« 1951
Kezdőlap
1953 »

1952

A megye négy községében tartanak január 6-án délelőtt földművesszövetkezeti járási közgyűlést = = Viharsarok. - 8. évf. 1. sz.(1952. jan. 3.), p. 4.
Január 6-án Földeákon is. Beszámoló és tervek.
Közöljük a magyar sajtó csongrádmegyei levelezőinek értekezletén résztvevők névsorát = = Viharsarok. - 8. évf. 2. sz.(1952. jan. 4.), p. 4.
Földeákiak: Neparánszki (Neparáczki?) Antal, (Mártírok-útja 844. sz.), Csányi József Földeák (Dózsa tszcs).
Egyéb kulcsszó: termelőszövetkezet
Megyei tanácstagok beszámolója = = Viharsarok. - 8. évf. 4. sz.(1952. jan. 6.), p. 4.
Január 6-án, vasárnap Földeákon Nádasdi Tamás tart beszámolót.
Feladataink a falusi sport fejlesztése területén = = Viharsarok. - 8. évf. 5. sz.(1952. jan. 8.), p. 6. - (Sport)
Cikk a testnevelés megyei problémáiról. Földeákon nem egy, hanem több sportkör létrehozásában gondolkoznak.
Párt és pártépítés : hogyan teremtsük meg a tanulmányi legyeimet a konferenciákon = = Viharsarok. - 8. évf. 6. sz.(1952. jan. 9.), p. 2.
Földeáki példával. A cikkben Szalma István és Csányi Pál.
Egyéb kulcsszó: Dózsa Termelőszövetkezet
Miért nem fásítanak Földeákon? / Bernáth Lajos = = Viharsarok. - 8. évf. 6. sz.(1952. jan. 9.), p. 4.
A földeáki lakos szerző nehezményezi, hogy a sorompótól a makó-hódmezővásárhelyi útig terjedő bekötőszakasz fásítatlan mindkét oldalon.
Értesítjük a gyapottermelőket. = = Viharsarok. - 8. évf. 7. sz.(1952. jan. 10.), p. 6.
Gyapotátvételi időpontok: január 14., Földeák. Az ottani földművesszövetkezethez várják akkor az óföldeáki termelőket is.
Legyen az ifjúsági sportolók példaképe Ribizsár Erzsébet! = = Viharsarok. - 8. évf. 9. sz.(1952. jan. 12.), p. 4.
Földeákon is megalakult az egységes falusi sportkör.
A tsz megszilárdításának két fontos tényezője = = Viharsarok. - 8. évf. 13. sz.(1952. jan. 17.), p. 3.
A földeáki Dózsa-termelőszövetkezet 20 holdas gyapotterületén 8 mázsás holdankénti termést ért el.
Politikai pártnapok beosztása = = Viharsarok. - 8. évf. 14. sz.(1952. jan. 18.), p. 4.
A Csongrádmegyei Pártbizottság küldöttjeként Földeákon, január 19-én, szombaton este 7 órakor Ambrus Mária tart előadást.
Egyéb kulcsszó: propaganda
Mi történt a megyében? = = Viharsarok. - 8. évf. 16. sz.(1952. jan. 20.), p. 6.
Rakoncai Márton, Tanya 2. szám alatti kisparaszt már első negyedévi tojásbeadási kötelezettségét teljesítette.
Végétért a falusi sportvezetők tanfolyama = = Viharsarok. - 8. évf. 16. sz.(1952. jan. 20.), p. 6. - (Sport)
A földeáki részvevő: Bodó Mátyás.
Egyéb kulcsszó: Testnevelési és Sport Bizottság
Villám = = Viharsarok. - 8. évf. 25. sz.(1952. jan. 31.), p. 6.
Földeákon, a Szovjet Film Ünnepe alkalmából Lele Mihályné életében először volt moziban.
A termelési szerződéskötésben elmaradt községek pótolják mulasztásukat = = Viharsarok. - 8. évf. 30. sz.(1952. febr. 6.), p. 2.
Földeák is csak 90 százalékban teljesített.
Ma három helyen rendezik meg a kultúrverseny körzeti döntőit = = Viharsarok. - 8. évf. 34. sz.(1952. febr. 10.), p. 6.
