« 1928
Kezdőlap
1930 »

1929

Földeákon a farsang első bálját .= = Marosvidék. - 7. évf. 1. sz.(1929. jan. 1.), p. 4.
Beharangozó a Földeáki Polgári Olvasó Kör rendezvényére. - Ua. = = Marosvidék. - 7. évf. 5. sz.(1929. jan. 6.), p. 4.
Földeák .= = Marosvidék. - 7. évf. 1. sz.(1929. jan. 1.), p. 5-6. - (Boldog ujévet)
Kereskedők, szolgáltatók, mesterek jókívánságai az új évre.
Egyéb kulcsszó: iparosok
Évvégi statisztika Földeákról = = Marosvidék. - 7. évf. 3. sz.(1929. jan. 4.), p. 3.
Népességforgalmi és szeszesital-fogyasztási adatok, vágások száma.
Elöljárókat választ Földeák = = Marosvidék. - 7. évf. 6. sz.(1929. jan. 8.), p. 3.
Földeákon elöljáróválasztó közgyűlést tartanak.
Nyilvános telefon Óföldeák és Földeák között = = Marosvidék. - 7. évf. 6. sz.(1929. jan. 8.), p. 3.
A földeáki tanyavilág is kapcsolódik a telefonhálózathoz.
Elöljárókat választott Földeák = = Marosvidék. - 7. évf. 9. sz.(1929. jan. 11.), p. 3.
A megválasztott elöljáróság: Bajusz Mihály bíró, Szabó János törvénybíró, Ádók István közgyám, Ádók Antal és Vass András esküdtek, Sípos János (apja István) pénztárnok, Sípos János (apja Balázs) rendőresküdt, Horváth Antal esküdt.
A földeáki Stefánia Szövetség megalakulásáról = = Marosvidék. - 7. évf. 17. sz.(1929. jan. 20.), p. 2.
Az 1915-ben alakult Országos Stefánia Szövetség fő feladatának a csecsemőhalandóság visszaszorítását tűzte ki célul. A Földeákon felállított 181. sz. védőintézet vezető főorvosa, gyermekorvosa dr. Herczog Lajos, szülészorvosa dr. Papp Andor földeáki magánorvos, a "mozgalom lelke, az anya- és csecsemővédelem lánglelkű apostola Návay Aranka". A rendelő belső berendezésének értéke 3000 pengő.
Egyéb kulcsszó: csecsemővédelem
Felülfizetések Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 34. sz.(1929. febr. 10.), p. 4.
A "ref. ifjúság" táncmulatságán felülfizetők névsora összegekkel.
A földeáki 181. sz. Anya és Csecsemővédő Intézet .= = Marosvidék. - 7. évf. 42. sz.(1929. febr. 20.), p. 3.
A védőintézet a Ferencz József-király utcában, Antal Béla házában, a zárdával szemben működését megkezdte. A cikk közli a rendelési időket is.
Gazdasági szakelőadás Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 42. sz.(1929. febr. 20.), p. 3.
Bartossik Béla m. kir. gazdasági tanár a lucernatermesztésről tartott előadást.
Gépészkovács . = = Marosmenti Gazda. - 5. évf. 4. sz.(1929. febr. 24.), p. 8. - (Kerestetik)
Traktorvezetőt keres Leskovics Dezső óföldeáki Iván-majorja.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Szerkesztői üzenet "föltalálónak" Földeákra = = Marosvidék. - 7. évf. 48. sz.(1929. febr. 27.), p. 3.
A szerkesztő kifejti, hogy a közlekedési eszközök gyártása során használatos anyagok nem bírnák ki az "óránként kétezer kilóméteres sebességből származó surlódási hőt..."
Műkedvelő előadás Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 52. sz.(1929. márc. 3.), p. 4.
A "műkedvelő ifjúság" a Stefánia Szövetség földeáki fiókja javára előadja Farkas Imre "Gyurkovics fiúk" c. operettjét.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
"Legyünk irgalmasak az anyák és csecsemők iránt" : mondotta Mátyás Béla a Földeáki Stefánia Szövetség alakuló közgyűlésén : Földeákon igen szép érdeklődés mellett alakult meg az anyákat és csecsemőket védő egyesület = = Marosvidék. - 7. évf. 57. sz.(1929. márc. 9.), p. 4.
