« 1929
Kezdőlap
1931 »

1930

Földeák = = Marosvidék. - 8. évf. 1. sz.(1930. jan. 1.), p. 1-2. - (Ujévi üdvözlések)
Iparosok, mesterek, szolgáltatók, kereskedők jókívánságai az újévre.
Nagyjelentőségü munkatervet valósított meg a mult évben Földeák község = = Marosvidék. - 8. évf. 1. sz.(1930. jan. 1.), p. 5.
Lövölde létrehozása, az utcák petróleumlámpával való megvilágítása, a piactér burkolása, a haleszi út kinyitása, új artézi kút, a Szent László téren lévő kút felújítása, a Stefánia Szövetség földeáki fiókja, Gazdasági Egyesület, mozgószínház, hősök fája ültetése, fásítás keretében 4500 csemete telepítése. Tausch Árpád főjegyző eredményei.
Egyég kulcsszó: faültetés; határ- és településrészek
Gépészkovács . = = Marosmenti Gazda. - 6. évf. 1. sz.(1930. jan. 8.), p. 7. - (Eladó)
Gépészkovácsot és gazdasági gyakornokot keres a Gencsháti Gazdaság.
Egyéb kulcsszó: hirdetés
Földeák gyomra = = Marosvidék. - 8. évf. 9. sz.(1930. jan. 12.), p. 4.
Éves statisztikai kimutatás. Vágások száma és szeszesital-fogyasztási adatok.
A Földeáki Polgári Olvasó Kör = = Marosvidék. - 8. évf. 15. sz.(1930. jan. 19.), p. 3.
Az Antal Ferenc-féle helyiségben táncmulatságot rendeznek.
Földeákon a sertéspestis . = = Marosvidék. - 8. évf. 19. sz.(1930. jan. 24.), p. 3.
Földeákon "szorványosan fellépett".
Egyéb kulcsszó: állatjárványok
A Földeáki TC mükedvelő előadása = = Marosvidék. - 8. évf. 19. sz.(1930. jan. 24.), p. 3.
Előadásra kerül Lukács Sándor "Vereshajú" c. népszínműve.
Glattfelder megyéspüspök pásztor levele a 900 éves csanádi egyházmegyéről : zarándoklat Szent Gellér sírjához : a csanádmegyei bérmálások = = Marosvidék. - 8. évf. 22. sz.(1930. jan. 28.), p. 2.
Május 29-én Óföldeákon, június 1-jén Földeákon "bérmálást tart a megyéspásztor."
Köszönet Szalay Máriának Földeákra = = Marosvidék. - 8. évf. 27. sz.(1930. febr. 2.), p. 3.
Szalay Mária pénzzel segített egy rászoruló makói családot.
Egyéb kulcsszó: jótékonyság
Nem sikkasztott, hanem tévesen könyvelték el a befizetéseit : egy földeáki kereskedő érdekes pere a nagykereskedővel = = Marosvidék. - 8. évf. 30. sz.(1930. febr. 6.), p. 3.
Molnár Gyula földeáki fűszerkereskedőt a törvényszék felmentette.
Egyéb kulcsszó: bíróság
Műkedvelő előadás Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 31. sz.(1930. febr. 7.), p. 2.
A cikk az FTC "Vereshaju" c. előadásáról tudósít, dicsérve az előadókat, megjegyezve, hogy a színvonalas előadásokhoz Földeákon kellene egy nagyobb terem.
A Földeáki Torna Club uj tisztikara = = Marosvidék. - 8. évf. 31. sz.(1930. febr. 7.), p. 3. - (Sport)
Névsor és tisztségek.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A földeáki Gazdasági Egyesület első közgyűlése = = Marosvidék. - 8. évf. 37. sz.(1930. febr. 14.), p. 2.
Beszámoló az egyesület munkájáról a résztvevők felsorolásával. Eredmények, tervezetek.
Vásár Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 37. sz.(1930. febr. 14.), p. 3.
Február 21-én állat-, 22-én kirakodóvásárt rendeznek.
A Földeáki Stefánia Szövetség = = Marosvidék. - 8. évf. 37. sz.(1930. febr. 14.), p. 3.
A Stefánia földeáki fiókja közgyűlést tart a nagyvendéglő "mozitermében". A gyűlés után megtartják az aktuális mozielőadást.
A Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület = = Marosvidék. - 8. évf. 37. sz.(1930. febr. 14.), p. 3.