Makóra, a József Attila kultúrházba 10 órára várják a Földeák kultúrbrigádját.
Megválasztották a makói járási Labdarugó TSz-t = = Viharsarok. - 8. évf. 34. sz.(1952. febr. 10.), p. 6.
Földeáki tag: Eiler László.
A makói járási válogatottkeret tagjai = = Viharsarok. - 8. évf. 36. sz.(1952. febr. 13.), p. 4.
Földeáki sportoló: Vetró Lénárt.
Gilinger József 7 holdas földeáki dolgozó paraszt teljesítette első negyedévi beadási kötelezettségét : a terv - a jó gazdálkodás alapja = = Viharsarok. - 8. évf. 44. sz.(1952. febr. 22.), p. 1., 3.
Elveszett = = Viharsarok. - 8. évf. 47. sz.(1952. febr. 26.), p. 4.
Kendő, a makói állomáson. Kiss Ernőné földeáki lakos apróhirdetése.
Rákosi elvtárs 60. születésnapjával kapcsolatban.= = Viharsarok. - 8. évf. 47. sz.(1952. febr. 26.), p. 4. - (Párthírek)
A megyei pártbizottság előadásokat szervez. A földeáki előadó: Tihanyi István.
Egyéb kulcsszó: propaganda
Tanít bennünket Rákosi elvtárs .= = Viharsarok. - 8. évf. 49. sz.(1952. febr. 28.), p. 5.
A cikk idézi Rákosi Mátyás telefonhívását, amelyben "Jegyinák elvtársat", a Megyei Pártbizottság titkárát felszólítja a földeáki állami pénzek elherdálásának ügyének kivizsgálására.
Egyéb kulcsszó: Dózsa Termelőszövetkezet
Ökölvívás . = = Viharsarok. - 8. évf. 49. sz.(1952. febr. 28.), p. 6.
Az 1952-es évadra várják az egyéni sportolókat, Földeákról is.
Még a tavaszi munkák megkezdése előtt belépünk a termelőcsoportokba = = Viharsarok. - 8. évf. 55. sz.(1952. márc. 6.), p. 3. - (Levelezőink írják)
A földeáki nyilatkozó Bereczka András. A cikkben Nagy Sándor, Bajusz Tamás, Csányi József és Vass Pál.
Egyéb kulcsszó: Dózsa Termelőszövetkezet
A makói járás területén "Tavasz a kolhozmezőkön" című előadássorozaton. = = Viharsarok. - 8. évf. 55. sz.(1952. márc. 6.), p. 5.
Földeákon Bagaméri Antalné kiszombori parasztasszony ismertette a szovjet gépi kapálási módszert.
Makói járási labdarúgó mérkőzések = = Viharsarok. - 8. évf. 58. sz.(1952. márc. 9.), p. 8. - (Sport)
Földeák csapata Maroslelével játszik.
Rakják a deszkái tető alá! / Bernáth Lajos = = Viharsarok. - 8. évf. 59. sz.(1952. márc. 11.), p. 4.
A földeáki levelező nehezményezi, hogy Makón és Hódmezővásárhelyen is szabad ég alatt tartják a Tüzépeken a deszkákat.
Földeák-Maroslele 1:1 = = Viharsarok. - 8. évf. 59. sz.(1952. márc. 11.), p. 4. - (Sport)
Rövid beszámoló.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Új szovjet filmek bemutatása - a kultúrversenyek járási döntői : A Magyar-Szovjet Barátsági Hónap szombati és vasárnapi eseményei = = Viharsarok. - 8. évf. 63. sz.(1952. márc. 15.), p. 4.
A makói kultúrotthonban március 15-én 2 órától a földeáki színjátszók, ének- és tánccsoportok is bemutatkoznak.
Egyéb eredmények = = Viharsarok. - 8. évf. 65. sz.(1952. márc. 18.), p. 4. - (Sport)
Földeák SK-Nagylaki SK 7:0. Rövid beszámoló. Góllövők: Sándor, Galyas, Lénárt, Kokavecz és Vízhányó.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Úgy szeretnénk, hogy nagyon szép legyen : Földeák kultúrélete sokat fejlődött hét év alatt / Szabó Mária = = Viharsarok. - 8. évf. 69. sz.(1952. márc. 22.), p. 3.
