« 1950
Kezdőlap
1952 »

1951

A földeáki Szabad Föld Téli Este mutatja: kultúrmunkánkból sem hiányozhat az agitáció = = Viharsarok. - 7. évf. 3. sz.(1952. jan. 5.), p. 3.
Elmarasztaló cikk: kevesen vettek rész az előadáson. A cikkben Etsek Mária ügyvezető, Galambos József járási ügyvezető, Bernáth [József], Dara József agronómus és Rakonczai Márton mintagazda.
Tömegszervezetek a tanulóifjúságért = = Viharsarok. - 7. évf. 3. sz.(1952. jan. 5.), p. 5.
Földeákon az MNDSZ 1600 forint értékű ruhaanyagot adott át a fiataloknak.
Egyéb kulcsszó: Magyar Nők Demokratikus Szövetsége
Eladó. = = Viharsarok. - 7. évf. 5. sz.(1952. jan. 7.), p. 10.
Egy 100-as NSU motorkerékpár. Földeák, Rákosi Mátyás utca. 4. - (Apróhirdetés)
Ha bírál a "Viharsarok", abból csak eredmény származhat = = Viharsarok. - 7. évf. 9. sz.(1952. jan. 12.), p. 4.
Bernáth József földeáki levelező beszámol a korábban sikertelen Szabad Föld Téli Este rendezvény sikeressé tételéről. A cikkben Dara [József] és Bajusz József.
Az építő kommunista kritika és önkritika jegyében tartották meg a városi és járási pártértekezleteket = = Viharsarok. - 7. évf. 12. sz.(1952. jan. 16.), p. 3.
A cikk elmarasztalja Földeák tanácselnökét és titkárait, amiért a begyűjtés végrehajthatatlanságát bizonygatták.
A földeáki Dózsa termelőszövetkezet eredményei minden szónál meggyőzőbben beszélnek = = Viharsarok. - 7. évf. 12. sz.(1952. jan. 16.), p. 4.
Csányi József földeáki levelező beszámolója.
Szigorú takarékosságot a beruházási hitelek igénylésénél és felhasználásánál! = = Viharsarok. - 7. évf. 13. sz.(1951. jan. 17.), p. 1.
A cikkben a 40 ezer forintra tervezett földeáki ravatalozó körüli bonyodalmak.
Akik élenjárnak a tejbegyűjtésben = = Viharsarok. - 7. évf. 13. sz.(1951. jan. 17.), p. 5.
Földeákon Bereczki András és Rácz Ernő 3-3 holdas dolgozó parasztok 100 százalékon felül teljesítették tejbegyűjtési kötelezettségüket.
Csanádpalotán 35, Apátfalván 25 új tag lépett be a DISz-be a vezetőség választás óta = = Viharsarok. - 7. évf. 14. sz.(1951. jan. 18.), p. 4.
Földeákon legutóbb12 fiatal lépett be a Dolgozó Ifjúság Szövetségébe.
Tovább, előre, a szabad nép terjesztési verseny sikeréért! = = Viharsarok. - 7. évf. 17. sz.(1951. jan. 21.), p. 4.
Földeákon a Szabad Nép napilapra csak 3 új előfizetőt regisztráltak.
Eljárás indult a cukorrépatermést rejtegetők ellen = = Viharsarok. - 7. évf. 22. sz.(1951. jan. 27.), p. 5.
Földeáki lakosok: Kurunczi József 62, míg Szántó István 125 négyszögölön nem szedte fel a cukorrépát. Eljárást indítottak ellenük.
Párt és pártépítés : megszüntetem az általam vezetett politikai iskola hiányosságait = = Viharsarok. - 7. évf. 25. sz.(1951. jan. 31.), p. 5.
Vajka László középfokú politikai iskolaivezető beszámolója a munkájáról. A cikben a Dózsa termelőszövetkezet, Mészáros József és Radalovszki Péter.
Kiskirályságon és Földeákon kultúrotthont avatnak = = Viharsarok. - 7. évf. 28. sz.(1951. febr. 3.), p. 3.
A Megyei Tanács népművelési alosztálya Földeákon kultúrotthont ad át február 24-én.