Közgyűlési beszámoló a tisztikar felsorolásával. Elnök: Tausch Árpád községi főjegyző, titkár: Ménesi György, pénztáros: Felberbauer Pál, ellenőr: Csathó Kálmán. Választmányi tagok: Lele László, Ádók János, Molnár József II., Bárdi Pál, Molnár József I., Bálint Tamás, Almási Gyula, Szecskó István, Szántó Lajos. Póttagok: Bajusz János, Sarnyai Pál, Molnár Pál. Számvizsgálók: Csathó Kálmán, Nagy Lajos, Murányi Lajos.
Tizenhétszázalékról egy év alatt 11 százalékra szorította le a gyermekhalandóságot a Földeáki Stefánia Szövetség : a földeáki Stefánia éves közgyűlése : Návay Aranka Stefánia Ház épül Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 39. sz.(1930. febr. 16.), p. 2.
Részletes beszámoló, személyi változások, eredmények, tervek. A cikkben: Mátyás Béla plébános, Tausch Árpád főjegyző, dr. Herczog Lajos, Szénássy Irén védőnő, Návay Aranka, Nagy Józsefné és Mihalovits Sándorné.
Egyéb kulcsszó: csecsemővédelem
Játszadozó gyerekek tüzet csináltak Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 39. sz.(1930. febr. 16.), p. 3.
Gyermekek "disznóölősdit" játszottak, özv. Bakos Mihályné szalmája elégett.
A földeáki béres büne = = Marosvidék. - 8. évf. 44. sz.(1930. febr. 22.), p. 3.
Hadobás Balázs egy, a Pesti-kocsma előtt várakozó kocsiról kötelet lopott.
Egyéb kulcsszó: lopás
Sportbál Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 45. sz.(1930. febr. 23.), p. 3.
Az FTC jelmezes táncmulatságot rendez a legcsúnyább és legszebb jelmez díjazásával.
Makó, Földeák és Lele népe hiába tiltakozik a magas ártéri járulékok ellen : miért fizetünk mi jóval magasabb ártéri járulékot, mint a szomszédos városok adófizetői : Mayer miniszter levele Petrovics képviselőhöz = = Marosvidék. - 8. évf. 47. sz.(1930. febr. 26.), p. 1-2.
A cikk közli Mayer János földművelésügyi miniszter levelét, melyet Petrovics György képviselőnek írt.
A földeáki vásár forgalma = = Marosvidék. - 8. évf. 47. sz.(1930. febr. 26.), p. 2.
Számadatok a jól sikerült vásárról.
Egyéb kulcsszó: statisztika
Veszedelmes tyukászbandát leplezett le a földeáki csendőrség = = Marosvidék. - 8. évf. 49. sz.(1930. febr. 28.), p. 2.
Beszámoló az elkövetők és károsultak felsorolásával.
Egyéb kulcsszó: lopás
A kormányzó jubileumi ünnepsége Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 50. sz.(1930. márc. 1.), p. 3.
Szentmisén vesz részt a falu elöljárósága, az egyesületek, a tanítók és a község népe.
Egyéb kulcsszó: istentisztelet
A Földeáki Torna Club ... = = Marosvidék. - 8. évf. 50. sz.(1930. márc. 1.), p. 3.
Álarcos felvonulást rendez, melyet bál követ a községi nagyvendéglőben.
Egyéb kulcsszó: jelmezbál
Műkedvelő előadás Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 51. sz.(1930. márc. 2.), p. 3.
A nagy sikerre való tekintettel az FTC újra előadja a "Vöröshajú", korábbi cikkben "Vereshajú" címmel feltüntetett darabot. - Ua. = = Marosvidék. - 8. évf. 56. sz.(1930. márc. 8.), p. 3.
A földeáki tyukászokról = = Marosvidék. - 8. évf. 53. sz.(1930. márc. 5.), p. 3.
Helyesbítés egy korábbi cikk kapcsán.
Egyéb kulcsszó: lopás
A FTC jelmezes táncmulatsága = = Marosvidék. - 8. évf. 53. sz.(1930. márc. 5.), p. 3.
Beszámoló a felülfizetők felsorolásával.
Statisztika készült a Csanádvármegyei fizetésképtelenségekről = = Marosvidék. - 8. évf. 55. sz.(1930. márc. 7.), p. 2.
A cikkben földeáki adat is.
Eltemették Földeák község hüséges szolgáját = = Marosvidék. - 8. évf. 56. sz.(1930. márc. 8.), p. 3.
Kurai István kisbíró 33 éven át szolgálta Földeák község népét.
Ijesztő mértékben apad a jószágállomány Földeákon / M. GY. = = Marosvidék. - 8. évf. 56. sz.(1930. márc. 8.), p. 3.
Szerző: Ménesi György. - Számadatok a földeáki állatállomány alakulásáról.