Részletes beszámoló a jeles eseményről az igazgatósági tagok és tisztségviselők felsorolásával. A cikkben Antal Istvánné, Bereczky Endréné, Boros Károlyné, id. Dehény Lajosné, id. Dehény Lajos, Felberbauer Pálné, Gondos Jánosné, Hemmen Éva, Horváth Lászlóné, Insperger Pálné, Joó Sándorné, Meszlényi Antalné, Molnár Dezsőné, Méder Györgyné, Meleg Mihályné, Návay László, Nagy Józsefné. Továbbá dr. Németh István, Rajki Mártonné, Ratkay Kálmánné, Sárpátky Jánosné, Sípos Mihályné, Sípos Sándorné, Szalai Mária, Tamasi Imréné, Tausch Árpádné, Torma Józsefné. Ügyvezető igazgató Tausch Árpád főjegyző, pénztárnok: Ratkay Dániel, titkár Ménesi György, a számvizsgáló bizottság tagjai: Csathó Kálmán, Felberbauer Pál és vitéz Molnár Dezső. Az egyesület örökös védői: Návay Aranka és Návay Andorné. A cikkben még: Bajusz Mihály, Mátyás Béla és dr. Herczog Lajos, Keller Lajos és dr. Bókai János.
Kiépül a Lele-Óföldeák-Földeáki-út = = Marosvidék. - 7. évf. 58. sz.(1929. márc. 10.), p. 2.
Urbanics Kálmán kérdésére Tarnay alispán megerősítette, hogy az útépítési munkálatokat megkezdik.
A haszonállatok csökkenése még mindig tart Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 58. sz.(1929. márc. 10.), p. 3.
Az állatállomány alakulása számadatokkal.
Egyéb kulcsszó: statisztika
Személyi változások, előlépések, kinevezések, nyugdíjazások a megyei és községi tisztviselők létszámában = = Marosvidék. - 7. évf. 61. sz.(1929. márc. 14.), p. 2.
Felberbauer Pál földeáki adóügyi jegyző 1903-tól 1913-ig írnokként tevékenykedett, ezt a nyugdíjába beszámítják.
A földeáki levente tiszti tanfolyamok záróvizsgája : a tanfolyam előadói és hallgatói = = Marosvidék. - 7. évf. 63. sz.(1929. márc. 17.), p. 2.
A Tausch Árpád főjegyző által szervezett tanfolyam előadói: Meszlényi Antal tanító, id. Dehény Lajos tanító, vitéz Molnár Dezső és Ratkay Dániel s. jegyzők, Kilár Kálmán tanító, Dehény Kálmán kántortanító, dr. Herczog Lajos orvos és Mátyás Béla plébános. A cikk felsorolja a huszonhárom vizsgázott leventét és az esemény többi résztvevőjét is.
Gazdasági Egyesület alakul Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 63. sz.(1929. márc. 17.), p. [3].
Ma nyílik meg a földeáki mozi = = Marosvidék. - 7. évf. 63. sz.(1929. márc. 17.), p. 3.
A községi nagyvendéglő nagytermében rendszeresen "mozgókép színházat" tartanak.
Eladó föld = = Marosvidék. - 7. évf. 63. sz.(1929. márc. 17.), p. 5.
"Külső Páskumban" föld eladó. Érdeklődni lehet: Földeák, 456. sz. ház.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek; hirdetés
Gyümölcsészeti egylet alakult Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 69. sz.(1929. márc. 24.), p. 4.
Csanád-Arad-Torontál Vármegyei Gyümölcsészeti Egyesület földeáki csoportja megalakult. Az első összejövetelen Szundy Jenő egyesületi főintéző a gyümölcsfák ápolásáról és a gyümölcstermesztésről tartott előadást. Megválasztott földeáki elnök: Szakács Mihály.
Egyéb kulcsszó: növénytermesztés
Tavaszi szállításra ... = = Marosmenti Gazda. - 5. évf. 6. sz.(1929. márc. 30.), p. 7. - (Eladó)
Téli nemesítésű rózsák eladók. Návay Géza, Gencshát.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Csődök, fizetésképtelenségek, és tanulságok Csanádmegyében és a szomszédos vármegyékben = = Marosvidék. - 7. évf. 73. sz.(1929. márc. 31.), p. 4.
Beszámoló földeáki adattal.
Meglopta a gazdáját egy földeáki leány = = Marosvidék. - 7. évf. 78. sz.(1929. ápr. 7.), p. 2.
Földeáki lány makói munkaadójától fehérneműt és füstölt húst lopott.
Egyéb kulcsszó: lopás
Orvosi hír = = Marosvidék. - 7. évf. 78. sz.(1929. ápr. 7.), p. 3.
Dr. Mihalovits Sándor orvosi és fogorvosi rendelését a Korona utca 48. sz. alatt megkezdte ("Németh Julis féle ház a róm. kath. kőrrel szemben").
Orvosi hír = = Marosvidék. - 7. évf. 78. sz.(1929. ápr. 7.), p. 3.
Dr. Kolozsi Pál Földeákon az Erzsébet királyné utcában a régi gyógyszertár épületében működését megkezdte.
Eladó föld = = Marosvidék. - 7. évf. 80. sz.(1929. ápr. 10.), p. 4.
A "földeáki halesra véggel . jó minőségű föld, szép jó tanyával" eladó. Érdeklődni lehet a helyszínen (tanya 363.)
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek; hirdetés
Sporthír Földeákról = = Marosvidék. - 7. évf. 82. sz.(1929. ápr. 12.), p. 3.