Id. Csányi József élettörténetének felvázolása. A cikkben Etsek Mária és Vajka Lászlóné.
Egyéb kulcsszó: Dózsa Termelőszövetkezet; villanyáram
Olvasóankét Földeákon = = Viharsarok. - 8. évf. 71. sz.(1952. márc. 25.), p. 3.
A Viharsarok napilap képviselőivel találkoztak az olvasók. A cikkben Bodó Mátyás.
Makóhoz közeli tanyán. = = Viharsarok. - 8. évf. 69. sz.(1952. márc. 22.), p. 4.
Cserép eladó. Érd. Antal Béla, Földeák. - Apróhirdetés.
Földeák - Csanádi Bástya 1:0 = = Viharsarok. - 8. évf. 72. sz.(1952. márc. 26.), p. 4. - (Sport)
Góllövő: Lénárt.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Makó válogatott - Vásárhely válogatott - Makón = = Viharsarok. - 8. évf. 72. sz.(1952. márc. 26.), p. 4. - (Sport)
A járási válogatott földeáki tagja: Vízhányó és Sándor.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Bajusz István földeáki dolgozó paraszt az idén is négyzetesen veti a kukoricát = = Viharsarok. - 8. évf. 74. sz.(1952. márc. 28.), p. 4.
Terméseredmények, módszerek.
Egyéb kulcsszó: mezőgazdaság
Drága hazánkért, a békéért = = Viharsarok. - 8. évf. 76. sz.(1952. márc. 30.), p. 2.
A földeáki Dózsa Termelőszövetkezet élen jár a beszolgáltatás teljesítésében.
A megye községeinek kultúrcsoportjai felkészültek a felszabadulási ünnepségek előadásaira = = Viharsarok. - 8. évf. 79. sz.(1952. ápr. 3.), p. 2.
A földeáki ünnepi program ismertetése.
Mit láttunk a makói Járási válogatottak mérkőzésén? = = Viharsarok. - 8. évf. 79. sz.(1952. ápr. 3.), p. 4.
Meleg Gyula földeáki levelező köszönetét fejezi ki faluja, és a környező falvak tanácsainak a falusi sport támogatásáért.
Fölajánlások a Földeáki SK-nál = = Viharsarok. - 8. évf. 79. sz.(1952. ápr. 3.), p. 4.
Április 4. tiszteletére Horváth Ferencné földeáki asszony bemeszelte a sportkör öltözőit saját költségén. Gyetvai László pedig 3 kocsi homokot szállított a sportpályára. Lóczi Ferenc és Horváth László KTSz dolgozók 5-6 pár futballcipő díjtalan kijavítását vállalták.
Diadalmas hét esztendő = = Viharsarok. - 8. évf. 80. sz.(1952. ápr. 4.), p. 1.
"Földeákon Szalma Lajosné és Sebők Jánosné egyénileg gazdálkodó kisparasztok azzal köszöntötték a szabad élet hetedik évfordulóját, hogy teljesítették az egész évi tojás- és ba- romfibeadást."
Színház = = Viharsarok. - 8. évf. 80. sz.(1952. ápr. 4.), p. 8.
Április 5-én este a Szegedi Állami Nemzeti Színház együttese Földeákon mutatja be a Harminc ezüstpénz című színművet.
Színpompás ünnepségek megyénk városaiban és községeiben a legnagyobb nemzeti ünnepünk évfordulóján = = Viharsarok. - 8. évf. 81. sz.(1952. ápr. 7.), p. 1.
Földeákon sportünnepséget rendeztek. A faluban már sokan teljesítették az MHK (Munkára Harcra Kész) próbát.
Levelezőink jelentik felszabadulásunk ünnepeiről = = Viharsarok. - 8. évf. 82. sz.(1952. ápr. 8.), p. 2.
Baracska (Bereczka?) András beszámolója a földeáki ünnepségről. A cikkben Vetró József, a Dózsa Tsz tagja és Göller György párttitkár.