Egyéb kulcsszó: statisztika
Szép sikerrel zárult a földeáki iskolánkivüli továbbképző tanfolyam = = Marosvidék. - 8. évf. 61. sz.(1930. márc. 14.), p. 2.
A cikkben: Nagy Gyula főszolgabíró, Balthazár Mátyás népművelődési titkár, Tausch Árpád főjegyző és a tanfolyam előadói: id. Dehény Lajos, Meszlényi Antal, Kilár Károly, Csathó Kálmán, dr. Herczog Lajos, dr. Németh István, vitéz Molnár Dezső, Ratkay Dániel és Dehény Kálmán.
Egyéb kulcsszó: népművelés
Március idusa Földeákon / M. GY. = = Marosvidék. - 8. évf. 63. sz.(1930. márc. 18.), p. 2.
Szerző: Ménesi György. - A katolikus templomban, református iskolában, Polgári Körben, Gazdasági Egyesületben, Római Katolikus Körben és Óföldeákon is ünnepeltek. A cikkben: a Dalárda, Rakonczai Lajos cserkész, Rakonczai Ferenc levente, Kilár Károly tanító, Ratkay Dániel segédjegyző, Csathó Kálmán tanító, vitéz Molnár Dezső segédjegyző, Gardi Ferenc iparos köri elnök, Sárpátky János óföldeáki iskolaigazgató és Dehény Kálmán kántortanító. A cikk az elhangzott előadásokat, verseket is felsorolja.
Ha lóhusgyanus a piacon vett kolbász : egy földeáki piaci háboruság fejleményei = = Marosvidék. - 8. évf. 63. sz.(1930. márc. 18.), p. 3.
Glattfelder püspök csanádmegyei bérmaútja = = Marosvidék. - 8. évf. 65. sz.(1930. márc. 20.), p. 2.
A püspök Óföldeákra is ellátogat.
Mi történt március tizenötödikén az igási körben? : Nikelszky polgármester különös kalandja az igási körben : véres legényháborúról beszéltek a városban, egyszerű kis szurkálási esetté törpült a valóságban = = Marosvidék. - 8. évf. 65. sz.(1930. márc. 20.), p. 3.
Földeáki csendőrök jártak el az ügyben.
Választás Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 67. sz.(1930. márc. 22.), p. 3.
Lemondás miatt megüresedett a törvénybírói állás. Horváth Antal községi esküdtet megválasztották. Rendőresküdt lett Bakos László (Földeák 60. sz.), községi esküdt Sípos László (Földeák 84. sz.). - Óföldeákon szülésznővé nevezték ki Padlás Györgyné Kása Máriát.
Elkötötték egy földeáki gazda tehenét = = Marosvidék. - 8. évf. 68. sz.(1930. márc. 23.), p. 3.
Paku Sándor "Földeákszéle" 377. sz. alatt lakó gazda 600 pengőt érő tehenét ellopták.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek; lopás; szarvasmarha
A földeáki Stefánia Szövetség . = = Marosvidék. - 7. évf. 108. sz.(1929. máj. 15.), p. 3.
"Az MTK második garnitúrájú barátságos mérkőzésre megy Földeákra."
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
MTK I-b.-FTC 5:2 (1:1) = = Marosvidék. - 8. évf. 69. sz.(1930. márc. 25.), p. 3. - (Sport)
A földeáki csapat kikapott, bár a cikk szerint szépen játszottak.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Mert fordítva tette be a zablát : az üléskapoccsal szétverte a felesége fejét és a legrettenetesebb módon vetett véget életének egy földeáki ember : egy földeáki házaspár tragédiája az Igási utféli földeken = = Marosvidék. - 8. évf. 73. sz.(1930. márc. 30.), p. 1-2.
Gyilkossági kísérlet, öngyilkosság. Részletes beszámoló a szemtanúk vallomásával.
Egyéb kulcsszó: bántalmazás
A Földeáki Dalárda mükedvelő ifjúsága ... = = Marosvidék. - 8. évf. 76. sz.(1930. ápr. 3.), p. 3.
Dehény Kálmán vezetésével előadják Herczeg Ferenc "Fekete lovas" c. darabját.
A Földeáki Torna Clubbal mérkőzik ma az MTK = = Marosvidék. - 8. évf. 79. sz.(1930. ápr. 6.), p. 3. - (Sport)
A makói csapat II. osztályú bajnoki mérkőzésre utazik Földeákra.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
MTK-FTC 8:2 (2:0) = = Marosvidék. - 8. évf. 80. sz.(1930. ápr. 8.), p. 4. - (Sport)
Beszámoló góllövőkkel.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Halálos szerencsétlenség Mezőhegyesen : Földeákról és Leléről két sulyos sérültet szállítottak ma a kórházba = = Marosvidék. - 8. évf. 83. sz.(1930. ápr. 11.), p. 2.