Az 1913-ban dr. Návay Lajos által alapított Földeáki Torna Klub alapszabályait a belügyminiszter jóváhagyta.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Tízezer pengő nem elég a makói és csanádmegyei gazdák vetőmagszükségletének a beszerzésére : csütörtök éjjel a fagy megbírta a kocsit : megnövekedett a fagykár : mennyi vetőmagot igényelnek a makói és vármegyei gazdák? : rendkívüli közgyűlést hívott össze Gorcsa h. polgármester = = Marosvidék. - 7. évf. 89. sz.(1929. ápr. 20.), p. 2.
Gorcsa Péter, Makó helyettes polgármestere közgyűlést hívott össze. A cikkben Földeákot érintő adat is szerepel.
Egyéb kulcsszó: növénytermesztés
Vásár = = Marosvidék. - 7. évf. 91. sz.(1929. ápr. 23.), p. 3.
Április 26-án állat-, 27-én kirakodó vásárt tartanak.
Megalakult a Földeáki Gazdasági Egyesület : az egyesület tisztikara és elöljárósága : akció a szarvasmarha tenyésztés fellendítése érdekében = = Marosvidék. - 7. évf. 96. sz.(1929. ápr. 28.), p. 2.
Beszámoló a vezetőség és a választmányi tagok felsorolásával, célkitűzésekkel.
Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 96. sz.(1929. ápr. 28.), p. 4.
Az FTC Makó csapatával játszik.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Mérkőzés Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 97. sz.(1929. ápr. 30.), p. 3.
Rövid beszámoló az FTC-MAK mérkőzésről.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A szarvasmarhák törzskönyvezése Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 97. sz.(1929. ápr. 30.), p. 3.
A Földeáki Gazdasági Egyesület törzskönyvező szakosztálya kitűzte a törzskönyvezési időpontokat.
Elmarad a MAK-MTK találkozás : Szegeden játszik ma a MAK : A Földeáki TC mérkőzik Makón : a szövetség diktatórikus eljárása = = Marosvidék. - 7. évf. 101. sz.(1929. máj. 5.), p. 3.
Földeák csapata a Maros-parti sporttelepen játszik.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A Földeáki Független Kör .= = Marosvidék. - 7. évf. 101. sz.(1929. máj. 5.), p. 4.
A táncmulatságon felülfizetők névsora.
SzTK-MAK 3:0 (0:0) : a vasárnapi mérkőzésen újabb sérelem esett a MAK-on : MAK II.-FTC 1:1 (1:1) = = Marosvidék. - 7. évf. 102. sz.(1929. máj. 7.), p. 3.
Több sporthír között rövid beszámoló a földeáki csapat mérkőzéséről.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Návay Arankának ma adják át a pápa kitüntetését = = Marosvidék. - 7. évf. 104. sz.(1929. máj. 9.), p. 2.
Návay Arankának Bezdán József püspöki helynök (Glattfelder püspök utasítására) átadja a pápa "Pro Eclesia et Pontifice" [Az egyházért és a pápáért] kitüntetését.
Návay Aranka kitüntetése : Bezdán József püspöki ülnök tűzte fel a kitüntetést = = Marosvidék. - 7. évf. 105. sz.(1929. máj. 11.), p. 4.
Részletes beszámoló a rangos eseményről, a megjelentek felsorolásával.
A földeáki Stefánia Szövetség . = = Marosvidék. - 7. évf. 108. sz.(1929. máj. 15.), p. 3.
A földeáki Stefánia Szövetség javára a vármegye törvényhatósági bizottsága 500 pengő támogatást megszavazott.
Egy földeáki legény halálos szerencsétlensége a kutfurásnál = = Marosvidék. - 7. évf. 109. sz.(1929. máj. 16.), p. 3.
Szekeres Mihály 311. sz. ugari tanyáján Bugyi János 27 éves lakos balesetet szenvedett.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek
Menetrendváltozás a Hódmezővásárhely-makó-magyarcsanádi vonalon = = Marosvidék. - 7. évf. 109. sz.(1929. máj. 16.), p. 4.
A változás Földeákot is érinti.
A földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület . = = Marosvidék. - 7. évf. 112. sz.(1929. máj. 19.), p. 3.
Pünkösd másnapján népünnepélyt rendeznek. Este a községi nagyvendéglőben táncmulatság, szépségverseny és tűzijáték várja az érdeklődőket.
Hisztéria v. veszettség : Lefkovics Dezső óföldeáki tanyáján két embert megmart egy hatalmas farkaskutya : az egyik beteget megkötözve szállították a Pasteur-intézetbe, a másikat az egész városban keresik = = Marosvidék. - 7. évf. 114. sz.(1929. máj. 23.), p. 2.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
Megkerült az óföldeáki kutyamarás második áldozata is : Szabó János piktorinast a mellén és karján marta meg a kutya : csütörtök óta levert és rosszul érzi magát : beutalták a Pasteur intézetbe = = Marosvidék. - 7. évf. 115. sz.(1929. máj. 24.), p. 3.
