezendő mulatságról.
A földeáki vásárteret . = = Marosvidék. - 6. évf. 242. sz.(1928. okt. 24.), p. 3.
A cikkben Mátyás Béla plébános és Lukács István főjegyző.A miniszteri rendeletnek megfelelően a község elöljárósága a Vásárteret bekerítette, így nincs akadálya, hogy minden hétfőn "sertéspiacot" tartsanak.
Vácra szállítják Olcsvay Zsolt holttestét = = Marosvidék. - 6. évf. 243. sz.(1928. okt. 25.), p. 4.
Jegyzőt választ ma Királyhegyes = = Marosvidék. - 6. évf. 249. sz.(1928. nov. 3.), p. 1.
Tausch Árpád földeáki megválasztásával megüresedett hely betöltésének legesélyesebb jelöltje Bajusz Gyula földeáki segédjegyző.
Gazdabál Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 250. sz.(1928. nov. 4.), p. 3.
A gazdalegények a bál bevételét a földeáki levente zenekar felszerelésének javítására ajánlják fel.
Jegyzőt választott Királyhegyes község = = Marosvidék. - 6. évf. 250. sz.(1928. nov. 4.), p. 3.
Bajusz Gyula földeáki segédjegyző személyében új jegyzője van Királyhegyesnek.
A földeáki anyakönyvbe . = = Marosvidék. - 6. évf. 251. sz.(1928. nov. 6.), p. 3.
A csanádmegyei községek életéből = = Marosvidék. - 6. évf. 256. sz.(1928. nov. 11.), p. 1.
Tarnay alispán jelentése. A cikk többek között említést tesz a Vásártér-levente gyakorlótér ügyről is.
Kedélyes utazás Makó-Hódmezővásárhely között = = Marosvidék. - 6. évf. 256. sz.(1928. nov. 11.), p. 3.
Ironikus írás a vasúti utazás viszontagságairól. Földeák község nincs említve.
Ál-tánctanító hamis oklevéllel működött Földeákon és Apátfalván = = Marosvidék. - 6. évf. 256. sz.(1928. nov. 11.), p. 4.
Marittyák Bélát (valódi nevén Szabó Kálmánt) Raffay Béla földeáki tánctanító csaláson ért.
Orvosi hír = = Marosvidék. - 6. évf. 251. sz.(1928. nov. 17.), p. 3.
"Dr. Papp Andor orvos Földeák községben megtelepedett és orvosi rendelését megkezdte".
A földeáki dalárda . = = Marosvidék. - 6. évf. 262. sz.(1928. nov. 18.), p. 3.
A Dalárda táncmulatságot rendez "felszerelése javítására".
Községi képviselőválasztás Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 265. sz.(1928. nov. 22.), p. 3.
Megválasztott képviselők az első kerületben: Horváth Mihály 403. sz. ház, Sípos István 256. sz., Sándor István 107. sz., Hoffelner Sándor 321. sz., vitéz Gardi István 694. sz. Póttagok: Tóth Ferenc 401. sz., Tamasi Imre asztalos, Ádók László 264. sz. A második kerületben: Horváth János korcsmáros, Sípos József tanya 4. sz., Bakos István tanya 121. sz., Horváth Antal 87. sz., Bajki Márton malmos. Póttagok: Ferenczi István 88. sz., Almási Ferenc 74. sz. és Antal Béla építőmester.
Földeák község házhelyrendezési ügye = = Marosvidék. - 6. évf. 266. sz.(1928. nov. 23.), p. 4.
Az Országos Földrendező Bizottság földeáki ügyeket tárgyal.
Vásár Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 271. sz.(1928. nov. 29.), p. 3.
December 7-én állat-, 8-án kirakodóvásárt rendeznek.
A Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesületet . = = Marosvidék. - 6. évf. 285. sz.(1928. dec. 16.), p. 3.
Teljesen újraszervezik az egyesületet. Bereczky Endre postamester-tűzoltóparancsnok várja az új tagok jelentkezését.
Életveszélyes bicskázás Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 285. sz.(1928. dec. 16.), p. 4.
Óföldeákon Károlyi István csősz és Kádár András számadó kanász egymásnak estek.
A földeáki vásár = = Marosvidék. - 6. évf. 285. sz.(1928. dec. 16.), p. 4.
Beszámoló a "lanyha" forgalmú vásárról.
A karácsonyi istentiszteletek sorrendje Makón = = Marosvidék. - 6. évf. 292. sz.(1928. dec. 25.), p. 2.
Földeákon Szirbik Sándor prédikál és úrvacsorát oszt.
Földeákon a farsang első bálját . = = Marosvidék. - 6. évf. 292. sz.(1928. dec. 25.), p. 4.
A Földeáki Polgári Olvasó Kör január 6-án táncmulatságot rendez.
Az alkotások és az építő munka jegyében kezdte meg működését Földeák uj jegyzője = = Marosvidék. - 6. évf. 292. sz.(1928. dec. 25.), p. 5.
Tausch Árpád jegyző számos később megvalósult és megvalósulatlan tervéről olvashatunk. Többek között: kút a Vásártérre, piac kikövezése, iskola bővítése, mozgószínház létesítése, faiskola, telefonközpont a tanyákra, Stefánia Anya és Csecsemővédő Intézet földeáki fiókjának megszervezése.

 

« 1927
Kezdőlap
1929 »