A népművelési minisztérium 7. számú kultúrautójának csongrádmegyei munkaterve = = Viharsarok. - 7. évf. 29. sz.(1951. febr. 4.), p. 4.
A jármű Földeákra és Óföldeákra is ellátogat.
Népnevelők a partkongresszusért = = Viharsarok. - 7. évf. 29. sz.(1951. febr. 4.), p. 7.
Földeákon a dolgozó parasztok elszámoltatásánál Alföldi János, a Megyei Tanács népnevelője végzett jó felvilágosító munkát.
Február hónapban = = Viharsarok. - 7. évf. 32. sz.(1951. febr. 8.), p. 5.
14-én Földeákon tenyészkanca vásárt tartanak.
Egyéb kulcsszó: ló
A flanellakció óta új lendületet vett a sertéshizlalási szerződés kötése Csongrád megyében = = Viharsarok. - 7. évf. 35. sz.(1951. febr. 11.), p. 7.
Földeákon december 31-ig 205 sertés hízlalására szerződtek.
Földeákon a fekete reakció pénzért árul ja a "bűnbocsánatot" / Radalovszki Péterné = = Viharsarok. - 7. évf. 36. sz.(1951. febr. 13.), p. 4.
A cikkben Kaposi (Kaposy) Gyula plébános, Kovács Imre segédlelkész és Molnár Sándor úttörő.
Egyéb kulcsszó: katolikus egyház
Földeákon. = = Viharsarok. - 7. évf. 41. sz.(1951. febr. 18.), p. 10.
A Magyar-Szovjet Társaság helyi szervezetei alapfokú orosz nyelvtanfolyamot szerveztek.
A felvilágosító munka fokozásával, a kulákok szabotázscselekményeinek leleplezésével segítsék elő a községi tanácsok a terménybegyűjtési terv teljesítését = = Viharsarok. - 7. évf. 46. sz.(1951. febr. 24.), p. 5.
Földeákon Naparátzki (Neparáczki) István 170 kg kukoricát szolgáltatott be.
A makói járás községeiben. = = Viharsarok. - 7. évf. 48. sz.(1951. febr. 27.), p. 12.
A tél folyamán hat helyen rendeztek kéthetes mezőgazdasági vándortanfolyamat. Földeákon is véget ért a továbbképzés ünnepélyes záróvizsgával.
Hozzuk be a lemaradást, teljesítse minden község és város a begyűjtési tervet = = Viharsarok. - 7. évf. 51. sz.(1951. márc. 2.), p. 5.
Földeákon elmaradások vannak, még a tanácstagok részéről is.
Szabadságharcos-napokat tartanak a megyében = = Viharsarok. - 7. évf. 53. sz.(1951. márc. 4.), p. 10.
Földeákon is, a moziban.
Lelkes készülődés a megyében a Magyar-Szovjet Barátság Hónapjának megnyitóira = = Viharsarok. - 7. évf. 55. sz.(1951. márc. 7.), p. 3.
Földeákon a Vidám vásár című szovjet filmet vetítik.
Makói járás tanácsa. = = Viharsarok. - 7. évf. 55. sz.(1951. márc. 7.), p. 6.
Eboltási időpontok és helyszínek a járásban. Földeák: március 12. 8 óra, községi tanácsház, 14 óra, Óföldeák, községi tanácsház.
Székkutasi Gyapot - Földeák 2:1 (1:0) = = Viharsarok. - 7. évf. 56. sz.(1951. márc. 8.), p. 8. - (Sport)
Rövid beszámoló a földeáki mérkőzésről.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Teljesítsék becsülettel a néppel szemben vállait kötelességeiket a makói járás tanácsai = = Viharsarok. - 7. évf. 58. sz.(1951. márc. 10.), p. 3.
Bíráló cikk a tanácsok működéséről. A cikkben a földeáki vb-titkár, Szél István. A cikk szerzője: Hodák János a makói járási tanács vb elnöke.
Az elmúlt hónapban = = Viharsarok. - 7. évf. 60. sz.(1951. márc. 13.), p. 4. - (Hírek)
Földeákon a makói körzeti könyvtár a Szikra kiadóval közösen könyvkiállítást rendezett.