Az óföldeáki Wolfinger uradalomban Szabó Pál 17 éves cselédet baleset érte.
A Földeáki Torna Club mérkőzése Kiszomboron = = Marosvidék. - 8. évf. 86. sz.(1930. ápr. 15.), p. 3. - (Sport)
Beszámoló az FTC és a KAC mérkőzéséről, góllövőkkel.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Előadás a tejről = = Marosvidék. - 8. évf. 87. sz.(1930. ápr. 16.), p. 3.
Dr. Joó Imre járási tisztiorvos ismeretterjesztő estje mozielőadással a nagyvendéglőben.
Egyéb kulcsszó: állattartás
A husvéti református istentiszteletek sorrendje Makón, Kiszomboron és Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 90. sz.(1930. ápr. 20.), p. 2.
Húsvét másnapján Földeákon prédikál és úrvacsorát oszt Szirbik Sándor lelkész.
A Földeáki Torna Club mükedvelő ifjusága = = Marosvidék. - 8. évf. 90. sz.(1930. ápr. 20.), p. 3.
A Földeáki Iparos Kör önképzőkörének zenekara kíséretében a "Tépett Rózsa" c. darab kerül előadásra.
Előbb volt a hamis passzus, aztán lopták hozzá a lovat a földeákszéli tanyáról : a makói lókötő passzust irat Vásárhelyen = = Marosvidék. - 8. évf. 93. sz.(1930. ápr. 25.), p. 2.
Égető Sándor "földeákszéli" lakos esete.
Egyéb kulcsszó: határ- és településrészek
Hogy gyilkolták meg Návay Lajost és Návay Ivánt? : Szávits alezredes tanuvallomásai a szegedi biróságon Wallisch Kálmán bécsi sajtóperében = = Marosvidék. - 8. évf. 96. sz.(1930. ápr. 29.), p. 2.
Részletek a Návay testvérek elhurcolásáról és megöléséről. Wallisch Kálmán a szociáldemokrata párt szegedi titkára a Tanácsköztársaság idején vezető szerepet vállalt, majd a bukás után emigrált.
Egyéb kulcsszó: büntető peres eljárások
Járásköri tanitógyülés Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 101. sz.(1930. máj. 6.), p. 3.
Az óvodában megrendezett konferencia résztvevőinek felsorolásával, programmal.
Földeák és Battonya mérkőzése = = Marosvidék. - 8. évf. 101. sz.(1930. máj. 6.), p. 3. - (Sport)
Beszámoló az FTC-Battonya mérkőzésről.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Járásköri tanitóértekezlet Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 104. sz.(1930. máj. 9.), p. 2.
Részletes beszámoló programmal: előadások és járásköri tisztviselő-választás. A tanácskozás résztvevői a rendezvény után a Kornél ligetbe kirándultak. A cikkben többek között Dehény Kálmán és a cserkészek, Meszlényi Antal, Micsák Márton tanfelügyelő és Mária Xavér szerzetesnővér.
Egyéb kulcsszó: erdő
A földeáki iskolások látogatása Vásárhelyen = = Vásárhelyi Reggeli Ujság. - 36. évf. 114. sz.(1930. máj. 20.), p. 3. - (Hirek)
A tanulók Balogh Margit és Mária Homária nővérek, valamint Meszlényi Antal, Csathó Kálmán és Teheli Kálmán tanítók kíséretében gyárakba, üzemekbe látogattak. - Ua. A földeáki iskolások látogatása Vásárhelyen = = Vásárhelyi Ujság. - 10. évf. 113. sz.(1930. máj. 21.), p. 3. - (Hirek)
A csanádmegyei községek uj pótadója százalékokban = = Marosvidék. - 8. évf. 106. sz.(1930. máj. 21.), p. 3.
Földeák: 17%.
A Földeáki Torna Club = = Marosvidék. - 8. évf. 113. sz.(1930. máj. 20.), p. 3.
Földeák csapata Kiskundorozsmán játszott, 4:1-re kikaptak. - Rövid hír.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A lelei tragédia epilógusa a makói járásbiróság előtt : a földeáki Bugyi és a lelei Virág család kibékülése a biróság előtt = = Marosvidék. - 8. évf. 116. sz.(1930. máj. 23.), p. 3.
Bugyi Károlyné (tanya 132.) és egy lelei család esete.
Öngyilkosság Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 118. sz.(1930. máj. 25.), p. 3.
Özv. N. Andrásné Cs. Anna (Földeák, 598 sz.) felakasztotta magát.
Junius 17-én fejezi be bérmautját Glattfelder püspök = = Marosvidék. - 8. évf. 119. sz.(1930. máj. 27.), p. 1.