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
A földeáki lövészegylet versenye : a verseny előkelőségei : a lövészegylet működése : a verseny nyertesei = = Marosvidék. - 7. évf. 120. sz.(1929. máj. 30.), p. 1.
A falu elöljárósága mellett megjelent a versenyen Shvoy Kálmán tábornok is. Versenyzők és díjazottak, nyeremények. Első helyezett Dehény Kálmán, nyereménye egy bárány.
A földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület népünnepélye = = Marosvidék. - 7. évf. 120. sz.(1929. máj. 30.), p. 4.
A Bereczky Endre által szervezett rendezvény beszámolója. Felajánlók és ajándékaik, többek között: Sthál Antal kiflik, Návay Aranka 1000 cigaretta, özv. Pesti Sándorné egy üveg konyak, Joó Sándor három és fél méter "műselyem ruhakelme".
Futballmérkőzés Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 121. sz.(1929. jún. 1.), p. 4.
Az FTC a KAK csapatával játszott. - Rövid beszámoló.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Rendkívül sulyos autószerencsétlenség Makó és Földeák között : Teljesen összetört Wolfinger földeáki nagybérlő kocsija, de az utasok csodálatos véletlen folytán megmenekültek : két szabálytalanul elhelyezett kőrakás okozta a szerencsétlenséget = = Marosvidék. - 7. évf. 125. sz.(1929. jún. 6.), p. 2.
Wolfinger nagybérlő Chrysler autójával Kiss Sándor "rádióüzlettulajdonos" Buick típusú autójával ütközött. - Folytatása Földeák említése nélkül: = = Marosvidék. - 7. évf. 126. sz.(1929. jún. 7.), p. 2.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Egy 72 éves öreg gazda öngyilkossága Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 127. sz.(1929. jún. 8.), p. 3.
Bodócsi József felakasztotta magát.
FTC-MAK I. b. barátságos .= = Marosvidék. - 7. évf. 129. sz.(1929. jún. 9.), p. 4. - (Sport)
Beharangozó.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Megmérgezte magát egy fiatal földeáki asszony = = Marosvidék. - 7. évf. 129. sz.(1929. jún. 11.), p. 3.
Horváth Pál földeáki kovácsmester felesége Bernáth Vilma öngyilkosságot követett el.
MAK I. b.-FTC 4:1 (1:1) = = Marosvidék. - 7. évf. 129. sz.(1929. jún. 11.), p. 4. - (Sport)
Rövid beszámoló.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A földeáki leventeverseny eredménye = = Marosvidék. - 7. évf. 136. sz.(1929. jún. 19.), p. 3.
A Földeáki Levente Egyesület és az Óföldeáki Levente Egyesület házi versenyt rendezett. Részletes beszámoló sportszámokkal, eredményekkel, nevekkel.
Návay Lajosról : a képviselőház tegnapi ülésén elmondotta Almássy László elnök = = Marosvidék. - 7. évf. 139. sz.(1929. jún. 22.), p. 1.
Megemlékezés és meghívó a Kiskunfélegyházán június 26-án rendezendő emlékünnepségre.
A földeáki Stefánia Szövetség negyedéves működéséről = = Marosvidék. - 7. évf. 140. sz.(1929. jún. 23.), p. 1.
Beszámoló számadatokkal: ellátott kismamák, csecsemők száma, megbetegedési és veszteség statisztikák. A cikkben Mátyás Béla, dr. Herczog Lajos vezető főorvos, özv. Weisz Gyuláné Zboray Erika szervező és ellenőrző fővédőnő.
Egyéb kulcsszó: csecsemővédelem
A vonatok menetrendje a Návay emlékünnepélyre = = Marosvidék. - 7. évf. 140. sz.(1929. jún. 23.), p. 2.
Kiskunfélegyházára, június 26-án.
Orvosi hir = = Marosvidék. - 7. évf. 140. sz.(1929. jún. 23.), p. 3.
Dr. Herczog Lajos orvost szabadsága alatt dr. Kolozsi Pál helyettesíti a Főtéren, a Gubics-féle házban.
Mérkőzés Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 140. sz.(1929. jún. 23.), p. 4. - (Sport)
Az FTC a Hódmezővásárhelyi Vívók labdarúgó csapatával játszik.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Fényes győzelmet aratott a MAK = = Marosvidék. - 7. évf. 140. sz.(1929. jún. 25.), p. 4.
Az FTC csapata a Hódmezővásárhelyi Vívók labdarúgó csapatával játszott.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Országos ünnepség keretében leplezték le Návay Lajos és két tusztársa emlékművét Félegyházán = = Marosvidék. - 7. évf. 143. sz.(1929. jún. 27.), p. 1.
Részletes vezércikk a budapesti és vármegyei elöljárók felsorolásával. - Megemlékezés.