Lóvásár Csongrád megyében = = Viharsarok. - 7. évf. 69. sz.(1951. márc. 23.), p. 4.
Földeákon március 29-én, délelőtt 9 órakor.
A megyei másodosztályban Földeák és Maroslele értékes pontokat szerzett = = Viharsarok. - 7. évf. 72. sz.(1951. márc. 26.), p. 4. - (Sport)
Földeáki Áll. Gazd. SE - Csongrádi Petőfi II.: 6:2. Rövid beszámoló.
Tizenhat küldött képviseli a megye szabadságharcosait a Szabadságharcos Szövetség ma kezdődő II. kongresszusán = = Viharsarok. - 7. évf. 75. sz.(1951. márc. 31.), p. 1.
A földeáki küldött: ifj. Kun László.
Földeák - H. Dózsa II. 2:2 (1:1) = = Viharsarok. - 7. évf. 77. sz.(1951. ápr. 3.), p. 4.
A földeáki góllövők: Vörös és Dózsa.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás.
Földeák - Vörös Lobogó HSE 3:2 (1:1) = = Viharsarok. - 7. évf. 79. sz.(1951. ápr. 6.), p. 4.
Játékvezető: Budi, góllövők: Kovács, dr. Horváth és Reményi.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A megyei II. osztályú bajnokság állása = = Viharsarok. - 7. évf. 80. sz.(1951. ápr. 7.), p. 4. - (Sport)
Földeák a tabella 6. helyén.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Kemény és szigorú ítéletet a tavaszi munkákat szabotáló kulákok ellen = = Viharsarok. - 7. évf. 81. sz.(1951. ápr. 8.), p. 3.
Földeákon Kiss Pál Antalné kulákasszony szabotálja a tavaszi munkát.
H. Petőfi-Földeák 2:1 (0:1) = = Viharsarok. - 7. évf. 83. sz.(1951. ápr. 11.), p. 4. - (Sport)
Rövid beszámoló.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Lánc, lánc, eszterlánc = = Viharsarok. - 7. évf. 84. sz.(1951. ápr. 12.), p. 3.
Földeák község tűzoltóságának 20 liter benzinre volt szüksége a motoros fecskendő működtetéséhez. Cikk a beszerzés bonyodalmairól.
A szegedi .és a makói járásban = = Viharsarok. - 7. évf. 85. sz.(1951. ápr. 13.), p. 4.
Április 13-án Veres Péter Próbatétel című könyvéről tartanak könyvismertetőt Földeákon.
Dolgozó népünk a békeívek aláírását munkafelajánlással pecsételi meg : Csongrád megye harcban a békéért = = Viharsarok. - 7. évf. 87. sz.(1951. ápr. 15.), p. 1.
Földeákon Ádok Tamásné, 4 holdas dolgozó parasztasszony is aláírta a békeívet.
Levél Ács Sándornénak, aki nem írta alá a békeívet = = Viharsarok. - 7. évf. 87. sz.(1951. ápr. 15.), p. 3.
Nagy István elmarasztaló nyílt levele a földeáki asszonynak. A cikkben Kapossy Gyula plébános és Antal Mihály gazda.
Egyéb kulcsszó: katolikus egyház
A makói járás földművesszövetkezetei = = Viharsarok. - 7. évf. 88. sz.(1951. ápr. 17.), p. 4.
A földeáki földművesszövetkezet 100 új taggal bővült.
A békére vágyó becsületes emberek ellensége a kulák = = Viharsarok. - 7. évf. 95. sz.(1951. ápr. 25.), p. 4.
"Földeákon Kurunczi János és Sípos János kulákok a feketemag elvetését szabotálták el."
Kemény rendszabályokkal akadályozzuk meg a kulákság szabotálásait a tavaszi munkákban = = Viharsarok. - 7. évf. 97. sz.(1951. ápr. 27.), p. 3.
Földeák községben 18 kulák ellen indult eljárás, mert nem mutatták he tavaszi vetéstervüket.