A püspök május 29-én Földeákra látogat.
A földeáki Független és 48-as Kör ... = = Marosvidék. - 8. évf. 119. sz.(1930. máj. 27.), p. 3.
A táncmulatságon felülfizetők névsora.
Glattfelder püspök Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 123. sz.(1930. jún. 1.), p. 2.
A Leléről kocsin érkező püspököt Tausch Árpád főjegyző köszöntötte, majd Óföldeákra látogattak Návay Lászlóhoz és Arankához vendégségbe. A püspök "lovasbandériumok festői csoportja közepette" Földeákra érkezett, és a plébánián szállt meg. Másnap mise és bérmálás következett. Köszöntőt mondtak: Tausch Árpád főjegyző a község, Csathó Kálmán a református egyház, Dehény Kálmán a tantestület és róm. kat. egyházközösség, dr. Németh István állatorvos a Földeáki Torna Club és a Polgári Olvasókör, Gardi Ferenc az Iparoskör, Meszlényi Ernő a Gazdasági Egyesület, vitéz Molnár Dezső a Levente Egyesület, Antal Istvánné a Rózsafüzér Társulat, Gilinger Istvánné a Mária leányok, Bereczki Endre a Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében. A püspök a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek által rendezett "torna vizsgán" is megjelent.
Egyéb kulcsszó: istentisztelet
Boros Károly bucsuja Földeáktól = = Marosvidék. - 8. évf. 129. sz.(1930. jún. 8.), p. 2.
Csikszeredai Boros Károly gyógyszerész, Földeák díszpolgára 48 év szolgálat után eltávozik a községből. Vacsora keretében búcsúztatták: dr. Németh István állatorvos, dr. Istók Barnabás vármegyei főorvos, vitéz Király Mihály a gyógyszerészek nevében, valamint Tausch Árpád főjegyző és Ádók Antal községi esküdt. Táviratban Nagy Gyula főszolgabíró, valamint a Gyógyszerészek Egyesülete, Szeged, és a Gyógyszerészek Kara, Hódmezővásárhely képviselői köszöntötték az ünnepeltet.
Egyéb kulcsszó: búcsúzás
Földeák község hódolata Szent Imre emlékének = = Marosvidék. - 8. évf. 129. sz.(1930. jún. 8.), p. 4.
Az iskola udvarán tanulók adtak elő az "alkalomhoz illő" darabokat. Beszédet mondott Kupiczai Ferenc óföldeáki plébános.
MAK komb.-FTC = = Marosvidék. - 8. évf. 134. sz.(1930. jún. 15.), p. 3. - (Sport)
Rövid beharangozó.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
FTC-MAK 2:0 (0:0) = = Marosvidék. - 8. évf. 135. sz.(1930. jún. 17.), p. 3. - (Sport)
Részletes beszámoló a góllövők felsorolásával.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Földeákon keresik a Vásárhelyen elkötött jószágokat = = Marosvidék. - 8. évf. 137. sz.(1930. jún. 19.), p. 3.
A csendőrség szerint az ellopott borjakat Földeákra vitték.
Egyéb kulcsszó: szarvasmarha
A Földeáki Torna Club és a Makói Atlétikai Klub barátságos mérkőzés epilógusa / Zaviza Gyula = = Marosvidék. - 8. évf. 138. sz.(1930. jún. 21.), p. 2-3.
Zaviza Gyula a földeáki csapat amatőr trénere és játékosa a Marosvidék napilap oldalain reagál "egy másik újság"-ban megjelent, a földeáki csapatot elmarasztaló cikkre.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás; sajtóvita
A Földeáki Torna Club . = = Marosvidék. - 8. évf. 138. sz.(1930. jún. 21.), p. 3. - (Hirek)
Földeák csapata otthonában 3:1-re legyőzte a pitvarosi Levente Egyesület csapatát.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A Földeáki Torna Club mükedvelő ifjúsága = = Marosvidék. - 8. évf. 139. sz.(1930. jún. 22.), p. 3. - (Hirek)
A Búcsú napján lampionos előadásokat tartanak a nagyvendéglő udvarán. Bemutatásra kerül Zilahy Lajos parasztkomédiája, "Az ökör" Rózsahegyi László jelenete "A kalbász", valamint az ismeretlen szerzőségű "Pesti vigéc ne olvasson francia újságot" c. darab. - Ua. rövidített formában: A Földeáki Torna Club műkedvelő előadása = = Marosvidék. - 8. évf. 143. sz.(1930. jún. 27.), p. 3.