Emlékbeszéd : a Návay emlékmű mai leleplezésén elmondotta Tarnay alispán = = Marosvidék. - 7. évf. 143. sz.(1929. jún. 27.), p. 1-2.
Megemlékezés Kiskunfélegyházán.
Návay Lajosról : elmondotta Bánffy József vármegyei főügyész = = Marosvidék. - 7. évf. 144. sz.(1929. jún. 28.), p. 2.
Kiskunfélegyházán.
Eladó föld = = Marosvidék. - 7. évf. 145. sz.(1929. jún. 29/30.), p. 4.
"A gajdosi állomáshoz 10 percre", érdeklődni lehet a helyszínen: tanya 121. sz.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Járványos állatibetegségek a vármegye területén = = Marosvidék. - 7. évf. 155. sz.(1929. júl. 12.), p. 3.
Földeákon sertéspestis megbetegedést észleltek.
Elkészült a vármegye legtöbb adót fizetőinek a névjegyzéke : három csoportba összesen 252 adózót soroztak be, akik 84 virilis tagot választanak önmaguk közül a vármegye törvényhatósági bizottságába = = Marosvidék. - 7. évf. 163. sz.(1929. júl. 21.), p. 2.
Földeáki adózók a felsorolásban: dr. Návay Géza, Návay László.
Mérkőzés Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 163. sz.(1929. júl. 21.), p. 3.
Az FTC a nagylaki Pannóniával játszik.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A vármegye viriliseinek második csoportja = = Marosvidék. - 7. évf. 164. sz.(1929. júl. 23.), p. 3.
Földeáki adózó a felsorolásban: Lefkovics Dezső.
A vármegye viriliseinek harmadik csoportja = = Marosvidék. - 7. évf. 165. sz.(1929. júl. 24.), p. 3.
Földeáki adózók a felsorolásban: Bencze János, Kádár Ferenc, Meszlényi Pál, Török József, Bánfi Lajos, Bugyi Pál.
Sportbál és sportünnepély Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 169. sz.(1929. júl. 28.), p. 3.
Részletes program. Az ünnepségen a Makói Levente Egyesület zenekara is fellép.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Eladó föld = = Marosvidék. - 7. évf. 175. sz.(1929. aug. 4.), p. 6.
A földeáki határban Nagy György Istvánné és Kiss Józsefné szomszédságában föld eladó. Érdeklődni lehet: Szalma Pál, Hosszu utca 456.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Előzetes jelentés = = Marosvidék. - 7. évf. 178. sz.(1929. aug. 8.), p. 3.
Augusztus 15-én "saját felszerelése javára" a Földeáki Torna Club sportünnepet szervez, futball, birkózás és kerékpár sportversenyekkel. Utóbbira jelentkezni Ménesi Györgynél lehet. A sportolók a Főtérről a Makói Levente Egyesület zenekarának kíséretével vonulnak a sportpályára. Nevezési díjak és jutalmak. - Ua. = = Marosvidék. - 7. évf. 181. sz.(1929. aug. 11.), p. 4.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A FTC I. bemutatkozó mérkőzése = = Marosvidék. - 7. évf. 182. sz.(1929. aug. 13.), p. 3. - (Sport)
Földeák a MAK csapatával játszik. A mérkőzés mellett birkózás és kerékpárverseny is megrendezésre kerül.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Birkozóverseny = = Marosvidék. - 7. évf. 184. sz.(1929. aug. 15.), p. 3. - (Sport)
Földeákon az FTC - MAK mérkőzés előtt szabadtéri birkózóversenyt rendeznek a MAK legjobb birkózóival (Győri, Takács, Gyukin, Holz).
Egyéb kulcsszó: sport; birkózás
FTC-MAK bemutatkozó mérkőzés = = Marosvidék. - 7. évf. 184. sz.(1929. aug. 15.), p. 3. - (Sport)
Újabb beharangozó.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
MAK-FTC 6:0 (2:0) = = Marosvidék. - 7. évf. 185. sz.(1929. aug. 17.), p. 3. - (Sport)
Beszámoló góllövőkkel. A dr. Németh István elnökletével működő "megerősödött" csapatot a cikk a vereség ellenére méltatja.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A makói vásárra = = Marosvidék. - 7. évf. 185. sz.(1929. aug. 17.), p. 3.
Joó Sándor földeáki rőföskereskedő három teherautó ruhaanyagot szállít.
Érdekes adatok Földeák község kulturális és társadalmi viszonyairól = = Marosvidék. - 7. évf. 186. sz.(1929. aug. 18.), p. 2.
Balthazár Mátyás népművelő titkár, Sárpátky János iskolaigazgató és Kilár Károly tanító, könyvtárkezelő jelentése Földeák község művelődésügyi állapotáról. A cikkben az 1927-től rendszeresen működő könyvtárról is olvashatunk.