A földeáki mérkőzés visszhangja = = Viharsarok. - 7. évf. 98. sz.(1951. ápr. 28.), p. 4.
A Székkutasi Gyapot csapata nem viselkedett sportszerűen Földeákon, szidalmazták a bírót, levonultak. A cikkben Horváth és Orosz földeáki labdarúgók. - Az ifjúsági csapat Kiszomboron játszott és kikapott 3:2-re.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A május elsejei ünnepségek előadói = = Viharsarok. - 7. évf. 99. sz.(1951. ápr. 29.), p. 2.
Földeákon Galambos Mihályné tart beszédet.
Május 3-án. = = Viharsarok. - 7. évf. 101. sz.(1951. máj. 3.), p. 4.
Május 4-én reggel 8 órakor Földeákon tenyészkanca és herélt lóvásárt tartanak.
A békét védjük, ha teljesítjük az új begyűjtési rendeletet, ha emeljük mezőgazdaságunk terméshozamát = = Viharsarok. - 7. évf. 102. sz.(1951. máj. 4.), p. 3.
A cikkben Tóth József és Tamási István beszélnek termesztési módszereikről.
Egyéb kulcsszó: kukorica, napraforgó
Ki a tavaszi mezőgazdasági munkaverseny gazdája Földeákon, a tanács, vagy a helyi DÉFOSz-szervezet? = = Viharsarok. - 7. évf. 102. sz.(1951. máj. 4.), p. 3.
A cikkben Tóth József, a vb alelnöke és Bernáth József DÉFOSZ-titkár.
Egyéb kulcsszó: Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége
Egyéb eredmények. II. oszt. bajnoki = = Viharsarok. - 7. évf. 103. sz.(1951. máj. 5.), p. 4. - (Sport)
Földeák - H. Öntöző 2:1.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Két új ikerablak = = Viharsarok. - 7. évf. 104. sz.(1951. máj. 6.), p. 4. - (Apróhirdetések)
Nyílászárók eladók. Földeák, Völgy utca 85.
Megyei II. osztályú labdarugó eredmények = = Viharsarok. - 7. évf. 109. sz.(1951. máj. 12.), p. 4. - (Sport)
Földeák-Szentesi Lokomotív 1:1.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
24 HP Hoffher-traktorhoz cséplésre cséplőszekrényt keresek = = Viharsarok. - 7. évf. 110. sz.(1951. máj. 13.), p. 6. - (Apróhirdetések)
Érd. Csorba János, Földeák.
Egyéb eredmények = = Viharsarok. - 7. évf. 111. sz.(1951. máj. 16.), p. 4. - (Sport)
Földeák - H. Magasépítők SE 3:1 (1:1).
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A megyei II. o. bajnokság állása = = Viharsarok. - 7. évf. 119. sz.(1951. máj. 25.), p. 4. - (Sport)
Földeák a tabella 5. helyén.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Földeákon a paraszt eszét hibáztatja a tanácstitkár, ha becsapja a kulák = = Viharsarok. - 7. évf. 123. sz.(1951. máj. 30.), p. 3.
Cikk a földeáki vádaskodásokról. A cikkben Ádók István tanácsi dolgozó ("Jójárt" Bugyi István veje), Abonyi Edéné, Bernáth József, Lele Andrásné, Széll István tanácstitkár, "Rezes" Molnár Pál és Fejes Lászlóné hentes.
Egyéb eredmények = = Viharsarok. - 7. évf. 128. sz.(1951. jún. 5.), p. 4. - (Sport)
Földeák-Maroslele 2:0 (1:0). Góllövők: Vajka és Horváth.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Maroslelén nem szeretik a földeákiakat? = = Viharsarok. - 7. évf. 131. sz.(1951. jún. 8.), p. 4. - (Sport)
A földeáki tudósító Eiler László írása a marosleleiek sportszerűtlen viselkedéséről.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A makói járásban közel 300 fiú jelentkezett eddig növényápolási munkára = = Viharsarok. - 7. évf. 133. sz.(1951. jún. 10.), p. 3.