Válasz "Az FTC-MAK barátságos mérkőzés epilógusa" c. cikkre Zaviza Gyula urnak / Tóth Jenő = = Marosvidék. - 8. évf. 140. sz.(1930. jún. 24.), p. 3.
A MAK intézőjének válasza a földeáki edző korábbi írására.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás; sajtóvita
Járási jegyzői értekezlet Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 143. sz.(1930. jún. 27.), p. 2.
A Földeákon megrendezendő szakmai nap programja. Ebédre a Kornél ligetbe várják az értekezlet résztvevőit.
Egyéb kulcsszó: erdő
A mütrágya és az ojtóanyagok árának a mérséklése érdekében a kamarához fordul a Földeáki mezőgazdasági bizottság = = Marosvidék. - 8. évf. 143. sz.(1930. jún. 27.), p. 3.
Szakmai tanácskozást tartottak Földeákon. Megjelent többek között Tausch Árpád főjegyző és Mátyás Béla plébános. Nagy Gyula főszolgabíró a mezőőrök illetményével foglalkozó rendeletet ismertette.
Egyéb kulcsszó: növénytermesztés
A Földeáki Gazdasági Egyesület diszoklevéllel tüntette ki Nagy Gyula főszolgabírót = = Marosvidék. - 8. évf. 143. sz.(1930. jún. 27.), p. 3.
Érdemei elismeréséül köszöntötték a főszolgabírót. Beszédet mondott Tausch Árpád főjegyző.
A földeáki 6 éves Ács Bandikának ... = = Marosvidék. - 8. évf. 147. sz.(1930. júl. 2.), p. 3.
A Makai utcai fiút társa megrúgta, kórházba került, ahol megműtötték.
FTC-MTK II. 2:2 = = Marosvidék. - 8. évf. 152. sz.(1930. júl. 8.), p. 4.
Beszámoló a földeáki csapat méltatásával, góllövőkkel.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Egy földeáki leány rejtélyes öngyilkossági kisérlete a Marosban = = Marosvidék. - 8. évf. 162. sz.(1930. júl. 19.), p. 2.
Szalma Julianna beleugrott a Marosba, arra járók kimentették.
Mérkőzés Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 170. sz.(1930. júl. 29.), p. 3. - (Sport)
Rövid beszámoló az FTC-MTK II. mérkőzésről.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A Béla cigány özvegye szeretne hazajönni = = Vásárhelyi Reggeli Ujság. - 36. évf. 178. sz.(1930. aug. 6.), p. 3. - (Hirek)
Czutor Béla cigányprímás özvegye Földeákon dolgozik gazdaasszonyként. A napilap segít vásárhelyi munkát találni Konkoly Etelnek. Az értesítéseket Földeák, Uj utca 196 sz. alá kérik küldeni.
Egyéb kulcsszó: cigányzene
A Földeáki Torna Club zászlószentelési ünnepsége = = Marosvidék. - 8. évf. 183. sz.(1930. aug. 13.), p. 2.
Részletes beszámoló a napi programokról: ünnepség, sportszámok, szépségverseny, táncmulatság. Zászlóanya: Návay Aranka.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A földeáki kántor feleségének és fiának sulyos motorkerékpárszerencsétlensége a rókusi állomás előtt : Szécsényi [!Dehény] Lajosnét koponyatöréssel, eszméletlenül szállították be a városi közkórházba = = Szegedi Új Nemzedék. - 12. évf. 184. sz.(1930. aug. 13.), p. 2.
Egyéb kulcsszó: balesetek
Anya és fia sulyos motorkerékpárszerencsétlensége a rókusi állomás előtt = = Dm. - 6. évf. 181. sz.(1930. aug. 13.), p. 3.
Szeged-Rókus állomás mellett id. Dehény Lajosné súlyosan, fia, Lajos könnyebben megsérült. Egyéb kulcsszó: balesetek
Sulyos motorkerékpárszerencsétlenség a rókusi vámház előtt = = Szegedi Friss Újság. - 31. évf. 192. sz.(1930. aug. 13.), p. 3.
Szeged-Rókus állomás mellett id. Dehény Lajosné súlyosan, fia, Lajos könnyebben megsérült. Egyéb kulcsszó: balesetek
Dehény Lajos földeáki kántortanító feleségét és fiát rendkivül sulyos motorkerékpárszerencsétlenség érte Szegeden = = Marosvidék. - 8. évf. 184. sz.(1930. aug. 14.), p. 2.
Szeged-Rókus állomás mellett id. Dehény Lajosné súlyosan, fia, Lajos könnyebben megsérült. Egyéb kulcsszó: balesetek
Szent Imre zászlót szentelt a Földeáki Torna Club : Urbanics Kálmán beszámolója = = Marosvidék. - 8. évf. 186. sz.(1930. aug. 17.), p. 1-2.