Egyéb kulcsszó: népművelés
A Földeáki Torna Club .= = Marosvidék. - 7. évf. 186. sz.(1929. aug. 18.), p. 3.
A földeáki csapat a Kiskundorozsmai Polgári Lövész Egylet csapatával játszik.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Előlépések és más változások a Csanád-Arad-Torontálmegyei tisztviselők sorában = = Marosvidék. - 7. évf. 187. sz.(1929. aug. 20.), p. 1-2.
Ménesi György földeáki községi írnok és Kovács József községi végrehajtó nyugdíjjogosultsága megállapítást nyert.
MAK II.-FTC 5:1 (2:1) = = Marosvidék. - 7. évf. 187. sz.(1929. aug. 20.), p. 3. - (Sport)
Beharangozó a földeáki csapat tagjainak felsorolásával: Takács, Nagy Dániel, Baranyai, Bíró, Nacsa, Kockás, Lucskai, Katona, Weszelinov, Suba II, Szabó. Tartalék: Tamás, Ménesi, Brutyó, Kelemen.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A Földeáki Torna Club . = = Marosvidék. - 7. évf. 187. sz.(1929. aug. 20.), p. 3. - (Sport)
Beszámoló a Kiskundorozsmai Polgári Lövész Egylet csapatával játszott mérkőzésről. Földeáki góllövők: Ménesi I, Ménesi II, Sándor.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
MAK II-FTC 5:1 (2:1) = = Marosvidék. - 7. évf. 188. sz.(1929. aug. 22.), p. 3.
Rövid beszámoló, néhány játékos méltatásával.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Földeákon a legközelebbi országos vásár .= = Marosvidék. - 7. évf. 191. sz.(1929. aug. 25.), p. 3.
Augusztus 30-án állat-, 31-én kirakodóvásárt rendeznek.
Személyi változások a csanádi egyházmegyében = = Marosvidék. - 7. évf. 196. sz.(1929. aug. 31.), p. 3.
Óföldeákon Straub József plébános betegsége miatt egy év szabadságot kapott.
Egy kisgyermek halálos szerencsétlensége Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 200. sz.(1929. szept. 5.), p. 2.
Kelemen Ferenc és Szalai Julianna 22 hónapos gyermeke, Juliska, magára rántotta a forró teát. Később, a nem súlyosnak tűnő sérülésbe belehalt.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Felboncolták Kelemen Juliskát = = Marosvidék. - 7. évf. 201. sz.(1929. szept. 6.), p. 1.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Eladó kotárka = = Marosvidék. - 7. évf. 201. sz.(1929. szept. 6.), p. 4.
Érdeklődni lehet Pásztor József fakereskedőnél, Földeák, 442. sz. - Ua. = = Marosvidék. - 7. évf. 203. sz.(1929. szept. 8.), p. 5.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Eladó ház = = Marosvidék. - 7. évf. 203. sz.(1929. szept. 8.), p. 5.
Földeákon a "Kovács-féle" (Révész Hugó tulajdonában lévő) ház eladó. Érdeklődni lehet dr. Adler Arthur ügyvéd, Makó. - Ua. = = Marosvidék. - 7. évf. 239. sz.(1929. okt. 20.), p. 6.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Csanád-Arad-Torontál vármegye terméseredményei = = Mv mell., Battonyai Ujság. - 7. évf. 209. sz.(1929. szept. 15.), p. [7].
A cikkben földeáki adatok.
Egyéb kulcsszó: növénytermesztés
Rendkívül súlyos motorszerencsétlenség történt a földeáki országuton : Pávo Béla a szerencsétlenség áldozata : nincs remény az életbemaradáshoz = = Marosvidék. - 7. évf. 211. sz.(1929. szept. 18.), p. 3.
A makói motoros Földeák alatt lovaskocsival ütközött.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Szerdán délelőtt 11 órakor meghalt Pávó Béla, a földeáki-uti motor szerencsétlenség áldozata : halála előtt jegyzőkönyvbe diktálta Pávó Béla a szerencsétlenség részleteit = = Marosvidék. - 7. évf. 212. sz.(1929. szept. 19.), p. 2.
A baleset részletei. A cikkben: Bója Imre detektív, a motor tulajdonosa Burunkai, dr. Herczog Lajos orvos. Az elhunyt temetéséről, Földeák említése nélkül: = = Marosvidék. - 7. évf. 213. sz.(1929. szept. 20.), p. 3.
Egyéb kulcsszó: balesetek
FTC-MTK = = Marosvidék. - 7. évf. 215. sz.(1929. szept. 22.), p. 4. - (Sport)
A "...bajnok MTK a földeáki zöld-fehérekkel az ujdonsült szövetségi csapattal került össze".
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Futballmérkőzések: BTK-FTC 2:0 = = Mv mell., Battonyai Ujság. - 7. évf. 215. sz.(1929. szept. 22.), p. 8.