Egyéb kulcsszó: termelőszövetkezet
A Szegedi Állami Nemzeti Színház. = = Viharsarok. - 8. évf. 83. sz.(1952. ápr. 9.), p. 2.
Bernáth Lajos földeáki levelező beszámolója a szegedi művészek által előadott Harminc ezüstpénz című darabról.
652 hold gyapot vár még szerződéskötésre = = Viharsarok. - 8. évf. 83. sz.(1952. ápr. 9.), p. 3.
Gyapottermesztésre buzdító cikk. Földeákon a szép sikereket elért Hajnal Istvánhoz fordulhatnak tanácsért az érdeklődők.
Egyéb kulcsszó: mezőgazdaság
Mi történt Kövegyen? = = Viharsarok. - 8. évf. 83. sz.(1952. ápr. 9.), p. 3.
Földeáki levelező panaszolja, hogy az ottani mérkőzés után a földeákiak autóját megdobálták, Szűcs Lászlóné meg is sérült.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Ma alakul meg a makói járás földművesszövetkezeteinek szövetsége = = Viharsarok. - 8. évf. 91. sz.(1952. ápr. 19.), p. 4.
A földművesszövetkezet küldötte, Bajusz Bálintné fél évi baromfi- és tojásbeadási kötelezettségének eleget tett.
A makói járási bajnokság állása az I. csoportban = = Viharsarok. - 8. évf. 91. sz.(1952. ápr. 19.), p. 4. - (Sport)
Földeák I. csoportban a tabella 1., II. csoportban a 6. helyén.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Óföldeáki levél = = Viharsarok. - 8. évf. 91. sz.(1952. ápr. 19.), p. 4. - (Sport)
Padlás Mátyás sportfelelős írása. A cikkben Bajusz | János futó, Avar Tibor, Neparáczki József, Liber Sándor, K. Vass Sándor és Kocsis István labdarugók.
Megalakult a makói járás földművesszövetkezeteinek önálló járási szövetsége = = Viharsarok. - 8. évf. 94. sz.(1952. ápr. 23.), p. 4.
Élénkülő vásárlókedv Földeákon is, az elmúlt évben egy motorkerékpárt és 27 rádiót értékesítettek.
A beszámoló után a vásárhelyi, szentesi, makói, földeáki asszonyok egymásután tették meg felajánlásukat a gyapotszerződésre = = Viharsarok. - 8. évf. 96. sz.(1952. ápr. 25.), p. 2.
Bajusz Józsefné, a földeáki Dózsa tsz tagja 8 kislánc gyapot megmunkálását vállalta.
Egyéb kulcsszó: termelőszövetkezet
A makói járási bajnokság állása = = Viharsarok. - 8. évf. 96. sz.(1952. ápr. 25.), p. 4.
Földeák a tabella 1. helyén.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
A makói JTSB közlönyéből olvastuk = = Viharsarok. - 8. évf. 97. sz.(1952. ápr. 26.), p. 4.
Az április 13-ai Kövegy-Földeák futballmeccsen Manhalter György földeáki intéző sértegette a játékvezetőt, ezért 3 hónapra eltiltották a sportesemények látogatásától, és a tisztsége viselésétől.
Egyéb kulcsszó: labdarúgás
Jobb növényápolási munkával, takarékossággal harcolunk termelési tervünk túlteljesítéséért = = Viharsarok. - 8. évf. 98. sz.(1952. ápr. 27.), p. 3.
Boroczka (Bereczka?) András, a földeáki Dózsa Tsz tagjának beszámolója a termelőszövetkezeti munkákról, építkezésről.
Színes ünnepségekre készülnék megyénk párosaiban és községeiben : a kultúrcsoportban fiatalok és idősebbek = = Viharsarok. - 8. évf. 98. sz.(1952. ápr. 27.), p. 4.
Röviden a földeáki május elsejei ünnepi készülődésről is.
Földeákon és Óföldeákon. = = Viharsarok. - 8. évf. 100. sz.(1952. ápr. 30.), p. 4.
Minden sportoló mezbe öltözötten vesz részt a május elsejei felvonuláson. Délután röplabda és labdarugó mérkőzést, valamint egyéb sportszámokat is rendeznek.

 

« 1951
Kezdőlap
1953 »