Részletes beszámoló. - Sportszámok, eredmények, nevek.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A földeáki határban kigyulladt egy konyha és szénné égett benne egy ártatlan kis makói gyerek = = Marosvidék. - 8. évf. 186. sz.(1930. aug. 17.), p. 2.
Csertus Ferike szerencsétlensége a földeáki határban, a 63. sz. tanya mellett.
A Czirbus házaspár aranylakodalma = = Marosvidék. - 8. évf. 186. sz.(1930. aug. 17.), p. 3.
Részletes beszámoló góllövőkkel.
Földeák csapata 4:3-ra megverte Hódmezővásárhely csapatát = = Marosvidék. - 8. évf. 186. sz.(1930. aug. 17.), p. 3. - (Sport)
Részletes beszámoló góllövőkkel.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Kitüntettek egy sokgyermekes családanyát = = Marosvidék. - 8. évf. 191. sz.(1930. aug. 24.), p. 3.
Molnár Istvánné Fazekas Máriát kitüntetésben részesítette a Magyar Anyák Nemzeti Ünnepét Rendező Bizottság. A kitüntetés mellett pénzt és ruhaneműt is átadott Nagy Gyula főszolgabíró.
A Földeáki Torna Club . = = Marosvidék. - 8. évf. 192. sz.(1930. aug. 26.), p. 3. - (Hirek)
A cikk ismerteti a földeáki csapat mérkőzéseinek őszi időpontjait.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Borzalmas részletek Návay Lajos meggyilkolásának a történetéből : egy magyarból osztrákká lett szociálista vezért tesznek felelőssé a gyilkosságokért : nagy botrány "Koloman Wallisch" körül = = Marosvidék. - 8. évf. 195. sz.(1930. aug. 29.), p. 2.
A Návay testvérek Engi Lajos vezette kivégzésének körülményeiről, újabb részletekkel.
Földeáki Tc-MAK comb. = = Marosvidék. - 8. évf. 197. sz.(1930. aug. 31.), p. 3. - (Sport)
A Földeákon tartandó mérkőzés beharangozója.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Földeák 3:0-ra verte az MTK-t = = Marosvidék. - 8. évf. 198. sz.(1930. szept. 2.), p. 3. - (Sport)
Beszámoló az FTC mérkőzéséről, góllövőkkel.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A Földeáki Torna Club 3:1-re verte a Kiskundorozsmai Polgári Lövész Egyletet = = Marosvidék. - 8. évf. 204. sz.(1930. szept. 10.), p. 3. - (Sport)
Beszámoló góllövőkkel.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Egy földeáki embert halálra gázolt Magay Dániel autója a katraszéli állomás közelében = = Marosvidék. - 8. évf. 206. sz.(1930. szept. 12.), p. 1-2.
Magay Dániel Makóról Vásárhelyre tartva elütötte a kerékpáron közlekedő Molnár Imre 40 éves földeáki papucsost. - Részletes beszámoló
Egyéb kulcsszó: balesetek
Hogy történt a földeáki halálos autóelgázolás? : az eddigi megállapítások azt mutatják, hogy Molnár Imre hibájából következett be a halálos elgázolás : felboncolták Molnár Imre holttestét : egy szemtanú vallomása = = Marosvidék. - 8. évf. 207. sz.(1930. szept. 13.), p. 3.
Magay Dániel elgázolta Molnár Imre, földeáki papucsost. Vizsgálat, eredmények, a baleset körülményei.
Egyéb kulcsszó: balesetek
A Földeáki TC mérkőzése: 6:1 arányban vereséget szenvedett a KTE-tól = = Marosvidék. - 8. évf. 209. sz.(1930. szept. 16.), p. 3. - (Sport)
A földeáki csapat "motoros jármű"-ve Kistelek alatt 7 km-re lerobbant, onnan a csapat futva tette meg az utat Kistelekre. - Beszámoló.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Tarnay alispán termésjelentése Csanád-Arad-Torontálvármegye terméseredményeiről : aratás idején az egész megyében mindössze 50-60 hivatásos mezőgazdasági aratómunkás maradt aratómunka nélkül : aszálykárok : Mezőhegyesen ebben az évben is 16 mázsát adott a búza : kalászosokban kiváló termése volt Kübekházának : az egész megyében katasztrófálisan gyenge a kukorica hozama = = Marosvidék. - 8. évf. 211. sz.(1930. szept. 18.), p. 2.
A központi járás, köztük Földeák búza, árpa, rozs, zab terméseredményei. A beszámoló megemlíti a káreseteket is: Földeákon Návay Gézánál tűzeset volt, a kár biztosítás által megtérült.