A DISZ központi vezetőségére fiatalok (Földeákról is 56-an) jelentkeztek állami gazdaságokba a növényápolási munkák meggyorsítására.
Egyéb kulcsszó: Dolgozó Ifjúság Szövetsége
Földeák-Derekegyházi Kláramajori Áll. GSE 3:2 = = Viharsarok. - 7. évf. 142. sz.(1951. jún. 21.), p. 6. - (Sport)
Rövid beszámoló.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Vándor-képkiállítás a szovjet mezőgazdaságról = = Viharsarok. - 7. évf. 144. sz.(1951. jún. 23.), p. 4.
A Szovjet kolhozparasztság boldog élete című kiállítás június 30-ig tekinthető meg Földeákon.
A megyei II. osztály hmvhelyi csoport bajnoki táblázata = = Viharsarok. - 7. évf. 147. sz.(1951. jún. 27.), p. 4.
Földeák a tabella 5. helyén. "A községi csapatok közül Nagymágocs és Földeák küzdötte fel magát a vezető csoportba."
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Földeák: ÁGSE-H. Öntöző SE II. 15:0. = = Viharsarok. - 7. évf. 148. sz.(1951. jún. 28.), p. 6. - (Sport)
Rövid beszámoló.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Csongrád, Mindszent, Csengele, Földeák tanácsa ölbetett kézzel szemléli a megye lemaradását a tojásbegyűjtésben = = Viharsarok. - 7. évf. 149. sz.(1951. jún. 29.), p. 3.
Elmarasztaló cikk a begyűjtés nem megfelelő végrehajtásáról.
Kaszásaink és kévekötőink erős kezében ma a kasza harci fegyver a békéért folytatott harcban = = Viharsarok. - 7. évf. 157. sz.(1951. júl. 8.), p. 1.
Széll István vb titkár jelenti: Földeákon is befejezték aza aratást.
A munkás-paraszt szövetség új formáiról = = Viharsarok. - 7. évf. 157. sz.(1951. júl. 8.), p. 2.
A földeáki Dózsa termelőszövetkezet 24 mázsás átlagtermést ért el az őszi árpából.
A földeáki tanács "állatvédelme" többet árt, mint használ = = Viharsarok. - 7. évf. 158. sz.(1951. júl. 10.), p. 3.
A földeáki állatorvosra sok a panasz, fegyelmi vizsgálatot indítottak ellene. Bernáth József beszámolója.
Kommunisták mutassatok példát! = = Viharsarok. - 7. évf. 167. sz.(1951. júl. 20.), p. 1.
Földeákon Göller György párttitkár az első között teljesítette 200 százalékra beadási kötelezettségét.
Melyik lesz a beszolgáltatás győztese? Az óföldeáki Béke, vagy a földeáki Dózsa tsz = = Viharsarok. - 7. évf. 167. sz.(1951. júl. 20.), p. 2.
Beszámoló a földeáki beszolgáltatásokról is. A cikkben Bajusz Tamás párttitkár és Rakonczai Márton kisparaszt.
Egyéb kulcsszó: Dózsa Termelőszövetkezet
Géptől a raktárig : Süveg Mihály ószentiváni dolgozó paraszt a cséplő oldalára írta: Nem haza, a raktárba viszem az államot illető részt = = Viharsarok. - 7. évf. 168. sz.(1951. júl. 21.), p. 2.
A cikkben a földeáki ifj. Vass Mihály, Torma Lajos, Folti Imre. Rácz János és Nagy Sámuel.
Harsogjon Csongrád megyén át a népnevelők szava! = = Viharsarok. - 7. évf. 169. sz.(1951. júl. 22.), p. 1.
Mészáros János földeáki népművelő mesél esetéről id. Gábor Péterrel és Gera Józseffel.
Ünnepélyes begyűjtési napot rendelnek ma, vasárnap Földeákon = = Viharsarok. - 7. évf. 169. sz.(1951. júl. 22.), p. 2.
Rövid program.
Pótbeporzást végeztek Óföldeákon és Földeákon a vásárhelyi technikum tanulói = = Viharsarok. - 7. évf. 171. sz.(1951. júl. 25.), p. 4.