A cikk, a battonyai csapat győzelme ellenére a földeáki csapat játékát is méltatja.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Egy földeáki asszony szerencsétlensége a kiszombori hídnál = = Marosvidék. - 7. évf. 226. sz.(1929. okt. 5.), p. 3.
Tari Istvánné a kocsiról a lovak közé esett.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Közel négymillió pengő költséggel 92 km hosszu utat építtet a vármegye : igen nagy jelentőségű utépítési tervet fogadott el mai közgyűlésén a vármegye törvényhatósági bizottsága : az állam viseli az utépítési költségek egyharmadrészét : a kiépítésre kerülő utak lajstroma = = Marosvidék. - 7. évf. 228. sz.(1929. okt. 8.), p. 2.
A 11 km hosszú földeák-püspöklelei út 427 ezer pengő költséggel megépülhet.
A földeáki és battonyai csapatok mérkőzése / M. GY. = = Marosvidék. - 7. évf. 228. sz.(1929. okt. 8.), p. 4.
Szerző: Ménesi György. - Beszámoló az FTC-BTK mérkőzésről, góllövőkkel.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Anyák iskolája Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 233. sz.(1929. okt. 13.), p. 3.
A védőintézet helyiségében kezdi meg működését.
Futball mérkőzés FTC-BTK 2:1 (2:1). = = Mv mell., Battonyai Ujság. - 7. évf. 233. sz.(1929. okt. 13.), p. 8. - (Sport)
Részletes beszámoló a csapattagok és góllövők felsorolásával.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 234. sz.(1929. okt. 15.), p. 4. - (Sport)
A bíró távolmaradása miatt az FTC mérkőzése elmaradt.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Nem szüntetik meg a szikáncsi állomást = = Marosvidék. - 7. évf. 238. sz.(1929. okt. 19.), p. 3.
A földeáki gazdák között elterjedt hír cáfolata.
Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 239. sz.(1929. okt. 20.), p. 3. - (Sport)
Az FTC a Kiskundorozsmai Polgár Lövészegylet csapatával játszik.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Egy magyarcsanádi és egy földeáki ember szerencsétlensége = = Marosvidék. - 7. évf. 242. sz.(1929. okt. 24.), p. 3.
Földeákon Csányi Mihály, a Wolfinger uradalom alkalmazottja leesett a kocsiról, és az átgurult a lábán.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Választás Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 244. sz.(1929. okt. 26.), p. 3.
Földeák község pénztári ellenőrévé választatott Ménesi György, a Marosvidék napilap földeáki tudósítója.
Tűzoltóbál Földeákon = = Marosvidék. - 6. évf. 216. sz.(1928. szept. 23.), p. 4.
Korcsmáros Imre szomszédságában föld kiadó. Érdeklődni lehet: Fejes Józsefné, tanya 247.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Gyászhír = = Marosvidék. - 7. évf. 253. sz.(1929. nov. 7.), p. 2.
Vízhányó Lajos (Földeák, 482. sz.) 19 éves gazdálkodó, leventeoktató tífuszban elhunyt.
Egyéb kulcsszó: járványok
Mérkőzés Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 256. sz.(1929. nov. 10.), p. 3. - (Sport)
Rövid beharangozó: az FTC a KAC csapatával játszik.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
FTC-KAC 2:1 (0:1) = = Marosvidék. - 7. évf. 257. sz.(1929. nov. 12.), p. 3.
Beszámoló az FTC-KAC mérkőzésről.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Földeákon tragikus hirtelenséggel halt meg egy makói hagymakertész = = Marosvidék. - 7. évf. 258. sz.(1929. nov. 13.), p. 3.
Gyüge János a gajdosi majort elhagyván a gazdasági vasút melletti "gyalogjárón" rosszul lett. A kiérkező dr. Herczog Lajos már csak a halál beálltát tudta megállapítani.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek
Felülfizetések = = Marosvidék. - 7. évf. 261. sz.(1929. nov. 16.), p. 4.
A Földeáki Gazdasági Egyesület táncmulatságán felülfizetők névsora.
Földeákon temették el Medgyesbodzás község volt plébánosát = = Marosvidék. - 7. évf. 266. sz.(1929. nov. 22.), p. 3.
Kurunczi Lajos plébános 1927. évi nyugdíjazása óta Földeákon lakott.
Az Óföldeáki Hangya Fogy. és Ért. Szövetkezet azonnali belépésre boltkezelőt keres . = = Marosvidék. - 7. évf. 268. sz.(1929. nov. 24.), p. 5.
Hirdetés.
Hogy akarta rászedni a földeáki Bagi családot egy ravasz cigányleány : akinek az öreganyja jóbarátságot tart fent a szent tátival = = Marosvidék. - 7. évf. 274. sz.(1929. dec. 1.), p. 2.
Nagy Gizella, Bagi János és családja esete.
Békaláb a tyúktojásban : megint működött egy "szelleműző" = = Szentesi Hirlap. -11. évf. 277. sz.(1929. dec. 4.), p.4.