Egyéb kulcsszó: növénytermesztés
A Földeáki Torna Club ... = = Marosvidék. - 8. évf. 214. sz.(1930. szept. 21.), p. 3.
Az FTC a SzIKE csapatával játszik Földeákon.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A SzIKE 1:0-ra megverte a Földeáki TC-t = = Marosvidék. - 8. évf. 215. sz.(1930. szept. 23.), p. 3. - (Sport)
Beszámoló.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Földeákon nincs munkanélküliség és nem fenyeget téli inség : a nagybirtok árnyékában huzodik meg a földeáki szegény ember : idegen munkások 12 vagon rész buzát vittek ki Földeákról : a répa, amely igen jól jön a cséplőrész után : van e 1.50-es napszám? : a munkások érdekében országos akció indul ki Földeákról = = Marosvidék. - 8. évf. 220. sz.(1930. szept. 28.), p. 1-2.
Cikk a munkások Földeáki helyzetéről.
Egyéb kulcsszó: növénytermesztés
Mérkőzés Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 220. sz.(1930. szept. 28.), p. 3. - (Sport)
Az FTC a SzFIE csapatával játszik.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Mérkőzés Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 221. sz.(1930. szept. 30.), p. 3. - (Sport)
Beszámoló az FTC-SzFIE (3:0) mérkőzésről, góllövőkkel.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Lövészverseny Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 223. sz.(1930. okt. 2.), p. 2.
A megrendezendő versenyre az egész vármegyéből várják a jelentkezőket.
Pitvaros és Alberti községek lőtéravató ünnepsége = = Marosvidék. - 8. évf. 223. sz.(1930. okt. 2.), p. 3.
Az ünnepségen a földeáki lövészek második helyezést értek el.
Négy uj, modern iskolája van a városnak = = Marosvidék. - 8. évf. 223. sz.(1930. okt. 3.), p. 3.
Makó város mérnöki és gazdasági hivatala többek között a "középső igási" iskolát is átadta.
Mérkőzés Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 226. sz.(1930. okt. 5.), p. 3.
Az FTC a szőregi Rákóczi csapatával játszik.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Szerkesztői üzenet Bernáth Józsefnek Földeákra = = Marosvidék. - 8. évf. 226. sz.(1930. okt. 5.), p. 3.
A szerkesztő ígéri, hogy felkeresi a földeáki levélírót.
A földeáki mérkőzés = = Marosvidék. - 8. évf. 227. sz.(1930. okt. 7.), p. 3. - (Sport)
Beszámoló az FTC-Rákóczi SE mérkőzésről.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Szegeden ellopták egy földeáki ember biciklijét = = Marosvidék. - 8. évf. 229. sz.(1930. okt. 9.), p. 1.
Rövid hír Héjj Gyula esetéről.
Egyéb kulcsszó: lopás
A Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület ... = = Marosvidék. - 8. évf. 230. sz.(1930. okt. 10.), p. 3.
A földeáki tűzoltók táncmulatságot rendeznek. A bevételt felszerelésük javítására fordítják.
Országos viszonylatban is nagy jelentőségű eredményt értek el vármegyénk lövészei a földeáki lövészversenyen : a verseny résztvevői : eredmények és jutalmak : a verseny vendégei : Tarnay alispán a vármegye ezüst nyelü zászlajával ajándékozta meg Földeák községet = = Marosvidék. - 8. évf. 235. sz.(1930. okt. 16.), p. 2.
Mérkőzés Földeákon = = Marosvidék. - 8. évf. 239. sz.(1930. okt. 21.), p. 3.
FTC-ASE 5:2. - Rövid beszámoló.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Óföldeák önállósitásának a terve elvesztette népszerűségét, mert ujabb terhet jelentene a földeákiakra = = Marosvidék. - 8. évf. 240. sz.(1930. okt. 22.), p. 3.
Érvek és ellenérvek Óföldeák önállósága ügyében.
Egy földeáki leány, aki szerelmes Makóba = = Marosvidék. - 8. évf. 247. sz.(1930. okt. 30.), p. 3.
Cikk K. Rozália Makón elkövetett bűncselekményeiről.
Vásárhely-Földeák-Makó, Apátfalva között kora tavasszal megindul az autóbuszjárat = = Vásárhelyi Ujság. - 7. évf. 248. sz.(1930. nov. 4.), p. 2.
Tervezet.
Szerencsétlenségek = = Marosvidék. - 8. évf. 259. sz.(1930. nov. 14.), p. 3.
Gilinger Ferenc földeáki fiút társai fellökték, lába eltört.

 

« 1929
Kezdőlap
1931 »