Földeákra is ellátogattak, megmutatva a kukorica terméshozamát növelő eljárást.
Harcos kultúrmunkával - a begyűjtés sikeréért = = Viharsarok. - 7. évf. 172. sz.(1951. júl. 26.), p. 1.
Földeákon Szalma István 2 holdas dolgozó paraszt, aki addig 600 %-ra teljesíttette a beadási kötelezettségét, beadási versenyre hívta dolgozó paraszttársait.
Harcban a begyűjtési terv túlteljesítéséért = = Viharsarok. - 7. évf. 172. sz.(1951. júl. 26.), p. 5.
Földeákon kevés gabonát szolgáltattak be, pedig már két hete tart a cséplés. A cikkben Szél(l) László tanácstitkár, Medgyesi Ferenc, Medgyesi Mihály, Sipos István, Bárdi Albert és Bencze János.
A terménybegyűjtés élenjárói - a béke harcosai = = Viharsarok. - 7. évf. 175. sz.(1951. júl. 29.), p. 4.
Földeákon Szalma István 600, Menyhárt Mihályné, Ramotai Péter, Vastag Mihály, Adók József és Göller György 200-200 százalékos túlteljesítésnél tartanak.
Egy Fordson-traktor. = = Viharsarok. - 7. évf. 175. sz.(1951. júl. 29.), p. 6. - (Apróhirdetések)
Olivér eke eladó. Érd. Földeák, Tanya 148.
Fokoznunk kell a szénabegyűjtést, hogy helytálljunk Békés megyével folytatott versenyben = = Viharsarok. - 7. évf. 177. sz.(1951. aug. 1.), p. 1.
Földeák 172 %-os teljesítéssel jó helyen áll a beszolgáltatási versenyben.
Fási Bálintné üzenete = = Viharsarok. - 7. évf. 179. sz.(1951. aug. 3.), p. 3.
A szovjet minta eredményei. A cikkben Horváth Jánosné, Mészáros Jánosné és Csányi Pál.
Egyéb kulcsszó: Dózsa Termelőszövetkezet
Több gabonát a hazának : a terménybegyűjtés élenjárói - a béke harcosai = = Viharsarok. - 7. évf. 182. sz.(1951. aug. 7.), p. 4.
"Bugyi János a baromfi- és tojás beadási kötelezettségét az elsők között teljesítette. Gabonabeadási kötelezettségének 760 százalékig tett eleget. Kurunczi János 5 holdas dolgozó paraszt 450 százalékra teljesítette beadási kötelezettségét."
Harcoljanak cséplőmunkásaink a másodpercekért = = Viharsarok. - 7. évf. 185. sz.(1951. aug. 10.), p. 1.
Elmarasztaló cikk a nem megfelelő cséplési normákról. A cikkben a földeáki Molnár Sándor és cséplőbrigádja.
Harcban a dolgozó parasztok jobb életéért = = Viharsarok. - 7. évf. 190. sz.(1951. aug. 16.), p. 5.
Bernáth József földeáki levelező rövid tudósítása a Dózsa Termelőszövetkezet eredményeiről.
A begyűjtési munka naponkénti ismerete a helyes irányítás alapja : a kiszombori VB elnök levele a földeáki tanácshoz = = Viharsarok. - 7. évf. 191. sz.(1951. aug. 17.), p. 1.
Lednitzky Ilona összefoglalója a két falu begyűjtési versenyéről.
MHK atlétikai versennyel és a Sz. Petőfi-Földeáki ÁGSE mérkőzéssel avatják fel Földeák új sporttelepét = = Viharsarok. - 7. évf. 196. sz.(1951. aug. 24.), p. 4.
A 100 ezer forintos beruházással épült pályát Göller György a községi pártszervezet titkára adja át.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A vásárhelyi nagyállomáson. = = Viharsarok. - 7. évf. 198. sz.(1951. aug. 26.), p. 6. - (Apróhirdetések)
Szőke Károly órát talált, átvehető Földeákon.
Emelson 25 HP. traktor eladó = = Viharsarok. - 7. évf. 199. sz.(1951. aug. 28.), p. 4. - (Apróhirdetések)
Érd. Földeák, Béke u. 8.