Nagy Gizella földeáki cigányasszonyt kuruzsláson érték Szentesen, amiért egy hét fogházbüntetésre ítélték.
Egyéb kulcsszó: csalás
Vásár Földeákon = = Marosvidék. - 7. évf. 277. sz.(1929. dec. 5.), p. 3.
December 6-án állat-, 7-én kirakodóvásárt rendeznek.
A földeáki "Návay Tamás" cserkészapró csoport ... = = Marosvidék. - 7. évf. 280. sz.(1929. dec. 8.), p. 2.
A cserkészünnepély programja. A cikkben Dehény Kálmán kántor, Rakonczai Lajos apród és a Dalárda.
A Földeáki Stefánia mükedvelő előadása = = Marosvidék. - 7. évf. 280. sz.(1929. dec. 8.), p. 3.
Bemutatásra kerül "A nyugta" c darab, valamint Vadnay László "Veszett ember" és Nyáry Andor "A finánc" c. jelenetei. A Dalárda magyar dalegyveleget ad elő.
Bikaborjukat . = = Marosmenti Gazda. - 5. évf. 22-23 sz.(1929. dec. 9.), p. 8. - (Kerestetik)
2-20 hónapos borjakat venne Bencze János, Földeák Tanya.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
A földeáki Gazdasági Egyesület = = Marosvidék. - 7. évf. 283. sz.(1929. dec. 12.), p. 3.
Az egyesület alapszabályzatát a belügyminiszter jóváhagyta. Helyiségét a falu központjába, a községházával szembe helyezi.
A földeáki december hó 6-iki állatvásár ... = = Marosvidék. - 7. évf. 283. sz.(1929. dec. 12.), p. 3.
Számszerű adatok a közepes forgalmú vásárról.
Egyéb kulcsszó: statisztika
Földeák szive = = Marosvidék. - 7. évf. 292. sz.(1929. dec. 22.), p. 3.
Részletes beszámoló a Stefánia Szövetség és magánszemélyek által indított és támogatott segélyezési akciósorozatról. Név szerinti felsorolás: ki mit, illetve mennyit ajánlott fel pénzben, illetve élelmiszerben. A cikkben: Ratkay Dániel s. jegyző, Tausch Árpádné, Boros Károlyné, Insperger Pálné, Joó Sándorné, Torma Józsefné, Meszlényi Antalné, Rajki Mártonné, Méder Györgyné, Antal Istvánné, Hemmen Éva. Továbbá Mátyás Béla, Tausch Árpád főjegyző, Bajusz Mihály bíró, a Földeáki Takarék, Gardi László, Csonka Imre, Ratkay Imre, Raffai Béla, Tamasi Imre, Rausch József, Rakonczai Márton, Rácz Lajos, Csonka Jánosné, vitéz Molnár József, Joó Sándor és Molnár Gyula.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
A Földeáki Gazdasági Egyesület ... = = Marosvidék. - 7. évf. 292. sz.(1929. dec. 22.), p. 3.
Az egyesület a karácsonyi ünnepeket az új helyen, Bugyi Imre házában tölti, a községházával szemben.
A földeáki plébános kitüntetése = = Marosvidék. - 7. évf. 294. sz.(1929. dec. 25.), p. 3.
A megyéspüspök Mátyás Bélát szentszéki bíróvá kinevezte, és beválasztotta a szentszéki tanácsba. - Életrajzzal.
Nagy jelentőségű kulturális munka folyik Földeákon : iskolánkivüli tanfolyamok : előadások a földeáki körökben = = Marosvidék. - 7. évf. 294. sz.(1929. dec. 25.), p. 6.
Októbertől márciusig továbbképző tanfolyamot tartanak Földeákon az Eötvös iskolában, melyet Tausch Árpád főjegyző szervezett, és melyre negyvenhatan járnak. Előadók: Mátyás Béla, Tausch Árpád, dr. Herczog Lajos, dr. Németh István, Kilár Károly, Csathó Kálmán, Meszlényi Antal, id. Dehény Lajos, Dehény Kálmán, vitéz Molnár Dezső és Ratkay Dániel. A Római Katolikus Körben, a Gazdasági Egyesületben, a 48-as és Független Körben szintén tartanak továbbképzéseket és előadásokat. Az Iparos Kör harminchat tagú önképző kört működtet Ménesi György ügyvezető-elnök vezetésével.
Egyéb kulcsszó: Eötvös iskola; népművelés
Földeák szive = = Marosvidék mell. Battonyai Újság - 7. évf. 294. sz.(1929. dec. 25.), p. 9.
Karácsonyi adományozók: Nagy Gyula főszolgabíró, Szakáts és Albert, Fejes Lászlóné, Balázs János, Mátyás Béla, Ratkay Kálmánné, Návay Aranka. - A napilapban december 22-én megjelent azonos című cikk kiegészítése.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság

 

« 1928
Kezdőlap
1930 »