Szívlelje meg a bírálatot a földeáki tanács és gyorsítson a begyűjtés munkáján : Nem a cséplőgép kevés: az a baj, hogy 50 mázsát csépelnek naponta = = Viharsarok. - 7. évf. 201. sz.(1951. aug. 30.), p. 2.
A földeáki Széll István VB titkár és özv. Bodóczi (Bodócsi?) Györgyné nehezményezi a kiszombori Lednitzky Ilona által az augusztus 17-ei lapszámban leírtakat.
A Szovjetunióban járt parasztküldöttek beszámolói = = Viharsarok. - 7. évf. 207. sz.(1951. szept. 6.), p. 5.
Szeptember 8-án, este 7 órakor Bagaméri Antalné tart előadást.
Hetvenöt forint vagy ötven forint = = Viharsarok. - 7. évf. 211. sz.(1951. szept. 11.), p. 2.
A földeáki Fertály János kisparaszt még nem adta be 10 mázsa búza fölöslegét.
Gilinger József földeáki középparaszt / Nagy István = = Viharsarok. - 7. évf. 216. sz.(1951. szept. 16.), p. 4.
A cikkben József és édesapja, János élettörténete a harmincas évek elejétől. Az emlékezésben még: Abonyi Edéné, Szűcs Balázs, a Kis Pál-féle cserépégető, Antal Béla épületanyag-kereskedő és Tóth Béla ügyvéd.
Generálozott M 24-es Hoffherr-motor eladó = = Viharsarok. - 7. évf. 216. sz.(1951. szept. 16.), p. 6. - (Apróhirdetések)
Földeák, Csorba János, Felszabadulás-utca 26.
Földeáki ÁGSE - Makói MTSE 9:0 = = Viharsarok. - 7. évf. 220. sz.(1951. szept. 21.), p. 4. - (Sport)
Beszámoló a földeákiak sportszerűtlenségének taglalásával. A cikkben dr. Horváth és öccse, földeáki játékosok.
Egyéb kulcsszó: Földeáki Állami Gazdaság; Munkaerők TSE, Béke Kupa
Szeptember végéig minden termelőnek teljesítenie kell az évi tojásbeadási kötelezettség 85 százalékát : a hízlalási szerződés keretében nevelt libák beszámítanak a baromfibeadásba = = Viharsarok. - 7. évf. 221. sz.(1951. szept. 22.), p. 2.
Földeák 32.6 %-kal élen jár a baromfibeadásban.
A tanácsok és népnevelők feladata továbbra is ismertetni a kukorica szerződéskötések kedvezményei = = Viharsarok. - 7. évf. 225. sz.(1951. szept. 27.), p. 4.
Földeákon Adok János 10 mázsára. Orosz Sándor 4 holdas dolgozó paraszt 5 mázsára és Bajusz József 3 holdas dolgozó paraszt 5 mázsára kötött szállítási szerződést.
Hatalmas lelkesedéssel kezdődött meg Csongrád megyében a második békekölcsön jegyzése : a békéért, az ötéves tervért, a szabad, független Magyarországért = = Viharsarok. - 7. évf. 226. sz.(1951. szept. 28.), p. 1-2.
Földeák községben Gilinger János 7 holdas dolgozó panaszt 400 forintot jegyzett.
A Szovjetunióban = = Viharsarok. - 7. évf. 227. sz.(1951. szept. 29.), p. 4.
A Szovjetunióban járt parasztküldöttség beszámolója nyomán megalakult Földeákon az I. típusú Petőfi-termelőcsoport.
Fiatalok! Vigyétek teljes sikerre a gyapot betakarítását! : hétholdas gyapotföld terméséből 130.400 forint jövedelem : a dolgozók 475 méterre szóló textilutalványt kaptak = = Szabad Ifjúság. - 2. évf. 105. sz.(1951. okt. 27.), p. 1. : ill.
Jól szervezete meg a földeáki Dózsa tszcs a gyapotbetakarítást. - Nem földeáki vonatkozású fotóval.

 

« 1950
Kezdőlap
1952 »